DỰ thảo danh mục văn bản quy phạm pháp luật của hộI ĐỒng nhân dâNtải về 0.54 Mb.
trang2/4
Chuyển đổi dữ liệu14.08.2016
Kích0.54 Mb.
1   2   3   4Quyết định

1828/QĐ-UB-ĐT

22/03/2000Về việc duyệt quy hoạch điều chỉnh lần thứ 3 các khu vực quy hoạch không bán nhà thuộc sở hữu nhà nước trên địa bàn quận 5.

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 1918/QĐ-UBND

23/4/2015Quyết định

63/2000/QĐ-UB-VX
17/11/2000

Về việc ban hành Quy chế tiếp nhận, quản lý, nuôi dưỡng và giáo dục đối tượng tại Trung tâm Giáo dục dạy nghề Thiếu niên 2 thuộc Sở Lao động-Thương binh và xã hội.

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 1918/QĐ-UBND

23/4/2015Chỉ thị

16/2000/CT-UB-TM
26/05/2000

Về việc triển khai chế độ kế toán đối với hộ sản xuất-kinh doanh công-thương nghiệp và dịch vụ ngoài quốc doanh.

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 1918/QĐ-UBND

23/4/2015Chỉ thị

60/2000/CT-UB-VX
30/10/2000

Về việc tăng cường công tác kiểm tra xử lý tệ nạn xã hội trên địa bàn Thành phố.

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 1918/QĐ-UBND

23/4/2015

NĂM 2001Quyết định

01/2001/QĐ-UB
04/01/2001

Về việc ban hành chế độ báo cáo thống kê tạm thời hàng quý đối với các đơn vị trong khu công nghiệp.

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 1918/QĐ-UBND

23/4/2015Quyết định

3840/QĐ-UB
26/06/2001

Về quy định nội dung thông tin các sở, ngành cơ quan kết nối với mạng thông tin Thành phố (HCM CITYWEB) năm 2001.

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 1918/QĐ-UBND

23/4/2015Quyết định

51/2001/QĐ-UB

15/6/2001Về việc ban hành Quy chế tuyên truyền viên pháp luật ở cơ sở.

Được thay thế bởi Quyết định số 08/2015/QĐ-UBND ngày 06/02/2015 của Ủy ban nhân dân Thành phố về ban hành Quy chế quản lý đối với báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

16/02/2015Quyết định

71/2001/QĐ-UB

10/11/2001Ban hành Quy chế về báo cáo viên pháp luật Thành phố Hồ Chí Minh.

Được thay thế bởi Quyết định số 08/2015/QĐ-UBND ngày 06/02/2015 của Ủy ban nhân dân Thành phố về ban hành Quy chế quản lý đối với báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

16/02/2015Quyết định

117/2001/QĐ-UB
03/12/2001

Về quy định tạm thời thu và sử dụng lệ phí thi Ngoại ngữ, tin học tại các cơ sở Giáo dục đào tạo trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 1918/QĐ-UBND

23/4/2015Chỉ thị

03/2001/CT-UB
03/04/2001

Về triển khai thực hiện Nghị định số 75/2000/ NĐ-CP ngày 08/12/2000 của Chính phủ về công chứng, chứng thực trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 3420/QĐ-UBND ngày 14/7/2015 của Ủy ban nhân dân Thành phố về bãi bỏ văn bản.

14/7/2015Chỉ thị

06/2001/CT-UB
14/05/2001

Về việc thực hiện đăng ký và cập nhật biến động nhà, đất.

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 1918/QĐ-UBND

23/4/2015Chỉ thị

25/2001/CT-UB
18/09/2001

Về tăng cường công tác giáo dục quốc phòng toàn dân trước tình hình mới trên địa bàn Thành phố.

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 1918/QĐ-UBND

23/4/2015

NĂM 2002Quyết định

36/2002/QĐ-UB
15/4/2002

Về việc thu hồi nhà đất, điều chỉnh, di chuyển và quy định đền bù, hỗ trợ thiệt hại, tái định cư cho các hộ dân cư đang cư ngụ trong khuôn viên trường học và bệnh viện thuộc sở hữu Nhà nước (do thành phố quản lý) trên địa bàn Thành phố.

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 5965/QĐ-UBND

12/11/2015Quyết định

76/2002/QĐ-UB
02/07/2002

Về việc ban hành Quy chế quản lý Nhà nước về môi trường đối với các khu chế xuất và khu công nghiệp trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 1918/QĐ-UBND

23/4/2015Quyết định

89/2002/QĐ-UB
07/08/2002

Về Ủy quyền cho Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận-huyện quyết định thành lập Hội khuyến học cấp phường-xã, thị trấn thuộc Thành phố.

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 1918/QĐ-UBND

23/4/2015Quyết định

105/2002/QĐ-UB
24/09/2002

Ban hành quy định về quản lý tổ chức và hoạt động khiêu vũ nơi công cộng trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 1918/QĐ-UBND

23/4/2015Quyết định

106/2002/QĐ-UB
24/09/2002

Ban hành quy định về quản lý tổ chức và hoạt động karaoke nơi công cộng trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 1918/QĐ-UBND

23/4/2015Chỉ thị

05/2002/CT-UB
13/03/2002

Chấm dứt thí điểm việc sử dụng đất xây dựng nhà ở lẻ.

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 1918/QĐ-UBND

23/4/2015Chỉ thị

06/2002/CT-UB
02/04/2002

Đảm bảo nội dung và thời gian lập phương án xử lý, sắp xếp lại nhà đất thuộc sở hữu nhà nước trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 1918/QĐ-UBND

23/4/2015Chỉ thị

08/2002/CT-UB
22/04/2002

Về chấn chỉnh và tăng cường quản lý Nhà nước về nhà đất trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 1918/QĐ-UBND

23/4/2015Chỉ thị

15/2002/CT-UB
12/06/2002

Về tiếp tục đẩy mạnh công tác phòng, chống tệ nạn mại dâm trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 1918/QĐ-UBND

23/4/2015

NĂM 2003Quyết định

03/2003/QĐ-UB 03/01/2003

Quy định về thực hiện bán nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước theo Nghị định số 61/CP ngày 05 tháng 7 năm 1994 của Chính phủ trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 1918/QĐ-UBND

23/4/2015Quyết định

19/2003/QĐ-UB
24/02/2003

Về ban hành quy định về quy trình chu chuyển xử lý hồ sơ nhà, đất theo Quyết định số 80/2001/QĐ-TTg ngày 24 tháng 5 năm 2001 của Thủ tướng Chính phủ.

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 1918/QĐ-UBND

23/4/2015Quyết định

54/2003/QĐ-UB
17/04/2003

Về việc thu hồi nhà đất, điều chỉnh, di chuyển và quy định bồi thường, hỗ trợ thiệt hại, tái định cư cho các hộ dân cư đang cư ngụ trong khuôn viên cơ sở thể dục thể thao, các cơ sở thuộc ngành lao động thương binh và xã hội thuộc sở hữu Nhà nước (do Thành phố quản lý) trên địa bàn Thành phố.

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 5965/QĐ-UBND

12/11/2015Quyết định

96/2003/QĐ-UB
12/06/2003

Về ban hành Quy chế phát hành trái phiếu đô thị Thành phố Hồ Chí Minh.

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 1918/QĐ-UBND

23/4/2015Quyết định

109/2003/QĐ-UB
30/06/2003

Quy định về việc sử dụng phần mềm tin học “Quản lý hồ sơ khiếu nại-tố cáo” tại Thanh tra Thành phố, Sở Địa chính-Nhà đất, Văn phòng Tiếp công dân Thành phố, Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân Thành phố.

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 1918/QĐ-UBND

23/4/2015Quyết định

132/2003/QĐ-UB
30/07/2003

Về ủy quyền Giám đốc Sở Lao động-Thương binh và Xã hội ký Quyết định cho phép doanh nghiệp làm thêm giờ.

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 1918/QĐ-UBND

23/4/2015Quyết định

150/2003/QĐ-UB
25/08/2003

Về ủy quyền cho Giám đốc Sở Tư pháp quyết định bổ nhiệm, miễn nhiệm, điều động Phó Trưởng phòng Công chứng thuộc Sở Tư pháp.

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 1918/QĐ-UBND

23/4/2015Quyết định

226/2003/QĐ-UB
16/10/2003

Về việc điều chỉnh Điểm 1.1 Khoản 1 Điều 2 Phần I quy định về đền bù, hỗ trợ thiệt hại và tái định cư cho các hộ dân đang cư ngụ trong khuôn viên trường học và bệnh viện thuộc sở hữu Nhà nước (do Thành phố) quản lý trên đia bàn Thành phố (ban hành kèm theo Quyết định số 36/2002/QĐ-UB ngày 15/4/2002 của Ủy ban nhân dân Thành phố).

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 5965/QĐ-UBND

12/11/2015Quyết định

228/2003/QĐ-UB
16/10/2003

Về việc điều chỉnh Điểm 1.1 Khoản 1 Điều 2 Phần I quy định về bồi thường, hỗ trợ thiệt hại và tái định cư cho các hộ dân đang cư ngụ trong khuôn viên cơ sở thể dục thể thao, các cơ sở thuộc ngành lao động thương binh và xã hội thuộc sở hữu Nhà nước (do Thành phố quản lý) trên địa bàn Thành phố (ban hành kèm theo Quyết định số 54/2003/QĐ-UB ngày 17/4/2003).

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 5965/QĐ-UBND

12/11/2015Quyết định

246/2003/QĐ-UB
06/11/2003

Về ban hành Quy chế quản lý, dạy nghề và giải quyết việc làm đối với người sau cai nghiện ma túy trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 1918/QĐ-UBND

23/4/2015Quyết định

303/2003/QĐ-UB
23/12/2003

Về thực hiện chính sách đối với đối tượng ở các Trung tâm xã hội.

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 1918/QĐ-UBND

23/4/2015Chỉ thị

03/2003/CT-UB
13/01/2003

Về việc bảo vệ, gìn giữ các dấu mốc đo đạc trên địa bàn Thành phố.

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 1918/QĐ-UBND

23/4/2015Chỉ thị

18/2003/CT-UB
23/07/2003

Về tăng cường các biện pháp giải tỏa các tụ điểm xe khách trái phép và xử lý xe khách hoạt động kinh doanh bất hợp pháp.

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 1918/QĐ-UBND

23/4/2015Chỉ thị

20/2003/CT-UB
13/08/2003

Về xử lý việc sử dụng đất các dự án đầu tư không triển khai hoặc chậm triển khai thực hiện trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 1918/QĐ-UBND

23/4/2015Chỉ thị

28/2003/CT-UB
23/12/2003

Về tổ chức thực hiện công tác giám sát, đánh giá đầu tư.

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 1918/QĐ-UBND

23/4/2015

NĂM 2004


Quyết định

12/2004/QĐ-UB
03/02/2004

Về tổ chức bộ máy và chính sách, chế độ đối với Công an xã.

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 1918/QĐ-UBND

23/4/2015Quyết định

67/2004/QĐ-UB
25/03/2004

Về điều chỉnh mức trợ cấp sinh hoạt phí đối với đối tượng là trẻ em được nuôi dưỡng tại các Trung tâm xã hội.

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 1918/QĐ-UBND

23/4/2015Quyết định

68/2004/QĐ-UB
25/03/2004

Về việc sửa đổi bổ sung quy trình chu chuyển xử lý hồ sơ nhà đất theo Quyết định số 80/2001/QĐ-TTg ngày 24 tháng 5 năm 2001 của Thủ tướng chính phủ, được ban hành kèm theo Quyết định số 19/2003/QĐ-UB ngày 24 tháng 02 năm 2003 của Ủy ban nhân dân Thành phố.

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 1918/QĐ-UBND

23/4/2015Quyết định

113/2004/QĐ-UB
23/4/2004

Về ban hành Quy định về xét duyệt cho hồi gia đối với học viên cai nghiện ma túy và người sau cai nghiện.

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 1918/QĐ-UBND

23/4/2015Quyết định

200/2004/QD-UB
18/08/2004

Về việc công bố danh sách các ngành nghề sản xuất, kinh doanh không cấp mới giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, không cấp mới hoặc điều chỉnh giấy phép đầu tư trong khu dân cư tập trung.

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 609/QĐ-UBND ngày 10/02/2015 của Ủy ban nhân dân Thành phố về việc bãi bỏ văn bản

10/02/2015Quyết định

228/2004/QĐ-UB
06/10/2004

Về việc Ban hành mức thu phí dịch vụ công chứng, chứng thực tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 1918/QĐ-UBND

23/4/2015Quyết định

236/2004/QĐ-UB
14/10/2004

Về ban hành Quy định thủ tục, trình tự và cơ chế phối hợp giải quyết các vấn đề liên quan đến đầu tư trực tiếp nước ngoài trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 1918/QĐ-UBND

23/4/2015Quyết định

336/2004/QÐ-UB
30/12/2004

Về mức thu học phí trường, lớp phổ thông bán công, lớp tăng cường Tin học và điều tiết học phí công lập của ngành Giáo dục-Ðào tạo Thành phố.

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 1918/QĐ-UBND

23/4/2015Chỉ thị

20/2004/CT-UB
06/08/2004

Về việc đẩy mạnh sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp Nhà nước theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 3, Nghị quyết trung ương 9 (Khóa IX).

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 1918/QĐ-UBND

23/4/2015Chỉ thị

24/2004/CT-UB
31/08/2004

Về đầu tư và xây dựng 30.000 căn hộ chung cư dành cho việc tái định cư trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 5965/QĐ-UBND

12/11/2015Chỉ thị

26/2004/CT-UBND
15/9/2004

Về tổ chức triển khai thực hiện Luật Đất đai năm 2003 trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 1918/QĐ-UBND

23/4/2015

NĂM 2005Quyết định

13/2005/QĐ-UB
24/01/2005

Về sửa đổi một số điều của Quy chế quản lý Nhà nước về môi trường đối với các Khu chế xuất và Khu công nghiệp trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh ban hành kèm theo Quyết định số 76/2002/QĐ-UB ngày 02 tháng 7 năm 2002 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh.

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 1918/QĐ-UBND

23/4/2015Quyết định

17/2005/QĐ-UB
31/01/2005

Về ban hành Quy định thực hiện chính sách ưu đãi đối với các nhà đầu tư sử dụng lao động là học viên và người sau cai nghiện.

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 1918/QĐ-UBND

23/4/2015Quyết định

38/2005/QĐ-UB
28/02/2005

Về ban hành quy định địa chỉ IP, tên miền và địa chỉ thư tín điện tử của các cơ quan hành chính Thành phố Hồ Chí Minh.

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 1918/QĐ-UBND

23/4/2015Quyết định

52/2005/QĐ-UB
30/03/2005

Về ban hành Quy định trình tự, thủ tục phá dỡ công trình xây dựng hư hỏng, có nguy cơ sụp đổ tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 1918/QĐ-UBND

23/4/2015Quyết định

113/2005/QĐ-UBND
01/07/2005

Về thẩm quyền xét duyệt phương án di dời - tái lập các hệ thống công trình thông tin liên lạc trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 1918/QĐ-UBND

23/4/2015Quyết định

142/2005/QĐ-UBND
11/08/2005

Về điều chỉnh, bổ sung định mức sử dụng xe ôtô từ 16 chỗ ngồi trở xuống trong các cơ quan hành chính sự nghiệp Thành phố và quận- huyện.

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 1918/QĐ-UBND

23/4/2015Quyết định

201/2005/QĐ-UBND
10/11/2005

Về ban hành Quy chế quản lý khu lưu trú công nhân trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 1918/QĐ-UBND

23/4/2015Quyết định

203/2005/QĐ-UBND
18/11/2005

Về ban hành Quy chế xét chọn điểm mua sắm đạt chuẩn du lịch trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 1918/QĐ-UBND

23/4/2015Quyết định

204/2005/QĐ-UBND
18/11/2005

Ban hành Quy chế xét chọn cơ sở ăn uống đạt tiêu chuẩn du lịch trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 1918/QĐ-UBND

23/4/2015Quyết định

208/2005/QĐ-UBND
02/12/2005

Về phê duyệt Chương trình mục tiêu phát triển cá sấu trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 1918/QĐ-UBND

23/4/2015Quyết định

242/2005/QĐ-UBND
29/12/2005

Về việc ban hành Quy định về hỗ trợ, khuyến khích các hộ, cơ sở chăn nuôi, giết mổ, kinh doanh gia cầm để di dời và chuyển đổi ngành nghề sản xuất.

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 1918/QĐ-UBND

23/4/2015Chỉ thị

05/2005/CT-UB
04/02/2005

Về chấn chỉnh và tăng cường công tác quản lý chất lượng khảo sát, thiết kế và lập dự toán các công trình xây dựng trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 1918/QĐ-UBND

23/4/2015Chỉ thị

09/2005/CT-UB
07/04/2005

Về triển khai thực hiện Chương trình hành động phòng, chống tội phạm mua bán phụ nữ, trẻ em.

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 1918/QĐ-UBND

23/4/2015Chỉ thị

26/2005/CT-UBND
22/09/2005

Về công tác bán nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước theo Nghị định số 61/CP ngày 05 tháng 7 năm 1994 của Chính phủ trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 1918/QĐ-UBND

23/4/2015Chỉ thị

29/2005/CT-UBND
12/10/2005

Về cử cán bộ, công chức đi nước ngoài.

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 1918/QĐ-UBND

23/4/2015

: Hnh%20nh%20bn%20tin -> 2016-5
2016-5 -> Ủy ban nhân dân thành phố HỒ chí minh
2016-5 -> CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam ðộc lập Tự do Hạnh phúc
2016-5 -> SỞ TƯ pháp số: 2918 / stp-vp v/v hướng dẫn thực hiện chế độ báo cáo thống kê về công tác tư pháp 6 tháng đầu năm 2016 CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
2016-5 -> SỞ TƯ pháp số: 2919 / stp-vp v/v hướng dẫn thực hiện chế độ báo cáo thống kê về công tác tư pháp 6 tháng đầu năm 2016 CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
2016-5 -> Biểu số: 28a/btp/Đkqggdbđ
2016-5 -> Biểu số: 10a/btp/pbgdpl
2016-5 -> Biểu số: 12a/btp/pbgdpl/hgcs
2016-5 -> Biểu số 01a/btp/VĐC/xdpl
2016-5 -> SỞ TƯ pháp số: 2917/ stp-vp v/v hướng dẫn thực hiện chế độ báo cáo thống kê về công tác tư pháp 6 tháng đầu năm 2016 CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
2016-5 -> SỞ TƯ pháp số: 3844


1   2   3   4


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương