DỰ thảo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia tín hiệu truyền hình cáp tưƠng tự TẠI ĐIỂm kết nối thuê bao


PHỤ LỤC B: KÊNH TRUYỀN HÌNH CÁP TƯƠNG TỰ CỦA CÁC ĐÀI TRUYỀN HÌNHtải về 341.14 Kb.
trang5/7
Chuyển đổi dữ liệu18.08.2016
Kích341.14 Kb.
1   2   3   4   5   6   7
PHỤ LỤC B: KÊNH TRUYỀN HÌNH CÁP TƯƠNG TỰ CỦA CÁC ĐÀI TRUYỀN HÌNH


Phụ lục B.1.Tên, tần số các kênh truyền hình cáp tương tự của đài truyền hình Việt Nam (VCTV)
TT

Kênh chương trình

Tần số

(MHz)
TT

Kênh chương trình

Tần số

(MHz)

1

HTV3 - Kênh thiếu nhi

112.25
33

Cinemax

407.25

2

SCTV-Phim Châu Á

119.25

34

KBS

415.25

3

TN1

133.25

35

Du lịch

423.25

4

TTXVN

140.25

36

VCTV6

431.25

5

SCTV14

147.25

37

VTV4

439.25

6

VTV1

183.25

38

VTV5

447.25

7

VTV2

191.25

39

Hallmark

455.25

8

VTV3

161.25

40

VOV3

463.25

9

H1 (Hà nội 1)

223.25

41

Discovery

471.25

10

H2 (Hà nội 2)

231.25

42

TV5

487.25

11

SCTV8

238.25

43

ESPN

503.25

12

SCTV2

245.25

44

Star Sport

519.25

13

Bóng đá TV

252.25

45

Cartoon Network

527.25

14

Real TV - VCTV5

259.25

46

MTV

535.25

15

InvesTV-VCTV15

266.25

47

OPT1

543.25

16

NHK

273.25

48

BBC

551.25

17

THP-Hải Phòng TV

280.25

49

DW - TV

559.25

18

QTV-Quảng Ninh TV

287.25

50

VCTV3-Thể thao TV

567.25

19

Astro cảm xúc

295.25

51

CNN

583.25

20

StyleTV-VCTV12

303.25

52

Star Movies

591.25

21

VOV-TV

311.25

53

VCTV7-Phim nước ngoài

599.25

22

O2TV-VCTV10

319.25

54

VCTV1

615.25

23

Shopping TV-VCTV11

327.25

55

Arirang TV

623.25

24

VCTV3 - Thể thao TV

335.25

56

StarWorld

631.25

25

VTV9

343.25

57

VCTV2-Phim Việt Nam

639.25

26

CNBC

351.25

58

ABC

647.25

27

VTV6

359.25

59

DisneyChannel

663.25

28

VCTV9(InfoTV)

367.25

60

SCTV5

671.25

29

HTV9

375.25

61

SCTV4

679.25

30

SCTV9

383.25

62

HBC

687.25

31

Chanel V-Ca nhạc châu Á

391.25

63

NGC

695.25

32

Bibi - VCTV8

399.25

: Upload -> Store -> tintuc -> vietnam
vietnam -> BỘ thông tin truyềN thông thuyết minh đỀ TÀi xây dựng quy chuẩn kỹ thuật thiết bị giải mã truyền hình số MẶT ĐẤt set – top box (stb)
vietnam -> Kết luận số 57-kl/tw ngày 8/3/2013 của Ban Bí thư về tiếp tục đẩy mạnh công tác đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị cho cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp
vietnam -> BỘ thông tin và truyềN thôNG
vietnam -> Quyết định số 46-QĐ/tw ngày 1/11/2011 của Ban Chấp hành Trung ương do đồng chí Nguyễn Phú Trọng ký về Hướng dẫn thực hiện các quy định về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng trong Chương VII và Chương VIII điều lệ Đảng khoá XI
vietnam -> Lời nói đầu 6 quy đỊnh chung 7
vietnam -> Mẫu số: 31 (Ban hành kèm theo Quyết định số 1131/2008/QĐ ttcp ngày 18 tháng 6 năm 2008 của Tổng thanh tra)
vietnam -> BỘ thông tin và truyềN thông học viện công nghệ BƯu chính viễN thông việt nam viện khoa học kỹ thuật bưU ĐIỆN
vietnam -> Quy định số 173- qđ/TW, ngày 11/3/2013 của Ban Bí thư về kết nạp lại đối với đảng viên bị đưa ra khỏi Đảng, kết nạp quần chúng VI phạm chính sách dân số và kế hoạch hóa gia đình vào Đảng
vietnam -> RÀ soáT, chuyểN ĐỔi nhóm các tiêu chuẩn ngành phao vô tuyến chỉ VỊ trí khẩn cấp hàng hảI (epirb) sang qui chuẩn kỹ thuậT
vietnam -> HÀ NỘI 2012 MỤc lục mở ĐẦU 2 chưƠng tổng quan về DỊch vụ truy nhập internet cố ĐỊnh băng rộng tại việt nam 3


1   2   3   4   5   6   7


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương