Danh mụC ĐỀ TÀi kh&cn cấp thành phố 2005 2015tải về 1.4 Mb.
trang6/8
Chuyển đổi dữ liệu19.11.2017
Kích1.4 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8

CHƯƠNG TRÌNH 01X-07

Nhận thức, thái độ của cộng đồng đối với bạo lực trong gia đình. Đề xuất giải pháp phòng chống - MS: 01X-07/01-2006-2

Uỷ ban Dân số, Gia đình và Trẻ em Hà Nội

01/2006

03/2007
Cơ sở khoa học và thực tiễn của việc hình thành mũi nhọn kinh tế của Thủ đô Hà Nội - MS: 01X-07/02-2006-2

Văn phòng Thành uỷ Hà Nội

01/2006

03/2007
Nâng cao chất lượng cán bộ quản lý doanh nghiệp Thành phố Hà Nội trong nền kinh tế thị trường - MS: 01X-07/03-2006-2

Vụ Đổi mới doanh nghiệp văn phòng Chính phủ

01/2006

06/2007
Xây dựng hệ thống tiêu chí và phương thức đánh giá tín nhiệm các doanh nghiệp trên địa bàn Hà Nội - MS: 01X-07/05-2006-2

Viện Nghiên cứu phát triển kinh tế - xã hội Hà Nội

01/2006

03/2007
Văn hoá doanh nghiệp trong các doanh nghiệp ngoài quốc doanh trên địa bàn quận Hoàn Kiếm - Thực trạng và giải pháp - MS: 01X-07/01-2007-2

Uỷ ban nhân dân Quận Hoàn Kiếm

01/2007

06/2008
Thực trạng và giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý chi tiêu công của thành phố Hà Nội. - MS: 01X-07/02-2007-2

Học viện Hành chính Quốc gia

01/2007

03/2008
Ưu đãi đầu tư­ trong các doanh nghiệp thuộc thành phố Hà Nội quản lý - Thực trạng, định hư­ớng và giải pháp - MS: 01X-07/03-2007-2

Sở Kế hoạch và Đầu t­ Hà Nội

01/2007

09/2008
Thu hút các nguồn lực của ngư­ời Việt Nam định cư­ ở nư­ớc ngoài vào phát triển kinh tế - xã hội Thủ đô Hà Nội đến năm 2015. - MS: 01X-07/04-2007-2

Viện Nghiên cứu phát triển kinh tế - xã hội Hà Nội

01/2007

03/2009
CHƯƠNG TRÌNH 01X-10:

Đánh giá thực trạng và đề xuất các chính sách, giải pháp chủ yếu phát triển bền vững làng nghề Hà Nội đến năm 2020, tầm nhìn đến 2030 - MS: 01X-10/01-2010-2

Công ty TNHH nghiên cứu ứng dụng và quản lý KHCN trí tuệ Việt Nam

01/2010

06/2011
Cơ chế giải quyết bồi thường thiệt hại do ô nhiễm, suy thoái môi trường gây nên tại Hà Nội - MS: 01X-10/03-2010-2

Trường Đại học Luật Hà Nội

01/2010

06/2011
Một số giải pháp phát triển vườn ươm doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Hà Nội - MS: 01X-10/04-2010-2

Trung tâm hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa Hà Nội

01/2010

03/2011
Nghiên cứu các tác động bất lợi của khủng hoảng kinh tế toàn cầu đến hoạt động thương mại quốc tế của Hà Nội và giải pháp khắc phục - MS: 01X-10/05-2010-2

Trường Đại học Ngoại thương Hà Nội

01/2010

03/2011
Các giải pháp chủ yếu nhằm phòng ngừa rủi ro, hạn chế tổn thất trong kinh doanh du lịch trên địa bàn thành phố Hà Nội - MS: 01X-10/06-2010-2

Viện Nghiên cứu phát triển kinh tế - xã hội Hà Nội

01/2010

03/2011
Thực trạng và các giải pháp chủ yếu nâng cao chất lượng tăng trưởng kinh tế của Hà Nội giai đoạn 2011-2020 - MS: 01X-10/01-2011-2

Viện Nghiên cứu phát triển kinh tế - xã hội Hà Nội

01/2011

06/2012
Hoạt động sáp nhập và mua lại doanh nghiệp trên địa bàn Hà Nội: Thực trạng và giải pháp - MS: 01X-10/02-2011-2

Viện Nghiên cứu Quản lý Kinh tế Trung ương

01/2011

03/2012
Đề xuất các giải pháp chủ yếu thúc đẩy việc giãn dân ra khỏi khu vực 4 quận nội thành cũ của Hà Nội - MS: 01X-10/03-2011-2

Viện Nghiên cứu phát triển kinh tế - xã hội Hà Nội

01/2011

06/2012
Định hướng và các giải pháp chủ yếu phát triển bền vững đối ngoại kinh tế của Thủ đô Hà Nội giai địan 2011-2020; tầm nhìn 2030 - MS: 01X-10/05-2011-2

Sở Ngoại vụ Hà Nội

06/2011

12/2012
Nghiên cứu xây dựng cơ chế và mô hình hợp tác công tư phục vụ quá trình phát triển kinh tế - xã hội thành phố Hà Nội - MS: 01X-10/01-2012-2

Học Viện Chính trị hành chính khu vực I

01/2012

12/2013
Nâng cao năng lực lãnh đạo, quản lý của nữ doanh nhân trên địa bàn Hà Nội - MS: 01X-10/02-2012-1

Viện Quản trị kinh doanh, Đại học Kinh tế quốc dân

01/2012

12/2012
Định hướng và giải pháp phát triển công nghiệp hỗ trợ ngành cơ điện tử trên địa bàn Hà Nội - MS: 01X-10/04-2012-2

Trường Đại học Kinh tế quốc dân Hà Nội

01/2012

06/2013
Thực trạng và các giải pháp chủ yếu nâng cao chất lượng công tác quản lý hoạt động sản xuất, kinh doanh hóa chất trên địa bàn Hà Nội đến năm 2020 - MS: 01X-10/05-2012-1

Sở Công thương Hà Nội

01/2012

12/2012
Biến đổi cơ cấu, chất lượng dân số trong quá trình đô thị hóa tại Hà Nội: Thực trạng và giải pháp - MS: 01X-10/06-2012-2

Trường Đại học Khoa học xã hội và nhân văn

01/2012

06/2013
Các giải pháp chủ yếu cải thiện chất lượng và đời sống người lao động tại các khu công nghiệp, cụm công nghiệp trên địa bàn Hà Nội - MS: 01X-10/07-2012-2

Ban Quản lý các Khu công nghiệp và Chế xuất Hà Nội

01/2012

06/2013
Áp dụng mô hình phân tích tương quan đầu vào - đầu ra để đánh giá thực trạng, đề xuất phương hướng và giải pháp tái cấu trúc đầu tư công của Hà Nội

Trung tâm thông tin và dự báo kinh tế - xã hội Quốc gia

01/2013

06/2014
Giải pháp mở rộng cơ hội và nâng cao năng lực tiếp cận cơ hội cho người nghèo trên địa bàn Hà Nội

Viện Nghiên cứu con người - Viện Khoa học xã hội Việt Nam

01/2013

06/2014
Phát triển lực lượng lao động trong các doanh nghiệp trên địa bàn Hà Nội đáp ứng yêu cầu công nghiệp hoá, hiện đại hoá

Trường Đại học Công đoàn

01/2013

06/2014
Giải pháp chủ yếu nâng cao chất lượng thực hiện pháp luật về hợp đồng lao động tại các doanh nghiệp trên địa bàn Hà Nội

Viện Nghiên cứu chính sách, pháp luật và phát triển

01/2013

06/2014
Thực trạng và giải pháp nâng cao chất lượng phát triển các ngành dịch vụ của Hà Nội đến năm 2020

Viện Nghiên cứu phát triển kinh tế - xã hội Hà Nội

01/2013

06/2014
Thực trạng và giải pháp thúc đẩy phát triển có hiệu quả doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn Hà Nội đến năm 2020

Trung tâm hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa - Sở Kế hoạch và đầu tư Hà Nội

01/2013

03/2014
Giải pháp phát huy vai trò của Hội nông dân trong việc bảo hộ nhãn hiệu nông sản trên địa bàn Hà Nội

Hội Nông dân thành phố Hà Nội

01/2013

06/2014
Giải pháp phát triển du lịch bền vững trên địa bàn huyện Ba Vì đến năm 2020

Huyện uỷ Ba Vì

01/2013

06/2014
Giải pháp chủ yếu nâng cao hiệu quả hoạt động của các doanh nghiệp sản xuất tại Hà Nội sau khủng hoảng tài chính

Trường Đại học Kinh tế Quốc dân

01/2013

06/2014
Giải pháp chủ yếu thúc đẩy việc thực hiện trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp trên địa bàn Hà Nội

Công ty TNHH Nghiên cứu, ứng dụng và quản lý KHCN Trí Tuệ Việt Nam

01/2013

06/2014
Một số giải pháp thu hút đầu tư và phát triển ngành công nghiệp hỗ trợ của Hà Nội đến năm 2020, tầm nhìn 2030.


Ban Quản lý các Khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội

04/2014

11/2015
Cải thiện môi trường đầu tư của Thành phố Hà Nội

Văn phòng UBND Thành phố HN

04/2014

11/2015
Khiếu nại hành chính và giải quyết khiếu nại hành chính trong quản lý và sử dụng đất trên địa bàn thành phố Hà Nội – Thực trạng và giải pháp

Thanh tra Thành phố Hà Nội

04/2014

11/2015
Nâng cao năng lực đổi mới sáng tạo cho các doanh nghiệp Hà Nội - MS: 01X-10/04-2014-2

Trường Đại học Kinh tế Quốc dân

04/2014

11/2015
Giải pháp tăng thu ngân sách nhà nước bền vững trên địa bàn thành phố Hà Nội đến năm 2020 - MS: 01X-10/12-2014-2

Trường Đại học Kinh tế Quốc dân

04/2014

11/2015
Giải pháp chủ yếu phát triển thông tin đối ngoại của Thủ đô đến năm 2020

Trường Đại học Khoa học xã hội và nhân văn – ĐHQG Hà Nội

04/2014

11/2015
Tác động của chuyển giao công nghệ và nghiên cứu phát triển (R&D) đến kết quả kinh doanh của các doanh nghiệp sản xuất ở các khu công nghiệp trên địa bàn Hà Nội

Trường Đại học Kinh tế Quốc dân

04/2014

11/2015
CHƯƠNG TRÌNH 01X-11

Giải pháp nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác đào tạo cán bộ chủ chốt cơ sở ở Hà Tây đến năm 2015. - MS: 01X-11.04-2007-1

Trường Chính trị tỉnh Hà Tây

01/2007

12/2007
Nâng cao công tác bảo vệ chính trị nội bộ trong tình hình hiện nay của các cấp uỷ đảng trên địa bàn tỉnh Hà Tây. - MS: 01X-11.01-2008-1

Ban Tổ chức Tỉnh uỷ Hà Tây

01/2008

12/2008
Thực trạng và giải pháp nâng cao chất lượng công tác phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh Hà Tây - MS: 01X-11.02-2007-1

Sở Tư pháp Hà Tây

01/2007

12/2007
Hoàn thiện quy trình khám nghiệm hiện trường phục vụ xử lý tai nạn giao thông trên địa bàn tỉnh Hà Tây. - MS: 01X-11.01-2006-2

Công an tỉnh Hà Tây

01/2006

12/2007
Đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả công tác công an đảm bảo an ninh nông thôn trên địa bàn tỉnh Hà Tây. - MS: 01X-11.02-2006-2

Công an tỉnh Hà Tây

01/2006

12/2007
Thực trạng và các giải pháp đẩy mạnh xã hội hoá sự nghiệp giáo dục đào tạo, chăm sóc sức khoẻ nhân dân và thể dục thể thao ở tỉnh Hà Tây - MS: 01X-11.03-2006-1

Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ Hà Tây

01/2006

12/2006
Thực trạng và các giải pháp nâng cao hiệu quả giám sát trong lĩnh vực Y tế của HĐND tỉnh Hà Tây. - MS: 01X-11.02-2008-1

Ban Văn hoá xã hội - HĐND tỉnh Hà Tây

01/2008

12/2008
Công tác tư­ t­ưởng trong giải phóng mặt bằng ở Hà Nội. Thực trạng và giải pháp. - MS: 01X-11/01-2006-2

Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội

01/2006

03/2007
Đổi mới tổ chức và phư­ơng thức lãnh đạo của tổ chức cơ sở Đảng trong các doanh nghiệp Nhà nước giai đoạn hiện nay trên địa bàn Hà Nội. - MS: 01X-11/02-2006-2

Quận ủy Cầu Giấy Hà Nội

01/2006

03/2007
Đổi mới, tăng c­ờng mối quan hệ giữa Đảng với nhân dân ở cấp ph­ờng trên địa bàn Hà Nội trong giai đoạn hiện nay. - MS: 01X-11/03-2006-2

Tạp chí Cộng sản

01/2006

03/2007
Các giải pháp nhằm nâng cao vai trò và hiệu quả hoạt động công đoàn cơ sở ph­ờng thuộc các quận trên địa bàn Hà Nội - MS: 01X-11/04-2006-2

Liên đoàn Lao động Thành phố HN

01/2006

06/2007
Tăng cường sự lãnh đạo của tổ chức cơ sở Đảng thuộc Đảng bộ khối Dân chính Đảng Thành phố Hà Nội đối với công tác thanh niên trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá - hiện đại hoá đất nước - MS: 01X-11/01-2010-2

Đảng uỷ khối Dân chính Đảng TP Hà Nội


Nghiên cứu đề xuất giải pháp đổi mới công tác lãnh đạo của Đảng đối với đội ngũ trí thức trong các trường đại học, cao đẳng Hà Nội thời kỳ đẩy mạnh CNH, HĐH - MS: 01X-11/02-2010-2

Đảng uỷ Khối các trường đại học, cao đẳng Hà Nội


Nghiên cứu cơ sở lý luận và thực tiễn cho việc xây dựng chiến lược phát triển Trường đào tạo cán bộ Lê Hồng Phong thành phố Hà Nội giai đoạn từ năm 2010 đến 2020 - MS: 01X-11/03-2010-2

Trường Đào tạo cán bộ Lê Hồng Phong


Mê tín dị đoan ở Hà Nội và ảnh hưởng của nó đến đời sống chính trị hiện nay - MS: 01X-11/01-2011-2

Trung tâm tư vấn và đào tạo các vấn đề kinh tế – xã hội


Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ tổ dân phố của các quận ở thành phố Hà Nội trong điều kiện hiện nay - MS: 01X-11/02-2011-2

Trung tâm tư vấn và đào tạo các vấn đề kinh tế – xã hội


An ninh phi truyền thống trên địa bàn Hà Nội trong tình hình mới và những giải pháp phòng chống - MS: 01X-11/03-2011-2

Viện Nghiên cứu, ứng dụng và chuyển giao công nghệ cao (IHT) – Liên hiệp các Hội Khoa học và kỹ thuật Việt Nam


Đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng bộ phường đối với chính quyền phường ở thành phố Hà Nội trong giai đoạn hiện nay - MS: 01X-11/04-2011-2

Học viện Xây dựng Đảng


Nghiên cứu giải pháp quản lý nhà nước đối với người nước ngoài trên địa bàn Hà Nội trong tình hình mới - MS: 01X-11/05-2011-2

Viện Nghiên cứu, ứng dụng và chuyển giao công nghệ cao (IHT) – Liên hiệp các Hội Khoa học và kỹ thuật Việt Nam


Xây dựng và tăng cường vai trò lãnh đạo của các tổ chức Đảng trong các doanh nghiệp ngoài nhà nước trên địa bàn Hà Nội - MS: 01X-11/06-2011-2

Ban Tổ chức Thành uỷ Hà Nội


Xây dựng và hoạt động của khu vực phòng thủ Thủ đô Hà Nội trong tình hình mới - MS: 01X-11/07-2011-2

Bộ Tư lệnh Thủ đô


Nâng cao chất lượng đào tạo chỉ huy trưởng quân sự xã, phường, thị trấn của Thủ đô Hà Nội trong tình hình mới - MS: 01X-11/08-2011-2

Bộ Tư lệnh Thủ đô


Nghiên cứu tác động, xu hướng biến đổi của Phật giáo và tín ngưỡng dân gian đến đời sống chính trị tại Hà Nội - MS: 01X-11/01-2012-2

Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn


Phát triển Đảng viên trong học sinh, sinh viên các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội - Thực trạng và giải pháp - MS: 01X-11/02-2012-2

Đảng ủy khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội


Nghiên cứu kết hợp phát triển kinh tế - xã hội với tăng cường quốc phòng an ninh trong xây dựng nông thôn mới trên địa bàn Hà Nội - MS: 01X-11/03-2012-2

Viện Khoa học Nghệ thuật quân sự - Học viện Quốc phòng


Vấn đề đạo lạ trên địa bàn Thủ đô Hà Nội hiện nay - Thực trạng và giải pháp - MS: 01X-11/04-2012-2

Ủy ban Mặt trận tổ quốc Thành phố Hà Nội


Đổi mới sinh hoạt chi bộ dân cư nông thôn trên địa bàn Thành phố Hà Nội trong điều kiện hiện nay - MS: 01X-11/05-2012-2

Trung tâm Tư vấn và Đào tạo các vấn đề Kinh tế - Xã hội.


Mâu thuẫn phát sinh từ việc sử dụng và quản lý đất trên địa bàn nông thôn Hà Nội hiện nay - Thực trạng và giải pháp - MS: 01X-11/06-2012-2

Trung tâm Tư vấn và Đào tạo các vấn đề Kinh tế - Xã hội.


Nâng cao chất lượng hoạt động xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân - ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội - MS: 01X-11/07-2012-2

Sở Tư pháp Hà Nội


Giải pháp nâng cao chất lượng và hiệu quả truyền thông phục vụ xây dựng nông thôn mới ở Thủ đô Hà Nội giai đoạn 2012-2020 - MS: 01X-11/08-2012-2

Viện Khoa học phát triển nhân lực kinh tế và văn hoá


Nghiên cứu đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả công tác theo dõi thi hành pháp luật trên địa bàn thành phố Hà Nội

Sở Tư pháp Hà Nội


Hoạt động của các tổ chức phi chính phủ trên địa bàn Hà Nội- Thực trạng và những giải pháp quản lý

Học viện Chính trị khu vực 1


Giải pháp nâng cao chất lượng bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh cho chức sắc, chức việc các tôn giáo trên địa bàn Hà Nội trong tình hình mới

Viện Khoa học Nghệ thuật quân sự - Học viện Quốc phòng


Xây dựng tiêu chuẩn chức danh cán bộ, công chức các cơ quan tham mưu của Thành ủy Hà nội

Học viện Xây dựng Đảng – Học viện Chính trị Quốc gia HCM


Những rào cản thực hiện nghị quyết của Đảng bộ thành phố Hà Nội hiện nay và giải pháp khắc phục

Trung tâm tư vấn và đòa tạo các vấn đề kinh tế - xã hội


Nâng cao chất lượng công tác dân vận của các đơn vị quân đội trên địa bàn Hà Nội trong tình hình mới

Viện Khoa học Nghệ thuật quân sự - Học viện Quốc phòng
1   2   3   4   5   6   7   8


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương