Danh mụC ĐỀ TÀI/nhiệm vụ khoa học và CÔng nghệ CẤp bộ NĂM 2012tải về 0.92 Mb.
trang1/7
Chuyển đổi dữ liệu26.04.2018
Kích0.92 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

DANH MỤC ĐỀ TÀI/NHIỆM VỤ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CẤP BỘ NĂM 2012

ĐƯA RA TUYỂN CHỌN CHỌN TỔ CHỨC VÀ CÁ NHÂN CHỦ TRÌ THỰC HIỆN

(Theo Quyết định số 1981 /QĐ- BGDĐT ngày 12 tháng 5 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)
I. ĐỀ TÀI KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CẤP BỘ


STT

Tên đề tài

Định hướng mục tiêu

Dự kiến kết quả, sản phẩm

Ghi chúNghiên cứu và phát triển hệ thống kiểm soát an ninh sử dụng công nghệ nhận dạng đa sinh trắc kết hợp với công nghệ nhận dạng bằng tần số vô tuyến (RFID) trên nền hệ thống nhúng.Thiết kế, chế tạo được hệ thống kiểm soát vào/ra dựa trên kỹ thuật nhận dạng đa sinh trắc (khuôn mặt người và vân tay) kết hợp với công nghệ nhận dạng bằng tần số vô tuyến (RFID) trên nền tảng hệ thống nhúng.- Hệ thống kiểm soát an ninh sử dụng công nghệ nhận dạng đa sinh trắc (khuôn mặt và vân tay) kết hợp với công nghệ nhận dạng bằng tần số vô tuyến (RFID) trên nền tảng hệ thống nhúng, đáp ứng nhu cầu kiểm soát an ninh trong phạm vi có quy mô phổ dụng với độ chính xác ≥ 95%;

- Kết quả thử nghiệm, đánh giá hệ thống trên trong phạm vi đã lựa chọn;

- Công bố các bài báo khoa học liên quan đến kết quả nghiên cứu trên các tạp chí hoặc kỷ yếu hội nghị khoa học chuyên ngành quốc gia, quốc tế có uy tín (nêu số lượng cụ thể).

- Đào tạo thạc sỹ, tiến sỹ (nêu số lượng cụ thể).
Nghiên cứu, phát triển phương pháp tính toán phát hiện gen gây bệnh từ dữ liệu y sinh.Làm sáng tỏ khả năng phát hiện gen gây bệnh từ dữ liệu y sinh, phát triển phương pháp tính toán phát hiện gen gây bệnh và xác định cơ chế hoạt động của chúng.


- Các phương pháp tính toán và phân tích dữ liệu cho phép phát hiện gen gây bệnh và đặc điểm;

- Phần mềm phát hiện gen gây bệnh sử dụng phương pháp đề xuất; Kết quả thử nghiệm, đánh giá phần mềm phát hiện gen gây bệnh ;

- Công bố các bài báo khoa học liên quan đến kết quả nghiên cứu trên các tạp chí hoặc kỷ yếu hội nghị khoa học chuyên ngành quốc gia, quốc tế có uy tín (nêu số lượng cụ thể).

- Đào tạo thạc sỹ, tiến sỹ (nêu số lượng cụ thể).
Nghiên cứu, phát triển và ứng dụng sóng đệ qui phân tán (distributed recursive wave) vào vấn đề khai phá thông tin mạng.Làm sáng tỏ khả năng ứng dụng sóng đệ quy phân tán để giải quyết vấn đề khai phá thông tin mạng hỗ trợ cho việc quản trị mạng.

- Các giải thuật sóng đệ quy phân tán được phát triển định hướng ứng dụng cho vấn đề khai phá thông tin mạng;

- Phần mềm khai phá thông tin mạng sử dụng các giải thuật sóng đệ quy phân tán đề xuất;

- Công bố các bài báo khoa học liên quan đến kết quả nghiên cứu trên các tạp chí hoặc kỷ yếu hội nghị khoa học chuyên ngành quốc gia, quốc tế có uy tín (nêu số lượng cụ thể).

- Đào tạo thạc sỹ, tiến sỹ (nêu số lượng cụ thể).
Xây dựng giải pháp thiết kế mạng chịu lỗi tối ưu sử dụng các kỹ thuật meta-heuristics.Đề xuất được các giải pháp thiết kế mạng chịu lỗi tối ưu sử dụng các kỹ thuật meta-heuristics.

- Các giải pháp tối ưu gần đúng sử dụng kỹ thuật meta-heuristics được phát triển cho bài toán thiết kế mạng có tính chịu lỗi.;

- Phần mềm, công cụ và mạng thử nghiệm để đánh giá các giải pháp đề xuất;

- Công bố các bài báo khoa học liên quan đến kết quả nghiên cứu trên các tạp chí hoặc kỷ yếu hội nghị khoa học chuyên ngành quốc gia, quốc tế có uy tín (nêu số lượng cụ thể).

- Đào tạo thạc sỹ, tiến sỹ (nêu số lượng cụ thể).
Nghiên cứu và phát triển hệ thống định vị người dùng trong môi trường cảm thụ diện hẹp dựa trên sự kết hợp các công nghệ GPS, Wifi và RFID.


Xây dựng được một hệ thống định vị có độ chính xác cao dựa trên sự kết hợp các công nghệ GPS, Wifi và RFID, nhờ đó có thể cung cấp dịch vụ phù hợp và hiệu quả theo vị trí người dùng.- Hệ thống định vị người dùng kết hợp các công nghệ GPS, Wifi và RFID trong một phạm vi xác định, có khả năng giám sát và cung cấp dịch vụ phù hợp theo vị trí dựa trên các thông tin về ngữ cảnh của người dùng;

- Báo cáo kết quả thử nghiệm, đánh giá hệ thống trên trong phạm vi đã lựa chon;

- Công bố các bài báo khoa học liên quan đến kết quả nghiên cứu trên các tạp chí hoặc kỷ yếu hội nghị khoa học chuyên ngành quốc gia, quốc tế có uy tín (nêu số lượng cụ thể).

- Đào tạo thạc sỹ, tiến sỹ (nêu số lượng cụ thể).
Nghiên cứu, xây dựng, thử nghiệm phương pháp ảo hóa (virtualization) nhằm tối ưu hoá mạng cảm biến không dây giám sát môi trường.Làm sáng tỏ khả năng sử dụng kỹ thuật ảo hoá (virtualization) để nâng cao hiệu năng mạng cảm biến không dây giám sát môi trường.

Các giải pháp nâng cao hiệu năng sử dụng kỹ thuật ảo hoá được phát triển cho mạng cảm biến không dây giám sát môi trường,

- Báo cáo kết quả thử nghiệm, đánh giá các giải pháp đề xuất trên một mạng cảm biến không dây giám sát môi trường cụ thể;

- Công bố các bài báo khoa học liên quan đến kết quả nghiên cứu trên các tạp chí hoặc kỷ yếu hội nghị khoa học chuyên ngành quốc gia, quốc tế có uy tín (nêu số lượng cụ thể).

- Đào tạo thạc sỹ, tiến sỹ (nêu số lượng cụ thể).
Nghiên cứu xử lý tín hiệu mù trong phân tích ảnh chụp cộng hưởng từ chức năng (FMRI) và ứng dụng hỗ trợ cho chẩn đoán y tế.


Xác định được các phương pháp xử lý tín hiệu mù dựa trên các đăc trưng không gian – thời gian của dữ liệu ảnh FRMI nhằm ứng dụng hỗ trợ cho chẩn đoán y tế.


- Tài liệu kỹ thuật về các phương pháp xử lý tín hiệu mù trong ảnh FMRI dựa trên các đặc trưng không gian – thời gian của ảnh.

- Xây dựng phần mềm ứng dụng xử lý mù phân tích ảnh FMRI hỗ trợ cho việc chẩn đoán y tế.

- Cơ sở dữ liệu ảnh FMRI.

- Báo cáo đánh giá thử nghiệm (đánh giá kỹ thuật dựa trên CSDL ảnh và đánh giá của cơ sở y tế).

- Công bố các bài báo khoa học liên quan đến kết quả nghiên cứu trên các tạp chí hoặc kỷ yếu hội nghị khoa học chuyên ngành quốc gia, quốc tế có uy tín (nêu số lượng cụ thể).

- Đào tạo thạc sỹ, tiến sỹ (nêu số lượng cụ thể).
Nghiên cứu phát triển hệ thống thông minh giám sát, chăm sóc sức khỏe dựa trên phân tích tín hiệu video.


- Đệ xuất được các phương pháp nhận dạng hành vi dựa trên quá trình chuyển động cơ thể người thông qua chuỗi tín hiệu video, ứng dụng trong hệ thống thông minh giám sát, chăm sóc sức khoẻ;

- Phát triển hệ thống tích hợp phần mềm nhận dạng hành vi, phát tín hiệu cảnh báo và tự động truyền tín hiệu đến các trung tâm giám sát.- Tài liệu kỹ thuật về các phương pháp nhận dạng hành động nhằm phát hiện các hành vi dựa trên chuỗi tín hiệu video;

- Hệ thống tích hợp phần mềm tự động phân tích tín hiệu video, phát hiện tai nạn và phát tín hiệu cảnh báo, tự động truyền tín hiệu đến các trung tâm giám sát chăm sóc sức khỏe.

Báo cáo thử nghiệm hệ thống (có ý kiến đánh giá của chuyên gia y tế)

- Công bố các bài báo khoa học liên quan đến kết quả nghiên cứu trên các tạp chí hoặc kỷ yếu hội nghị khoa học chuyên ngành quốc gia, quốc tế có uy tín (nêu số lượng cụ thể).

- Đào tạo thạc sỹ, tiến sỹ (nêu số lượng cụ thể).Nghiên cứu một số phương pháp tóm tắt văn bản tự động trên máy tính áp dụng cho tiếng Việt.


Đề xuất được một số phương pháp chính trong lĩnh vực tóm tắt văn bản tự động và xây dựng phần mềm tóm tắt văn bản cho tiếng Việt, bảo đảm những tiêu chí của văn bản tóm tắt đang được sử dụng trong cộng đồng nghiên cứu.


- Tài liệu kỹ thuật về các phương pháp tóm tắt văn bản, các tiêu chí cần đáp ứng và phân tích những điểm đặc thù đối với văn bản tiếng Việt.

- Xây dựng phần mềm tự động tóm tắt văn bản tiếng Việt trên máy tính.

- Báo cáo đánh giá về văn bản tiếng Việt đã được tóm tắt trong một số lĩnh vực cụ thể theo một số tiêu chí chính.

- Công bố các bài báo khoa học liên quan đến kết quả nghiên cứu trên các tạp chí hoặc kỷ yếu hội nghị khoa học chuyên ngành quốc gia, quốc tế có uy tín (nêu số lượng cụ thể).

- Đào tạo thạc sỹ, tiến sỹ (nêu số lượng cụ thể).Nghiên cứu, tính toán, thiết kế và chế tạo thiết bị đẩy động lực ứng dụng cho tầu lặn mi ni.Thiết kế, chế tạo thành công 02 thiết bị tạo lực đẩy theo hai phương án thiết kế khác nhau là phương pháp ống phun và phương pháp chân vịt có chú ý đến điều kiện xâm thực của thiết bị.- Quy trình công nghệ chế tạo thiết bị.

-02 thiết bị đẩy hoạt động trên nguyên lý của hai phương án tạo lực đẩy. Các thiết bị này sẽ được lắp đặt lên tầu lặn mi ni mô hình.

- Công bố các bài báo khoa học liên quan đến kết quả nghiên cứu trên các tạp chí hoặc kỷ yếu hội nghị khoa học chuyên ngành quốc gia, quốc tế có uy tín (nêu số lượng cụ thể).

- Đào tạo thạc sỹ, tiến sỹ (nêu số lượng cụ thể).
Nghiên cứu, thiết kế và chế tạo máy đột dập liên hoàn để gia công máng đi dây điện


Thiết kế và chế tạo được máy đột dập liên hoàn hoàn chỉnh để sản xuất máng đi dây điện, có tính thương mại và khả năng họat động tin cậy, hiệu quả trong các cơ sở sản xuất.


- Tài liệu thiết kế & chế tạo máy đột dập liên hoàn

- Máy đột dập liên hoàn hoàn chỉnh, có tính thương mại và hoạt động hiệu quả trong các cơ sở

sản xuất.

-Quy trình công nghệ chế tạo máy đột dập liên hoàn.

- Công bố các bài báo khoa học liên quan đến kết quả nghiên cứu trên các tạp chí hoặc kỷ yếu hội nghị khoa học chuyên ngành quốc gia, quốc tế có uy tín (nêu số lượng cụ thể).

- Đào tạo thạc sỹ, tiến sỹ (nêu số lượng cụ thể).
Thiết kế, chế tạo một số hệ thống bánh răng kích thước micromet dùng cho truyền động quay siêu nhỏ, siêu chính xác.


Thiết kế, chế tạo được một số hệ thống bánh răng kích thước micromet dùng cho chuyển động quay.


- Các bản vẽ thiết kế và tính toán hệ thống.

- Một số chíp chứa các hệ thống bánh răng siêu nhỏ (kích thước khoảng 1x1cm2).

- Công bố các bài báo khoa học liên quan đến kết quả nghiên cứu trên các tạp chí hoặc kỷ yếu hội nghị khoa học chuyên ngành quốc gia, quốc tế có uy tín (nêu số lượng cụ thể).

- Đào tạo thạc sỹ, tiến sỹ (nêu số lượng cụ thể).
Nghiên cứu chế tạo thuốc hàn gốm bằng vật liệu trong nước để hàn kết cấu thép thay thế cho thuốc hàn nhập ngoại.


Chế tạo được thuốc hàn gốm bằng vật liệu trong nước để hàn kết cấu thép, thay thế cho thuốc hàn nhập ngoại .

- Có được thuốc hàn gốm bằng nguyên vật liệu trong nước để hàn kết cấu thép.

- Qui trình công nghệ chế tạo thuốc hàn gốm.

- Sản xuất được 20 kg thuốc hàn thô.

- Công bố các bài báo khoa học liên quan đến kết quả nghiên cứu trên các tạp chí hoặc kỷ yếu hội nghị khoa học chuyên ngành quốc gia, quốc tế có uy tín (nêu số lượng cụ thể).

- Đào tạo thạc sỹ, tiến sỹ (nêu số lượng cụ thể).Nghiên cứu thiết kế, chế tạo đồ gá quay và thiết bị di trượt Robot dùng cho công nghiệp.


Thiết kế và chế tạo được đồ gá quay và thiết bị di trượt robot tại Việt nam, nhằm mở rộng khả năng công nghệ của Robot công nghiệp, thay thế cho việc nhập khẩu các thiết bị này từ nước ngoài, giảm giá thành đầu tư toàn bộ hệ thống Robot,


- Quy trình công nghệ chế tạo đồ gá quay và thiết bị di trượt Robot .

- 01 Đồ gá quay 2 trục tải trọng tối đa 150 kg  • 01 Thiết bị di trượt Robot với khoảng cách tối đa 5m

  • Tập bản vẽ thiết kế.

- Công bố các bài báo khoa học liên quan đến kết quả nghiên cứu trên các tạp chí hoặc kỷ yếu hội nghị khoa học chuyên ngành quốc gia, quốc tế có uy tín (nêu số lượng cụ thể).

- Đào tạo thạc sỹ, tiến sỹ (nêu số lượng cụ thể).
Nghiên cứu chế tạo thiết bị đo quét biên dạng các chi tiết bằng quét Laser 3D để sử dụng trong công nghiệp.

Chế tạo được thiết bị đo quét biên dạng các chi tiết bằng quét Laser 3D theo các tiêu chuẩn để sử dụng trong công nghiệp điều khiển bằng phần mềm.


- Chế tạo một thiết bị đo chính xác đảm bảo đo được các thông số bề mặt trên chi tiết máy. Các kết cấu máy, các mạch điện tử có tính công nghiệp, có thể triển khai chế tạo các sản phẩm thương mại.

- Công bố các bài báo khoa học liên quan đến kết quả nghiên cứu trên các tạp chí hoặc kỷ yếu hội nghị khoa học chuyên ngành quốc gia, quốc tế có uy tín (nêu số lượng cụ thể).

- Đào tạo thạc sỹ, tiến sỹ (nêu số lượng cụ thể).Nghiên cứu công nghệ chế tạo bộ giảm xóc thủy khí ô tô tự đổ CAT 773 tải trọng 58 tấn để thay thế sản phẩm nhập ngoại cho vùng mỏ Quảng Ninh

Chế tạo được bộ giảm xóc thủy khí có giá thành và chất lượng được thị trường chấp nhận để thay thế các bộ giảm xóc đã bị hư hỏng.


- Bộ tài liệu kỹ thuật các chi tiết và các bộ giảm xóc thủy khí.

- Quy trình công nghệ chế tạo chi tiết, cụm chi tiết đi kèm với tài liệu kỹ thuật.

- Chế tạo 04 sản phẩm cho mỗi bộ giảm xóc lắp lên 4 ô tô chạy thử trên khai trường.

- Hoàn thiện quy trình công nghệ chế tạo tiến tới làm chủ công nghệ chế tạo trong nước thay thế nhập khẩu.

- Công bố các bài báo khoa học liên quan đến kết quả nghiên cứu trên các tạp chí hoặc kỷ yếu hội nghị khoa học chuyên ngành quốc gia, quốc tế có uy tín (nêu số lượng cụ thể).

- Đào tạo thạc sỹ, tiến sỹ (nêu số lượng cụ thể).Phải có văn bản cam kết của doanh nghiệp, địa phương hỗ trợ kinh phí và ứng dụng kết quả nghiên cứuNghiên cứu đánh giá độ bền mỏi kết cấu bộ phận chạy đầu máy, toa xe sử dụng trong ngành đường sắt Việt Nam.

Đề xuất được quy trình đánh giá độ bền mỏi và dự báo tuổi thọ mỏi của một số kết cấu bộ phận chạy đầu máy và toa xe đang sử dụng trong ngành ĐSVN, phù hợp với điều kiện Việt Nam và kiến nghị về việc sử dụng đầu máy, toa xe theo quan điểm về độ bền mỏi của kết cấu bộ phận chạy.


- Xây dựng được mô hình đánh giá độ bền mỏi của kết cấu;

- Kết quả thử nghiệm tĩnh và thử nghiệm động bộ phận chạy đầu máy và toa xe (ứng suất tĩnh, ứng suất động và dao động);

- Kết quả thử nghiệm mỏi mẫu vật liệu kết cấu bộ phận chạy đầu máy và toa xe;

- Kết quả xử lý số liệu về ứng suất, dao động và thử nghiệm mỏi;

- Các kết luận về đánh giá độ bền mỏi và tuổi thọ mỏi;

- Các giải pháp và kiến nghị về việc sử dụng đầu máy, toa xe theo quan điểm về độ bền mỏi của kết cấu bộ phận chạy.

- Tiêu chí xác định tuổi thọ.

- Công bố các bài báo khoa học liên quan đến kết quả nghiên cứu trên các tạp chí hoặc kỷ yếu hội nghị khoa học chuyên ngành quốc gia, quốc tế có uy tín (nêu số lượng cụ thể).

- Đào tạo thạc sỹ, tiến sỹ (nêu số lượng cụ thể).Nghiên cứu thiết kế, chế tạo và chuyển giao máy nghiền ướt kiểu búa – thủy lực dùng trong công nghiệp chế biến


Thiết kế, chế tạo được máy nghiền ướt kiểu búa-thủ lực để nâng cao hiệu quả và chất lượng sản phẩm nghiền trong một số ngành công nghiệp chế biến.


- Xây dựng cơ sở lý thuyết quá trình nghiền ướt bột lương thực bằng máy nghiền kiểu búa cánh trục ngang.

- Mẫu máy nghiền bột ướt dùng trong sản xuất các loại bánh từ hạt lương thực theo phương pháp ướt có năng suất 500 kg/h.

- Tài liệu, bản vẽ thiết kế máy, quy trình công nghệ.

- Công bố các bài báo khoa học liên quan đến kết quả nghiên cứu trên các tạp chí hoặc kỷ yếu hội nghị khoa học chuyên ngành quốc gia, quốc tế có uy tín (nêu số lượng cụ thể).

- Đào tạo thạc sỹ, tiến sỹ (nêu số lượng cụ thể).Nghiên cứu thiết kế, chế tạo và chuyển giao máy làm sạch ni lon từ nguồn rác thải bằng phương pháp khô theo nguyên lý đập – rũ


Thiết kế, chế tạo được máy làm sạch ni lon từ nguồn rác thải bằng phương pháp khô theo nguyên lý đập – rũ nhằm giảm chi phí nước và chi phí xử lý nilon.


- Mẫu máy làm sạch nilon bằng phương pháp khô để ứng dụng vào dây chuyền xử lý nilon từ rác thải có năng suất 500 kg/h.

- Quy trình công nghệ xử lý rác thải nói chung và rác thải dạng nilon theo hướng giảm chi phí xử lý, giảm nước sử dụng trong quá trình xử lý.

- Công bố các bài báo khoa học liên quan đến kết quả nghiên cứu trên các tạp chí hoặc kỷ yếu hội nghị khoa học chuyên ngành quốc gia, quốc tế có uy tín (nêu số lượng cụ thể).

- Đào tạo thạc sỹ, tiến sỹ (nêu số lượng cụ thể).
Nghiên cứu thiết kế, chế tạo hệ thống điều khiển cung cấp nhiên liệu trên động cơ common rail diesel sử dụng nhiên liệu kép CNG-diesel.

Thiết kế, chế tạo được hệ thống cung cấp nhiên liệu CNG-diesel cho động cơ common rail diesel hoạt động theo hướng tiết kiệm nhiên liệu, nâng cao công suất động cơ, giảm thiểu nguồn khí thải gây ô nhiễm môi trường.- M ô hình toán học tính toán hệ thống cung cấp nhiên liệu.

- Hệ thống điều khiển cung cấp hỗn hợp nhiên liệu kép CNG và diesel cho động cơ diesel .

- Thuật toán và chương trình điều khiển.

- Công bố các bài báo khoa học liên quan đến kết quả nghiên cứu trên các tạp chí hoặc kỷ yếu hội nghị khoa học chuyên ngành quốc gia, quốc tế có uy tín (nêu số lượng cụ thể).

- Đào tạo thạc sỹ, tiến sỹ (nêu số lượng cụ thể).Nghiên cứu, thiết kế, chế tạo máy phay lăn răng điều khiển số CNC


Thiết kế, chế tạo được máy phay lăn răng điều khiển số CNC có thể chuyển gia và thương mại hóa trên thị trường.


- Tài liệu thiết kế máy.

- Máy phay lăn răng điều khiển số CNC có thể gia công được bánh răng trụ răng thẳng và răng xoắn có độ chính xác cấp 7.


- Công bố các bài báo khoa học liên quan đến kết quả nghiên cứu trên các tạp chí hoặc kỷ yếu hội nghị khoa học chuyên ngành quốc gia, quốc tế có uy tín (nêu số lượng cụ thể).

- Đào tạo thạc sỹ, tiến sỹ (nêu số lượng cụ thể).

Nghiên cứu, xác định tuổi bền tối ưu của đá mài trong gia công mài tròn ngoài.

-Xác định được tuổi bền tối ưu của đá mài trong gia công mài tròn ngoài theo các hàm mục tiêu khác nhau như giá thành mài nhỏ nhất hoặc lợi nhuận khi mài là lớn nhất.


- Phương pháp xác định chế độ cắt khi mài tròn ngoài và tuổi bền tối ưu của đá mài trong gia công mài tròn ngoài.

- Các công thức tính chế độ cắt khi mài tròn ngoài.

- Các công thức tuổi bền tối ưu của đá mài trong gia công mài tròn ngoài theo các hàm mục tiêu khác nhau.

- Gia công mài tinh chày cối dập viên các loại và chày dập vỏ kẽm.

- Công bố các bài báo khoa học liên quan đến kết quả nghiên cứu trên các tạp chí hoặc kỷ yếu hội nghị khoa học chuyên ngành quốc gia, quốc tế có uy tín (nêu số lượng cụ thể).

- Đào tạo thạc sỹ, tiến sỹ (nêu số lượng cụ thể).

Nghiên cứu thiết kế, chế tạo máy thu hoạch cà rốt.

Chế tạo được máy thu hoạch cà rốt có thể chuyển giao và thương mại hóa sản phẩm, góp phần giải phóng sức lao động thủ công của người dân.


- Tài liệu thiết kế máy;

- 01 máy thu hoạch cà rốt.

- Công bố các bài báo khoa học liên quan đến kết quả nghiên cứu trên các tạp chí hoặc kỷ yếu hội nghị khoa học chuyên ngành quốc gia, quốc tế có uy tín (nêu số lượng cụ thể).

- Đào tạo thạc sỹ, tiến sỹ (nêu số lượng cụ thể).
Nghiên cứu thiết kế, chế tạo liên hợp máy cắt - băm gốc rạ, làm đất tối thiểu và gieo trồng cây đậu nành.

Thiết kế, chế tạo được liên hợp máy phù hợp để thực hiện cơ giới hóa các khâu cắt – băm nhỏ gốc rạ, làm đất sơ bộ và gieo hạt đậu nành, đáp ứng yêu cầu luân canh lúa – đậu nành.


- Tài liệu thiết kế máy liên hiệp;

- Quy trình công nghệ các khâu cắt-băm gốc rạ, làm đất và gieo hạt đậu nành.

- 01 liên hợp máy gồm các máy:

+ máy cắt – băm thái gốc rạ,

+ máy băm đất và trộn gốc rạ,

+ máy gieo hạt đậu nành.

- Công bố các bài báo khoa học liên quan đến kết quả nghiên cứu trên các tạp chí hoặc kỷ yếu hội nghị khoa học chuyên ngành quốc gia, quốc tế có uy tín (nêu số lượng cụ thể).

- Đào tạo thạc sỹ, tiến sỹ (nêu số lượng cụ thể).


: images -> Tin -> Album
Tin -> CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam hộI ĐỒng tuyển sinh
Tin -> LỊch kiểm tra kết thúc môn và KẾ hoạch thực tập nâng cao học kỳ I năm học 2013-2014, Lớp tcn-qtks k4(9+3)
Tin -> CÔng ty cổ phầN ĐẦu tư VÀ phát triển càng đÌnh vũ
Tin -> 1. giải thích từ ngữ: Các thuật ngữ sử dụng cho Ô tô thân liền
Album -> Khoa ngoại ngữ A15-A19 Nguyễn Hữu Thọ, Khu Kim Sơn, P. Tân Phong, Q7, tp. Hồ Chí Minh 285/291 cmt8, Phường 12, Quận 10, tp. Hồ Chí Minh ĐT: 08 62622980 3868 0393- 08. 66606283 Fax: 08 62622984 ĐỀ CƯƠng chi tiết học phầN
Album -> TRƯỜng đẠi học cntt gia đỊnh cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
Album -> Quy trình xét duyệt và phát hành giáo trình của trưỜng đẠi học cntt gia đỊNH
Album -> Khoa tài chính kế toán cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
Album -> TRƯỜng đh cntt gia đỊnh
Album -> 3. english for the hotel and tourist industry


  1   2   3   4   5   6   7


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương