Danh mụC ĐỀ TÀI/nhiệm vụ khoa học và CÔng nghệ CẤp bộ NĂM 2012tải về 0.92 Mb.
trang6/7
Chuyển đổi dữ liệu26.04.2018
Kích0.92 Mb.
1   2   3   4   5   6   7
STT

Tên đề xuất đề tài

Mục tiêu

Kết quả, sản phẩm dự kiến

Ghi chúPhát triển chương trình giáo dục đại học ngành sư phạm kỹ thuật Việt Nam theo định hướng tích hợp CDIO

Đề xuất quy trình, nội dung và các giải pháp thực hiện phát triển chương trình giáo dục đại học ngành sư phạm kỹ thuật Việt nam theo tiếp cận CDIO

+ Quy trình, nội dung và các giải pháp thực hiện phát triển chương trình giáo dục đại học ngành sư phạm kỹ thuật Việt nam theo tiếp cận CDIO

- Công bố các bài báo khoa học liên quan đến kết quả nghiên cứu trên các tạp chí hoặc kỷ yếu hội nghị khoa học chuyên ngành quốc gia, quốc tế có uy tín (nêu số lượng cụ thể).

- Đào tạo thạc sỹ, tiến sỹ (nêu số lượng cụ thể).Xây dựng các thí nghiệm mở trong dạy học học phần “Thí nghiệm vật lí phổ thông”

Hoàn thiện cơ sở lí luận về xây dựng thí nghiệm mở, xây dựng hệ thống các bài thí nghiệm mở và quy trình tổ chức dạy học các bài thí nghiệm mở thuộc học phần “Thí nghiệm vật lí phổ thông”.

+ Hệ thống các bài thí nghiệm mở và quy trình tổ chức dạy học các bài thí nghiệm mở thuộc học phần “Thí nghiệm vật lí phổ thông

- Công bố các bài báo khoa học liên quan đến kết quả nghiên cứu trên các tạp chí hoặc kỷ yếu hội nghị khoa học chuyên ngành quốc gia, quốc tế có uy tín (nêu số lượng cụ thể).

- Đào tạo thạc sỹ, tiến sỹ (nêu số lượng cụ thể).Nghiên cứu tính toán chi phí đơn vị trong giáo dục tiểu học để nâng cao chất lượng giáo dục

Xác định cơ sở khoa học và thực tiễn của tính toán chí phí đơn vị trong giáo dục tiểu học, đề xuất chi phí đơn vị cho giáo dục tiểu học nhằm nâng cao chất lượng giáo dục.

+ Cơ sở khoa học và thực tiễn của tính toán chí phí đơn vị trong giáo dục tiểu học

+ Chi phí đơn vị cho giáo dục tiểu học nhằm nâng cao chất lượng giáo dục

- Công bố các bài báo khoa học liên quan đến kết quả nghiên cứu trên các tạp chí hoặc kỷ yếu hội nghị khoa học chuyên ngành quốc gia, quốc tế có uy tín (nêu số lượng cụ thể).

- Đào tạo thạc sỹ, tiến sỹ (nêu số lượng cụ thể).

Xác định hệ thống tiêu chí xây dựng xã hội học tập ở cơ sở xã/phường/thị trấn

Xác định hệ thống tiêu chí xây dựng xã hội học tập ở cơ sở xã/phường/thị trấn nhằm tạo ra một bộ công cụ cho công tác quản lí chỉ đạo xây dựng xã hội học tập ở cơ sở

+ Hệ thống tiêu chí xây dựng xã hội học tập ở cơ sở xã/phường/thị trấn

+ Tài liệu hướng dẫn công nhận xã/phường/thị trấn đã hoàn thành xây dựng xã hội học tập

- Công bố các bài báo khoa học liên quan đến kết quả nghiên cứu trên các tạp chí hoặc kỷ yếu hội nghị khoa học chuyên ngành quốc gia, quốc tế có uy tín (nêu số lượng cụ thể).

- Đào tạo thạc sỹ, tiến sỹ (nêu số lượng cụ thể).
Phát triển kỹ năng mềm cho sinh viên các trường đại học sư phạm

Xác định các kỹ năng mềm cho sinh viên đại học sư phạm, đề xuất các giải pháp phát triển các kỹ năng mềm cho sinh viên các trường đại học sư phạm.

+ Tài liệu bồi dưỡng kỹ năng mềm cho sinh viên các trường đại học sư phạm

+ Các giải pháp phát triển các kỹ năng mềm cho sinh viên các trường đại học sư phạm

- Công bố các bài báo khoa học liên quan đến kết quả nghiên cứu trên các tạp chí hoặc kỷ yếu hội nghị khoa học chuyên ngành quốc gia, quốc tế có uy tín (nêu số lượng cụ thể).

- Đào tạo thạc sỹ, tiến sỹ (nêu số lượng cụ thể).


Nghiên cứu xây dựng chương trình dạy học tiếng Việt cho người nước ngoài theo định hướng văn hóa giao tiếp của người Việt

Làm rõ cơ sở lý luận xây dựng chương trình và thiết kế chương trình dạy học tiếng Việt cho người nước ngoài theo định hướng văn hóa giao tiếp của người Việt.


+ Chương trình dạy học tiếng Việt cho người nước ngoài theo định hướng văn hóa giao tiếp của người Việt

- Công bố các bài báo khoa học liên quan đến kết quả nghiên cứu trên các tạp chí hoặc kỷ yếu hội nghị khoa học chuyên ngành quốc gia, quốc tế có uy tín (nêu số lượng cụ thể).

- Đào tạo thạc sỹ, tiến sỹ (nêu số lượng cụ thể).Tiếp biến văn hóa và sự tương tác không gian lãnh thổ giữa các dân tộc ở vùng trung du và miền núi phía Bắc Việt Nam

Xác định những luận cứ lí thuyết và thực tiễn về bản sắc văn hóa và tiếp biến văn hóa, đề xuất các giải pháp nhằm giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc ở vùng trung du miền núi phía Bắc Việt Nam

+ Sách chuyên khảo về Tiếp biến văn hóa và sự tương tác không gian lãnh thổ giữa các dân tộc ở vùng trung du và miền núi Bắc Bộ Việt Nam

- Công bố các bài báo khoa học liên quan đến kết quả nghiên cứu trên các tạp chí hoặc kỷ yếu hội nghị khoa học chuyên ngành quốc gia, quốc tế có uy tín (nêu số lượng cụ thể).

- Đào tạo thạc sỹ, tiến sỹ (nêu số lượng cụ thể).Nghiên cứu hình thức và phương pháp chuẩn bị khả năng tiền đọc viết cho trẻ mẫu giáo


- Đề xuất một số hình thức, biện pháp chuẩn bị khả năng tiền đọc-viết cho trẻ mẫu giáo giúp cho các trường mầm non nâng cao chất lượng cho trẻ làm quen với chữ viết.

- Tài liệu hướng dẫn chuẩn bị khả năng tiền đọc viết cho trẻ mẫu giáo.

- Tài liệu giảng dạy cho sinh viên khoa GDMN chuyên đề “Chuẩn bị khả năng tiền đọc-viết cho trẻ mẫu giáo”.

- Công bố các bài báo khoa học liên quan đến kết quả nghiên cứu trên các tạp chí hoặc kỷ yếu hội nghị khoa học chuyên ngành quốc gia, quốc tế có uy tín (nêu số lượng cụ thể).

- Đào tạo thạc sỹ, tiến sỹ (nêu số lượng cụ thể).

Nghiên cứu, xây dựng hệ thống bài tập thực hành trị liệu cho học sinh lớp 1 mắc chứng khó đọc ở Tp. Hồ Chí Minh

Đề xuất được quy trình, phương pháp, hình thức tổ chức hoạt động dạy học, xây dựng được hệ thống bài tập thực hành cho học sinh lớp 1 mắc chứng khó đọc

  • Hệ thống bài tập thực hành

  • Tài liệu giảng dạy

  • Quy trình trị liệu (sử dụng bài tập)

- Công bố các bài báo khoa học liên quan đến kết quả nghiên cứu trên các tạp chí hoặc kỷ yếu hội nghị khoa học chuyên ngành quốc gia, quốc tế có uy tín (nêu số lượng cụ thể).

- Đào tạo thạc sỹ, tiến sỹ (nêu số lượng cụ thể).
Nghiên cứu đặc điểm trí tuệ và cảm xúc của trẻ 5 – 6 tuổi tại Tp.Hồ Chí Minh thông qua sử dụng tranh vẽ người


Thích ứng bộ test tranh vẽ người của Venger để chẩn đoán rối loạn tâm lý của trẻ 5 – 6 tuổi tại Tp.Hồ Chí Minh


Đặc điểm và kỹ thuật thực hiện test tranh vẽ

Tiêu chí chẩn đoán mức độ phát triển trí tuệ của trẻ mẫu giáo theo test tranh vẽ người của A.L. Venger

Tiêu chí chẩn đoán đặc điểm cảm xúc của trẻ mẫu giáo theo test tranh vẽ người của A.L. Venger

Đặc điểm phát triển trí tuệ của trẻ 5 – 6 tuổi tại TP.HCM qua tranh vẽ người

Đặc điểm cảm xúc của trẻ 5 – 6 tuổi tại TP.HCM qua tranh vẽ người

- Công bố các bài báo khoa học liên quan đến kết quả nghiên cứu trên các tạp chí hoặc kỷ yếu hội nghị khoa học chuyên ngành quốc gia, quốc tế có uy tín (nêu số lượng cụ thể).

- Đào tạo thạc sỹ, tiến sỹ (nêu số lượng cụ thể).Cơ sở khoa học của việc phát triển sách giáo khoa và các tài liệu giáo khoa khác (đáp ứng yêu cầu phát triển chương trình GDPT sau 2015).


Xác định cơ sở lí luận và đề xuất mô hình (nội dung và cấu trúc) của SGK và TLGD khác ở nhà trường phổ thông Việt Nam phục vụ yêu cầu GD của đất nước trong giai đoạn mới và đáp ứng xu thế hội nhập quốc tế.- Đề xuất được mô hình SGK và TLGD trong nhà trường PT Việt Nam giai đoạn sau 2015

- 01 sách chuyên khảo

- Các tài liệu hướng dẫn sử dụng SGK, sách giáo viên, các tài liệu tham khảo và sử dụng thiết bị dạy học;

- Công bố các bài báo khoa học liên quan đến kết quả nghiên cứu trên các tạp chí hoặc kỷ yếu hội nghị khoa học chuyên ngành quốc gia, quốc tế có uy tín (nêu số lượng cụ thể).

- Đào tạo thạc sỹ, tiến sỹ (nêu số lượng cụ thể).Xây dựng chuẩn đánh giá kết quả giáo dục của học sinh phổ thông theo hướng tiếp cận năng lực thực hiện

Đưa ra được phương pháp, kĩ thuật xây dựng chuẩn đánh giá kết quả học tập của học sinh phổ thông theo hướng tiếp cận năng lực đáp ứng yêu cầu phát triển chương trình giáo dục phổ thông sau năm 2015.

- Quy trình, phương pháp, cách thức xây dựng chuẩn đánh giá kết quả học tập của học sinh phổ thông theo hướng tiếp cận năng lực;

- Bộ chuẩn đánh giá;

- Phương pháp, kỹ thuật đánh giá;

- Tài liệu hướng dẫn xây dựng chuẩn

- Công bố các bài báo khoa học liên quan đến kết quả nghiên cứu trên các tạp chí hoặc kỷ yếu hội nghị khoa học chuyên ngành quốc gia, quốc tế có uy tín (nêu số lượng cụ thể).

- Đào tạo thạc sỹ, tiến sỹ (nêu số lượng cụ thể).

Phát triển kĩ năng tổ chức hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp cho giáo viên trung học phổ thông khu vực miền núi phía Bắc- Xây dựng được cơ sở lý luận về phát triển kĩ năng tổ chức hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp cho giáo viên trung học phổ thông.

- Xây dựng được quy trình rèn luyện kĩ năng tổ chức hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp cho giáo viên trung học phổ thông.- Quy trình rèn luyện kỹ năng tổ chức hoạt động ngoài giờ lên lớp cho giáo viên THPT

- Tài liệu hướng dẫn tổ chức hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp cho giáo viên trung học phổ thông.

- Công bố các bài báo khoa học liên quan đến kết quả nghiên cứu trên các tạp chí hoặc kỷ yếu hội nghị khoa học chuyên ngành quốc gia, quốc tế có uy tín (nêu số lượng cụ thể).

- Đào tạo thạc sỹ, tiến sỹ (nêu số lượng cụ thể).
Nghiên cứu giáo dục bản sắc văn hoá các dân tộc ít người miền núi phía Bắc cho học sinh trường phổ thông dân tộc nội trú- Đề xuất được nội dung bản sắc văn hoá dân tộc ít người miền núi phía Bắc;

- Đề xuất được nội dung, phương thức tổ chức thực hiện các hoạt động văn hoá ở trường PTDTNT;
- Tài liệu bồi dưỡng giáo viên về tổ chức văn hóa trong trường phổ thông.

- Các kiến nghị với trường PTDTNT khu vực miền núi Đông bắc Việt nam về nâng cao hiệu quả hoạt động văn hóa thông qua các nội dung sau:

-Hoạt động xây dựng, thực hiện nề nếp trong trường học

-Hoạt động phát triển văn hóa truyền thống nhà trường và truyền thống địa phương.

- Hoạt động xã hội, hoạt động nhân đạo vv…

- Công bố các bài báo khoa học liên quan đến kết quả nghiên cứu trên các tạp chí hoặc kỷ yếu hội nghị khoa học chuyên ngành quốc gia, quốc tế có uy tín (nêu số lượng cụ thể).

- Đào tạo thạc sỹ, tiến sỹ (nêu số lượng cụ thể).Giáo dục kỹ năng sống cho học sinh trung học phổ thông khu vực miền núi phía Bắc Việt Nam trong bối cảnh hiện nay

Đề xuất được nội dung và biện pháp giáo dục kỹ năng sống cho học sinh THPT khu vực miền núi phía Bắc Việt Nam


- Báo cáo thực trạng định hướng giá trị sống và kỹ năng sống của học sinh THPT khu vực miền núi phía Bắc Việt Nam;

- Nội dung và biện pháp giáo dục kỹ năng sống cho học sinh THPT khu vực miền núi phía Bắc Việt Nam

- Công bố các bài báo khoa học liên quan đến kết quả nghiên cứu trên các tạp chí hoặc kỷ yếu hội nghị khoa học chuyên ngành quốc gia, quốc tế có uy tín (nêu số lượng cụ thể).

- Đào tạo thạc sỹ, tiến sỹ (nêu số lượng cụ thể).
Các yếu tố ảnh hưởng đến quá trình thích ứng xã hội của học sinh trung học cơ sở và vai trò của nhà trường

- Nhận diện được khái niệm “thích ứng xã hội”,

- Chỉ ra được các yếu tố ảnh hưởng chính và mức độ ảnh hưởng đến quá trình thích ứng xã hội của học sinh THCS;

- Xác định được vai trò của nhà trường trong quá trình thích ứng xã hội của học sinh trung học cơ sở.


- Các yếu tố ảnh hưởng đến quá trình thích ứng xã hội của học sinh trung học cơ sở;

- Các giải pháp nâng cáo khả năng thích ứng xã hội của học sinh trung học cơ sở và thử nghiệm các giải pháp đó;

- Công bố các bài báo khoa học liên quan đến kết quả nghiên cứu trên các tạp chí hoặc kỷ yếu hội nghị khoa học chuyên ngành quốc gia, quốc tế có uy tín (nêu số lượng cụ thể).

- Đào tạo thạc sỹ, tiến sỹ (nêu số lượng cụ thể).
Nghiên cứu giảng dạy văn học địa phương vùng núi phía Bắc trong trường trung học cơ sởĐề xuất được nội dung, phương pháp, hình thức giảng dạy văn học địa phương vùng núi phía Bắc trong trường THCS


- Bản thảo sạch để xuất bản sách;

- Tài liệu giảng dạy văn học địa phương vùng núi phía Bắc cho các trường THCS trong khu vực;

- Tài liệu giảng dạy, học tập cho giảng viên và sinh viên ngành sư phạm Văn;

- Công bố các bài báo khoa học liên quan đến kết quả nghiên cứu trên các tạp chí hoặc kỷ yếu hội nghị khoa học chuyên ngành quốc gia, quốc tế có uy tín (nêu số lượng cụ thể).

- Đào tạo thạc sỹ, tiến sỹ (nêu số lượng cụ thể).Lịch sử tiếp nhận và vấn đề nâng cao chất lượng giảng dạy Văn học nước ngoài trong nhà trường phổ thông

Làm rõ được lịch sử tiếp nhận và đề xuất được giải pháp nâng cao chất lượng giảng dạy Văn học nước ngoài trong nhà trường phổ thông Việt Nam.


- 1 sách Chuyên khảo về vấn đề tiếp nhận và nâng cao chất lượng giảng dạy Văn học nước ngoài trong nhà trường phổ thông;

- Hướng dẫn về nâng cao chất lượng giảng dạy Văn học nước ngoài trong trường phổ thông;

- Công bố các bài báo khoa học liên quan đến kết quả nghiên cứu trên các tạp chí hoặc kỷ yếu hội nghị khoa học chuyên ngành quốc gia, quốc tế có uy tín (nêu số lượng cụ thể).

- Đào tạo thạc sỹ, tiến sỹ (nêu số lượng cụ thể).
Lí thuyết diễn ngôn (discourse) của M. Foucault và những ứng dụng trong nghiên cứu văn học sử (trên thực tiễn văn học Việt Nam đầu thế kỉ XX đến 1945).

Luận giải về mối quan hệ giữa : tri thức; quyền lực; diễn ngôn và vận dụng Lí thuyết diễn ngôn trong trong nghiên cứu văn học sử Việt Nam giai đoạn đầu thế kỷ XX đến 1945.


- 1 sách chuyên khảo về vấn đề nghiên cứu

- Công bố các bài báo khoa học liên quan đến kết quả nghiên cứu trên các tạp chí hoặc kỷ yếu hội nghị khoa học chuyên ngành quốc gia, quốc tế có uy tín (nêu số lượng cụ thể).

- Đào tạo thạc sỹ, tiến sỹ (nêu số lượng cụ thể).Văn xuôi ở vùng đô thị và vùng tạm chiếm miền Nam giai đoạn ­­1954 - 1975 trong tiến trình văn học dân tộc

Làm sáng tỏ những đóng góp và hạn chế của văn xuôi miền Nam giai đoạn 1954-1975 trong tiến trình hiện đại hóa văn học dân tộc.


- 1 sách chuyên khảo về vấn đề nghiên cứu;

- Công bố các bài báo khoa học liên quan đến kết quả nghiên cứu trên các tạp chí hoặc kỷ yếu hội nghị khoa học chuyên ngành quốc gia, quốc tế có uy tín (nêu số lượng cụ thể).

- Đào tạo thạc sỹ, tiến sỹ (nêu số lượng cụ thể).Nghiên cứu, phân tích các bản sao và xác lập thiện bản Toàn Việt thi lục (TVTL) - bộ sưu tuyển thi ca chữ Hán lớn nhất của Việt Nam thời trung đại.

- Cung cấp cái nhìn tổng thể về Toàn việt thi lục và quan điểm, phương pháp ngữ văn học của Lê Quý Đôn.

- Phục dựng sơ đồ truyền bản, xác lập thiện bản của bộ sưu tuyển- 1 sách chuyên khảo về vấn đề nghiên cứu;

- Công bố các bài báo khoa học liên quan đến kết quả nghiên cứu trên các tạp chí hoặc kỷ yếu hội nghị khoa học chuyên ngành quốc gia, quốc tế có uy tín (nêu số lượng cụ thể).

- Đào tạo thạc sỹ, tiến sỹ (nêu số lượng cụ thể).Xây dựng phần mềm cho bộ từ điển Êđê – Việt


Xây dựng phần mềm cho bộ từ điển Êđê – Việt phục vụ tra cứu, nghiên cứu, giảng dạy, từ đó góp phần phục vụ công tác quản lý và điều hành xã hội, phát triển kinh tế- xã hội và giáo dục trên địa bàn Tây Nguyên.

- Phần mềm bộ từ điển Êđê – Việt;

- Công bố các bài báo khoa học liên quan đến kết quả nghiên cứu trên các tạp chí hoặc kỷ yếu hội nghị khoa học chuyên ngành quốc gia, quốc tế có uy tín (nêu số lượng cụ thể).

- Đào tạo thạc sỹ, tiến sỹ (nêu số lượng cụ thể).Sự hình thành và phát triển của nghệ thuật Hậu hiện đại Việt Nam sau Đổi mới

- Xây dựng cơ sở tài liệu phục vụ nghiên cứu, giảng dạy và học tập.

- Hình thành bước đầu giáo trình lịch sử nghệ thuật Hậu hiện đại Việt Nam.- 1 sách chuyên khảo về vấn đề nghiên cứu;

- Công bố các bài báo khoa học liên quan đến kết quả nghiên cứu trên các tạp chí hoặc kỷ yếu hội nghị khoa học chuyên ngành quốc gia, quốc tế có uy tín (nêu số lượng cụ thể).

- Đào tạo thạc sỹ, tiến sỹ (nêu số lượng cụ thể).Khảo sát các hình thức biểu đạt so sánh trong tiếng Anh- tiếng Việt


Miêu tả một bức tranh tổng thể về hình thức biểu đạt so sánh, đồng thời chỉ ra những tương đồng và dị biệt giữa các hình thức biểu đạt so sánh của tiếng Anh và tiếng Việt, từ đó góp phần nâng cao hiệu quả dạy- học tiếng Anh, tiếng Việt.

- 1 sách chuyên khảo về vấn đề nghiên cứu;

- Công bố các bài báo khoa học liên quan đến kết quả nghiên cứu trên các tạp chí hoặc kỷ yếu hội nghị khoa học chuyên ngành quốc gia, quốc tế có uy tín (nêu số lượng cụ thể).

- Đào tạo thạc sỹ, tiến sỹ (nêu số lượng cụ thể).Nghiên cứu Nghi lễ vòng đời sống của người Sán Chỉ

Chỉ ra những yếu tố văn hóa đặc trưng của người Sán Chỉ qua nghi lễ vòng đời so với một số dân tộc khác có cùng nguồn gốc; giải mã mối quan hệ giữa các nghi lễ vòng đời để từ đó xác lập hệ giá trị văn hóa tín ngưỡng- tâm linh của người Sán Chỉ; đề xuất giải pháp bảo tồn những giá trị văn hóa của người Sán Chỉ.

- 1 sách chuyên khảo về vấn đề nghiên cứu;

- Công bố các bài báo khoa học liên quan đến kết quả nghiên cứu trên các tạp chí hoặc kỷ yếu hội nghị khoa học chuyên ngành quốc gia, quốc tế có uy tín (nêu số lượng cụ thể).

- Đào tạo thạc sỹ, tiến sỹ (nêu số lượng cụ thể).Nghiên cứu, đánh giá thành tựu văn học miền Trung và Tây Nguyên từ 1986 đến 2010.


- Tổng kết, đánh giá ghi nhận thành tựu và chỉ ra được những hạn chế của văn học các tỉnh miền Trung và Tây Nguyên sau 25 năm đổi mới.

- Định hướng, thúc đẩy sự phát triển của văn học các địa phương trên tinh thần hội nhập với văn học thế giới hiện đại.- 1 sách chuyên khảo về vấn đề nghiên cứu;

- Công bố các bài báo khoa học liên quan đến kết quả nghiên cứu trên các tạp chí hoặc kỷ yếu hội nghị khoa học chuyên ngành quốc gia, quốc tế có uy tín (nêu số lượng cụ thể).

- Đào tạo thạc sỹ, tiến sỹ (nêu số lượng cụ thể).Nghiên cứu đối chiếu từ viết tắt Hán – Việt


Nghiên cứu các lý luận liên quan đến từ viết tắt trong tiếng Hán và tiếng Việt; chỉ ra các nét đặc trưng của từ viết tắt trong tiếng Hán và tiếng Việt, từ đó rút ra điểm tương đồng và dị biệt giữa chúng; thống kê được các từ viết tắt thường dùng trong tiếng Hán và trong tiếng Việt.

- 1 sách chuyên khảo về vấn đề nghiên cứu;

- Công bố các bài báo khoa học liên quan đến kết quả nghiên cứu trên các tạp chí hoặc kỷ yếu hội nghị khoa học chuyên ngành quốc gia, quốc tế có uy tín (nêu số lượng cụ thể).

- Đào tạo thạc sỹ, tiến sỹ (nêu số lượng cụ thể).
Danh mục gồm 181 đề tài.: images -> Tin -> Album
Tin -> CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam hộI ĐỒng tuyển sinh
Tin -> LỊch kiểm tra kết thúc môn và KẾ hoạch thực tập nâng cao học kỳ I năm học 2013-2014, Lớp tcn-qtks k4(9+3)
Tin -> CÔng ty cổ phầN ĐẦu tư VÀ phát triển càng đÌnh vũ
Tin -> 1. giải thích từ ngữ: Các thuật ngữ sử dụng cho Ô tô thân liền
Album -> Khoa ngoại ngữ A15-A19 Nguyễn Hữu Thọ, Khu Kim Sơn, P. Tân Phong, Q7, tp. Hồ Chí Minh 285/291 cmt8, Phường 12, Quận 10, tp. Hồ Chí Minh ĐT: 08 62622980 3868 0393- 08. 66606283 Fax: 08 62622984 ĐỀ CƯƠng chi tiết học phầN
Album -> TRƯỜng đẠi học cntt gia đỊnh cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
Album -> Quy trình xét duyệt và phát hành giáo trình của trưỜng đẠi học cntt gia đỊNH
Album -> Khoa tài chính kế toán cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
Album -> TRƯỜng đh cntt gia đỊnh
Album -> 3. english for the hotel and tourist industry


1   2   3   4   5   6   7


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương