Danh mụC ĐỀ TÀI/nhiệm vụ khoa học và CÔng nghệ CẤp bộ NĂM 2012tải về 0.92 Mb.
trang3/7
Chuyển đổi dữ liệu26.04.2018
Kích0.92 Mb.
1   2   3   4   5   6   7

- Nghiên cứu về các hàm cực trị và vấn đề nội suy trong không gian hàm.

- Tìm những cách tiếp cận mới đến vấn đề đặt ra.
- Công bố các bài báo khoa học liên quan đến kết quả nghiên cứu trên các tạp chí hoặc kỷ yếu hội nghị khoa học chuyên ngành quốc gia, quốc tế có uy tín (nêu số lượng cụ thể).

- Đào tạo thạc sỹ, tiến sỹ (nêu số lượng cụ thể).

Đồng điều địa phương, đối ngẫu và ứng dụng

- Nghiên cứu tính chất các môđun đồng điều địa phương (suy rộng) và đối ngẫu của chúng. - Áp dụng đồng điều địa phương (suy rộng) vào nghiên cứu một số lớp mô đun quan trọng trong đại số giao hoán như: môđun artin, noether và mô đun compăc tuyến tính.


- Công bố các bài báo khoa học liên quan đến kết quả nghiên cứu trên các tạp chí hoặc kỷ yếu hội nghị khoa học chuyên ngành quốc gia, quốc tế có uy tín (nêu số lượng cụ thể).

- Đào tạo thạc sỹ, tiến sỹ (nêu số lượng cụ thể).

Tính bị chặn của một số toán tử tích phân với nhân không trơn

-Nghiên cứu tính bị chặn của một số toán tử tích phân với nhân không trơn: phép biến đổi Riesz, nhân tử phổ (spectral multiplier), toán tử đa tuyến tính với nhân không trơn và hàm toán tử (functional calculus), trên các không gian hàm Lp và các không gian Hardy.


- Công bố các bài báo khoa học liên quan đến kết quả nghiên cứu trên các tạp chí hoặc kỷ yếu hội nghị khoa học chuyên ngành quốc gia, quốc tế có uy tín (nêu số lượng cụ thể).

- Đào tạo thạc sỹ, tiến sỹ (nêu số lượng cụ thể).

Xử lý tín hiệu trong truyền thông băng siêu rộng và ứng dụng trong mạng vô tuyến cá nhân.


- Đưa ra các mô hình kênh và sơ đồ thu phát UWB thích hợp cho một số ứng dụng tiêu biểu trong mạng WPAN.

- Xây dựng thuật toán xử lý tín hiệu cho truyền thông UWB.

- Thực thi các thuật toán xử lý tín hiệu trên phần cứng.


- Xây dựng được ít nhất hai thuật toán xử lý tín hiệu phục vụ cho hai ứng dụng khác nhau của UWB

- Thực thi được ít nhất một thuật toán trên FPGA.

- 02 bài báo đăng tạp chí khoa học trong nước.

- 01 bài báo đăng tạp chí khoa học nước ngoài.

- Đào tạo 02 thạc sỹ và 01 tiến sỹ cùng chuyên ngành.


STT

Tên đề xuất đề tài

Định hướng mục tiêu

Dự kiến Kết quả, sản phẩm

Ghi chúNghiên cứu tỷ lệ mắc tự kỷ và các yếu tố liên quan ở trẻ em tỉnh Thái Nguyên và đánh giá kết quả điều trị

- Xác định được tỷ lệ tự kỷ và các yếu tố liên quan ở trẻ em Thái Nguyên..

- Đánh giá được kết quả điều trị tự kỷ.

- Báo cáo kết quả nghiên cứu tỷ lệ mắc tự kỷ

- Báo cáo kết quả về các liệu pháp điều trị tự kỷ

- Công bố các bài báo khoa học liên quan đến kết quả nghiên cứu trên các tạp chí hoặc kỷ yếu hội nghị khoa học chuyên ngành quốc gia, quốc tế có uy tín (nêu số lượng cụ thể).

- Đào tạo thạc sỹ, tiến sỹ (nêu số lượng cụ thể).
Thực trạng nguồn nhân lực y tế ở khu vực miền núi phía Bắc, thách thức và giải pháp đến 2015, tầm nhìn đến 2020

- Đánh giá được thực trạng nguồn nhân lực y tế ở khu vực miền núi phía Bắc năm 2011.

- Đề xuất được các giải pháp xây dựng nguồn nhân lực y tế ở khu vực miền núi phía Bắc từ nay đến 2015, tầm nhìn đến 2020.- Báo cáo thực trạng về nhân lực y tế của khu vực miền núi phía Bắc.

- Bản đề xuất các giải pháp xây dựng nguồn nhân lực y tế ở khu vực miền núi phía Bắc từ nay đến 2015, tầm nhìn đến 2020.

- Công bố các bài báo khoa học liên quan đến kết quả nghiên cứu trên các tạp chí hoặc kỷ yếu hội nghị khoa học chuyên ngành quốc gia, quốc tế có uy tín (nêu số lượng cụ thể).

- Đào tạo thạc sỹ, tiến sỹ (nêu số lượng cụ thể).
Nghiên cứu các cây thuốc của đồng bào Pako Vân Kiều ở Miền Trung theo hướng tác động chống oxy hóa, diệt tế bào ưng thư


- Sàng lọc được 30 cây thuốc theo hướng tác động chống oxy hóa, diệt tế bào ưng thư.

- Xây dựng được quy trình chiết xuất, phân lập các hợp chất trong cây thuốc.

- Đánh giá được tác dụng chống oxy hóa, diệt tế bào ưng thư của các hợp chất phân lập được


- Bộ dữ liệu 30 cây thuốc của đồng bào Pako Vân Kiều ở Miền Trung

- Qui trình chiết xuất, phân lập các hợp chất trong cây thuốc và bộ dữ liệu xác định cấu trúc hóa học các chất phân lập được.

- Báo cáo kết quả thử hoạt tính chống oxy hóa, diệt tế bào ưng thư..

- Công bố các bài báo khoa học liên quan đến kết quả nghiên cứu trên các tạp chí hoặc kỷ yếu hội nghị khoa học chuyên ngành quốc gia, quốc tế có uy tín (nêu số lượng cụ thể).

- Đào tạo thạc sỹ, tiến sỹ (nêu số lượng cụ thể).Thu thập, đánh giá đa dạng di truyền và nhân giống in vitro cây Trúc dây (Sinocalamus mucclure LMC.) và cây Mã hồ (Mahonia nepalensis DC.)

Làm sáng tỏ sự đa dạng di truyền cây Trúc dây, cây Mã hồ và nhân giống in vitro cây Trúc dây và cây Mã hồ phục vụ bảo tồn 2 giống cây này.

- Tập đoàn giống cây Trúc dây, cây Mã hồ,

- Báo cáo đánh giá đa dạng di truyền giống cây Trúc dây, cây Mã hồ,

- Báo cáo đánh giá đặc tính nông học của cây Trúc dây, cây Mã hồ

- Qui trình nhân giống in vitro cây Trúc dây, cây Mã hồ.

- Công bố các bài báo khoa học liên quan đến kết quả nghiên cứu trên các tạp chí hoặc kỷ yếu hội nghị khoa học chuyên ngành quốc gia, quốc tế có uy tín (nêu số lượng cụ thể).

- Đào tạo thạc sỹ, tiến sỹ (nêu số lượng cụ thể).
Chọn tạo các dòng lúa chịu lạnh bằng công nghệ tế bào thực vật.


Chọn tạo được dòng lúa chịu lạnh có năng suất và chất lượng cao bằng kỹ thuật nuôi cấy mô - tế bào thực vật.

- 3 – 4 dòng lúa chịu lạnh có năng suất và chất lượng cao bằng kỹ thuật nuôi cấy mô - tế bào thực vật.

- Qui trình công nghệ tạo giống lúa chịu lạnh bằng công nghệ tế bào thực vật;

- Công bố các bài báo khoa học liên quan đến kết quả nghiên cứu trên các tạp chí hoặc kỷ yếu hội nghị khoa học chuyên ngành quốc gia, quốc tế có uy tín (nêu số lượng cụ thể).

- Đào tạo thạc sỹ, tiến sỹ (nêu số lượng cụ thể).
Nghiên cứu điều khiển sự ra hoa in vitro của hoa lan, hoa hồng và họ cảnh tiên (lá bỏng).Tạo ra qui trình điều khiển sự ra hoa in vitro của hoa lan, hoa hồng và họ cảnh tiên (lá bỏng).

- Qui trình điều khiển sự ra hoa in vitro cho hoa lan, hoa hồng và họ cảnh tiên (lá bỏng).

- 500 sản phẩm (cây có hoa in vitro) cho mỗi loại cây nghiên cứu.

- Công bố các bài báo khoa học liên quan đến kết quả nghiên cứu trên các tạp chí hoặc kỷ yếu hội nghị khoa học chuyên ngành quốc gia, quốc tế có uy tín (nêu số lượng cụ thể).

- Đào tạo thạc sỹ, tiến sỹ (nêu số lượng cụ thể).
Nghiên cứu nhân giống và nuôi cấy tạo sinh khối in vitro cây thuốc bảy lá một hoa Paris polyphilla.


Xây dựng được qui trình nhân giống và nuôi cấy tạo sinh khối in vitro cây thuốc bảy lá một hoa Paris polyphilla.

- Qui trình nhân giống cây thuốc bảy lá một hoa

- Qui trình nuôi cấy tạo sinh khối in vitro (rễ, tế bào) cây thuốc bảy lá một hoa.

- Mô hình vườn ươm với 5000 cây.

- Sản phẩm sinh khối.

- Báo cáo khoa học về thành phần hoạt chất của sinh khối.

- Công bố các bài báo khoa học liên quan đến kết quả nghiên cứu trên các tạp chí hoặc kỷ yếu hội nghị khoa học chuyên ngành quốc gia, quốc tế có uy tín (nêu số lượng cụ thể).

- Đào tạo thạc sỹ, tiến sỹ (nêu số lượng cụ thể).Nghiên cứu tạo chủng Escherichia coli tái tổ hợp coli có khả năng sản xuất pro-vitamin A.


Tạo ra các chủng E. coli có khả năng sản xuất ra pro-vitamin A.- 05 vector tái tổ hợp pR-mva, pP-mva, pR-iEIBY, pP-iEIBY, pQ-iEIBY

- 03 dòng vi khuẩn E. coli mang tổ hợp các vector kể trên có khả năng sản xuất pro-vitamin A.

- Pro-vitamin A tạo ra từ 03 dòng vi khuẩn tái tổ hợp đã tạo ra.

- Công bố các bài báo khoa học liên quan đến kết quả nghiên cứu trên các tạp chí hoặc kỷ yếu hội nghị khoa học chuyên ngành quốc gia, quốc tế có uy tín (nêu số lượng cụ thể).

- Đào tạo thạc sỹ, tiến sỹ (nêu số lượng cụ thể).Nghiên cứu sản xuất enzyme chitinase tái tổ hợp ở quy mô pilot

Sản xuất enzyme chitinase tái tổ hợp sử dụng trong kháng nấm bệnh ở cây trồng.


- Quy trình sản xuất enzyme chitinase tái tổ hợp ở quy mô pilot từ tế bào nấm men.

- Enzyme chitinase tái tổ hợp.

- Quy trình phòng chống nấm bệnh bằng enzyme chitinase tái tổ hợp đạt hiệu quả ức chế ít nhất 70% so với đối chứng

- Công bố các bài báo khoa học liên quan đến kết quả nghiên cứu trên các tạp chí hoặc kỷ yếu hội nghị khoa học chuyên ngành quốc gia, quốc tế có uy tín (nêu số lượng cụ thể).

- Đào tạo thạc sỹ, tiến sỹ (nêu số lượng cụ thể).Nghiên cứu sản xuất chế phẩm sinh học sử dụng vào việc nâng cao giá trị sử dụng của bã sắn

- Sản xuất được chế phẩm sinh học giàu enzyme ngoại bào (protease, amylase, cellulose, phytase…) và chế phẩm probiotic phục vụ nâng cao giá trị sử dụng của bã sắn.

- Chế phẩm Bacillus.

- Chế phẩm vi khuẩn lactic có khả năng lên men lactic và tiềm năng probiotic.

- Sản phẩm bã sắn đã được xử lý bởi chế phẩm sinh học giàu dinh dưỡng và có tính chất probiotic có thể sử dụng bổ sung vào thức ăn gia súc.

- Báo cáo khoa học về kết quả sử dụng bã sắn

- Báo cáo khoa học về tác động môi trường của chế phẩm ở nhà máy chế biến sắn.

- Công bố các bài báo khoa học liên quan đến kết quả nghiên cứu trên các tạp chí hoặc kỷ yếu hội nghị khoa học chuyên ngành quốc gia, quốc tế có uy tín (nêu số lượng cụ thể).

- Đào tạo thạc sỹ, tiến sỹ (nêu số lượng cụ thể).Nghiên cứu công nghệ sản xuất chế phẩm vi nấm Nomuraea rileyi trong phòng trừ sâu hại rau, đậu vùng Hà Nội.

Tạo được công nghệ sản xuất chế phẩm vi nấm Nomuraea rileyi có trong tự nhiên để sản xuất chế phẩm nấm có chất lượng, phòng trừ sâu hại rau, đậu đạt hiệu quả


- Danh lục thành phần sâu hại rau, đậu bị nấm bột ký sinh ngoài tự nhiên vùng Hà Nội.

- Báo cáo khoa học về đặc điển sinh học của vi nấm Nomuraea rileyi.

- Chế phẩm vi nấm Nomuraea rileyi hiệu quả trong phòng trừ sâu hại rau, đậu tại phòng thí nghiệm đạt hiệu quả từ 50 % trở lên sau 10-15 ngày phun.

- Mô hình ứng dụng nấm bột Nomuraea rileyi để phòng trừ sâu hại rau, đậu trong điều kiện vườn thí nghiệm.

- Công bố các bài báo khoa học liên quan đến kết quả nghiên cứu trên các tạp chí hoặc kỷ yếu hội nghị khoa học chuyên ngành quốc gia, quốc tế có uy tín (nêu số lượng cụ thể).

- Đào tạo thạc sỹ, tiến sỹ (nêu số lượng cụ thể).
Phân lập, tuyển chọn và định danh phân tử các dòng vi khuẩn cố định nitơ cộng sinh với cây họ đậu ở các tỉnh phía Nam.


Phân lập, tuyển chọn và định danh phân tử được các dòng vi khuẩn cố định nitơ cộng sinh với cây họ đậu phục vụ chế tạo phân vi sinh thử nghiệm thành công trên đậu tương, keo lá Tràm, keo Tai tượng

- Bộ giống vi khuẩn cố định đạm cộng sinh với cây họ đậu Rhizobium

- Báo cáo khoa học về đặc tính sinh học- hóa lý, về trình tự vùng rRNA – ITS của các mẫu vi khuẩn cố định nitơ cộng sinh cây họ đậu Rhizobium.

- Báo cáo khoa học về cấu trúc di truyền của vi khuẩn Rhizobium và mối liên hệ giữa các chỉ thị phân tử với ặc tính sinh học- hóa lý của các mẫu vi khuẩn.

- Báo cáo khảo sát thử nghiệm Rhizobium trên cây trồng trong điều kiện vườn ươm.

- Báo cáo kết quả nhân sinh khối vi khuẩn Rhizobium trong môi trường đặc thù

- Công bố các bài báo khoa học liên quan đến kết quả nghiên cứu trên các tạp chí hoặc kỷ yếu hội nghị khoa học chuyên ngành quốc gia, quốc tế có uy tín (nêu số lượng cụ thể).

- Đào tạo thạc sỹ, tiến sỹ (nêu số lượng cụ thể).Nghiên cứu giải pháp tăng hiệu quả sử dụng phân lân cho lúa trên đất lúa 3 vụ ở đồng bằng sông Cửu Long.Đề xuất được giải pháp tăng hiệu quả sử dụng phân lân cho lúa ở đồng bằng sông Cửu Long.

- Hiệu lực trực tiếp và tồn dư của 1 số loại phân trên đất phù sa, đất phèn và đất mặn.

- Các giải pháp tăng hiệu quả sử dụng phân lân của lúa lên 10% cho 03 loại đất (đất phù sa, đất phèn và đất mặn).

- Công bố các bài báo khoa học liên quan đến kết quả nghiên cứu trên các tạp chí hoặc kỷ yếu hội nghị khoa học chuyên ngành quốc gia, quốc tế có uy tín (nêu số lượng cụ thể).

- Đào tạo thạc sỹ, tiến sỹ (nêu số lượng cụ thể).
Nghiên cứu biện pháp canh tác lúa nhằm giảm phát thải khí nhà kính ở đồng bằng sông Cửu Long.


Đề xuất được biện pháp canh tác lúa nhằm giảm phát thải khí nhà kính.

- Các giải pháp về phân bón (phân hữu cơ, đạm, ...) làm giảm phát thải khí nhà kính

- Chế độ canh tác lúa (kỹ thuật tưới, làm đất, ...) àm giảm phát thải khí nhà kính.

- Tập huấn cho nông dân áp dụng qui trình canh tác giảm khí phát thải nhà kính

- Công bố các bài báo khoa học liên quan đến kết quả nghiên cứu trên các tạp chí hoặc kỷ yếu hội nghị khoa học chuyên ngành quốc gia, quốc tế có uy tín (nêu số lượng cụ thể).

- Đào tạo thạc sỹ, tiến sỹ (nêu số lượng cụ thể).Chọn tạo một số dòng bố mẹ A,B phù hợp với điều kiện Việt Nam làm cơ sở để lai thử, đánh giá và chọn tạo giống lúa lai 3 dòng.

Chọn tạo được một số dòng bố mẹ A,B phù hợp với điều kiện Việt Nam làm cơ sở để lai thử, đánh giá và chọn tạo giống lúa lai 3 dòng.

- 8-10 cặp dòng A/B;

- 40-50 mẫu dòng R;

- 80-100 mẫu giống Indica, Japonica và các dạng trung gian từ nhiều nguồn khác nhau.

- Báo cáo kết quả nghiên cứu đánh giá, lai, gây đột biến các vật liệu mới thu thập với các dòng giống sẵn có trong tập đoàn công tác hiện có, từ đó chọn lọc cải tiến các tính trạng phù hợp với điều kiện thời tiết khí hậu của Việt Nam.

- 2-3 cặp dòng A/B ổn định, có giá trị sử dụng và một số dòng R có khả năng phục hồi, cho ưu thế lai cao

- Công bố các bài báo khoa học liên quan đến kết quả nghiên cứu trên các tạp chí hoặc kỷ yếu hội nghị khoa học chuyên ngành quốc gia, quốc tế có uy tín (nêu số lượng cụ thể).

- Đào tạo thạc sỹ, tiến sỹ (nêu số lượng cụ thể).Nghiên cứu tạo dòng thuần ngô nếp địa phương (đơn bội kép) bằng kỹ thuật kích tạo đơn bội tự nhiên để tạo giống ngô nếp lai


Tạo được dòng thuần ngô nếp địa phương (đơn bội kép) bằng kỹ thuật kích tạo đơn bội tự nhiên để tạo 1-2 giống ngô nếp lai ngắn ngày, chất lượng tốt và chống chịu với điều kiện bất thuận.

- Danh lục nguồn kích tạo đơn bội tự nhiên

- 1000 dòng thuần trong đó có 500 dòng thuần được tạo bằng ứng dụng công nghệ tạo dòng đơn bội kép mới

- 01-2 giống ngô nếp ưu thế lai ngắn ngày, chất lượng tốt và chống chịu với điều kiện bất thuận.

- 3-5 mô hình trình diễn tổ hợp mới tại Gia Lâm, Hưng Yên;

- 3-5 mô hình trình diễn tổ hợp mới tại Lào Cai.

- Công bố các bài báo khoa học liên quan đến kết quả nghiên cứu trên các tạp chí hoặc kỷ yếu hội nghị khoa học chuyên ngành quốc gia, quốc tế có uy tín (nêu số lượng cụ thể).

- Đào tạo thạc sỹ, tiến sỹ (nêu số lượng cụ thể).Nghiên cứu biện pháp canh tác sắn bền vững đạt năng suất, chất lượng cao.

Xác định được các giải pháp canh tác sắn để đạt năng suất (trên 30 tấn/ha), đồng thời đảm bảo sự ổn định độ phì của đất và bảo vệ môi trường sinh thái.

- Các giải pháp canh tác sắn để đạt năng suất (trên 30 tấn/ha), đồng thời đảm bảo sự ổn định độ phì của đất và bảo vệ môi trường sinh thái.

- Bộ giống sắn có năng suất, chất lượng cao.

- Mô hình canh tác sắn tổng hợp đạt năng suất củ tươi trên 30 tấn/ha ở đất bãi, đất đồi dốc...

- Công bố các bài báo khoa học liên quan đến kết quả nghiên cứu trên các tạp chí hoặc kỷ yếu hội nghị khoa học chuyên ngành quốc gia, quốc tế có uy tín (nêu số lượng cụ thể).

- Đào tạo thạc sỹ, tiến sỹ (nêu số lượng cụ thể).Đánh giá sự sai khác về mặt di truyền và nhân giống một số giống mướp đắng bản địa Việt Nam.

Làm sáng tỏ sự sai khác về mặt di truyền, đặc tính nông sinh học, giá trị dinh dưỡng, dược lý của một số giống mướp đắng bản địa Việt Nam

- Bộ mẫu 50-60 giống mướp đắng.

- Quy trình đánh giá sự sai khác của các giống mướp đắng bằng kỹ thuật phân tử

- Quy trình lưu giữ bảo quản các giống mướp đắng thu thập được.

- Quy trình nhân giống mướp đắng bằng kỹ thuật nuôi cấy mô.

- Mô hình thâm canh an toàn theo hướng VietGAP, quy mô 1000m2

- Công bố các bài báo khoa học liên quan đến kết quả nghiên cứu trên các tạp chí hoặc kỷ yếu hội nghị khoa học chuyên ngành quốc gia, quốc tế có uy tín (nêu số lượng cụ thể).

- Đào tạo thạc sỹ, tiến sỹ (nêu số lượng cụ thể).Nghiên cứu công nghệ chuyển hoá hoá học nguồn khoáng sét thiên nhiên để tạo ra các chất phụ gia phân bón

Xây dựng được công nghệ chuyển hoá hoá học nguồn khoáng sét thiên nhiên tại chỗ để tạo ra các chất phụ gia phân bón cho cây

- Quy trình công nghệ sản xuất các chất phụ gia phân bón cho cây trồng;

- 3 tấn chất phụ gia phân bón chuyên dụng sử dụng cho cây trồng có dung lượng trao đổi ion từ 80-100meq/100g, hàm lượng nhôm di động ở pH dưới 3 bằng 0, pHKCl = 6,5-7,0; pHH2O = 8,1-8,4.

- Công bố các bài báo khoa học liên quan đến kết quả nghiên cứu trên các tạp chí hoặc kỷ yếu hội nghị khoa học chuyên ngành quốc gia, quốc tế có uy tín (nêu số lượng cụ thể).

- Đào tạo thạc sỹ, tiến sỹ (nêu số lượng cụ thể).
Nghiên cứu chọn tạo giống dưa hấu lai F1 không hạt cho vùng đồng bằng sông Cửu Long

Chọn tạo được giống dưa hấu lai F1 mới, có năng suất cao (tương đương giống nhập nội), chất lượng tốt, đạt tiêu chuẩn không hạt, phù hợp cho ăn tươi, xuất khẩu, không lệ thuộc bản quyền nước ngoài cho vùng đồng bằng sông Cửu Long.

- 1-2 giống dưa hấu tam bội không hạt Việt Nam (được công nhận chính thức/sản xuất thử), có năng suất chất lượng tương đương giống ngoại nhập.

- Công bố các bài báo khoa học liên quan đến kết quả nghiên cứu trên các tạp chí hoặc kỷ yếu hội nghị khoa học chuyên ngành quốc gia, quốc tế có uy tín (nêu số lượng cụ thể).

- Đào tạo thạc sỹ, tiến sỹ (nêu số lượng cụ thể).Nghiên cứu thành phần các nòi nấm Pyricularia oryzae ở vùng đồng bằng sông Hồng và biện pháp phòng trừ.

Xác định các nòi nấm Pyricularia oryzae gây bệnh đạo ôn hại lúa và đề xuất biện pháp phòng trừ bệnh có hiệu quả.


- Danh lục các nòi nấm Pyricularia oryzae và sự phân bố của chúng ở vùng đồng bằng sông Hồng.

- Bộ giống lúa có tính kháng các chủng đạo ôn đã xác định được.

- Danh mục thuốc mới phòng trừ bệnh đạo ôn hiệu quả tốt nhất.

- Biện pháp phòng trừ bệnh đạt hiệu quả cao

- Công bố các bài báo khoa học liên quan đến kết quả nghiên cứu trên các tạp chí hoặc kỷ yếu hội nghị khoa học chuyên ngành quốc gia, quốc tế có uy tín (nêu số lượng cụ thể).

- Đào tạo thạc sỹ, tiến sỹ (nêu số lượng cụ thể).
Nghiên cứu xây dựng mô hình dự đoán tăng trưởng và sản lượng rừng Khộp phục vụ kinh doanh rừng ở Tây Nguyên

- Xây dựng được mô hình sinh trưởng được thiết kế trên phần mềm máy tính chuyên dụng để dự đoán tăng trưởng và sản lượng cho rừng Khộp trên các điều kiện lập địa khác nhau ở Tây Nguyên.

- Xác định được mô hình phân bố số cây theo cấp kính chuẩn có năng suất cao trên các điều kiện lập địa khác nhau để xác định chu kỳ và cường độ khai thác tối ưu cho rừng Khộp.- 01 mô hình sinh trưởng rừng Khộp được thiết kế trên phần mềm máy tính chuyên dụng

- 01 mô hình cấu trúc phân bố cấp kính chuẩn của rừng Khộp trên các điều kiện lập địa khác nhau để xác định chu kỳ và cường độ khai thác tối ưu cho rừng Khộp.

- Báo cáo kết quả và hướng dẫn sử dụng phần mềm sinh trưởng

- Công bố các bài báo khoa học liên quan đến kết quả nghiên cứu trên các tạp chí hoặc kỷ yếu hội nghị khoa học chuyên ngành quốc gia, quốc tế có uy tín (nêu số lượng cụ thể).

- Đào tạo thạc sỹ, tiến sỹ (nêu số lượng cụ thể).Nghiên cứu một số công thức lai giữa lợn rừng và lợn địa phương ở các tỉnh miền núi phía Bắc.


Tạo ra được 2 – 3 tổ hợp lai có năng suất và chất lượng thịt cao hơn giống lợn địa phương, phục vụ chăn nuôi sinh thái ở các tỉnh miền núi phía Bắc.- Lai tạo được 2 đến 3 tổ hợp lai giữa lợn rừng và lợn địa phương có năng suất và chất lượng thịt cao hơn giống lợn địa phương; đồng thời đánh giá được năng suất, chất lượng thịt của tổ hợp lai này.

- Quy trình chăm sóc, nuôi dưỡng lợn rừng lai và quy trình phòng bệnh phù hợp

- Công bố các bài báo khoa học liên quan đến kết quả nghiên cứu trên các tạp chí hoặc kỷ yếu hội nghị khoa học chuyên ngành quốc gia, quốc tế có uy tín (nêu số lượng cụ thể).

- Đào tạo thạc sỹ, tiến sỹ (nêu số lượng cụ thể).

Khảo sát một số đặc điểm dịch tễ bệnh dại ở chó, mèo nuôi tại các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long và biện pháp phòng chống.


Xác định được một số đặc điểm dịch tễ và đề xuất các biện pháp phòng chống bệnh dại ở chó, mèo nuôi tại các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long.- Lập được bản đồ dịch tễ bệnh dại ở chó, mèo nuôi tại các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long được thể hiện: theo mùa, theo độ tuổi, theo vùng, đối tượng, vật chủ tàng trữ và đường lây lan bệnh.

- Báo cáo hiện trạng tiêm phòng vacxin dại cho chó, mèo và tỷ lệ chó, mèo mắc bệnh dại tại các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long.

- Các biện pháp phòng chống bệnh dại phù hợp với chó, mèo nuôi tại các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long.

- Công bố các bài báo khoa học liên quan đến kết quả nghiên cứu trên các tạp chí hoặc kỷ yếu hội nghị khoa học chuyên ngành quốc gia, quốc tế có uy tín (nêu số lượng cụ thể).

- Đào tạo thạc sỹ, tiến sỹ (nêu số lượng cụ thể).Nghiên cứu xác định nguyên nhân, đề xuất giải pháp khắc phục tình trạng trâu, bò chết hàng loạt trong vụ đông xuân tại một số tỉnh miền núi phía Bắc


- Đưa ra được các giải pháp kỹ thuật và quản lý trâu bò trong vụ đông xuân tại một số tỉnh miền núi phía Bắc

- Giảm tỷ lệ trâu bò chết trong mùa đông ở một số tỉnh miền núi phía bắc xuống 30 – 35% so với trước.

- Báo cáo đánh giá thực trạng chăn nuôi trâu bò trong vụ đông xuân tại một số tỉnh miền núi phía Bắc.

- Giải pháp kỹ thuật (chăm sóc, thức ăn, chuồng trại, phòng bệnh...) đảm bảo giảm thiểu thiệt hại 30-35% đối với trâu bò trong vụ đông xuân tại một số tỉnh miền núi phía Bắc.

- Kỹ thuật trồng, chế biến dự trữ thức ăn trong vụ đông xuân

- Đề xuất 2-3 kiểu chuồng trại chống, tránh rét đơn giản, hiệu quả, phù hợp với điều kiện chăn nuôi trâu, bò ở một số tỉnh miền núi phía Bắc.

- Công bố các bài báo khoa học liên quan đến kết quả nghiên cứu trên các tạp chí hoặc kỷ yếu hội nghị khoa học chuyên ngành quốc gia, quốc tế có uy tín (nêu số lượng cụ thể).

- Đào tạo thạc sỹ, tiến sỹ (nêu số lượng cụ thể).
Xác định một số đặc điểm dịch tễ học và biện pháp phòng chống bệnh ký sinh trùng đường máu Trypanosoma evansi cho đàn trâu của một số tỉnh miền núi phía Bắc.


Xác định được một số đặc điểm dịch tễ học và biện pháp phòng chống bệnh ký sinh trùng đường máu Trypanosoma evansi có hiệu quả cho đàn trâu của một số tỉnh miền núi phía Bắc.- Các đặc điểm dịch tễ học như: tính mùa, vụ; tuổi gia súc mắc bệnh; giống và tính biệt; địa lý, nguồn bệnh, vật chủ trung gian truyền bệnh...

- Kết quả của các biện pháp phòng chống đã thử nghiệm đưa lại hiệu quả tốt hơn so với trước đây (tỷ lệ nhiễm, cường độ nhiễm, tỷ lệ chế của trâu...)

- Công bố các bài báo khoa học liên quan đến kết quả nghiên cứu trên các tạp chí hoặc kỷ yếu hội nghị khoa học chuyên ngành quốc gia, quốc tế có uy tín (nêu số lượng cụ thể).

- Đào tạo thạc sỹ, tiến sỹ (nêu số lượng cụ thể).

Nghiên cứu ứng dụng công nghệ nano để bào chế thuốc kháng sinh làm tăng hiệu quả trong điều trị bệnh cho vật nuôi tại khu vực miền núi phía Bắc

Xây dựng được phương pháp bào chế thuốc kháng sinh bằng ứng dụng công nghệ nano cho các thuốc thú y, ứng dụng nguyên lý đó trong sản xuất các chế phẩm có chứa Ampicillin, Cephalexin, Penicillin, Colistin ở dạng huyễn dịch, kéo dài thời gian tác động của kháng sinh trong điều trị bệnh, nâng cao hiệu quả và tác dụng của thuốc.


- Một số loại kháng sinh ở dạng huyễn dịch như:

+ Huyễn dịch Ampicillin + Colistin

+ Huyễn dịch Amoxycillin

+ Huyễn dịch Cephacillin

+ Huyễn dịch Benzyl Penicillin + Streptomycin

- Sản phẩm được đăng ký tại cơ quan chức năng để lưu hành và phục vụ trong chăn nuôi tại các địa phương.

- Công bố các bài báo khoa học liên quan đến kết quả nghiên cứu trên các tạp chí hoặc kỷ yếu hội nghị khoa học chuyên ngành quốc gia, quốc tế có uy tín (nêu số lượng cụ thể).

- Đào tạo thạc sỹ, tiến sỹ (nêu số lượng cụ thể).

Nghiên cứu xây dựng công thức thức ăn cho cá trê Phú Quốc trong giai đoạn nuôi thương phẩm.


- Xây dựng được công thức thức ăn cho cá trê Phú Quốc ở các quy cỡ khác nhau.- Báo cáo khoa học về nhu cầu dinh dưỡng của cá trê Phú Quốc.

- Công thức thức ăn cho cá trê Phú Quốc ở các quy cỡ khác nhau.

- Đánh giá kết quả nuôi cá trê Phú Quốc thương phẩm bằng thức ăn nghiên cứu của đề tài.

- Công bố các bài báo khoa học liên quan đến kết quả nghiên cứu trên các tạp chí hoặc kỷ yếu hội nghị khoa học chuyên ngành quốc gia, quốc tế có uy tín (nêu số lượng cụ thể).

- Đào tạo thạc sỹ, tiến sỹ (nêu số lượng cụ thể).Nghiên cứu xây dựng công thức thức ăn cho cá thát lát còm (Chitala chitala) trong giai đoạn nuôi thương phẩm.


- Xây dựng được công thức thức ăn cho cá thát lát còm ở các quy cỡ khác nhau.- Báo cáo khoa học về nhu cầu dinh dưỡng của cá thát lát còm.

- Công thức thức ăn cho cá thát lát còm ở các quy cỡ khác nhau.

- Đánh giá kết quả nuôi cá thát lát còm thương phẩm bằng thức ăn nghiên cứu của đề tài.

- Công bố các bài báo khoa học liên quan đến kết quả nghiên cứu trên các tạp chí hoặc kỷ yếu hội nghị khoa học chuyên ngành quốc gia, quốc tế có uy tín (nêu số lượng cụ thể).

- Đào tạo thạc sỹ, tiến sỹ (nêu số lượng cụ thể).Nghiên cứu đặc điểm sinh học và một số chỉ số đa dạng di truyền của các dòng cá Rô đồng (Anabas testudineus) ở đồng bằng sông Cửu Long.


- Xác định được một số chỉ tiêu sinh học và đa dạng di truyền làm cơ sở định loại các loài trong giống Anabas.

- Định loại được cá Rô đầu vuông và mô tả đặc điểm sinh học, đặc điểm đa dạng di truyền của các quần thể (nếu có).
- Báo cáo khoa học về các chỉ tiêu sinh học và đa dạng di truyền của các loài trong giống Anabas.

- Có khóa phân loại cho các loài trong giống Anabas.

- Công bố các bài báo khoa học liên quan đến kết quả nghiên cứu trên các tạp chí hoặc kỷ yếu hội nghị khoa học chuyên ngành quốc gia, quốc tế có uy tín (nêu số lượng cụ thể).

- Đào tạo thạc sỹ, tiến sỹ (nêu số lượng cụ thể).Nghiên cứu bệnh đen thân trên cá Rô đồng và biện pháp phòng trị.


Xác định được tác nhân gây bệnh đen thân và đề xuất các biện pháp phòng trị hữu hiệu bệnh đen thân trên cá Rô đồng.- Báo cáo khoa học về xác định nguyên nhân và tác nhân gây bệnh, dấu hiệu bệnh lý, bệnh đen thân ở các giai đoạn phát triển khác nhâu của cá rô đồng.

- Các biện pháp phòng trị bệnh đen thân ở cá rô đồng.

- Công bố các bài báo khoa học liên quan đến kết quả nghiên cứu trên các tạp chí hoặc kỷ yếu hội nghị khoa học chuyên ngành quốc gia, quốc tế có uy tín (nêu số lượng cụ thể).

- Đào tạo thạc sỹ, tiến sỹ (nêu số lượng cụ thể).

Nghiên cứu đặc điểm sinh học cá Phèn vàng (Polynemus longipectoralis).


Xác định được các đặc điểm sinh học cơ bản (phân bố, sinh trưởng, dinh dưỡng, sinh sản) của cá Phèn vàng; làm cơ sở cho nghiên cứu sản xuất giống và nuôi thương phẩm.- Báo cáo khoa học về đặc điểm sinh học cá Phèn vàng

- Xác định khả năng kích thích sinh sản nhân tạo cá với các loại hormon và liều lượng khác nhau.

- Công bố các bài báo khoa học liên quan đến kết quả nghiên cứu trên các tạp chí hoặc kỷ yếu hội nghị khoa học chuyên ngành quốc gia, quốc tế có uy tín (nêu số lượng cụ thể).

- Đào tạo thạc sỹ, tiến sỹ (nêu số lượng cụ thể).

Nghiên cứu đặc điểm sinh học, sinh học sinh sản của cá Kèo (Pseudapocryptes elongatus) phân bố tự nhiên ở vùng biển thuộc bán đảo Cà Mau.

Xác định được các đặc điểm sinh học, sinh học sinh sản của cá Kèo phân bố tự nhiên ở vùng biển thuộc bán đảo Cà Mau.


- Báo cáo khoa học về các đặc điểm sinh học, sinh học sinh sản của cá Kèo phân bố tự nhiên ở vùng biển thuộc bán đảo Cà Mau.

- Công bố các bài báo khoa học liên quan đến kết quả nghiên cứu trên các tạp chí hoặc kỷ yếu hội nghị khoa học chuyên ngành quốc gia, quốc tế có uy tín (nêu số lượng cụ thể).

- Đào tạo thạc sỹ, tiến sỹ (nêu số lượng cụ thể).Sự hình thành và vai trò của Bio-floc trong ao nuôi Artemia

Xác định được cơ chế hình thành của Bio-floc và ứng dụng của nó trong ao nuôi Artemia.


- Báo cáo khoa học: Xác định được các yếu tố ảnh hưởng đến sự hình thành bio-floc và khả năng sử dụng chúng làm thức ăn cho Artemia.

- Khả năng sử dụng bio-floc làm thức ăn cho Artemia (giảm chi phí phân bón, thức ăn bổ sung)

- Công bố các bài báo khoa học liên quan đến kết quả nghiên cứu trên các tạp chí hoặc kỷ yếu hội nghị khoa học chuyên ngành quốc gia, quốc tế có uy tín (nêu số lượng cụ thể).

- Đào tạo thạc sỹ, tiến sỹ (nêu số lượng cụ thể).

Nghiên cứu đặc điểm hình thái đá tai (nhĩ thạch) của bộ cá Chép (Cypriniformes) ở đồng bằng sông Cửu Long.


Mô tả được đặc điểm hình thái đá tai của các loài trong bộ cá Chép ở đồng bằng sông Cửu Long- Báo cáo khoa học về đặc điểm hình thái đá tai của các loài trong bộ cá Chép ở đồng bằng sông Cửu Long.

- Báo cáo khoa học về tương quan giữa kích thước, tuổi với các vòng đá tai và vẩy của các loài nghiên cứu.

- Công bố các bài báo khoa học liên quan đến kết quả nghiên cứu trên các tạp chí hoặc kỷ yếu hội nghị khoa học chuyên ngành quốc gia, quốc tế có uy tín (nêu số lượng cụ thể).

- Đào tạo thạc sỹ, tiến sỹ (nêu số lượng cụ thể).


Xây dựng danh lục các loài cá cảnh biển đang được kinh doanh trên thị trường TP.Hồ Chí Minh


Xây dựng được danh lục các loài cá cảnh biển đang được kinh doanh trên thị trường TP.HCM với các chỉ thị nguồn lợi, sinh học khai thác, trữ dưỡng và kinh doanh; làm cơ sở cho quản lý, kinh doanh có hiệu quả và bảo vệ nguồn lợi thủy sản.


- Danh lục các loài cá cảnh biển đang được kinh doanh trên thị trường TP.HCM.

- Các giải pháp quản lý và sử dụng hiệu quả nguồn lợi cá cảnh biển.

- Website danh lục và giải pháp quản lý, sử dụng hiệu quả nguồn lợi cá cảnh biển.

- Công bố các bài báo khoa học liên quan đến kết quả nghiên cứu trên các tạp chí hoặc kỷ yếu hội nghị khoa học chuyên ngành quốc gia, quốc tế có uy tín (nêu số lượng cụ thể).

- Đào tạo thạc sỹ, tiến sỹ (nêu số lượng cụ thể).Nghiên cứu chiết tách, xác định cấu trúc và hướng ứng dụng của một số polysaccharide mang điện có hoạt tính sinh học từ một số loài rong nâu Việt Nam

Xác định được cấu trúc, mối quan hệ cấu trúc - hoạt tính của một vài polysaccharide mang điện (ionic polysaccharide) như carrageenan, alginate hoặc fucoidan có nguồn gốc từ các tảo biển Việt Nam


- Cấu trúc hóa học các hợp chất.

- Các dịch chiết từ một số mẫu rong nâu Việt Nam

- Quy trình phân lập các hợp chất.

- 01 sản phẩm thực phẩm chức năng từ một số loài rong nâu.

- Công bố các bài báo khoa học liên quan đến kết quả nghiên cứu trên các tạp chí hoặc kỷ yếu hội nghị khoa học chuyên ngành quốc gia, quốc tế có uy tín (nêu số lượng cụ thể).

- Đào tạo thạc sỹ, tiến sỹ (nêu số lượng cụ thể).

Phân lập flavonoids và các hợp chất có hoạt tính sinh học từ lá dâu tằm (Morus alba) và lá khoai lang (Ipomoea batatas) bằng vật liệu hấp phụ Al2O3 nhằm tạo sản phẩm phòng ngừa và hỗ trợ điều trị bệnh tiểu đường


Phân lập được flavonoid và các chất có hoạt tính sinh học từ lá dâu tằm và lá khoai lang bằng vật liệu Al2O3 và chế thử sản phẩm phòng và hỗ trợ điều trị bệnh tiểu đường từ các chất phân lập được.

- Quy trình công nghệ tách chiết các hợp chất có hoạt tính sinh học từ lá dâu tằm và lá khoai lang.

- Kết quả thử hoạt tính ức chế nồng độ đường trong máu.

- Chế phẩm hỗ trợ điều trị bệnh tiểu đường.

- Công bố các bài báo khoa học liên quan đến kết quả nghiên cứu trên các tạp chí hoặc kỷ yếu hội nghị khoa học chuyên ngành quốc gia, quốc tế có uy tín (nêu số lượng cụ thể).

- Đào tạo thạc sỹ, tiến sỹ (nêu số lượng cụ thể).Nghiên cứu hoàn thiện công nghệ chiết tách, bán tổng hợp và ứng dụng phẩm màu annatto từ hạt điều nhuộm miền Trung, Tây Nguyên trong chế biến thực phẩm


Hoàn thiện được quy trình công nghệ chiết tách, bán tổng hợp muối kali, natri phẩm màu annatto từ hạt điều nhuộm miền Trung, Tây Nguyên và ứng dụng chúng trong chế biến thực phẩm.


- Quy trình công nghệ chiết tách annatto từ hạt điều nhuộm 10kg/mẻ;

- Quy trình công nghệ bán tổng hợp muối kali, natri của annatto 100g/mẻ;

- Quy trình công nghệ ứng dụng phẩm màu annatto chế biến một số sản phẩm thực phẩm;

- Hồ sơ xác định cấu trúc của các sản phẩm annatto và muối của chúng;

- Hồ sơ thử nghiệm các chỉ tiêu kỹ thuật và độc tính cấp của phẩm màu;

- Hồ sơ đánh giá độ ổn định, tính an toàn của phẩm màu;

- Hồ sơ đánh giá chất lượng của các mẫu sản phẩm thực phẩm được chế biến;

- 01 mẫu sản phẩm bột màu annatto 1kg, có độ ổn định tối thiểu 2 năm;

- 04 mẫu sản phẩm muối bán tổng hợp, mỗi loại 500g, có độ ổn định tối thiểu 2 năm;

- 05 mẫu sản phẩm thực phẩm được chế biến: nước tương, hạt dưa, ớt bột, bò khô, lạp xưởng đạt các Tiêu chuẩn quốc gia vệ sinh an toàn thực phẩm.

- Công bố các bài báo khoa học liên quan đến kết quả nghiên cứu trên các tạp chí hoặc kỷ yếu hội nghị khoa học chuyên ngành quốc gia, quốc tế có uy tín (nêu số lượng cụ thể).

- Đào tạo thạc sỹ, tiến sỹ (nêu số lượng cụ thể).

Nghiên cứu xây dựng quy trình nhân nuôi một số loài bọ rùa thuộc họ Coccinellidae và sử dụng chúng phòng trừ rệp muội hại trên rau màu ở vùng Đông Anh, Hà Nội

Xây dựng được quy trình nhân nuôi một số loài bọ rùa phổ biến thuộc họ Coccinellidae và đánh giá được khả năng sử dụng chúng để phòng trừ rệp muội hại trên rau màu ở vùng Đông Anh, Hà Nội

- Danh lục các loài bọ rùa phổ biến thuộc họ Coccinellidae trong hệ sinh thái trồng rau màu ở vùng Đông Anh, Hà Nội.

- Quy trình nhân nuôi các loài bọ rùa phổ biến thuộc họ Coccinellidae.

- Báo cáo đánh giá khả năng sử dụng các loài bọ rùa phổ biến thuộc họ Coccinellidae nhằm phòng trừ rệp muội trên rau màu ở vùng Đông Anh, Hà Nội

- Công bố các bài báo khoa học liên quan đến kết quả nghiên cứu trên các tạp chí hoặc kỷ yếu hội nghị khoa học chuyên ngành quốc gia, quốc tế có uy tín (nêu số lượng cụ thể).

- Đào tạo thạc sỹ, tiến sỹ (nêu số lượng cụ thể).
Nghiên cứu đặc điểm tái sinh tự nhiên trong một số kiểu thảm thực vật và đề xuất biện pháp kỹ thuật nhằm phục hồi rừng ở một số tỉnh miền núi phía Bắc Việt Nam.

Đánh giá được khả năng tái sinh tự nhiên trong một số kiểu thảm thực vật ở các trạng thái sau nương rẫy và sau khai thác kiệt và đề xuất một số biện pháp kỹ thuật nhằm đẩy nhanh quá trình diễn thế đi lên phục hồi rừng ở một số tỉnh miền núi phía Bắc Việt Nam- Các biện pháp kỹ thuật phục hồi rừng

-Quy chuẩn kỹ thuật phục hồi rừng (chỉ rõ sau bao nhiêu năm)

- Công bố các bài báo khoa học liên quan đến kết quả nghiên cứu trên các tạp chí hoặc kỷ yếu hội nghị khoa học chuyên ngành quốc gia, quốc tế có uy tín (nêu số lượng cụ thể).

- Đào tạo thạc sỹ, tiến sỹ (nêu số lượng cụ thể).
Nghiên cứu động vật đáy trong hệ sinh thái rừng ngập mặn ven biển từ Hà Tĩnh đến Bà Rịa-Vũng Tàu và đề xuất biện pháp bảo tồn các loài quý hiếm.

: images -> Tin -> Album
Tin -> CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam hộI ĐỒng tuyển sinh
Tin -> LỊch kiểm tra kết thúc môn và KẾ hoạch thực tập nâng cao học kỳ I năm học 2013-2014, Lớp tcn-qtks k4(9+3)
Tin -> CÔng ty cổ phầN ĐẦu tư VÀ phát triển càng đÌnh vũ
Tin -> 1. giải thích từ ngữ: Các thuật ngữ sử dụng cho Ô tô thân liền
Album -> Khoa ngoại ngữ A15-A19 Nguyễn Hữu Thọ, Khu Kim Sơn, P. Tân Phong, Q7, tp. Hồ Chí Minh 285/291 cmt8, Phường 12, Quận 10, tp. Hồ Chí Minh ĐT: 08 62622980 3868 0393- 08. 66606283 Fax: 08 62622984 ĐỀ CƯƠng chi tiết học phầN
Album -> TRƯỜng đẠi học cntt gia đỊnh cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
Album -> Quy trình xét duyệt và phát hành giáo trình của trưỜng đẠi học cntt gia đỊNH
Album -> Khoa tài chính kế toán cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
Album -> TRƯỜng đh cntt gia đỊnh
Album -> 3. english for the hotel and tourist industry


1   2   3   4   5   6   7


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương