Danh mụC ĐỀ TÀi khoa học và CÔng nghệ CẤp bộ


Khảo sát bài toán Micz-Kepler chín chiềtải về 450.72 Kb.
trang2/5
Chuyển đổi dữ liệu26.09.2016
Kích450.72 Kb.
1   2   3   4   5

Khảo sát bài toán Micz-Kepler chín chiều


Xây dựng được hàm sóng tường minh, các mức năng lượng của bài toán và hoàn chỉnh được đối xứng của bài toán và phương pháp đại số cho các tính toán liên quan.

- Báo cáo kết quả khảo sát bài toán Micz-Kepler chín chiều

- Hàm sóng tường minh, các mức năng lượng của bài toán và hoàn chỉnh được đối xứng của bài toán

- Phương pháp đại số cho các tính toán liên quan.

- Công bố (tối thiểu): 03 bài báo trên tạp chí quốc tế thuộc danh mục SCI, 03 bài báo trên tạp chí khoa học chuyên ngành trong nước.

- Đào tạo (tối thiểu): 01 thạc sỹ, góp phần đào tạo 02 NCS.
Nghiên cứu  ngưng tụ Bose - Einstein của khí Bose hai thành phần 

- Tổng hợp được các hiệu ứng bất ổn định đã được xác định bằng lý thuyết và/hoặc xác định bằng thực nghiệm.

- Xác định được các hiệu ứng lượng tử ngưng tụ Bose - Einstein của khí Bose hai thành phần- Báo cáo kết quả nghiên cứu các hiệu ứng bất ổn định đã được xác định bằng lý thuyết và/hoặc xác minh bằng thực nghiệm.

- Báo cáo kết quả biểu thức Lagrangian mới về các hiệu ứng lượng tử ngưng tụ Bose - Einstein của khí Bose hai thành phần

- Xuất bản: 01 tài liệu tham khảo

- Công bố (tối thiểu): 01 bài báo trên tạp chí quốc tế thuộc danh mục ISI, 02 bài báo trên tạp chí khoa học chuyên ngành trong nước.

- Đào tạo (tối thiểu): 02 thạc sỹ, góp phần đào tạo 01 NCS.
Nghiên cứu chế tạo bộ vi phân tích điện hóa phát hiện cúm gia cầm

Chế tạo được thiết bị cảm biến, phát hiện kháng nguyên virut cúm gia cầm H5N1

- Bộ kit dùng để phát hiện kháng nguyên hoặc kháng thể (giới hạn phát hiện đạt 1 nM/L) của virut cúm gia cầm dựa trên bộ vi phân tích điện hóa và cảm biến với kháng thể chuẩn bị sẵn.

- Quy trình cố định kháng thể

- Quy trình đo lường phát hiện và phân tích kháng nguyên virut cúm gia cầm

- Công bố (tối thiểu): 02 bài báo trên tạp chí quốc tế thuộc danh mục ISI, 02 bài báo trên tạp chí khoa học chuyên ngành trong nước.

- Đào tạo (tối thiểu): 02 thạc sỹ, góp phần đào tạo 01 NCS.
Nghiên cứu công nghệ biến tính nhựa polylactic  acid bằng chất hóa dẻo từ mỡ cá basa ứng dụng trong sản xuất túi nhựa phân hủy sinh học

Xây dựng được quy trình công nghệ biến tính nhựa polylactic acid (quy mô 20kg/giờ) bằng chất hóa dẻo tổng hợp từ mỡ cá basa để sản xuất túi nhựa phân hủy sinh học.

- 50 kg nhựa polylactic acid biến tính

- Quy trình công nghệ sản xuất chất hóa dẻo nhựa từ mỡ cá basa quy mô 5 kg/mẻ.

- Quy trình công nghệ biến tính nhựa  polylactic acid bằng chất hóa dẻo từ mỡ cá basa ứng dụng sản xuất túi phân hủy sinh học quy mô 20kg/giờ.

- Công bố (tối thiểu): 01 bài báo trên tạp chí quốc tế thuộc danh mục ISI, 01 bài báo trên tạp chí khoa học chuyên ngành trong nước.

- Đào tạo (tối thiểu): 01 thạc sỹ.
Nghiên cứu khả năng ứng dụng một số cluster silic pha tạp làm vật liệu dây nano

Chế tạo và ứng dụng thứ nghiệm được một số dây nano từ cluster silic pha tạp như Si5M, Si7M (trong đó M là kim loại nhóm chính và kim loại chuyển tiếp dãy 3d ).


- Quy trình chế tạo dây nano có kích thước xác định kết nối các khối cluster Si5 hoặc Si7 bởi các nguyên tử kim loại M.

- Báo cáo kết quả thử nghiệm độ bền và tính chất của các dây nano silic pha tạp kim loại M.

- Báo cáo khả năng lưu giữ từ tính của các dây nano khi dùng các kim loại kết nối có từ tính như Mn, Cr

- Báo cáo kết quả ứng dụng thử nghiệm một số dây nano silic pha tạp có triển vọng.

- Công bố (tối thiểu): 03 bài báo trên tạp chí quốc tế thuộc danh mục ISI, 02 bài báo trên tạp chí khoa học chuyên ngành trong nước.

- Đào tạo (tối thiểu): 02 thạc sỹ, góp phần đào tạo 01 NCS.

Nghiên cứu xử lý các hợp chất polyclobiphenyl (PCBs) trong dầu biến thế thải bằng phương pháp khử ở nhiệt độ thấp

-Tổng hợp được vật liệu hấp phụ-xúc tác có hoạt tính cao cho quá trình xử lý PCBs bằng phương pháp khử ở nhiệt độ thấp.

-Thiết lập được quy trình xử lý PCBs trong dầu biến thế thải ở nhiệt độ thấp đạt tiêu chuẩn môi trường Việt Nam (≤ 5ppm).
- 5 kg vật liệu hấp phụ-xúc tác có hoạt tính cao cho quá trình tách loại clo trong PCBs.

- Quy trình xử lý PCBs trong dầu biến thế thải, năng suất 2 lít/mẻ, theo phương pháp khử ở nhiệt độ dưới 200C, giảm nồng độ PCBs xuống ≤ 5 ppm.

- 0,2 tấn dầu biến thế thải được xử lý còn ≤ 5ppm PCBs.

- Công bố (tối thiểu): 01 bài báo trên tạp chí khoa học chuyên ngành quốc tế, 02 bài báo trên tạp chí khoa học chuyên ngành trong nước.

- Đào tạo (tối thiểu): 02 thạc sỹ, góp phần đào tạo 01 NCS.
Nghiên cứu tổng hợp xúc tác dị thể cho quá trình hydro hóa CO ở nhiệt độ thấp thành metanol và rượu mạch thằng bậc cao

Tổng hợp được chất xúc tác dị thể có hiệu quả cao cho quá trình hydro hóa chọn lọc CO thành metanol và rượu mạch thằng bậc cao


- Qui trình tổng hợp xúc tác dị thể có hiệu quả cao cho quá trình hydro hóa chọn lọc CO thành metanol và rượu mạch thẳng bậc cao.

- Bộ thông số các điều kiện tối ưu cho quá trình hydro hóa ở nhiệt độ thấp CO thành hỗn hợp metanol và rượu mạch thẳng bậc cao trên xúc tác dị thể.

- Công bố (tối thiểu): 02 bài báo trên tạp chí khoa học chuyên ngành quốc tế thuộc danh mục ISI, 02 bài báo trên tạp chí khoa học chuyên ngành trong nước.

- Đào tạo (tối thiểu): 02 thạc sỹ, góp phần đào tạo 01 NCS.

Nghiên cứu công nghệ sản xuất anthraquinone toàn phần từ các nguồn cây dược liệu họ Rau răm (Polygonaceae) làm nguyên liệu thuốc bảo vệ thực vật sinh học trừ nấm hại cây trồng

Xây dựng được quy trình công nghệ sản xuất anthraquinone từ các nguồn cây dược liệu họ Rau răm (Polygonaceae) làm nguyên liệu thuốc bảo vệ thực vật sinh học trừ nấm hại cây trồng.


- 500 g chế phẩm anthraquinone toàn phần

- 05 kg chế phẩm bảo vệ thực vật

- Quy trình công nghệ sản xuất anthraquinone toàn phần từ một loại nguyên liệu có hàm lượng hoạt chất và hoạt tính tốt.

- Báo cáo kết quả khảo sát thành phần hóa học và hoạt tính sinh học anthraquinone có trong 3 loại thực vật họ Rau răm (Polygonaceae).

- Báo cáo đánh giá hiệu quả in vivo và invitro phòng trừ bệnh hại cây trồng nấm Botrytis cineria, Erysiphe graminis, Phytophthora infestans Rhizoctonia solani của anthraquinone toàn phần.

- Công bố (tối thiểu): 01 bài báo trên tạp chí khoa học chuyên ngành quốc tế thuộc danh mục SCIE, 01 bài báo trên tạp chí khoa học chuyên ngành trong nước.

- Đào tạo (tối thiểu): 02 thạc sỹ.
Nghiên cứu, thiết kế và chế tạo đá mài CBN liên kết kim loại bằng phương pháp mạ điện

Nghiên cứu chế tạo được đá mài CBN bằng phương pháp mạ điện.


- Quy trình công nghệ chế tạo đá mài bằng phương pháp mạ điện;

- Viên đá mài hoặc mảnh đá mài CBN liên kết kim loại bằng phương pháp mạ điện với các thông số như sau:

+ Đường kính đá mài: Từ f5-f200;

+ Kích thước hạt mài CBN #120/#140(Khoảng 100µm);

+ Mật độ hạt mài trên bề mặt có thể thay đổi được hạt từ 20-60% diện tích;

+ Số lớp hạt mài trên bề mặt: 1-2 lớp.

- Quy trình công nghệ mài sản phẩm thử nghiệm;

- Báo cáo đánh giá chất lượng đá mài CBN và sản phẩm mài thử nghiệm.

- Công bố (tối thiểu): 01 bài báo trên tạp chí khoa học chuyên ngành quốc tế, 03 bài báo trên tạp chí khoa học chuyên ngành trong nước.

- Đào tạo (tối thiểu): 02 thạc sỹ, hỗ trợ đào tạo 01 NCS.
Thiết kế chế tạo hệ thống thay đổi tỷ số nén vô cấp cho động cơ một xylanh cỡ nhỏ sử dụng nhiên liệu khí và lỏng

Thiết kế, tính toán hệ thống thay đổi tỷ số nén vô cấp cho động cơ một xylanh công suất nhỏ sử dụng hai loại nhiên liệu khí và lỏng

Chế tạo hệ thống thay đổi tỷ số nén vô cấp trên động cơ một xylanh công suất nhỏ.  - Báo cáo các kết quả nghiên cứu thiết kế, chế tạo hệ thống thay đổi tỷ số nén vô cấp cho động cơ một xylanh.

- Báo cáo về đặc tính làm việc của động cơ có trang bị hệ thống thay đổi tỷ số nén vô cấp khi sử dụng nhiên liệu lỏng và khí.

- 01 bản thiết kế hệ thống thay đổi tỷ số nén vô cấp 01 động cơ nghiên cứu một xylanh làm việc bằng nhiên liệu lỏng và khí.

- Hệ thống thay đổi tỷ số nén vô cấp 01 động cơ nghiên cứu một xylanh làm việc bằng nhiên liệu lỏng và khí.

- Công bố (tối thiểu): 01 bài báo trên tạp chí khoa học chuyên ngành quốc tế, 01 bài báo trên tạp chí khoa học chuyên ngành trong nước.

- Đào tạo (tối thiểu): 01 thạc sỹ, hỗ trợ đào tạo 01 NCS.

Nghiên cứu chế tạo một hệ thống điều hòa không khí dùng thiết bị bay hơi kênh micro và môi chất lạnh CO2 nhằm tiết kiệm năng lượng và bảo vệ môi trường

- Chế tạo được hệ thống điều hòa không khí dùng dàn lạnh kênh micro và môi chất lạnh CO2 hoàn chỉnh.


- Mô hình, kết quả mô phỏng và kết quả thực nghiệm các đặc tính truyền nhiệt và dòng chảy lưu chất cho thiết bị bay hơi kênh micro nhằm nâng cao hiệu quả truyền nhiệt (Mô phỏng cho toàn bộ thiết bị)

- Hồ sơ thiết kế, chế tạo hệ thống điều hòa không khí dùng thiết bị bay hơi kênh micro và môi chất lạnh CO2.

- Hệ thống điều hòa không khí dùng môi chất CO2 và thiết bị bay hơi kênh micro dùng môi chất CO2.

- Báo cáo đánh giá các chỉ tiêu kinh tế - kỹ thuật của hệ thống điều hòa không khí dùng dàn lạnh kênh micro và môi chất lạnh CO2 so với các hệ thống lạnh truyền thống.

- Công bố (tối thiểu): 01 bài báo quốc tế trên các tập chí có xếp hạng (SCI, SCIE), 02 bài trên kỷ yếu hội nghị quốc tế uy tín có phản biện, 01 bài báo khoa học trên tạp chí trong nước.                 

- Đào tạo (tối thiểu): 01 thạc sỹ.

Nghiên cứu sử dụng khí thiên nhiên nén (CNG) làm nhiên liệu thay thế trên các động cơ diesel hiện hành

Đề xuất được giải pháp công nghệ thích hợp chuyển đổi động cơ diesel hiện hành sang chạy lưỡng nhiên liệu CNG-diesel với chi phí thấp và đạt yêu cầu về các chỉ tiêu kinh tế, kỹ thuật và phát thải.


- Giải pháp công nghệ chuyển đổi động cơ D-243 diesel  hiện hành sang chạy lưỡng nhiên liệu CNG-diesel.

- Hồ sơ thiết kế, lắp đặt hệ thống cung cấp lưỡng nhiên liệu CNG-diesel.

- 01 động cơ diesel chạy lưỡng nhiên liệu CNG-diesel.

- Công bố (tối thiểu): 01 bài báo trên tạp chí khoa học chuyên ngành quốc tế, 01 bài báo trên tạp chí khoa học chuyên ngành trong nước.

- Đào tạo (tối thiểu): 01 thạc sỹ.
Nghiên cứu thiết kế, chế tạo hệ thiết bị đo tỉ lệ thể tích hơi-nước, sử dụng phương pháp bức xạ gamma truyền qua trong lò phản ứng hạt nhân

Thiết kế, chế tạo được hệ thống đo đạc tỉ lệ hơi-nước ứng dụng phương pháp bức xạ gam ma truyền qua, và kiểm nghiệm các mô hình vật lý mô phỏng quá trình truyền nhiệt trong nhà máy điện hạt nhân với chương trình tính toán an toàn thủy nhiệt RELAP5. 


- Hệ thiết bị chuẩn trực nguồn-đầu ghi;

- Hệ thiết bị mô hình bó nhiên liệu, dòng hai pha;

- Hệ thống thực nghiệm dòng hai pha trong mô hình bó nhiên liệu nhà máy điện hạt nhân hoạt động ở dải điều kiện sau:

        + Chất tải nhiệt: H2O, Freon

        + Áp suất: P ~ 0.1 - 1.0 MPa

        + Nhiệt độ dưới sôi ở lối vào: DT ~ 1.0 - 15.0 oC

       + Tốc độ dòng nước lối vào: v ~ 0 - 2 m/s

        + Thông lượng nhiệt thanh nhiên liệu: Q ~ 0 - 100 kW/m2  

- Quy trình kỹ thuật đo đạc tỉ lệ thể tích hơi-nước bằng phương pháp bức xạ gamma truyền qua;

- Báo cáo phân tích đánh giá số liệu đo thí nghiệm tỉ lệ thể tích hơi-nước, sử dụng phương pháp bức xạ gamma truyền qua.

- Công bố (tối thiểu): 01 bài báo trên tạp chí khoa học chuyên ngành quốc tế, 01 bài báo trên tạp chí khoa học chuyên ngành trong nước.

- Đào tạo (tối thiểu): 02 thạc sỹ.

Nghiên cứu thiết kế chế tạo thiết bị lạnh sử dụng tích hợp năng lượng Mặt Trời và khói thải 

Thiết kế và chế tạo được thiết bị lạnh sử dụng tích hợp năng lượng Mặt Trời và khói thải ứng dụng cho việc làm lạnh, bảo quản hải sản và thực phẩm ở vùng hải đảo xa xôi có khả năng lắp đặt trên các tàu thuyền đánh bắt cá.  


- Cơ sở dữ liệu công nghệ cho việc tính toán, thiết kế, hiệu chỉnh, vận hành thiết bị.

- Giải pháp thiết kế, hồ sơ thiết kế, chế tạo thiết bị lạnh sử dụng tích hợp năng lượng Mặt Trời và khói thải.

- Chế tạo, lắp đặt, vận hành được mô hình thiết bị lạnh sử dụng tích hợp năng lượng Mặt Trời và khói thải trên đất liền (có năng suất lạnh 20 kW) và có khả năng sử dụng trên tàu đánh bắt cá xa bờ;

- Mô hình và lắp đặt thử nghiệm trên hải đảo hoặc trên tàu thuyền đánh bắt hải sản trên biển. 

- Công bố (tối thiểu): 01 bài báo trên tạp chí khoa học chuyên ngành trong nước.

- Đào tạo (tối thiểu): 01 thạc sỹ.

Nghiên cứu đánh giá tuổi thọ của trục chính thiết bị điều khiển số bằng phương pháp không phá hủy

- Đưa ra được phương pháp đánh giá, dự đoán tuổi thọ của trục chính máy công cụ nói chung và máy công cụ điều khiển số nói riêng bằng phương pháp không phá hủy;

- Xây dựng được bộ dữ liệu về quan hệ giữa tuổi thọ của trục chính và chất lượng của dầu bôi trơn thu hồi trong quá trình sử dụng và sự rung động của trục trong quá trình hoạt động.

- Phương pháp đánh giá tình trạng trục chính thông qua phân tích dầu bôi trơn thu hồi và sự rung động.

- Bộ dữ liệu thực nghiệm phục vụ công tác chẩn đoán tuổi thọ trục chính thiết bị điều khiển số;

- Qui trình bảo dưỡng máy công cụ điều khiển số.

- Công bố (tối thiểu): 01 bài báo trên tạp chí khoa học chuyên ngành quốc tế, 01 bài báo trên tạp chí khoa học chuyên ngành trong nước.

- Đào tạo (tối thiểu): 02 thạc sỹ, hỗ trợ đào tạo 01 NCS.
Về tính ổn định tiệm cận và tính hữu hạn của một số lớp môđun

Chứng minh được một số kết quả mới về tính hữu hạn và tính ổn định tiệm cận (đối với tập Ass, tập Att), làm rõ tính đóng (đối với tập Supp, tập Psupp và những quỹ tích liên quan), nghiên cứu tính thuần hoá (tameness) và tính cofinite liên quan đến một số lớp môđun trong trường hợp tổng quát và trường hợp phân bậc: Môđun hữu hạn sinh,  môđun Artin, môđun đối đồng điều địa phương, môđun Ext

- Báo cáo về tính ổn định tiệm cận và tính hữu hạn của một số lớp môđun.

- Công bố (tối thiểu): 03 bài báo trên tạp chí khoa học chuyên ngành quốc tế, trong đó có 2 bài trên các tạp chí thuộc danh mục ISI.

- Đào tạo (tối thiểu): 04 thạc sỹ, hỗ trợ đào tạo 01 NCS.

 
Bài toán ổn định hóa và tính điều khiển được của một số lớp phương trình tiến hóa phi tuyến

Xác định được tính ổn định và tính điều khiển được của một số hệ tiến hóa phi tuyến phát sinh trong cơ học chất lỏng, hóa học và sinh học cùng với các hệ lai ghép dạng bất đẳng thức vi biến phân (DVIs).

- Báo cáo về tính ổn định của các hệ tiến hóa mô tả qua tập hút toàn cục;

- Báo cáo tính ổn định hóa đối với các hệ điều khiển;

- Báo cáo điều khiển được đối với một số lớp phương trình đạo hàm riêng suy biến;

- Báo cáo tìm nghiệm tối ưu cho các hệ lai ghép DVIs.

- Công bố (tối thiểu): 04 bài báo trên tạp chí khoa học chuyên ngành quốc tế thuộc danh mục ISI.

- Đào tạo (tối thiểu): 04 thạc sỹ, hỗ trợ đào tạo 01 NCS.

Nghiên cứu các bài toán biên ban đầu đối với phương hyperbolic phi tuyến trong miền có chứa điểm kì dị cô lập

Xác định được sự tồn tại, không tồn tại nghiệm toàn cục (blow up) theo thời gian của các bài toán biên ban đầu đối với các phương trình phi tuyến hyperbolic trên miền không trơn.

Đưa ra được các tính chất của nghiệm (tính chính quy, dáng điệu tiệm cận trong lân cận điểm kỳ dị, tiệm cận nghiệm theo thời gian… ) của bài toán biên ban đầu đối với phương trình phi tuyến hyperbolic trên miền chứa điểm kỳ dị cô lập trên biên.- Báo cáo về các tính chất của nghiệm (tính chính quy, dáng điệu tiệm cận trong lân cận điểm kỳ dị, tiệm cận nghiệm theo thời gian…) của bài toán biên ban đầu đối với phương trình phi tuyến hyperbolic trên miền chứa điểm kỳ dị cô lập trên biên.

- Xuất bản: 01 sách tham khảo.

- Công bố (tối thiểu): 03 bài báo trên tạp chí khoa học chuyên ngành quốc tế thuộc danh mục ISI, 02 bài báo trên tạp chí khoa học chuyên ngành trong nước.

- Đào tạo (tối thiểu): 02 thạc sỹ, hỗ trợ đào tạo 01 NCS.

Tính ổn định của phương trình động lực ngẫu nhiên và ứng dụng

Thiết lập được điều kiện đủ cho tính ổn định của phương trình động lực ngẫu nhiên. Chỉ ra được các tính chất nghiệm phương trình động lực ngẫu nhiên trên thang thời gian.

- Báo cáo về tính ổn định của phương trình động lực ngẫu nhiên.

- Báo cáo về các tính chất nghiệm phương trình động lực ngẫu nhiên trên thang thời gian.

- Báo cáo đề xuất một số áp dụng kết quả lý thuyết thu được trong việc nghiên cứu một số mô hình động học quần thể thú mồi hoặc quần thể cạnh tranh.

- Công bố (tối thiểu): 02 bài báo trên tạp chí khoa học chuyên ngành quốc tế thuộc danh mục SCI hoặc SCI-E, 02 bài báo trên tạp chí khoa học chuyên ngành trong nước.

- Đào tạo (tối thiểu): 03 thạc sỹ, hỗ trợ đào tạo 01 NCS.
Nghiên cứu chế tạo bê tông nhẹ sử dụng cốt liệu cao su tái chế từ lốp xe phế thải

Chế tạo được loại bê tông nhẹ sử dụng cốt liệu cao su tái chế từ các loại lốp xe phế thải ứng dụng trong xây dựng công trình ở Việt Nam.


- Quy trình công nghệ sản xuất các mẫu bê tông nhẹ sử dụng cốt liệu cao su tái chế.

- Mẫu bê tông nhẹ sử dụng cốt liệu cao su tái chế từ các loại lốp xe phế thải theo quy chuẩn xây dựng hiện hành của Việt Nam.

- Công bố (tối thiểu): 01 bài báo công bố trên tạp chí khoa học chuyên ngành quốc tế, 02 bài báo trên tạp chí khoa học chuyên ngành trong nước.

- Đào tạo (tối thiểu): 02 thạc sỹ, hỗ trợ đào tạo 01 NCS.

Nghiên cứu mô phỏng ứng xử thủy–nhiệt–cơ của bê tông chịu nhiệt độ cao bằng phương pháp lưới rời rạc (discrete lattice modelling approaches).

- Xây dựng được phương pháp mô phỏng ứng xử thủy–nhiệt–cơ của bê tông chịu nhiệt độ cao (có xét đến tính không đồng nhất);

- Số hóa mô hình bằng mã code OOFEM để xây dựng công cụ cho phép dự đoán, đánh giá ứng xử của bê tông chịu tác dụng của nhiệt độ cao- Tài liệu hướng dẫn phương pháp mô phỏng ứng xử thủy-nhiệt-cơ của bê tông chịu nhiệt độ cao bằng mô hình lưới lattice.

- Chương trình tính toán viết trên code OOFEM bằng C++ cho phép dự đoán đánh giá ứng xử thủy – nhiệt – cơ của bê tông khi chịu nhiệt độ cao. 

- Công bố (tối thiểu): 01 bài báo trên tạp chí khoa học chuyên ngành quốc tế thuộc danh mục ISI, 02 bài báo trên tạp chí khoa học chuyên ngành trong nước.

- Đào tạo (tối thiểu): 02 thạc sỹ, hỗ trợ đào tạo 01 NCS.

Đánh giá sự suy giảm độ bền tức thời và dài hạn của các công trình cầu, hầm bê tông cốt thép và bê tông dự ứng lực- Đánh giá được sự suy giảm độ bền tức thời và dài hạn của các công trình cầu, hầm bê tông cốt thép và bê tông dự ứng lực do sự xuất hiện và lan truyền các đường nứt trong bê tông,

- Đề xuất được mô hình đánh giá ảnh hưởng của các đường nứt trong bê tông đến độ bền tức thời và dài hạn của các bộ phận kết cấu công trình.- Mô hình đánh giá ảnh hưởng của trạng thái phá huỷ và nứt bê tông đến độ bền tức thời và độ bền dài hạn của các kết cấu công trình cầu hầm.

- Ứng dụng thử nghiệm trong thực tế đo đạc kiểm định các công trình cầu bê tông cốt thép ở Việt Nam.

- Công bố (tối thiểu): 01 bài báo trên tạp chí khoa học chuyên ngành quốc tế, 02 bài báo trên tạp chí khoa học chuyên ngành trong nước.

- Đào tạo (tối thiểu): 02 thạc sỹ, hỗ trợ đào tạo 01 NCS.

Nghiên cứu xây dựng mô hình sinh thái trồng cây Tràm (Melaleuca) trên vùng đất bán ngập lưu vực thủy điện Sơn La

- Xây dựng được mô hình sinh thái trồng cây Tràm trên đất bán ngập nhằm tái sinh rừng tự nhiên và bảo vệ môi trường đất ở lưu vực thủy điện Sơn La


- Mô hình sinh thái trình diễn điển hình cho vùng bán ngập với tỷ lệ sống đạt >95%: 1 mô hình sinh thái cây Tràm Úc, 1 mô hình sinh thái cây Tràm ta.

- Công bố (tối thiểu): 01 bài báo trên tạp chí khoa học chuyên ngành quốc tế, 02 bài báo trên tạp chí khoa học chuyên ngành trong nước.

- Đào tạo (tối thiểu): 02 thạc sỹ, hỗ trợ đào tạo 01 NCS.
: data -> file -> De%20tai%20Bo
file -> SỞ gd&Đt bắc ninh trưỜng thpt hàn thuyêN
file -> ĐỀ thi thử quốc gia năM 2014-2015 MÔn thi: anh văN
file -> VnDoc Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí Những bài hát tiếng Anh buồn nhất thế giới
file -> Những câu châm ngôn Tiếng Anh hay I love you not because of who you are, but because of who I am when I am with you
file -> Những câu nói hay về tình yêu bằng Tiếng Anh I used to think that dreams do not come true, but this quickly changed the moment I laid my eyes on you
file -> 105 thành ngữ thông dụng trong Tiếng Anh
file -> VnDoc Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
file -> BỘ NÔng nghiệp và phát triển nông thôN
De%20tai%20Bo -> Danh sách đỀ TÀi kh&cn cấp cơ SỞ NĂM 2013 – ĐỢt II


1   2   3   4   5


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương