Danh mụC ĐỀ TÀI/nhiệm vụ khoa học và CÔng nghệ CẤp bộ NĂM 2012tải về 0.92 Mb.
trang2/7
Chuyển đổi dữ liệu26.04.2018
Kích0.92 Mb.
1   2   3   4   5   6   7Nghiên cứu thiết kế, chế tạo hệ thống thiết bị sấy phun trong dây chuyền công nghệ sản xuất bột chè xanh uống liền

- Chế tạo được hệ thống thiết bị sấy phun trong dây chuyền công nghệ sản xuất bột chè xanh, có cấu tạo đơn giản, giá thành hạ nhằm triển khai ứng dụng rộng rãi cho các cơ sở sản xuất chè trong nước.


- Chế tạo 01 hệ thống máy sấy phun có năng suất 2kg bột khô/giờ, đạt chất lượng sản phẩm cao, giá thành hạ.

- Xây dựng qui trình công nghệ sản xuất bột chè xanh phù hợp với hệ thống thiết bị sấy phun đã thiết kế, chế tạo.

- Công bố các bài báo khoa học liên quan đến kết quả nghiên cứu trên các tạp chí hoặc kỷ yếu hội nghị khoa học chuyên ngành quốc gia, quốc tế có uy tín (nêu số lượng cụ thể).

- Đào tạo thạc sỹ, tiến sỹ (nêu số lượng cụ thể).
Nghiên cứu thiết kế, chế tạo và thử nghiệm hệ kết nối trung tâm và tang cuốn tuy ô thủy lực dùng trên máy khoan cọc nhồi mở rộng đáy

Thiết kế, chế tạo được cụm tang cuốn tuy ô thủy lực, hệ kết nối trung tâm chuyển đổi dòng thủy lực phục vụ gầu khoan của máy khoan cọc nhồi mở rộng đáy trong điều kiện Việt Nam


- 01 bộ hồ sơ bản vẽ thiết kế cụm tang cuốn tuy ô thủy lực và hệ kết nối trung tâm chuyển đổi dòng thủy lực lắp trên máy khoan cọc nhồi KH125-3 và các máy khoan tương đương khác;

-Chế tạo 01 cụm tang cuốn tuy ô thủy lực, 01 hệ kết nối trung tâm chuyển đổi dòng thủy lực phục vụ gầu khoan của máy khoan cọc nhồi mở rộng đáy

- Công bố các bài báo khoa học liên quan đến kết quả nghiên cứu trên các tạp chí hoặc kỷ yếu hội nghị khoa học chuyên ngành quốc gia, quốc tế có uy tín (nêu số lượng cụ thể).

- Đào tạo thạc sỹ, tiến sỹ (nêu số lượng cụ thể).Phải có văn bản cam kết của doanh nghiệp, địa phương hỗ trợ kinh phí và ứng dụng kết quả nghiên cứuNghiên cứu thiết kế, chế tạo hệ thống sấy lạnh tầng sôi có bộ kháng khuẩn tác nhân sấy trung gian với năng suất nhỏ, phục vụ chế biến các loại thực phẩm cao cấp.


Tính toán, thiết kế và chế tạo được hệ thống thiết bị sấy lạnh tầng sôi có bộ hâm nóng và kháng khuẩn tác nhân sấy trung gian thế hệ mới, hoạt động ổn định và tiết kiệm năng lượng.


- Công nghệ chế biến thực phẩm bằng phương pháp sấy lạnh tầng sôi cho sản phẩm chất lượng tốt, có thể so sánh được với phương pháp sấy thăng hoa, nhưng tiết kiện năng lượng hơn so với sấy thăng hoa

  • Hệ thống máy sấy lạnh tầng sôi làm việc ổn định và tiết kiệm được năng lượng, mẫu mã đẹp.

- Công bố các bài báo khoa học liên quan đến kết quả nghiên cứu trên các tạp chí hoặc kỷ yếu hội nghị khoa học chuyên ngành quốc gia, quốc tế có uy tín (nêu số lượng cụ thể).

- Đào tạo thạc sỹ, tiến sỹ (nêu số lượng cụ thể).
Nghiên cứu chế tạo máy đo màu kích thích 3 thành phần


Chế tạo được máy đo màu kích thích 3 thành phần thay thế các sản phẩm ngoại nhập với giá thành phù hợp với điều kiện kinh tế Việt Nam.


- Tài liệu thiết kế máy

- Máy đo màu kích thích 3 thành phần, chế tạo theo tiêu chuẩn TCVN, có khả năng đo và xử lý kết quả độc lập với máy tính hoặc có thể kết nối với máy tính để lưu trữ kết quả đo.

- Công bố các bài báo khoa học liên quan đến kết quả nghiên cứu trên các tạp chí hoặc kỷ yếu hội nghị khoa học chuyên ngành quốc gia, quốc tế có uy tín (nêu số lượng cụ thể).

- Đào tạo thạc sỹ, tiến sỹ (nêu số lượng cụ thể).

Nghiên cứu sản xuất bi nghiền cao nhôm phục vụ công nghiệp sản xuất vật liệu gốm sứ trong điều kiện Việt Nam.


Đề xuất được phương pháp và công nghệ sản xuất bi cao nhôm từ những nguyên liệu sẵn có ở Việt Nam để từ đó sản xuất thử tiến tới xây dựng nhà máy sản xuất bi cao nhôm ở Việt Nam.

- Quy trình công nghệ sản xuẩt bi nghiền cao nhôm.
- 05 tấn bi cao nhôm đưa vào ứng dụng thực tế.
- Công bố các bài báo khoa học liên quan đến kết quả nghiên cứu trên các tạp chí hoặc kỷ yếu hội nghị khoa học chuyên ngành quốc gia, quốc tế có uy tín (nêu số lượng cụ thể).

- Đào tạo thạc sỹ, tiến sỹ (nêu số lượng cụ thể).
Nghiên cứu đặc điểm trầm tích cacbonat chứa dầu khí ở Đông Nam bể Nam Côn Sơn.


Xác định được đặc điểm địa chất, sự phân bố trầm tích cacbonat và mối quan hệ với tiềm năng dầu khí khu vực Đông Nam bể Nam Côn Sơn


- Bản đồ phân bổ trầm tích cacbonat

- Kết quả xác định đặc điểm địa chất của trầm tích cacbonat và tiềm năng dầu khí

- Công bố các bài báo khoa học liên quan đến kết quả nghiên cứu trên các tạp chí hoặc kỷ yếu hội nghị khoa học chuyên ngành quốc gia, quốc tế có uy tín (nêu số lượng cụ thể).

- Đào tạo thạc sỹ, tiến sỹ (nêu số lượng cụ thể).
Nghiên cứu tính chất cơ học động của một số loại đất nền khu vực Hà Nội


Làm sáng tỏ đặc tính cơ học động của một số loại đất nền ở Hà Nội và đánh giá mức độ suy giảm so với trạng thái tĩnh dưới tác dụng của tải trọng động có tần số rung động khác nhau


- Các đặc trưng cơ học động của một số loại đất nền ở HN dưới tác động của một số tải trọng động có tần suất chấn động khác nhau

- Kiến nghị sử dụng kết quả nghiên cứu trong thiết kế công trình có móng cọc của một công trình cụ thể ở Hà Nội

- Công bố các bài báo khoa học liên quan đến kết quả nghiên cứu trên các tạp chí hoặc kỷ yếu hội nghị khoa học chuyên ngành quốc gia, quốc tế có uy tín (nêu số lượng cụ thể).

- Đào tạo thạc sỹ, tiến sỹ (nêu số lượng cụ thể).
Nghiên cứu ứng dụng mạng neuron Hopfield nhằm tăng cường độ phân giải bản đồ lớp phủ

- Đánh giá được khả năng ứng dụng thực tế của mạng neuron Hopfield trong siêu phân giải bản đồ lớp phủ, từ đó xây dựng được phần mềm tăng độ phân giải ảnh viễn thám đa phổ.


- Thuật toán và phần mềm tăng độ phân giải ảnh viễn thám đa phổ trên mô hình mạng neuron Hopfield.

- Ứng dụng kết quả nghiên cứu tạo ra bản đồ lớp phủ tại một vùng cụ thể ở Việt Nam

- Công bố các bài báo khoa học liên quan đến kết quả nghiên cứu trên các tạp chí hoặc kỷ yếu hội nghị khoa học chuyên ngành quốc gia, quốc tế có uy tín (nêu số lượng cụ thể).

- Đào tạo thạc sỹ, tiến sỹ (nêu số lượng cụ thể).
Nghiên cứu ứng dụng giải pháp kết hợp công trình đê chắn sóng với trạm năng lượng sóng biển ở Việt Nam

- Xác định được các giải pháp công nghệ thiết kế xây dựng đê chắn sóng và trạm

- Đề xuất mô hình đê chắn sóng kết hợp trạm phát điện bằng năng lượng sóng biển ở Việt Nam
- Bản thiết kế công trình đê chắn sóng kết hợp trạm phát điện bằng năng lượng sóng biển

- Mô hình đê chắn sóng kết hợp trạm phát điện bằng năng lượng sóng biển áp dụng tại một địa điểm cụ thể

- Công bố các bài báo khoa học liên quan đến kết quả nghiên cứu trên các tạp chí hoặc kỷ yếu hội nghị khoa học chuyên ngành quốc gia, quốc tế có uy tín (nêu số lượng cụ thể).

- Đào tạo thạc sỹ, tiến sỹ (nêu số lượng cụ thể).
Phân tích kết cấu có vết nứt theo mô hình ngẫu nhiên

Xây dựng được mô hình tính kết cấu trong lĩnh vực xây dựng tính đến sự phân bố ngẫu nhiên về hình học và vật lý trong kết cấu có sự xuất hiện vết nứt.

- Phần mềm tính toán kết cấu trong lĩnh vực xây dựng có tính đến sự phân bố ngẫu nhiên về hình học và vật lý trong kết cấu có xuất hiện vết nứt.

- Ứng dụng kết quả nghiên cứu để kiểm tra, đánh giá kết cấu xây dựng có vết nứt cho một công trình cụ thể

- Công bố các bài báo khoa học liên quan đến kết quả nghiên cứu trên các tạp chí hoặc kỷ yếu hội nghị khoa học chuyên ngành quốc gia, quốc tế có uy tín (nêu số lượng cụ thể).

- Đào tạo thạc sỹ, tiến sỹ (nêu số lượng cụ thể).
Nghiên cứu đề xuất quy trình xây dựng lưới tọa độ trên biển và hải đảo Việt Nam trên cơ sở ứng dụng công nghệ định vị vệ tinh và định vị quán tính

Xây dựng được quy trình lưới tọa độ trên biển và hải đảo Việt Nam trên cơ sở ứng dụng công nghệ định vị vệ tinh và định vị quán tính

-Quy trình công nghệ xây dựng lưới tọa độ trên biển Việt Nam trên cơ sở ứng dụng công nghệ định vị vệ tinh và định vị quán tính áp dụng cho một vùng biển

- Lưới tọa độ cho một vùng biển, đảo cụ thể

- Công bố các bài báo khoa học liên quan đến kết quả nghiên cứu trên các tạp chí hoặc kỷ yếu hội nghị khoa học chuyên ngành quốc gia, quốc tế có uy tín (nêu số lượng cụ thể).

- Đào tạo thạc sỹ, tiến sỹ (nêu số lượng cụ thể).
Nghiên cứu thiết kế chế tạo hệ thống tự động giám sát, quản lý tầu đánh cá trên biển của ngư dân

- Thiết kế, chế tạo được hệ thống tự động giám sát phục vụ công tác quản lý, điều hành tầu đánh cá của ngư dân trên biển góp phần giảm thiểu tai nạn, tăng cương hiệu quả kinh tế, quốc phòng và an ninh.


- Tài liệu thiết kế.

- Hệ thống tự động giám sát tầu thuyền đánh cá trên biển (khoảng 10 tầu), được lắp đặt thử nghiệm cho ngư dân, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý, kinh tế, an toàn và an ninh trên biển.

- Công bố các bài báo khoa học liên quan đến kết quả nghiên cứu trên các tạp chí hoặc kỷ yếu hội nghị khoa học chuyên ngành quốc gia, quốc tế có uy tín (nêu số lượng cụ thể).

- Đào tạo thạc sỹ, tiến sỹ (nêu số lượng cụ thể).
Nghiên cứu đề xuất giải pháp cung cấp điện tổng hợp từ các nguồn điện gió và điện mặt trời cho đảo Cồn Cỏ - Quảng Trị phục vụ phát triển kinh tế, du lịch và an ninh quốc phòng


Thiết lập được luận cứ khoa học và đề xuất giải pháp xây dựng hệ thống cung cấp điện từ năng lượng gió và mặt trời kết hợp cho các hải đảo phục vụ phát triển kinh tế kinh tế xã hội và an ninh quốc phòng


- Số liệu điều tra về điều kiện tự nhiên khí hậu của khu vực hải đảo, đánh giá tiềm năng ứng dụng năng lượng sạch: năng lượng gió và mặt trời phụ vụ xây dựng trạm phát điện kết hợp hai nguồn năng lượng này.

- 01 bản thiết kế hệ thống cung cấp điện cho khu vực ven biển hải đảo từ nguồn năng lượng kết hợp là năng lượng gió và năng lượng mặt trời.

- 01 mô hình trạm cung cấp điện từ năng lượng gió và mặt trời công suất nhỏ (từ 1 đến 3 kVA) phục vụ thử nghiệm tại đảo Cồn Cỏ cấp điện cho một gia đình.

- Công bố các bài báo khoa học liên quan đến kết quả nghiên cứu trên các tạp chí hoặc kỷ yếu hội nghị khoa học chuyên ngành quốc gia, quốc tế có uy tín (nêu số lượng cụ thể).

- Đào tạo thạc sỹ, tiến sỹ (nêu số lượng cụ thể).


Phải có văn bản cam kết của doanh nghiệp, địa phương hỗ trợ kinh phí và ứng dụng kết quả nghiên cứuNghiên cứu chế tạo thiết bị cảm biến sinh học (biosensor) để phát hiện nhanh virus cúm

Chế tạo được thiết bị cảm biến sinh học để phát hiện nhanh virus cúm

- 01 bộ tài liệu thiết kế

- 01 bộ cảm biến sinh học đáp ứng yêu cầu phát hiện nhanh, độ tin cậy cao, áp dụng tại một địa chỉ cụ thể

- Công bố các bài báo khoa học liên quan đến kết quả nghiên cứu trên các tạp chí hoặc kỷ yếu hội nghị khoa học chuyên ngành quốc gia, quốc tế có uy tín (nêu số lượng cụ thể).

- Đào tạo thạc sỹ, tiến sỹ (nêu số lượng cụ thể).
Nghiên cứu thiết kế và chế tạo bộ biến đổi điện tử công suất hiệu suất cho các hệ thống nâng bằng từ trường

Chế tạo được bộ biến đổi công suất hoàn chỉnh cho vòng bi từ có giá thành thấp và thương mại hóa sản phẩm

- 04 bộ biến đổi công suất sử dụng MOSFET cho vòng bi từ có tải trọng tối đa là 100N, kèm theo các thông số kỹ thuật

- Quy trình công nghệ chế tạo

- Công bố các bài báo khoa học liên quan đến kết quả nghiên cứu trên các tạp chí hoặc kỷ yếu hội nghị khoa học chuyên ngành quốc gia, quốc tế có uy tín (nêu số lượng cụ thể).

- Đào tạo thạc sỹ, tiến sỹ (nêu số lượng cụ thể).
Nghiên cứu chế tạo vật liệu compozit epoxy gia cường bằng sợi thủy tinh có độ bền va đập cao và trong suốt điện từ, ứng dụng cho hệ thống bay không người lái.


Chế tạo được vật liệu compozit epoxy gia cường bằng sợi thủy tinh có độ bền va đập cao và trong suốt điện từ (cho dải sóng rada) để đưa vào các hệ thống UAV ứng dụng trong quân sự và dân sự.


- Quy trình chế tạo vật liệu compozit epoxy gia cường bằng sợi thủy tinh có độ bền va đập cao hơn ít nhất hai lần so với vật liệu compozit epoxy thông thường và trong suốt điện từ đối với sóng ra đa.

- Hai hệ thống UAV với động cơ 22,5 cc và tầm bay cao 2000m.

- Công bố các bài báo khoa học liên quan đến kết quả nghiên cứu trên các tạp chí hoặc kỷ yếu hội nghị khoa học chuyên ngành quốc gia, quốc tế có uy tín (nêu số lượng cụ thể).

- Đào tạo thạc sỹ, tiến sỹ (nêu số lượng cụ thể).
Nghiên cứu các hoạt chất trong một số loài nấm họ Xylariaceae ở Việt Nam theo định hướng làm thuốc kháng sinh và kháng tế bào ung thư.


- Tìm ra được một số loài nấm trong họ Xylariaceae có hoạt tính kháng sinh và chống ung thư

- Tinh sạch và xác định cấu trúc khoảng 10 - 15 hoạt chất sạch có hoạt tính.
- Thu thập, phân loại từ 10-15 loài nấm họ Xylariaceae ở Việt Nam có họat tính kháng sinh và chống ung thư.

- Điều chế được 10 dịch chất từ họ Xylariaceae phân lập và xác định cấu trúc các hoạt chất từ các dịch chiết có hoạt tính này (10-15 chất)

- Công bố các bài báo khoa học liên quan đến kết quả nghiên cứu trên các tạp chí hoặc kỷ yếu hội nghị khoa học chuyên ngành quốc gia, quốc tế có uy tín (nêu số lượng cụ thể).

- Đào tạo thạc sỹ, tiến sỹ (nêu số lượng cụ thể).Nghiên cứu chất xúc tác hiệu năng cao trên cơ sở các cluster kim loại chuyển tiếp

Điều chế được các xúc tác mới hiệu năng cao để xử dụng trong lĩnh vực môi trường

- Quy trình công nghệ thiết kế, tổng hợp và chế tạo vật liệu 3 xúc tác mới, quy mô 20gam/mẻ

- Điều chế được 50gam mỗi loại xúc tác

- Công bố các bài báo khoa học liên quan đến kết quả nghiên cứu trên các tạp chí hoặc kỷ yếu hội nghị khoa học chuyên ngành quốc gia, quốc tế có uy tín (nêu số lượng cụ thể).

- Đào tạo thạc sỹ, tiến sỹ (nêu số lượng cụ thể).
Nghiên cứu thành phần hóa học của một số cây thuốc trị bệnh gan ở Vườn Quốc gia Bến En - Thanh Hóa.


Xác định được những hợp chất có tác dụng điều trị bệnh về gan từ các cây thuốc ở vườn Quốc gia Bến En.


- Tách một số thành phần hoá học, chất sạch và xác định cấu trúc của chất tinh khiết.

- Tách, tinh chế và xác định cấu trúc hóa học của 10 chất tinh khiết có hoạt tính chữa bệnh gan

- Công bố các bài báo khoa học liên quan đến kết quả nghiên cứu trên các tạp chí hoặc kỷ yếu hội nghị khoa học chuyên ngành quốc gia, quốc tế có uy tín (nêu số lượng cụ thể).

- Đào tạo thạc sỹ, tiến sỹ (nêu số lượng cụ thể).Nghiên cứu tổng hợp một số chất lỏng ion trên cơ sở imidazol dùng để tách loại lưu huỳnh trong dầu diesel


Tổng hợp, lựa chọn được chất lỏng ion và tìm điều kiện phù hợp để thực hiện quá trình chiết các hợp chất lưu huỳnh trong dầu diesel Việt nam.


- Qui trình tổng hợp chất lỏng ion có khả năng chiết chọn lọc hiệu quả các hợp chất lưu huỳnh trong dầu diesel Việt Nam

- Qui trình chiết phù hợp ở nhiệt độ thấp và áp suất thường để loại sâu lưu huỳnh trong dầu diesel (giảm hàm lượng S trong dầu mẫu từ 500 ppm xuống còn 10-30 ppm)

- Qui trình tái sinh chất lỏng ion phù hợp

- Công bố các bài báo khoa học liên quan đến kết quả nghiên cứu trên các tạp chí hoặc kỷ yếu hội nghị khoa học chuyên ngành quốc gia, quốc tế có uy tín (nêu số lượng cụ thể).

- Đào tạo thạc sỹ, tiến sỹ (nêu số lượng cụ thể).Nghiên cứu chế tạo màng nanocomposite từ chitosan và đất sét montmorillonite ứng dụng để xử lý thuốc nhuộm và các ion kim loại nặng trong nước thải công nghiệp


- Chế tạo được vật liệu nanocomposite từ nguồn khoáng sét trong nước và chitosan từ vỏ xác động vật.

- Chế tạo được vật liệu nanocomposite chitosan/montmorillonite có kích thước phù hợp đạt yêu cầu để xử lý đồng thời các chất độc hữu cơ có phân tử khối lớn và ion kim loại nặng từ nước thải công nghiệp.
- Đưa ra được quy trình công nghệ chế tạo vật liệu nanocomposite.

- Màng nanocomposite tổng hợp có khả năng phân hủy sinh học, không gây ô nhiễm thứ cấp trong quá trình xử lý.

- Điều chế được 5 kg vật liệu nanocomposite có khả năng xử lý tốt thuốc nhuộm và ion kim loại

- Công bố các bài báo khoa học liên quan đến kết quả nghiên cứu trên các tạp chí hoặc kỷ yếu hội nghị khoa học chuyên ngành quốc gia, quốc tế có uy tín (nêu số lượng cụ thể).

- Đào tạo thạc sỹ, tiến sỹ (nêu số lượng cụ thể).Nghiên cứu công nghệ xử lý nước thải sinh hoạt quy mô nhỏ bằng trống quay sinh học ứng dụng cho các đối tượng khu chung cư, cơ sở dịch vụ công cộng và xí nghiệp công nghiệp.

- Đệ xuất được quy trình công nghệ xử lý nước thải sinh hoạt bằng trống quay sinh học đáp ứng tiêu chuẩn hiện hành của Việt Nam

- Xác định được các thông số tính toán thiết kế và các chỉ số kỹ thuật trong thiết kế, vận hành thiết bị ứng với công suất và chất lượng nước khác nhau.
- Quy trình công nghệ xử lý nước thải sinh hoạt bằng trống quay sinh học

- Thiết bị xử lý nước thải bằng công nghệ trống quay sinh học với quy mô 5 mét khối/ngày.

- Công bố các bài báo khoa học liên quan đến kết quả nghiên cứu trên các tạp chí hoặc kỷ yếu hội nghị khoa học chuyên ngành quốc gia, quốc tế có uy tín (nêu số lượng cụ thể).

- Đào tạo thạc sỹ, tiến sỹ (nêu số lượng cụ thể).

Nghiên cứu công nghệ cố định vi khuẩn kỵ khí thành dạng hạt bằng polyvinyl alcohol (PVA) ứng dụng trong xử lý nước thải công nghiệp thực phẩm.


- Xây dựng được quy trình công nghệ cố định vi khuẩn bằng PVA dưới dạng hạt vi khuẩn có khả năng lắng tốt tự lưu giữ trong công trình;- Quy trình công nghệ cố định vi khuẩn bằng PVA;

- Đề xuất dây chuyền xử lý nước thải công nghiệp thực phẩm bằng công nghệ UASB;

- Sản xuất được 5 kg hạt PVA cố định vi khuẩn

- Công bố các bài báo khoa học liên quan đến kết quả nghiên cứu trên các tạp chí hoặc kỷ yếu hội nghị khoa học chuyên ngành quốc gia, quốc tế có uy tín (nêu số lượng cụ thể).

- Đào tạo thạc sỹ, tiến sỹ (nêu số lượng cụ thể).Nghiên cứu phát triển công nghệ màng lọc sinh học trong điều kiện kỵ khí (Anaerobic Membrane Bio-Reactor) để xử lý nước thải sinh hoạt trong điều kiện Việt nam


Xây dựng được quy trình công nghệ và thiết bị theo công nghệ yếm khí kết hợp lọc màng để xử xử lý nước thải.


-Mô hình công nghệ màng lọc sinh học (MBR) xử lý nước thải.

- Quy trình công nghệ, thiết bị xử lý 5 mét khối/ngày với hàm lượng COD không nhỏ hơn hoặc bằng 100mg/lít, thời gian lưu nhỏ hơn hoặc bằng 6 giờ.

- Công bố các bài báo khoa học liên quan đến kết quả nghiên cứu trên các tạp chí hoặc kỷ yếu hội nghị khoa học chuyên ngành quốc gia, quốc tế có uy tín (nêu số lượng cụ thể).

- Đào tạo thạc sỹ, tiến sỹ (nêu số lượng cụ thể).
Nghiên cứu vật liệu lai hóa trên cơ sở Polysilazane phục vụ chế tạo lớp phủ bảo vệ trong môi trường biển


Đề xuất được quy trình tổng hợp vật liệu lai hóa trên cơ sở Polysilazane có độ bền cơ, nhiệt và có khả năng chống ăn mòn cao trong môi trường nước biển


- Quy trình tổng hợp vật liệu lai hóa Polysilazane-Polyoxide ethylene

- Mẫu sản phẩm là màng sơn từ vật liệu lai hóa Polysilazane trên nền kim loại có khả năng chống ăn mòn cao trong môi trường biển

- Điều chế được 10kg có chất lượng tương đương với sản phẩm nhập ngoại.

- Công bố các bài báo khoa học liên quan đến kết quả nghiên cứu trên các tạp chí hoặc kỷ yếu hội nghị khoa học chuyên ngành quốc gia, quốc tế có uy tín (nêu số lượng cụ thể).

- Đào tạo thạc sỹ, tiến sỹ (nêu số lượng cụ thể).Ứng dụng lý thuyết thống kê lượng tử biến dạng trong nghiên cứu một số hiện tượng vật lý.Làm sáng tỏ các phân bố thống kê lượng tử biến dạng và áp dụng để nghiên cứu hiện tượng ngưng tụ Bose - Einstein, nhiệt dung của dao động mạng tinh thể, nhiệt dung cũng như tính chất từ của khí electron trong kim loại – so sánh các kết quả thực nghiệm.- Các phân bố thống kê Bose - Einstein, Fermi - Dirac biến dạng.

- Khảo sát các dao động tử điều hoà phi tuyến tính bằng lý thuyết biến dạng, nghiên cứu phổ năng lượng của chúng phụ thuộc vào tham số biến dạng và tính nhiệt dung của dao động mạng tinh thể.

- Biểu thức của nhiệt độ ngưng tụ Bose - Einstein trong trường hợp biến dạng.

- Kết quả nghiên cứu nhiệt dung cũng như tính chất từ của khí electron trong kim loại (áp dụng phân bố thống kê biến dạng Fermi - Dirac).

- Công bố các bài báo khoa học liên quan đến kết quả nghiên cứu trên các tạp chí hoặc kỷ yếu hội nghị khoa học chuyên ngành quốc gia, quốc tế có uy tín (nêu số lượng cụ thể).

- Đào tạo thạc sỹ, tiến sỹ (nêu số lượng cụ thể).
Ứng dụng phương pháp nhiễu loạn ngược để tính toán chính xác các đường thế năng của phân tử NaLi.


Xác định được các đường thế năng của phân tử kim loại kiềm hai nguyên tử nói chung và của NaLi nói riêng bằng phương pháp nhiễu loạn ngược và dữ liệu phổ thực nghiệm.
.

- Kho dữ liệu phổ cho phân tử NaLi dưới dạng tập hợp các vạch phổ tương ứng với các số lượng tử dao động (n) và quay (J). Thu thập số liệu phổ thực nghiệm của phân tử NaLi ở trạng thái điện tử 41S+, 31, 41

- Xác định chính xác 03 đường thế năng tại các trạng thái điện tử bằng phương pháp nhiễu loạn ngược.

- Khả năng ứng dụng của phương pháp nhiễu loạn ngược cho các phân tử kim loại kiềm hai nguyên tử.

- Quy trình xác định đường thế năng của phân tử kim loại kiềm hai nguyên tử bằng phương pháp nhiễu loạn ngược.

- Công bố các bài báo khoa học liên quan đến kết quả nghiên cứu trên các tạp chí hoặc kỷ yếu hội nghị khoa học chuyên ngành quốc gia, quốc tế có uy tín (nêu số lượng cụ thể).

- Đào tạo thạc sỹ, tiến sỹ (nêu số lượng cụ thể).
Nghiên cứu một số hiệu ứng cộng hưởng do tương tác electron-phonon trong dây lượng tử hình trụ

Làm sáng tỏ một số quá trình cộng hưởng do tương tác electron-phonon dưới tác dụng của điện trường và từ trường trong dây lượng tử hình trụ trên cơ sở ứng dụng và hoàn thiện các phương pháp thống kê lượng tử.- Biểu thức giải tích của độ dẫn quang, công suất hấp thụ sóng điện từ, độ rộng vạch phổ do tương tác electron-phonon trong dây lượng tử hình trụ khi có các hiệu ứng cộng hưởng

- Điều kiện cộng hưởng và điều kiện dò tìm cộng hưởng.

- Khả năng ứng dụng vào thực tiễn.

- Công bố các bài báo khoa học liên quan đến kết quả nghiên cứu trên các tạp chí hoặc kỷ yếu hội nghị khoa học chuyên ngành quốc gia, quốc tế có uy tín (nêu số lượng cụ thể).

- Đào tạo thạc sỹ, tiến sỹ (nêu số lượng cụ thể).Nghiên cứu chế tạo vật liệu dẫn ion La(2/3)-xLi3xTiO3 ứng dụng làm chất điện ly cho pin ion liti.


- Chế tạo được chất điện ly rắn họ La(2/3)-xLi3xTiO3 có độ dẫn ion liti cao.

- Làm sáng tỏ cấu trúc và tính chất điện hóa của vật liệu La(2/3)-xLi3xTiO3.

- Chế tạo được pin ion liti sử dụng chất điện ly La(2/3)-xLi3xTiO3.


- Chất La(2/3)-xLi3xTiO3 có độ dẫn ion Li+ đạt giá trị σLi > 10-3 S.cm-1.

- Pin ion liti (chế thử) sử dụng La(2/3)-xLi3xTiO3 làm chất điện ly trong phòng thí nghiệm, với điện thế phóng điện > 1,5 V, dung lượng > 10 µAh/cm2. µm.

- Công bố các bài báo khoa học liên quan đến kết quả nghiên cứu trên các tạp chí hoặc kỷ yếu hội nghị khoa học chuyên ngành quốc gia, quốc tế có uy tín (nêu số lượng cụ thể).

- Đào tạo thạc sỹ, tiến sỹ (nêu số lượng cụ thể).


Xây dựng và phát triển chương trình mã nguồn mở OPEDEV (Opto-Electronic-Devices) cho phép mô phỏng hoạt động và nghiên cứu các tính chất vật lý lượng tử của các cấu trúc linh kiện và vật liệu quang/điện tử tiên tiến có kích thước nano-mét

Xây dựng thành công phiên bản đầu tiên OPEDEV1 của chương trình mô phỏng các cấu trúc linh kiện quang/điện tử.

- Khai thác được OPEDEV1 trong lĩnh vực khoa học Vật lý linh kiện, làm sáng tỏ khả năng ứng dụng của một số cấu trúc linh kiện và vật liệu quang/điện tử tiêu biểu.
- 01 chương trình máy tính mã nguồn mở viết bằng ngôn ngữ Fortran có khả năng chạy tuần tự hoặc song song trên các kiến trúc máy tính Shared-Memory loại 32 bit hoặc 64 bit.

- Khai thác OPEDEV để thiết kế và nghiên cứu một số các cấu trúc linh kiện mới cũng như có thể hỗ trợ các hoạt động dạy học.

- Công bố các bài báo khoa học liên quan đến kết quả nghiên cứu trên các tạp chí hoặc kỷ yếu hội nghị khoa học chuyên ngành quốc gia, quốc tế có uy tín (nêu số lượng cụ thể).

- Đào tạo thạc sỹ, tiến sỹ (nêu số lượng cụ thể).


Nghiên cứu hiện tượng hấp thụ quang học giữa các vùng con trong các cấu trúc nano bán dẫn 2 chiều   (Intersubband Optical Absorption in Two-Dimensional Semiconductor  Nano-structures)Làm sáng tỏ các hiện tượng chuyển dời quang học giữa các vùng con trong cấu trúc bán dẫn 2 chiều của các hệ vật liệu III Arsenide, III-Nitride và vật liệu oxit.


- Các hiện tượng chuyển dời quang học giữa các vùng con trong trong các cấu trúc nano bán dẫn 2 chiều  

- Công bố các bài báo khoa học liên quan đến kết quả nghiên cứu trên các tạp chí hoặc kỷ yếu hội nghị khoa học chuyên ngành quốc gia, quốc tế có uy tín (nêu số lượng cụ thể).

- Đào tạo thạc sỹ, tiến sỹ (nêu số lượng cụ thể).Đặc tính của các hạt vô hướng trong các mô hình thống nhất.

Làm sáng tỏ đặc tính của các hạt vô hướng trong các mô hình chuẩn mở rộng


- Công bố các bài báo khoa học liên quan đến kết quả nghiên cứu trên các tạp chí hoặc kỷ yếu hội nghị khoa học chuyên ngành quốc gia, quốc tế có uy tín (nêu số lượng cụ thể).

- Đào tạo thạc sỹ, tiến sỹ (nêu số lượng cụ thể).

Chế tạo và nghiên cứu tính chất phát quang của vật liệu cấu trúc nano TiO2 pha tạp các chấm lượng tử dạng CdS và CdSe ứng dụng trong pin mặt trời hiệu suất cao.


- Chế tạo được các chấm lượng tử bằng phương pháp “Doctor Blade”, các chấm lượng tử chất lượng cao có tính chất phát quang mạnh với độ bán rộng của đỉnh phổ phát quang hẹp.

- Làm sáng tỏ các yếu tố liên quan đến phổ phát quang.

- Chế tạo được màng CdS:TiO2; CdSe:TiO2; CdS/CdSe:TiO2 có độ hấp thụ cao và cường độ phát quang mạnh trong vùng khả kiến.

- Hoàn thiện công nghệ chế tạo vật liệu nano TiO2 (với kích thước hạt nhỏ hơn 15 nm và phân tán tốt trong nước) dùng làm chất phủ trên điện cực trong suốt SnO2, ITO hoặc AZV tạo điện cực xốp nano
- Quy trình công nghệ chế tạo các chấm lượng tử CdS, CdSe, CdS/CdSe kích thước trong khoảng 3 đến 5 nm

- Quy trình công nghệ chế tạo màng nano TiO2 (với kích thước hạt không lớn hơn 15 nm) và công nghệ chế tạo màng tổ hợp CdS/TiO2; CdSe/TiO2; CdS/CdSe/TiO2 trên màng dẫn điện trong suốt dùng làm điện cực của pin

- Pin mặt trời dạng DSSC có hiệu suất chuyển hoá quang điện > 10% (với số lượng trên 20 cái; diện tích hoạt động của mỗi pin không bé hơn 1 cm2).

- Công bố các bài báo khoa học liên quan đến kết quả nghiên cứu trên các tạp chí hoặc kỷ yếu hội nghị khoa học chuyên ngành quốc gia, quốc tế có uy tín (nêu số lượng cụ thể).

- Đào tạo thạc sỹ, tiến sỹ (nêu số lượng cụ thể).Nghiên cứu chế tạo và ứng dụng quang xúc tác của vật liệu nano tổ hợp TiO2/SBA-15


- Chế tạo được quang xúc tác của vật liệu nano tổ hợp TiO2/SBA-15

- Đề xuất được quy trình chế tạo vật liệu nano TiO2 trên chất mang SBA-15 theo hướng tối ưu và dễ triển khai trong thực tế.

- Thử nghiệm ứng dụng vật liệu tổ hợp nano TiO2/SBA-15 vào xử lí nước hoặc không khí bị ô nhiễm.


- Quy trình điều chế vật liệu nano TiO2 trên chất mang SBA-15 với kích thước hạt TiO2 không lớn hơn 15 nm và kích thước đường kính mao quản không lớn hơn 10 nm.

- Các kết quả thử nghiệm ứng dụng xử lí nước thải hoặc không khí sử dụng vật liệu TiO2/SBA-15, thể hiện qua các thông số cụ thể như nồng độ chất ô nhiễm giảm, thời gian xử lí, hiệu quả xử lí, …

- Công bố các bài báo khoa học liên quan đến kết quả nghiên cứu trên các tạp chí hoặc kỷ yếu hội nghị khoa học chuyên ngành quốc gia, quốc tế có uy tín (nêu số lượng cụ thể).

- Đào tạo thạc sỹ, tiến sỹ (nêu số lượng cụ thể).
Nghiên cứu tính cofinite của một số lớp môđun

Thiết lập được một số kết quả mới, có ý nghĩa khoa học về tính cofinite của một số lớp môđun quan trọng, chẳng hạn như môđun Ext, môđun đối đồng điều địa phương, môđun Artin.

- Kết quả mới về tính cofinite của một số lớp môđun

- Công bố các bài báo khoa học liên quan đến kết quả nghiên cứu trên các tạp chí hoặc kỷ yếu hội nghị khoa học chuyên ngành quốc gia, quốc tế có uy tín (nêu số lượng cụ thể).

- Đào tạo thạc sỹ, tiến sỹ (nêu số lượng cụ thể).
Nghiên cứu định tính các bài toán tối ưu toàn phương với ràng buộc toàn phương và ứng dụng

Tìm được những điều kiện tồn tại nghiệm, thuật toán kiểm tra sự tồn tại nghiệm, điều kiện cần và đủ cực trị, tính ổn định có thể kiểm tra được cho một số lớp bài toán tối ưu toàn phương với ràng buộc toàn phương


- Công bố các bài báo khoa học liên quan đến kết quả nghiên cứu trên các tạp chí hoặc kỷ yếu hội nghị khoa học chuyên ngành quốc gia, quốc tế có uy tín (nêu số lượng cụ thể).

- Đào tạo thạc sỹ, tiến sỹ (nêu số lượng cụ thể).

Các hệ vi phân đa trị và ứng dụng trong bài toán điều khiểnNghiên cứu bài toán phi tuyến đối với các phương trình và các bao hàm phức vi phân, bao gồm cả các bất đẳng thức biến phân và một số lớp phương trình đạo hàm riêng: tính giải được, cấu trúc tập hợp nghiệm, dáng điệu tiệm cận nghiệm. Nghiên cứu tính điều khiển được đối với các bài toán điều khiển liên quan.- Công bố các bài báo khoa học liên quan đến kết quả nghiên cứu trên các tạp chí hoặc kỷ yếu hội nghị khoa học chuyên ngành quốc gia, quốc tế có uy tín (nêu số lượng cụ thể).

- Đào tạo thạc sỹ, tiến sỹ (nêu số lượng cụ thể).

Lý thuyết toán tử giữa các không gian hàm chỉnh hình- Tìm được đặc trưng cho tính bị chặn, tính compact, tính hạch của các toán tử Toeplitz, toán tử hợp thành, toán tử hợp thành có trọng trên các không gian hàm chỉnh hình.

- Nghiên cứu tính chất đại số của các toán tử Toeplitz, toán tử hợp thành trên những không gian hàm chỉnh hình

- Nghiên cứu giải thuyết của Ahern


- Công bố các bài báo khoa học liên quan đến kết quả nghiên cứu trên các tạp chí hoặc kỷ yếu hội nghị khoa học chuyên ngành quốc gia, quốc tế có uy tín (nêu số lượng cụ thể).

- Đào tạo thạc sỹ, tiến sỹ (nêu số lượng cụ thể).

.Hàm cực trị và không gian phức hyperbolic


: images -> Tin -> Album
Tin -> CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam hộI ĐỒng tuyển sinh
Tin -> LỊch kiểm tra kết thúc môn và KẾ hoạch thực tập nâng cao học kỳ I năm học 2013-2014, Lớp tcn-qtks k4(9+3)
Tin -> CÔng ty cổ phầN ĐẦu tư VÀ phát triển càng đÌnh vũ
Tin -> 1. giải thích từ ngữ: Các thuật ngữ sử dụng cho Ô tô thân liền
Album -> Khoa ngoại ngữ A15-A19 Nguyễn Hữu Thọ, Khu Kim Sơn, P. Tân Phong, Q7, tp. Hồ Chí Minh 285/291 cmt8, Phường 12, Quận 10, tp. Hồ Chí Minh ĐT: 08 62622980 3868 0393- 08. 66606283 Fax: 08 62622984 ĐỀ CƯƠng chi tiết học phầN
Album -> TRƯỜng đẠi học cntt gia đỊnh cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
Album -> Quy trình xét duyệt và phát hành giáo trình của trưỜng đẠi học cntt gia đỊNH
Album -> Khoa tài chính kế toán cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
Album -> TRƯỜng đh cntt gia đỊnh
Album -> 3. english for the hotel and tourist industry


1   2   3   4   5   6   7


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương