Danh mục Bằng chứng hay ví dụtải về 27.47 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu30.08.2016
Kích27.47 Kb.
Autobiography Checklist/ Bản kiểm mục tự truyện

Danh mục

Bằng chứng hay ví dụ

Nhận xét của giáo viênTôi đã có ít nhất 4 đồ thị (là hình vẽ hoặc tranh)


Tôi viết về quá khứ của tôi

Tôi viết về những gì đã xảy ra với tôi.

Tôi viết về việc tôi đã được sinh ra ở đâu và khi nào.

Tôi viết về việc tôi đã được đặt tên như thế nào


Tôi viết về hiện tại của tôi

Tôi miêu tả và giải thích các kinh nghiệm, sự kiện và các vật dụng của gia đình.

Tôi viết về hiện tại của tôi như thể nó vừa mới xảy ra, tôi dùng thì quá khứ.

Tôi viết về gia đình và họ hàng của tôi.

Tôi viết về những điều tôi thích và không thích.

Tôi viết về một bài học quan trọng mà tôi đã được học.

Tôi viết về một truyền thống gia đình tôi.

Tôi viết về một vật kỷ niệm quý giá. 


Tôi viết về tương lai của tôi

Tôi viết về những điều tôi hy vọng sẽ xảy ra trong cuộc sống của tôi

Tôi viết về tương lai của tôi như thể nó vừa mới xảy ra, tôi dùng thì quá khứ.

Tôi viết về nghề nghiệp tuơng lai của tôi

Tôi viết về cuộc sống gia đình trong tương lai

(Lưu ý: Bạn có thể chọn không lập gia đình)Tôi viết về việc tôi bắt đầu một truyền thống mới

Tôi viết về thành tựu lớn nhất của tôi.

Tôi viết về việc tôi đã tạo ra 1 sự khác biệt như thế nào..Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương