Danh mụC ĐỀ TÀi kh&cn cấp thành phố 2005 2015tải về 1.4 Mb.
trang5/8
Chuyển đổi dữ liệu19.11.2017
Kích1.4 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8

CHƯƠNG TRÌNH 01C-09:

Nghiên cứu xây dựng bộ tiêu chuẩn khí thải, nước thải phù hợp với điều kiện tự nhiên và phát triển kinh tế - xã hội của TP Hà Nội - MS: 01C-09/01-2006-2

Viện Môi trường và Phát triển bền vững - Hội BVTN&MTVN

01/2006

06/2007
Nghiên cứu đề xuất công nghệ xử lý các chất ô nhiễm trong nước thải từ Công ty dệt len Mùa đông - MS: 01C-09/03-2006-2

Trường Đại học Khoa học tự nhiên - Đại học Quốc gia Hà Nội

01/2006

03/2007
Nghiên cứu chế tạo KIT xác định một số kim loại độc hại phục vụ kiểm tra nhanh chất lượng nước - MS: 01C-09/04-2006-2

Viện Địa chất - Viện KH&CN Việt Nam

01/2006

12/2007
Đánh giá hiện trạng sử dụng năng lượng tại một số làng nghề của Hà Nội. Đề xuất giải pháp tiết kiệm năng lượng, giảm thiểu ô nhiễm môi trường - MS: 01C-09/07-2006-2

Trung tâm nghiên cứu năng lượng - Viện KH&CN Việt Nam

01/2006

03/2007
Nghiên cứu sử dụng chế phẩm sinh học để xử lý nước hồ bị ô nhiễm - MS: 01C-09/08-2006-2

Viện Công nghệ sinh học - Công nghệ thực phẩm - ĐHBK HN

01/2006

12/2007
Đánh giá hiện trạng ô nhiễm môi trường do ảnh hưởng của phế thải sản xuất nông nghiệp ở các huyện ngoại thành Hà Nội và đề xuất các giải pháp giảm thiểu - MS: 01C-09/09-2006-2

Hội Hoá học Hà Nội

01/2006

12/2007
Đánh giá hiện trạng và xây dựng kế hoạch hành động BVMT quận Hoàng Mai đến năm 2015 - MS: 01C-09/10-2006-2

Uỷ ban nhân dân Quận Hoàng Mai

01/2006

12/2007
Nghiên cứu đề xuất công nghệ xử lý kim loại nặng trong nước thải của một số cơ sở mạ điện trên địa bàn Hà Nội - MS: 01C-09/01-2007-2

Trường Đại học Khoa học tự nhiên - Đại học Quốc gia Hà Nội

01/2007

03/2008
Nghiên cứu thiết kế chế tạo hệ thống thiết bị công nghệ xử lý các chất ô nhiễm và thu hồi các kim loại có giá trị từ các dung dịch thải và nước thải công nghiệp trên địa bàn Hà Nội - MS: 01C-09/02-2007-2

Viện Khoa học và Công nghệ Môi trường - Trường đại học Bách khoa Hà Nội

01/2007

03/2008
Phát triển công nghệ xử lý đồng thời amoniac và asen trong nước ngầm bằng biện pháp kết hợp lọc - trồng cây nhằm phục vụ cấp nước sinh hoạt cho hộ gia đình sống ở nông thôn - MS: 01C-09/03-2007-2

Viện Hoá học - Viện KH&CN Việt Nam

01/2007

12/2008
Đánh giá khả năng tự làm sạch và đề xuất các phương án cải thiện chất lượng nước Hồ Yên Sở nhằm đảm bảo yêu cầu xả nước thải ra sông Hồng - MS: 01C-09/04-2007-2

Trung tâm Kỹ thuật môi trường Đô thị và Khu công nghiệp - Đại học Xây dựng

01/2007

03/2008
Nghiên cứu phát triển công nghệ tuyển nổi áp lực, để xử lý nước và bùn cặn trong trạm xử lý nước cấp đô thị với nguồn nước mặt ở Hà Nội - MS: 01C-09/05-2007-2

Trung tâm Kỹ thuật môi trường Đô thị và Khu công nghiệp - Đại học Xây dựng

01/2007

12/2008
Nghiên cứu phông phóng xạ môi trường, vật liệu xây dựng và thành lập bản đồ kỹ thuật số về phông phóng xạ môi trường trên địa bàn Hà Nội theo tỷ lệ 1/100.000 - MS: 01C-09/06-2007-2

Viện Khoa học và kỹ thuật hạt nhân- Viện Năng lượng nguyên tử

01/2007

12/2008
Hiện trạng phát sinh, thu gom, xử lý và xây dựng công cụ phần mềm phục vụ công tác quản lý chât thải rắn nguy hại tại TP Hà Nội - MS: 01C-09/07-2007-2

Trung tâm KHCN môi trường và phát triển- Liên Hiệp các Hội KHKT Việt Nam

01/2007

03/2008
Nghiên cứu chế tạo vật liệu phủ TiO2 có tác dụng diệt khuẩn và loại bỏ hợp chất dễ bay hơi (VOVS), NOx, SO2 trong không khí. áp dụng thử nghiệm vô trùng trong môi trường y tế - MS: 01C-09/02-2008-2

Viện Khoa học Môi trường và sức khoẻ cộng đồng

01/2008

12/2009
Nghiên cứu công nghệ cacbon hoá các chất hữu cơ cháy được trong rác thải đô thị của thành phố Hà Nội làm nhiên liệu sử dụng trong công nghiệp và xử lý ô nhiễm môi trường - MS: 01C-09/03-2008-2

Viện Công nghệ môi trường - Viện KH&CN Việt Nam

01/2008

12/2009
Nghiên cứu xử lý và tái sử dụng nước thải xeo của các nhà máy giấy công suất vừa và nhỏ - MS: 01C-09/04-2008-2

Trung tâm Nghiên cứu chuyển giao công nghệ và phân tích Hà Nội

01/2008

06/2009
Xây dựng chu trình thử nghiệm khí thải và tiêu hao nhiên liệu đặc trưng cho xe máy ở Hà Nội (HMDC Driving cycle) và bộ dữ liệu hệ số phát thải cho xe máy - MS: 01C-09/05-2008-2

Viện Cơ khí động lực - Đại học Bách khoa Hà Nội

01/2008

06/2009
Xây dựng mô hình thí điểm với công nghệ thích hợp phân huỷ Polychlobiphenyl trong dầu biến thế phù hợp với điều kiện về môi trường khu vực Hà Nội - MS: 01C-09/06-2008-2

Viện Hoá học - Viện KH&CN Việt Nam

01/2008

06/2009
Nghiên cứu đánh giá tiềm năng sử dụng địa nhiệt ở Hà Nội và đề xuất giải pháp khai thác sử dụng - MS: 01C-09/07-2008-2

Viện Địa chất - Viện KH&CN Việt Nam

01/2008

06/2009
Điều tra tài nguyên đa dạng sinh học khu vực Chùa Hương, xây dựng cơ sở dữ liệu, đề xuất giải pháp quản lý phát triển du lịch sinh thái bền vững - MS: 01C-09.02-2006-2

Trung tâm nghiên cứu sinh thái và môi trường rừng

01/2006

12/2007
Xây dựng những giải pháp tiết kiệm năng lượng tại cụm làng nghề chế biến nông sản thực phẩm trên địa bàn tỉnh Hà Tây. - MS: 01C-09.01-2006-1

Trung tâm nghiên cứu năng lượng - Viện KH&CN Việt Nam

01/2006

12/2006
Nghiên cứu khả năng xử lý ô nhiễm không khí trong phòng của một số loài cây bản địa cho khu vực thành phố Hà Nội –MS: 01C-09/01-2010-2

Trường Đại học Lâm nghiệp

01/2010-7/2012Nghiên cứu công nghệ giảm phát thải cho động cơ diesel lắp trên xe bus của Hà Nội- MS: 01C-09/02-2010-2

Viện Cơ khí động lực, Trường Đại học Bách khoa Hà Nội

01/2010-06/2011Nghiên cứu dây chuyền công nghệ tổ hợp xử lý sắt, mangan, asen, amoni trong nước ngầm ở Hà Nội MS: 01C-09/03-2010-2

Trung tâm Phát triển công nghệ môi trường – Hội Nước sạch và Môi trường Việt Nam

01/2010 – 6/2011Nghiªn cøu m« h×nh thu gom vµ xö lý bao b× thuèc b¶o vÖ thùc vËt ph¸t th¶i trong s¶n xuÊt n«ng nghiÖp t¹i Hµ Néi MS: 01C-09/04-2010-2

Viện Môi trường nông nghiệp

01/2010–12/2011Nghiên cứu sử dụng rơm rạ sản xuất than sinh học nhằm cải tạo đất, giảm thiểu ô nhiễm môi trường tại Sóc Sơn – Hà Nội MS: 01C-09/05-2010-2

Viện Môi trường Nông nghiệp


1/2010- 12/2011Đánh giá ảnh hưởng chất thải chăn nuôi lợn thịt quy mô trang trại và đề xuất các giải pháp xử lý thích hợp MS: 01C-09/06-2010-2

Viện Khoa học và Công nghệ Môi trường – Trường Đại học Bách khoa Hà Nội.

01/2010 – 12/2011Nghiên cứu ứng dụng phương pháp ủ hiếu khí trong xử lý chất thải rắn hữu cơ trên địa bàn Hà Nội – MS: 01C-09/01-2011-2

Trường Đại học kiến Trúc Hà Nội

01/2011–12/2012Nghiên cứu xây dựng mô hình nhà vệ sinh công cộng sử dụng công nghệ bio-toilet khô dùng than cacbon hoá làm giá thể vi sinh tại những điểm công cộng trong thành phố Hà Nội – MS: 01C-09/02-2011-2

Viện Công nghệ môi trường – Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam

01/ 2011 - 12/ 2012Ứng dụng dung dịch điện hoá thân môi trường khử mùi, khử trùng khu xử lý rác thải sinh hoạt nhà máy xử lý rác thải Kiêu Kỵ, Gia Lâm, Hà Nội– MS: 01C-09/03-2011-2

Viện Công nghệ Môi trường – Viện Hàn lâm KH&CNVN

01/2011 – 12/2012Nghiên cứu ứng dụng sơn nano TiO2 khử khuẩn và các chất độc hại trong môi trường không khí – MS: 01C-09/04-2011-2

Viện Công nghệ môi trường

01/2011 – 12/2012
Nghiên cứu giải pháp phòng cháy, chữa cháy rừng cho các trạng thải rừng ở thành phố Hà Nội - MS: 01C-09/05-2011-2

Viện Sinh thái rừng và Môi trường

01/2011 – 12/ 2012Thiết lập cơ sở dữ liệu phông phóng xạ môi trường Hà Nội (phần Hà Nội mở rộng) và hoàn thiện bản đồ kỹ thuật về phông phóng xạ môi trường Hà Nội tỷ lệ 1: 100 000 MS: 01C-9/06-2011-2

Viện Khoa học và Kỹ thuật hạt nhân

6/2012 - 6/2014Điều tra, đánh giá hiện trạng các điểm ô nhiễm tồn lưu trên địa bàn thàh phố Hà Nội và đề xuất các giải pháp quản lý - MS: 01C-09/07-2011-2

Viện Môi trường đô thị và khu công nghiệp Việt Nam

01/2011 – 12/2012Đánh giá rủi ro, sự cố môi trường do hoạt động hoá chất trên địa bàn Thành phố Hà Nội và xây dựng hướng dẫn kỹ thuật quản lý - MS: 01C-09/09-2011-2

Trung tâm An toàn hóa chất bảo vệ môi trường

01/2011 - 12/2012Nghiên cứu thiết kế thiết bị khử trùng bằng dung dịch oxy hóa điều chế tại chỗ cho các trạm cấp nước công suất 1000 m3/ngày và chế tạo hệ thống đồng bộ cấp nước sạch công suất 200 m3/ngày phục vụ cho nông thôn mới - MS: 01C-09/04-2012.

Viện Công nghệ môi trường

01/2012 - 12/2013Nghiên cứu chế tạo thử nghiệm thiết bị đo COD nhanh phục vụ kiểm soát ô nhiễm môi trường công nghiệp - MS: 01C-09/03-2012.

Viện Công nghệ môi trường

01/2012-12/2013
Nghiên cứu xây dựng quy trình phân huỷ độc tố mycrocystin aeruginosa bằng vi khuẩn di dưỡng nhằm bảo vệ nước hồ Hoàn Kiếm, Hà Nội – MS: 01C-09/01-2012-2

Viện Vi sinh vật và Công nghệ Sinh học, Đại học Quốc gia Hà Nội

01/2012 - 12/2013Nghiên cứu quy trình công nghệ sản xuất sinh khối vi tảo làm nguyên liệu sản xuất diezen sinh học kết hợp xử lý nước thải chăn nuôi. MS: 01C-09/02-2012-2

Viện khoa học và Công nghệ Môi trường, trường Đại học Bách khoa Hà Nội

01/2012- 12/2013Nghiên cứu công nghệ xử lý nước thải sinh hoạt quy mô nhỏ sử dụng vật liệu mang vi sinh có diện tích bề mặt lớn – MS: 01C-09/01-2013-2

Viện Hóa Học

01/2012 – 12/2013Nghiên cứu xử lý nước thải cơ sở giết mổ gia súc bằng công nghệ xử lý sinh học kỵ khí kết hợp màng vi lọc (AnMBR) – MS: 01C-09/02-2013-2

Trường Đại học Xây dựng

01/2013 – 12/2014
Nghiên cứu chế tạo vật liệu Eco-Bio-Block(EBB) cải tiến và áp dụng cải thiện chất lượng nước hồ tại Hà Nội – MS: 01C-09/01-2014-2

Viện Công nghệ Môi trường - Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam

01/2015 - 12/2016Nghiên cứu giải pháp công nghệ thích ứng để xử lý chất thải làng nghề sản xuất tinh bột dong đao tại xã Minh Quang - huyện Ba Vì, Hà Nội – MS: 01C-09/02-2014-2

Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội

04/2014 - 03/2016Nghiên cứu ứng dụng các phương pháp sinh học trong xử lý nước thải sinh hoạt tại Trung tâm quản lý sau cai nghiện ma túy số 1 Hà Nội công suất 200m3/ngày – MS: 01C-09/03-2014-2

Trung Tâm nghiên cứu chuyển giao công nghệ và Giám định công nghệ

4/2014 - 11/2015Dự án P: Hoàn thiện công nghệ biotoilet nhằm giảm thiểu ô nhiễm môi trường nước tại Việt Nam – MS: P2014.01.

Viện Công nghệ môi trường – Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam

4/2014 - 3/2016CHƯƠNG TRÌNH 01X-06

Nghiên cứu hệ thống giải pháp ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động quản lý trường THCS Thành phố Hà Nội. - MS: 01X-06/01-2006-2

Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội

01/2006

12/2007
Nghiên cứu xây dựng nội dung, chương trình bồi dưỡng kỹ năng hoạt động cho đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã, phường, thị trấn của Hà Nội. - MS: 01X-06/02-2006-2

Trường Đào tạo cán bộ Lê Hồng Phong

01/2006

12/2007
Những giải pháp nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ quân sự cơ sở đáp ứng yêu cầu bảo vệ thủ đô trong thời kỳ đổi mới. - MS: 01X-06/03-2006-2

Quân khu Thủ đô

01/2006

03/2007
Nghiên cứu giáo dục hành vi giao tiếp có văn hóa cho thiếu nhi Thủ đô thông qua hoạt động Đội. - MS: 01X-06/04-2006-2

Trường đội Lê Duẩn

01/2006

12/2007
Ứng dụng một số mô hình dạy nghề ngắn hạn cho thanh niên ngoại thành Hà Nội. - MS: 01X-06/05-2006-2

Trung tâm Dịch vụ việc làm thanh niên Hà Nội

01/2006

03/2007
Nghiên cứu xây dựng chương trình, nội dung bồi dưỡng giáo viên tiểu học của Hà Nội trong giai đoạn hiện nay. - MS: 01X-06/07-2006-2

Trường Cao đẳng Sư phạm Hà Nội

01/2006

12/2007
Nghiên cứu xây dựng bộ tiêu chuẩn và qui trình tuyển chọn vận động viên vào giai đoạn chuyên môn hoá ban đầu cho 4 môn thể thao võ thuật đang phát triển tại Hà Nội. - MS: 01X-06/01-2007-2

Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch HN (Sở Thể dục - Thể thao Hà Nội)

01/2007

06/2008
Các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng đào tạo Kỹ thuật viên xây dựng ở Thủ đô Hà Nội. - MS: 01X-06/02-2007-1

Trường Cao đẳng Cộng đồng Hà Nội

01/2007

12/2007
Xây dựng chương trình, nội dung bồi dưỡng giáo viên Trung học cơ sở của Hà Nội trong giai đoạn hiện nay. - MS: 01X-06/03-2007-2

Trường Cao đẳng Sư phạm Hà Nội

01/2007

12/2008
Một số giải pháp nâng cao hiệu quả cung ứng lao động trẻ cho các khu công nghiệp và chế xuất trên địa bàn Hà Nội. - MS: 01X-06/04-2007-2

Trung tâm Dịch vụ việc làm thanh niên Hà Nội

01/2007

03/2008
Nghiên cứu giải pháp phát triển Trường Bồi dưỡng Cán bộ giáo dục Hà Nội đến năm 2010, định hướng đến 2015. - MS: 01X-06/05-2007-2

Trường Bồi dưỡng Cán bộ Giáo dục Hà Nội

01/2007

12/2008
Nghiên cứu đề xuất hệ thống giải pháp phát triển nguồn lực ứng dụng công nghệ thông tin trong giáo dục tại trường Trung học cơ sở và Trung học phổ thông Hà Nội

Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội

01/2008

12/2009
Xây dựng mô hình Trường trung cấp chuyên nghiệp chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu hội nhập kinh tế quốc tế trên địa bàn Thủ đô - MS: 01X-06/02-2008-2

Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội

01/2008

12/2009
Đánh giá chỉ số HDI (chỉ số phát triển con người), HPI (chỉ số nghèo khả năng phát triển con người) làm cơ sở khoa học phục vụ xây dựng chiến lược phát triển con người tỉnh Hà Tây - MS: 01X-06.01-2006-2

Viện Thông tin KHXH

01/2006

12/2007


1   2   3   4   5   6   7   8


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương