DỰ thảo danh mục văn bản quy phạm pháp luật của hộI ĐỒng nhân dâNtải về 0.54 Mb.
trang1/4
Chuyển đổi dữ liệu14.08.2016
Kích0.54 Mb.
  1   2   3   4


DỰ THẢO

DANH MỤC

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN,

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH HẾT HIỆU LỰC

TOÀN BỘ HOẶC MỘT PHẦN NĂM 2015
 (Ban hành kèm theo Quyết định số 332/QĐ-UBND ngày 20 tháng 01 năm 2016

của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật

của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh

hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần năm 2015)

***

  1. VĂN BẢN HẾT HIỆU LỰC TOÀN BỘ
STT

Tên loại

văn bản

Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm ban hành văn bản

Tên gọi của văn bản/ Trích yếu nội dung của văn bản

Lý do hết hiệu lực

Ngày hết hiệu lực

NĂM 1989Chỉ thị

25/CT-UB
21/08/1989

Về việc chấn chỉnh công tác tuyên truyền giáo dục pháp luật trên Đài Truyền hình và Đài Phát thanh.

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 1918/QĐ-UBND ngày 23/4/2015 của Ủy ban nhân dân Thành phố về việc bãi bỏ văn bản

23/4/2015Chỉ thị

31/CT-UB
13/09/1989

Về việc thực hiện dán tem thuế vào thuốc lá rượu, bia nhập khẩu vào Thành phố.

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 1918/QĐ-UBND

23/4/2015

NĂM 1990Chỉ thị

22/CT-UB
23/04/1990

Về việc giải quyết lương và các khoản nợ của giáo viên.

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 1918/QĐ-UBND

23/4/2015Thông báo

105/TB-UB

28/9/1990Về giao cho Ban Tổ chức chánh quyền Thành phố giúp Ủy ban nhân dân Thành phố thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về mặt tổ chức đối với các đơn vị, ngành, trung ương và các địa phương bạn trú đóng tại Thành phố.

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 2646/QĐ-UBND ngày 05/6/2015 của Ủy ban nhân dân Thành phố về bãi bỏ văn bản

05/6/2015

NĂM 1992Chỉ thị

11/CT-UB
03/04/1992

Về việc giải quyết tình hình nghèo đói ở nông thôn ngoại thành..

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 1918/QĐ-UBND

23/4/2015Chỉ thị

26/CT-UB
10/06/1992

Về việc mở Đại hội công nhân viên chức.

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 1918/QĐ-UBND

23/4/2015

NĂM 1993Quyết định

1412/QĐ-UB-NC
29/9/1993

Quy định nơi đậu xe của các loại xe và quản lý bến bãi đậu xe trên địa bàn Thành phố.

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 1918/QĐ-UBND

23/4/2015Chỉ thị

14/CT-UB
08/04/1993

Thực hiện giá cho thuê nhà và đưa tiền nhà vào tiền lương, chuyển việc quản lý nhà thuộc sở hữu nhà nước sang kinh doanh.

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 1918/QĐ-UBND

23/4/2015

NĂM 1994Quyết định

414/QĐ-UB-NC
04/2/1994

Về việc ban hành quy chế sử dụng cộng tác viên thanh tra.

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 2647/QĐ-UBND ngày 05/6/2015 của Ủy ban nhân dân Thành phố về việc bãi bỏ văn bản

05/6/2015Quyết định

4246/QĐ-UB-QLĐT
15/12/1994

Về việc quy hoạch các khu vực không bán nhà thuộc sở hữu của Nhà nước trên địa bàn các quận, huyện.

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 1918/QĐ-UBND

23/4/2015Chỉ thị

33/CT-UB-KT
15/08/1994

Về việc cấm nuôi ốc bưu vàng ở Thành phố Hồ Chí Minh.

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 1918/QĐ-UBND

23/4/2015

NĂM 1995Quyết định

32/QĐ-UB-QLĐT
06/01/1995

Về việc công nhận quyền sở hữu nhà tình nghĩa cho người được cấp tặng.

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 1918/QĐ-UBND

23/4/2015Quyết định

2099/QĐ-UB
18/03/1995

Ban hành bảng phân bổ các bậc thuế đất theo vị trí của từng loại đường phố.

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 1918/QĐ-UBND

23/4/2015Quyết định

4555/QĐ-UB-QLĐT
22/06/1995

Quy định về cấp giấy phép xây dựng, sửa chữa nhà vắng đồng sở hữu chủ.

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 1918/QĐ-UBND

23/4/2015Quyết định

5700/QĐ-UB-KTNN
04/08/1995

Về việc ban hành bản quy định về khoán - bảo vệ rừng, khoanh nuôi, tái sinh rừng và trồng rừng thuộc rừng phòng hộ môi trường, rừng đặc dụng ở Thành phố Hồ Chí Minh.

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 1918/QĐ-UBND

23/4/2015Quyết định

6985/QĐ-UB-QLĐT
02/10/1995

Về việc điều chỉnh lưu thông trên tuyến đường ô tô có xây ngăn cách tuyến đường dành riêng cho xe 2 bánh.

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 1918/QĐ-UBND

23/4/2015Chỉ thị

21/CT-UB
10/05/1995

Về việc chấn chỉnh công tác quản lý, sử dụng kho bãi thuộc sở hữu Nhà nước do các cơ quan đơn vị thành phố quản lý.

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 1918/QĐ-UBND

23/4/2015Công văn

2110/UBND-VX

01/8/1995Về cấp phép và quản lý các đơn vị, cơ quan trú đóng, hoạt động trên địa bàn Thành phố.

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 2646/QĐ-UBND

05/6/2015

NĂM 1996Quyết định

286/QĐ-UB-NC
27/01/1996

Về việc ban hành quy chế quản lý, kê khai, báo cáo, khai thác, sử dụng cơ sở dữ liệu công chức, viên chức của Thành phố Hồ Chí Minh.

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 1918/QĐ-UBND

23/4/2015Quyết định

6093/QĐ-UB-KT
26/12/1996

Về việc ban hành quy định tạm thời về kiểm soát ô nhiễm trong giao thông đường thủy Thành phố Hồ Chí Minh.

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 1918/QĐ-UBND

23/4/2015Chỉ thị

04/CT-UB-KT
05/02/1996

Về việc tăng cường thực hiện Quyết định số 379/TTg ngày 07/7/1995 của Chính phủ về chuyển giao nhiệm vụ quản lý vốn và tài sản thuộc sở hữu nhà nước tại doanh nghiệp.

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 1918/QĐ-UBND

23/4/2015Chỉ thị

06/CT-UB-NCVX
21/03/1996

Về việc khẩn trương tổ chức, sắp xếp lại các doanh nghiệp Nhà nước thuộc ngành dược và trang thiết bị y tế của Thành phố Hồ Chí Minh.

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 1918/QĐ-UBND

23/4/2015Chỉ thị

15/CT-UB-NCVX
03/05/1996

Về việc mở Đại hội công nhân viên chức trong các doanh nghiệp Nhà nước.

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 1918/QĐ-UBND

23/4/2015Chỉ thị

23/CT-UB-NCVX
17/06/1996

Về việc thực hiện thu tiền của học sinh theo quy định của Nhà nước.

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 1918/QĐ-UBND

23/4/2015Chỉ thị

38/CT-UB-NC
28/11/1996

Về việc chấn chỉnh lại nội dung được thể hiện trên bảng hiệu và trên tiêu đề các loại giấy tờ giao dịch của Doanh nghiệp tư nhân và Công ty.

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 1918/QĐ-UBND

23/4/2015

NĂM 1997Quyết định

682/QĐ-UB-QLĐT
13/02/1997

Về việc cấm các loại xe có động cơ và xe thô sơ buôn bán hàng hóa lưu động trên các tuyến đường thuộc quận 1, 3 và 51 tuyến đường giao thông chính có lưu lượng xe lưu thông lớn trong Thành phố.

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 1918/QĐ-UBND

23/4/2015Quyết định

1208/QĐ-UB-NC
18/03/1997

Về việc ban hành quy định tạm thời về tổ chức và hoạt động của Hội đồng hòa giải lao động cơ sở.

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 1918/QĐ-UBND

23/4/2015Quyết định

2399/QĐ-UB-KT
14/05/1997

Về việc bảo vệ, gây nuôi, khai thác sử dụng và kinh doanh động vật rừng hoang dã trên địa bàn Thành phố.

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 1918/QĐ-UBND

23/4/2015Quyết định

4506/QĐ-UB-KT
26/08/1997

Về việc ban hành “Khung lãi suất cho vay và thẩm quyền quyết định hạn mức cho vay” trong chức năng đầu tư gián tiếp của Quỹ Đầu tư phát triển đô thị Thành phố Hồ Chí Minh.

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 1918/QĐ-UBND

23/4/2015Quyết định

7066/QĐ-UB-NCVX
09/12/1997

Về việc tiêu hủy văn hóa phẩm độc hại cấm tàng trữ lưu hành, phổ biến.

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 1918/QĐ-UBND

23/4/2015Quyết định

7500/QĐ-UB-KT
30/12/1997

Ban hành quy định về việc quản lý, sử dụng tiền thu từ chống buôn lậu trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 1918/QĐ-UBND

23/4/2015Chỉ thị

39/CT-UB-NC
02/12/1997

Về việc cấm sử dụng chất nổ, xung điện và các chất có độc tố để khai thác thủy sản.

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 1918/QĐ-UBND

23/4/2015Công văn

1253/UB-QLĐT

04/11/1997Về việc chỉnh sửa giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở.

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 5965/QĐ-UBND ngày 12/11/2015 của Ủy ban nhân dân Thành phố về việc bãi bỏ văn bản

12/11/2015

NĂM 1998Quyết định

750/QĐ-UB-NCVX
16/02/1998

Về việc cho phép thực hiện các khoản thu học phí của ngành Giáo dục-Đào tạo Thành phố.

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 1918/QĐ-UBND

23/4/2015Quyết định

3345/QĐ-UB-QLĐT
27/06/1998

Về việc thực hiện Quyết định số 64/1998/QĐ-TTg ngày 21/3/1998 của Thủ tướng Chính phủ.

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 1918/QĐ-UBND

23/4/2015Quyết định

6095/QĐ-UB-QLĐT
14/11/1998

Về việc duyệt quy hoạch điều chỉnh (lần thứ 3) các khu vực quy hoạch không bán nhà thuộc sở hữu Nhà nước trên địa bàn Quận 10.

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 1918/QĐ-UBND

23/4/2015Quyết định

6380/QĐ-UB-QLĐT
26/11/1998

Về việc duyệt qui hoạch điều chỉnh (lần thứ 3) các khu vực qui hoạch không bán nhà thuộcsở hữu Nhà nước trên địa bàn quận Tân Bình.

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 1918/QĐ-UBND

23/4/2015Quyết định

6585/QĐ-UB-QLĐT
08/12/1998

Về việc duyệt qui hoạch điều chỉnh (lần thứ 3) các khu vực qui hoạch không bán nhà thuộc sở hữu Nhà nước trên địa bàn Quận 4.

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 1918/QĐ-UBND

23/4/2015Quyết định

6681/QĐ-UB-QLĐT
12/12/1998

Về việc duyệt quy hoạch điều chỉnh (lần thứ 3) các khu vực quy hoạch không bán nhà thuộc sở hữu Nhà nước trên địa bàn quận Phú Nhuận.

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 1918/QĐ-UBND

23/4/2015Chỉ thị

02/1998/CT-UB-KT
12/01/1998

Về việc đẩy mạnh tiến độ cổ phần hoá các doanh nghiệp nhà nước Thành phố.

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 1918/QĐ-UBND

23/4/2015Chỉ thị

04/1998/CT-UB-NC
16/01/1998

Về việc triển khai thực hiện quy chế tổ chức tiếp công dân theo Nghị định số 89-CP ngày 07/8/1997.

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 1918/QĐ-UBND

23/4/2015Chỉ thị

19/CT-UB-TM
18/05/1998

Về việc đăng ký thuế và cấp mã quốc gia cho các đối tượng nộp thuế.

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 1918/QĐ-UBND

23/4/2015Chỉ thị

37/1998/CT-UB-KT
16/10/1998

Về triển khai thực hiện Quyết định số 67/QĐ-BNN-KHCN của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn “quy định tạm thời về sản xuất rau an toàn”.

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 1918/QĐ-UBND ngày 23/4/2015 của Ủy ban nhân dân Thành phố về việc bãi bỏ văn bản

23/4/2015Chỉ thị

43/1998/CT-UB-VX
01/12/1998

Về công tác thu hồi nợ quá hạn của quỹ quốc gia giải quyết việc làm.

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 1918/QĐ-UBND

23/4/2015Chỉ thị

48/1998/CT-UB-KT
28/12/1998

Về việc tiếp tục đẩy mạnh tiến trình cổ phần hóa Doanh nghiệp nhà nước Thành phố.

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 1918/QĐ-UBND

23/4/2015

NĂM 1999Quyết định

51/QĐ-UB-QLĐT
05/01/1999

Về việc duyệt quy hoạch điều chỉnh (lần thứ 3) các khu vực quy hoạch không bán nhà thuộc sở hữu Nhà nước trên địa bàn Quận 11.

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 1918/QĐ-UBND

23/4/2015Quyết định

4202/QĐ-UB-QLĐT 26/7/1999

Về việc duyệt quy hoạch điều chỉnh (lần thứ 3) các khu vực quy hoạch không bán nhà thuộc sở hữu nhà nước trên địa bàn Quận 6.

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 1918/QĐ-UBND

23/4/2015Quyết định

4204/QĐ-UB-QLĐT 26/07/1999

Về việc duyệt quy hoạch điều chỉnh (lần thứ 3) các khu vực quy hoạch không bán nhà thuộc sở hữu nhà nước trên địa bàn Quận 3.

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 1918/QĐ-UBND

23/4/2015Chỉ thị

20/1999/CT-UB-KT
12/07/1999

Về việc triển khai thực hiện Quy chế thực hiện dân chủ ở doanh nghiệp Nhà nước theo Nghị định số 07/1999/NĐ-CP ngày 13 tháng 2 năm 1999 của Chính phủ.

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 1918/QĐ-UBND

23/4/2015Chỉ thị

33/1999/CT-UB-VX
21/10/1999

Về đẩy mạnh công tác phòng, chống mại dâm trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 1918/QĐ-UBND

23/4/2015Chỉ thị

35/1999/CT-UB-QLDA
01/11/1999

Về giao nhận nợ và hoàn trả tiền thuê đất đối với các tổ chức được phép sử dụng giá trị quyền sử dụng đất để góp vốn liên doanh với các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước.

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 1918/QĐ-UBND

23/4/2015

NĂM 2000Quyết định

02/2000/QĐ-UB-VX
20/01/2000

Về việc ban hành Quy chế tiếp nhận, nuôi dưỡng, giáo dục, chữa bệnh các đối tượng tự nguyện hoặc do gia đình gởi vào các Trung tâm xã hội và cơ sở chữa bệnh.

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 1918/QĐ-UBND

23/4/2015

: Hnh%20nh%20bn%20tin -> 2016-5
2016-5 -> Ủy ban nhân dân thành phố HỒ chí minh
2016-5 -> CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam ðộc lập Tự do Hạnh phúc
2016-5 -> SỞ TƯ pháp số: 2918 / stp-vp v/v hướng dẫn thực hiện chế độ báo cáo thống kê về công tác tư pháp 6 tháng đầu năm 2016 CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
2016-5 -> SỞ TƯ pháp số: 2919 / stp-vp v/v hướng dẫn thực hiện chế độ báo cáo thống kê về công tác tư pháp 6 tháng đầu năm 2016 CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
2016-5 -> Biểu số: 28a/btp/Đkqggdbđ
2016-5 -> Biểu số: 10a/btp/pbgdpl
2016-5 -> Biểu số: 12a/btp/pbgdpl/hgcs
2016-5 -> Biểu số 01a/btp/VĐC/xdpl
2016-5 -> SỞ TƯ pháp số: 2917/ stp-vp v/v hướng dẫn thực hiện chế độ báo cáo thống kê về công tác tư pháp 6 tháng đầu năm 2016 CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
2016-5 -> SỞ TƯ pháp số: 3844


  1   2   3   4


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương