Danh mục các bài báO ĐĂng trong tạp chí trong nưỚc và quốc tếtải về 246.43 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu06.06.2018
Kích246.43 Kb.
DANH MỤC CÁC BÀI BÁO ĐĂNG TRONG TẠP CHÍ TRONG NƯỚC VÀ QUỐC TẾ

TT

Tên bài báo

Tác giả/

Nhóm tác giả

Tạp chí/

kỷ yếu

Lĩnh vực

Thời gian xuất bản

Ghi chú

Tập

Số

Trang

1

Nghiên cứu sử dụng màng bao phủ để bảo quản cam sành Hàm Yên.

3

Tạp chí Khoa học và Công nghệ- Viện Hàn lâm KH và CN Việt Nam. ISSN 0866 708X

Hóa học – Công nghệ Thực phẩm

201048

6A


375-380

2

Các hợp chất lignan từ cây dây thần thông Tinospra cordifolia (Willd.) Miers.

9


Tạp chí Dược học.

ISSN 0866-7225.Hóa học – Công nghệ Thực phẩm

2010


413


42-46


3

Nghiên cứu chế độ tách chiết và xác định thành phần hóa học tinh dầu một số loại quả có múi ở Việt Nam.

3


Tạp chí Khoa học và Công nghệ- Viện Hàn lâm KH và CN Việt Nam. ISSN 0866 708X

Hóa học – Công nghệ Thực phẩm

2011


49


6A


220-227


4


Nghiên cứu sử dụng saponin thu nhận từ bã hạt du trà trong bảo quản quả có múi.

2

Tạp chí Khoa học và Công nghệ- Viện Hàn lâm KH và CN Việt Nam. ISSN 0866 708X

Hóa học – Công nghệ Thực phẩm

2012

50

3A

247-252

5

Nghiên cứu tách chiết và xác định hoạt tính sinh học của các cấu tử tạo hương trong tinh dầu vỏ quả chanh giấy Hàm Yên- Tuyên Quang.

3

Tạp chí Hóa học. ISSN 0866-7144

Hóa học – Công nghệ Thực phẩm

2013

51


4


519-523


6

Nghiên cứu làm giàu các cấu tử hidrocacbon có chứa oxi từ tinh dầu vỏ quả có múi và ứng dụng sản xuất hương liệu.

3


Tạp chí Hóa học. ISSN 0866-7144


Hóa học – Công nghệ Thực phẩm

2013


51

6


724-730

7

Nghiên cứu tách chiết và xác định hoạt tính sinh học của các thành phần tạo hương trong tinh dầu vỏ quả bưởi và vỏ quả cam của Việt Nam.

3


Tạp chí Khoa học và Công nghệ- Viện Hàn lâm KH và CN Việt Nam. ISSN 0866 708X


Hóa học – Công nghệ Thực phẩm

2013


51


2


153-162


8

Nghiên cứu tổ hợp hương và tạo hương liệu từ tinh dầu vỏ quả có múi.

3

Tạp chí Khoa học và Công nghệ- Viện Hàn lâm KH và CN Việt Nam. ISSN 0866 708X

Hóa học – Công nghệ Thực phẩm

2013

51

6A

158-164

9

Vệ sinh an toàn thực phẩm trong Du lịch.

1

Tạp chí Du lịch

Thực phẩm

2013

4
15-16

10

Study on distillation of Vietnamese citrus fruts and their essential oils compositions.

3


Conference Proceeding. The 3rd analytica Vietnam Conference 2013. The International Conference on Analytical Sciences and Life Science.

Hóa học – Công nghệ Thực phẩm

2013
3

327-334

11

Nghiên cứu thành phần hóa học và hoạt tính sinh học của tinh dầu lá bưởi, cam và chanh.

3


Tạp chí Khoa học và Công nghệ- Viện Hàn lâm KH và CN Việt Nam. ISSN 0866 708X

Hóa học – Công nghệ Thực phẩm

2014


52


5A


1- 6


12

Nghiên cứu quy trình công nghệ sản xuất hương liệu thực phẩm từ tinh dầu lá bưởi, cam và chanh.

3


Tạp chí Khoa học và Công nghệ- Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội. ISSN 1859-3585

Hóa học – Công nghệ Thực phẩm

2014
25

51-54

13

Nghiên cứu làm giàu các thành phần chứa oxy và tạo hương liệu từ tinh dầu vỏ quả có múi.

3


Tạp chí Khoa học và Công nghệ- Viện Hàn lâm KH và CN Việt Nam. ISSN 0866 708X

Hóa học – Công nghệ Thực phẩm

2014

52

1

63- 72

14

Study on chemical composition, physical- chemical indicators and biological activity of Bac Giang citronella essential oil.

4


Conference Proceeding. The 4th analytica Vietnam Conference 2015. The International Conference on Analytical Sciences and Application in Environmental Study, Food Safety and Medical Diagnosis.

Hóa học – Công nghệ Thực phẩm

2015

4


225-230


15

Tối ưu hóa quá trình chưng cất tinh dầu vỏ quả quất Hưng Yên.

3

Tạp chí Khoa học và Công nghệ- Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội. ISSN 1859-3585

Hóa học – Công nghệ Thực phẩm

2015
29

77-80

16

Study on constituents, physico-chemical indicators and biological activity of Bac Giang Liquidambar Formosana Hance leaves oil.

3


Tạp chí Khoa học và Công nghệ- Viện Hàn lâm KH và CN Việt Nam. ISSN 0866 708X

Hóa học – Công nghệ Thực phẩm

2015


53

4B


81-87

17

Nghiên cứu thành phần hóa học, chỉ số hóa lý và hoạt tính sinh học của tinh dầu quả phật thủ Việt Nam.

3

Tạp chí Hóa học. ISSN 0866-7144

Hóa học – Công nghệ Thực phẩm

2015


53

1


107-111

18

Nghiên cứu tách chiết và xác định hoạt tính sinh học của các cấu tử tạo hương trong tinh dầu vỏ quả quất Hưng Yên.

2


Tạp chí Khoa học và Công nghệ- Viện Hàn lâm KH và CN Việt Nam. ISSN 0866 708X

Hóa học – Công nghệ Thực phẩm

2015


53


4B

256-264

19

Nghiên cứu quy trình công nghệ tách chiết tinh dầu lá tràm Thái Nguyên (Melaleuca Cajuputi Pwell).

3

Tạp chí Khoa học và Công nghệ- Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội. ISSN 1859-3585

Hóa học – Công nghệ Thực phẩm

2015
31

84-87

20

Xác định thành phần hóa học của quả mắc ca thu hoạch ở các thời điểm khác nhau.

1

Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. ISSN 1859-4581

Hóa học – Công nghệ Thực phẩm

2016
22

78-82

21

Tối ưu hóa quá trình chưng cất tinh dầu vỏ quả cam sành Hà Giang.

2

Tạp chí Khoa học và Công nghệ các Trường Đại học Kỹ thuật. ISSN 2354-1083

Hóa học – Công nghệ Thực phẩm

2016
115

132-135

22

Primary study on the components and main physico-chemical as well as biological properties of the oil of Alpinia galangal (L.) Wild in Phu Tho- Vietnam.

2


African Journal of Biotechnology (Scopus), IF năm 2016

= 0,44. ISSN 1684-5315Hóa học – Công nghệ Thực phẩm

2016


48


15


2739-2742


23

Nghiên cứu khả năng nhân nuôi trong môi trường lỏng của nấm Thượng hoàng vàng (Phellinus linteus).

4


Tạp chí Khoa học và Công nghệ- Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội. ISSN 1859-3585

Hóa học – Công nghệ Thực phẩm

2016
32

75-78

24

Nghiên cứu ứng dụng tinh dầu vỏ quả chanh trong sản xuất bánh quy xốp và thạch rau câu.

2

Tạp chí Khoa học và Công nghệ- Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội. ISSN 1859-3585

Hóa học – Công nghệ Thực phẩm

2016
33

89-92

25

Nghiên cứu quy trình tách chiết và xác định các cấu tử trong tinh dầu củ nghệ Lương Tài, Bắc Ninh (Curcuma xanthorrhiza roxburgh).

1

Tạp chí Khoa học và Công nghệ- Đại học Thái Nguyên. ISSN 1859-2171

Hóa học – Công nghệ Thực phẩm

2016

158

13


81-87

26

Sử dụng chế phẩm enzim

β-glucosidaza nhằm tăng hương dịch quả vải tươi.


2

Tạp chí Khoa học và Công nghệ- Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội. ISSN 1859-3585

Hóa học – Công nghệ Thực phẩm

2016
33

96-98

27

Study on the chemical composition, biological activity and physico-chemical indicators of the weft-peel oil of Bac Giang oranges extracted by cold-pressing method.

1

Journal of Science- Hanoi National University of Education. ISSN 2354-1059

Hóa học – Công nghệ Thực phẩm

2016

61

9

53-59

28

Ứng dụng hương liệu quả có múi trong công nghiệp sản xuất đồ uống.

2

Tạp chí Khoa học và Công nghệ- Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội. ISSN 1859-3585

Hóa học – Công nghệ Thực phẩm

2016
35

62-65

29

Nghiên cứu quy trình sản xuất hương liệu thực phẩm dạng bột từ tinh dầu vỏ quả phật thủ.

1

Tạp chí Khoa học và Công nghệ- Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội. ISSN 1859-3585

Hóa học – Công nghệ Thực phẩm

2016
36

75-77

30

Study on Bacterial Strain UL188 Isolated from Fermented Meat of Phu Tho Province in Vietnam.

6

Tạp chí Khoa học- Đại học Quốc gia Hà Nội. ISSN 0866-8612

Công nghệ Sinh học

2016

32

1S

200-206

31

Ảnh hưởng của độ pH đến các biến đổi hóa lý của quả vải thiều sau thu hoạch.

2

Tạp chí Khoa học và Công nghệ- Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội. ISSN 1859-3585

Hóa học – Công nghệ Thực phẩm

2016
36

63-66

32

Xác định khả năng quét gốc tự do, giá trị logP và momen lưỡng cực của tinh dầu vỏ quả quýt Lý Nhân.

1


Tạp chí Khoa học và Công nghệ- Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội. ISSN 1859-3585

Hóa học – Công nghệ Thực phẩm

2016
37

88-91

33

Xác định ảnh hưởng của màng bảo quản chitosan tới sự biến đổi chất lượng quả xoài sau thu hoạch.

1

Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. ISSN 1859-4581

Hóa học – Công nghệ Thực phẩm

2016
24

80-85

34

Nghiên cứu quy trình sản xuất sữa chua mắc ca.

2

Tạp chí Khoa học và Công nghệ- Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội. ISSN 1859-3585

Hóa học – Công nghệ Thực phẩm

2016
37

80-83

35

Determination the changes of nutritional compositions of Que Vo potatoes (Salanum tuberosum) at various harvest times.


1


Conference proceeding. The 5th analytica Vietnam Conference 2017. The International Conference on Analytical Science and Technology for Life Quality Improvement.

Hóa học – Công nghệ Thực phẩm

2017

5


247-252


36

Nghiên cứu tách chiết và xác định hoạt tính sinh học của các cấu tử tạo hương trong tinh dầu vỏ quả phật thủ (Citrus medica L. var. sarcodactylus sw).

2


Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn. ISSN 1859-4581


Hóa học – Công nghệ Thực phẩm

2017


1


5


42-47


37

Xác định hoạt tính sinh học của hỗn hợp tinh dầu vỏ quả chanh và cam.

2

Tạp chí Khoa học và Công nghệ các Trường Đại học Kỹ thuật. ISSN 2354-1083

Hóa học – Công nghệ Thực phẩm

2017
116

77-80

38

Nghiên cứu tách chiết nhóm cấu tử tạo hương và xác định hoạt tính sinh học của chúng trong tinh dầu vỏ quả quýt Lạng Sơn.

1


Tạp chí Khoa học- Trường Đại học Sư phạm Hà Nội. ISSN 2354-1059

Hóa học – Công nghệ Thực phẩm

2017

62

3


42-50

39

Xác định khả năng bảo quản thịt gà bằng tinh dầu vỏ quả chanh.

1


Tạp chí Khoa học và Công nghệ- Đại học Thái Nguyên. ISSN 1859- 2171

Hóa học – Công nghệ Thực phẩm

2017


161

1


25-29

40

Xác định ảnh hưởng của màng bảo quản đến chất lượng quả bưởi Phúc Trạch.

1


Tạp chí Khoa học và Công nghệ- Đại học Đà Nẵng. ISSN 1859-1531

Hóa học – Công nghệ Thực phẩm

2017


110


1


50-54


41

Nghiên cứu quy trình chưng cất lôi cuốn hơi nước tinh dầu vỏ quả hồng bì Clausena Lansium (Lour.) Skeels.

1


Tạp chí Công nghiệp Hóa chất. ISSN 1859-4077

Hóa học – Công nghệ Thực phẩm

2017

3


38-43


42

Study on the constituents and Biological activity of the oil of Passiflora incarnata peel in Lao Cai

2


Conference proceeding. The 5th analytica Vietnam Conference 2017. The International Conference on Analytical Science and Technology for Life Quality Improvement.

Hóa học – Công nghệ Thực phẩm

2017

5


317-323

43

Nghiên cứu ảnh hưởng của nhiệt độ đến sự biến đổi chất lượng của quả vải thiều sau thu hoạch.

1

Tạp chí Khoa học và Công nghệ- Đại học Thái Nguyên. ISSN 1859- 2171

Hóa học – Công nghệ Thực phẩm

2017


164


4


75-79


44

Xác định hoạt tính sinh học và khả năng bảo quản thịt lợn của tinh dầu vỏ quả hồng bì.

1

Tạp chí Khoa học và Công nghệ- Đại học Đà Nẵng. ISSN 1859-1531


Hóa học – Công nghệ Thực phẩm

2017

112

3

110-114

45

Bước đầu nghiên cứu và ứng dụng chủng vi khuẩn UL129 trong thức ăn chăn nuôi cho gà

3

Kỷ yếu Hội thảo Khoa học toàn quốc Chăn nuôi- thú y. ISBN 978-604-60-2492-7

Hóa học – Công nghệ Thực phẩm

2017254-260

46

Study the components and their main physico-chemical of the essential oil of Anethum graveolens L. in Bac Ninh.

1

Journal of Science and Technology- Hanoi University of Industry. ISSN 1859-3585

Hóa học – Công nghệ Thực phẩm

2017

39


96-98


47

Xác định phương pháp tách dầu mắc ca.

1

Tạp chí Công nghiệp Hóa chất. ISSN 1859-4077

Hóa học – Công nghệ Thực phẩm

2017
5

37-41

48

Xác định các cấu tử hóa học và hoạt tính sinh học của tinh dầu cây kinh giới dầy Hà Giang (Elsholtzia Winitiana Craib).

2

Tạp chí Khoa học và Công nghệ- Đại học Thái Nguyên. ISSN 1859-2171

Hóa học – Công nghệ Thực phẩm

2017


164


4


127-131


49

Nghiên cứu xác định các cấu tử của tinh dầu vỏ quả phật thủ ở các thời điểm thu hoạch khác nhau.

1

Tạp chí Khoa học và Công nghệ Việt Nam- Bộ Khoa học và Công nghệ. ISSN 1859-4794

Hóa học – Công nghệ Thực phẩm

2017

16

5

46-49

50

Xác định ảnh hưởng của màng bảo quản chitosan đến sự biến đổi chất lượng của củ khoai tây sau thu hoạch.1


Kỷ yếu Hội thảo Khoa học Quốc tế- Phương pháp phân tích và nhận dạng chất độc trong thực phẩm. ISBN 978- 604-913- 586- 6

Hóa học – Công nghệ Thực phẩm

2017129-137

51

Xác định các chỉ tiêu hóa sinh và vi sinh của nguyên liệu sản xuất thức ăn chăn nuôi cho lợn.

2

Kỷ yếu Hội thảo Khoa học toàn quốc. ISBN: 978-604-82-2242-0.

Hóa học – Công nghệ Thực phẩm

2017

9


144-149


52

Xác định các cấu tử và hoạt tính sinh học của tinh dầu hoa huệ Sa Pa (Polianthes Tuberosa L.)

1

Tạp chí Khoa học kỹ thuật Nông lâm nghiệp- Trường ĐH Nông lâm TPHCM. ISSN 1859-1523.

Hóa học – Công nghệ Thực phẩm

2017
2

103-107

53

Optimizing the processing of ginger essential oil yield (Zingiber collinsii) from pumat national park of Vietnam using the response surface methodology.

4

Vietnam Journal of Science and Technology. ISSN 2525-2518.

Hóa học – Công nghệ Thực phẩm

2017

55

5A

242-249

54

Xác định các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu suất thu hồi tinh dầu vỏ quả phật thủ (Citrus medica L.var. sarcodactylus Sw. Peel).

3


Tạp chí Khoa học và Công nghệ- Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội. ISSN 1859-3585

Hóa học – Công nghệ Thực phẩm

2017

38


105-108


55

Tối ưu hóa quá trình trích ly dầu mắc ca bằng phương pháp thủy phân enzyme.

3

Tạp chí Hóa học. ISSN 0866-7144

Hóa học – Công nghệ Thực phẩm

2017

55


4E23

250-255


56

Ứng dụng công nghệ sinh học vào sản xuất thức ăn chăn nuôi cho gà đồi Yên Thế

2

Tạp chí Khoa học và Công nghệ- Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội. ISSN 1859-3585

Hóa học – Công nghệ Thực phẩm

2017
38

115-120

57

Xác định khả năng bảo quản thịt bò của hỗn hợp tinh dầu sả và tinh dầu tỏi.

1

Tạp chí Công nghiệp Hóa chất.

ISSN 0866-7004Hóa học – Công nghệ Thực phẩm

2017

9


31-37


58

Xác định khả năng kháng khuẩn và kháng nấm mốc trên quả cam của hợp chất saponin.

2

Tạp chí Khoa học và Công nghệ- Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội. ISSN 1859-3585

Hóa học – Công nghệ Thực phẩm

2017

39

99-101


59

Study on formulation of pig feed with supplement from macadamia shell.

3

Kỷ yếu Hội thảo Khoa học toàn quốc QMFS 2017- Quản lý chất lượng và An toàn thực phẩm. ISBN 978.604.950.300.9

Hóa học – Công nghệ Thực phẩm

2017
48-57

60

Primary study on antibacterial compound synthesized by the strain Bacillus subtilis UL129.

6

The 15th Asean Food Conference- Vietnam 2017

Hóa học – Công nghệ Thực phẩm

2017
1

218-223

61

Xác định chỉ tiêu chất lượng của dầu mắc ca

2

Tạp chí Công nghiệp Hóa chất.

Hóa học – Công nghệ Thực phẩm

2018
9

Đang chờ đăng

Nguyễn Văn Lợi (Đồng tác giả)
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương