D cập nhật ngày 28. 12. 2011 anh sách đĂng ký thực hiện luận văn cuối khóA ĐỢt tháng 10/2011tải về 0.51 Mb.
trang2/2
Chuyển đổi dữ liệu20.05.2018
Kích0.51 Mb.
#38958
1   2

Lớp DH08NHGLSTT

MSSV

Họ và tên

Tên đề tài

Người hướng dẫn

Ghi chú

01

08113220

Trần Văn

Hải (84)

Điều tra thành phần sâu hại, thiên địch bắt mồi và xác định hiệu lực trừ rệp sáp trắng hại chùm quả cà phê của một số loại nông dược

TS. Trần Thị Thiên An

KS. Trần Thị Thúy An


02

08113288

Nguyễn Thị Hồng

Vân

Nghiên cứu đặc điểm sinh học, tập quán sinh sống và mức độ gây hại của bọ xít xanh trên cây đậu xanh, hiệu lực trừ bọ xít của một số loại nông dược

TS. Trần Thị Thiên An

KS. Trần Thị Thúy An


03

08113261

Trương Hữu

Phước

Điều tra thành phần sâu hại, thiên địch bắt mồi và xác định hiệu lực trừ bọ trĩ sọc vàng hại cây bí đỏ của một số loại nông dược

TS. Trần Thị Thiên An

KS. Trần Thị Thúy An


04

08113267

Bùi Ngọc

Sơn

Điều tra thành phần sâu hại, thiên địch bắt mồi và xác định hiệu lực trừ sâu khoan hại cà chua của một số loại nông dược

TS. Trần Thị Thiên An

KS. Trần Thị Thúy An


05

08113211

Nguyễn Quốc

Đại

Ảnh hưởng của một số mức phân đạm và kali đến sinh trưởng, năng suất và chất lượng tỏi (Allium sativum L.) vụ Xuân Hè 2012 tại huyện K’bang, tỉnh Gia Lai

TS. Võ Thái Dân

ThS. Nguyễn Đặng Toàn Chương


06

08113243

Trần Đình

Kiên

Đánh giá hiệu quả một số mô hình sản xuất nông nghiệp tại huyện Đăk R’lấp, tỉnh Đăk Nông

TS. Võ Thái Dân

ThS. Nguyễn Đặng Toàn Chương


07

08113290

Nguyễn Văn

Vinh

Ảnh hưởng của một số loại phân hữu cơ và phân bón lá đến sinh trưởng và năng suất rau chùm ngây Moringa oleifera

TS. Võ Thái Dân

ThS. Nguyễn Đặng Toàn Chương


08

08113289

Hoàng Văn

Việt

Ảnh hưởng một số loại phân hữu cơ và phân bón lá sinh học đến sinh trưởng, năng suất và chất lượng tỏi (Allium sativum L.) vụ Xuân Hè 2012 tại huyện K’bang, tỉnh Gia Lai

TS. Võ Thái Dân

ThS. Nguyễn Đặng Toàn Chương


09

08113221

Trần Văn

Hải (90)

Ảnh hưởng của phân chuồng đến năng suất của cây ngô

ThS. Lê Văn Dũ
10

08113245

Trần Văn

Lên

Ảnh hưởng của một số loại phân bón lá đến sinh trưởng và phát triển của cây lan dendrobium trồng tại huyện Đăk Đoa - Gia Lai

ThS. Lê Văn Dũ
11

08113275

Võ Vĩnh

Thịnh

Ảnh hưởng của một số loại phân bón lá đến sinh trưởng và phát triển của cây lan hồ điệp trồng tại huyện Đăk Đoa - Gia Lai

ThS. Lê Văn Dũ
12

08113283

Phạm Duy

Trung

Ảnh hưởng của phân lân lên năng suất và phẩm chất đậu phộng

ThS. Lê Văn Dũ
13

08113234

Nguyễn Văn

Huỳnh

Ảnh hưởng của các mức phân đạm đến sinh trưởng và năng suất đậu nành tại Gia Lai

ThS. Lê Trọng Hiếu
14

08113251

Puih

Minh

Ảnh hưởng CaCO3 đến sự sinh trưởng phát triển của cây đậu phụng

ThS. Lê Trọng Hiếu
15

08113202

Nguyễn Viết

Bình

Sự sinh trưởng hom tiêu bằng dây thân

PGS. TS. Lê Quang Hưng
16

08113252

Võ Văn

Nghĩa

Ảnh hưởng của ẩm độ, chế độ che phủ đến sự phát triển của hom tiêu

PGS. TS. Lê Quang Hưng
17

08113225

Nguyễn Thị

Hiền

Khảo sát sinh trưởng của 12 giống đậu tại Pleiku - Gia Lai

PGS. TS. Lê Quang Hưng
18

08113285

Phạm Anh

Truyền

Ảnh hưởng của phân đạm, kali đến năng suất của cây đậu phộng

PGS. TS. Lê Quang Hưng

ThS. Nguyễn Thị Thúy Liễu


19

08113260

Nguyễn Bá

Phước

Ảnh hưởng của ba mật độ lên tốc độ sinh trưởng và năng suất của 4 giống đậu phụng

PGS. TS. Lê Quang Hưng

ThS. Nguyễn Thị Thúy Liễu


20

08113262

Võ Thị Dư

Phương

Khảo sát ảnh hưởng 4 mức phân hữu cơ vi sinh lên cây rau cải ngọt

ThS. Nguyễn Thị Thanh Hương
21

08113266

Đào Thị

Sớm

Ảnh hưởng của 5 mức độ phân đạm đến sinh trưởng phát triển năng suất cây đậu bắp

ThS. Nguyễn Thị Thanh Hương
22

08113274

Tạ Thị Kim

Thi

Khảo sát sự ảnh hưởng của 5 nồng độ phân hữu cơ vi sinh đến sự sinh trưởng và phát triển của cây cải thìa tại K’bang - Gia Lai

ThS. Nguyễn Thị Thanh Hương
23

08113222

Ngô Thị Hồng

Hạnh

So sánh một số giống đậu nành tại thị trấn Chư Ty Huyện Đức Cơ - Gia Lai

PGS. TS. Phan Thanh Kiếm
24

08113224

Nguyễn Thị Diệu

Hiền

So sánh một số giống xà lách

PGS. TS. Phan Thanh Kiếm
25

08113227

Phạm Thị

Hoài

Khảo sát một số giống đậu phụng tại Pleiku - Gia Lai

PGS. TS. Phan Thanh Kiếm
26

08113241

Vũ Viết

Khoa

Khảo sát một số giống cao su tại thành phố Pleiku - Gia Lai

PGS. TS. Phan Thanh Kiếm
27

08113236

Bùi Tấn

Hưng

So sánh sinh trưởng phát triển và năng suất của 9 giống sắn tại xã Minh Hưng - Bù Đăng – Bình Phước

TS. Hoàng Kim
28

08113235

Nguyễn Minh

Hưng

Ảnh hưởng của 5 mức bón kali lên sinh trưởng phát triển và năng suất của giống sắn KM419 tại Bình Phước

TS. Hoàng Kim
29

08113238

Võ Thành

Hưng

So sánh sinh trưởng phát triển và năng suất của 10 giống sắn tại xã Minh Hưng - Bù Đăng – Bình Phước

TS. Hoàng Kim
30

08113246

Phạm Thị

Liễu

So sánh năng suất của 12 giống ngô lai đơn triển vọng

TS. Hoàng Kim

TS. Trần Kim Định


31

08113281

Trần Anh

Toản

Khảo sát đặc điểm sinh trưởng phát triển và năng suất của 10 giống ngô lai đơn

TS. Hoàng Kim

TS. Trần Kim Định


32

08113263

Trần Anh

Quang

So sánh một số giống mè triển vọng trồng vụ xuân hè 2012 tại Gia Lai

ThS. Nguyễn Thị Thúy Liễu
33

08113214

Ngô Tấn

Đạt

Ảnh hưởng của mật độ đến sự sinh trưởng phát triển và năng suất cây đậu nành

ThS. Trần Văn Lợt

Nguyễn Văn Chương


34

08113230

Lê Kim

Hùng

So sánh 8 giống đậu nành chịu hạn trên vùng đất Gia Lai

ThS. Trần Văn Lợt

Nguyễn Văn Chương


35

08113247

Vũ Bá

Linh

So sánh các giống cây đậu nành triển vọng trên vùng đất Gia Lai

ThS. Trần Văn Lợt

Nguyễn Văn Chương


36

08113255

Phan Thị Ý

Nhi

So sánh mật độ trồng và phân bón trên cây đậu nành tại Ayunpa-Gia lai

ThS. Trần Văn Lợt

Nguyễn Văn Chương


37

08113258

Phạm Hữu

Ninh

So sánh sự sinh trưởng phát triển và năng suất của 8 giống đậu nành tại huyện Chưprông - Gia Lai

ThS. Trần Văn Lợt

Nguyễn Văn Chương


38

08113273

Trần Hậu

Thắng

Khảo nghiệm 8 giống đậu nành trên địa bàn huyện Cưmga – Đăklăk

ThS. Trần Văn Lợt

Nguyễn Văn Chương


39

08113279

Lê Thị Hoài

Thư

So sánh các chế độ cạo có sử dụng chất kích thích HPC- 97HXN- stimulator tại huyện Iagrai - Gia Lai

ThS. Trần Văn Lợt

Phạm Hải Dương


40

08113286

Lê Duy

Truyền

Khảo sát ảnh hưởng của các đường kính gốc ghép và loại mắt ghép khác nhau đến sự sinh trưởng của chồi ghép cây cao su tại Pleiku -Gia Lai

ThS. Trần Văn Lợt

Phạm Hải Dương


41

08113209

Phạm Thị

Duyên

Điều tra một số biện pháp kỹ thuật trồng tre lấy măng ở huyện Đăk Đoa, tỉnh Gia Lai

ThS. Phạm Thị Ngọc

TS. Võ Thái Dân


42

08113218

Nguyễn Hữu

Hải

Sử dụng một số chế phẩm vi sinh để phân giải võ cà phê làm phân hữu cơ

ThS. Phạm Thị Ngọc
43

08113219

Nguyễn Thanh

Hải

Sử dụng chế phẩm trichoderma trên bã mía để làm phân vi sinh

ThS. Phạm Thị Ngọc

ThS. Lê Thị Lệ Hằng


44

08113240

An Thị Thu

Hương

Khảo sát một số môi trường cấp 1, cấp 2 nhân nuôi meo nấm bào ngư

ThS. Phạm Thị Ngọc
45

08113278

Phạm Thị

Thủy

Khảo sát một số nấm bệnh trên cây măng tây

ThS. Phạm Thị Ngọc

TS. Võ Thị Thu Oanh


46

08113292

Đặng Thụy Thanh

Vương

Khảo sát ảnh hưởng của ĐỘ MẶN và các mức bổ sung phân hữu cơ vi sinh đến sinh trưởng của cây măng tây

ThS. Phạm Thị Ngọc

ThS. Nguyễn Hồng Đức


47

08113214

An Thị Thanh

Hạ

Điều tra tình hình sản xuất và kỹ thuật trồng ớt tại huyện Đăkpơ

ThS. Phạm Hữu Nguyên
48

08113210

Vũ Thị Thùy

Dương

Điều tra diện tích và kỹ thật canh tác rau ăn lá tại huyện Đăkpơ - Gia Lai

ThS. Phạm Hữu Nguyên
49

08113249

Phan Thị Thanh

Mai

Ảnh hưởng của 5 loại phân bón lá đến sinh trưởng và năng suất của cây tía tô

ThS. Phạm Hữu Nguyên
50

08113271

Bùi Thị Ngọc

Thanh

So sánh 6 giống khổ qua tại Pleiku- Gia Lai

ThS. Phạm Hữu Nguyên
51
Phan Đình

Thông

Điều tra bệnh rĩ sắt cà phê và khảo nghiệm một số loại thuốc hóa học tại Đăk Đoa – Gia Lai

TS. Võ Thị Thu Oanh
53

08113228

Lê Thị

Hồng

So sánh sự sinh trưởng và năng suất của 7 giống đậu xanh tại xã Lơku – K’bang- Gia Lai

ThS. Hồ Tấn Quốc
54

08113287

Nguyễn Thị

Tưởng

Xác định khả năng vào mẫu và tác động của môi trường nuôi cấy đến sự sinh trưởng của cây lúa miến in vitro

ThS. Hồ Tấn Quốc
52

 

Chu Sông

Thương

So sánh 8 giống lúa năng suất cao phẩm chất tốt trong vụ đông xuân 2011 - 2012 tại Phú Thiện - Gia Lai

ThS. Cao Xuân Tài
55

08113232

Phan Thị Thanh

Huyền

So sánh 8 giống lúa năng suất cao phẩm chất tốt trong vụ đông xuân 2011 - 2012 tại Phú Thiện - Gia Lai

ThS. Cao Xuân Tài
56

08113259

Trịnh Xuân

Phong

Khảo sát ảnh hưởng liều lượng phân bón lá hữu cơ vi sinh HTD 01 đến sinh trưởng và năng suất cải bẹ xanh tại Pleiku - Gia Lai

TS. Phạm Thị Minh Tâm
57

08113264

Huỳnh Tiến

Quang

So sánh sự sinh trưởng phát triển và năng suất của 6 giống khổ qua tại huyện Đăk Đoa - Gia Lai

TS. Phạm Thị Minh Tâm
58

08113272

Mã Lương

Thành

So sánh sự sinh trưởng phát triển và năng suất của 6 giống dưa leo tại huyện Đăk Đoa - Gia Lai

TS. Phạm Thị Minh Tâm
59

08113276

Trương Trường

Thọ

Khảo sát ảnh hưởng liều lượng phân bón lá hữu cơ vi sinh HTD 01 đến sinh trưởng và năng suất xà lách tại Pleiku - Gia Lai

TS. Phạm Thị Minh Tâm
60

08113212

Hoàng Xuân

Đại

Ảnh hưởng của phân lân đến sinh trưởng phát triển cây bắp

ThS. Trần Thị Dạ Thảo
61

08113231

Phan Trung

Huy

Ảnh hưởng của phân bón đến sinh trưởng và năng suất của cây ngô tại Gia Lai

ThS. Trần Thị Dạ Thảo
62

08113269

Lê Viết

Tâm

Khảo sát sự sinh trưởng và năng suất của một số giống ngô lai có triển vọng thuộc vụ đông xuân tại Gia Lai

ThS. Trần Thị Dạ Thảo
63

08113294

Nguyễn Thị Phước

Xuyên

Ảnh hưởng của phân bón đến sinh trưởng và năng suất của cây khoai lang tại Pleiku - Gia Lai

ThS. Trần Thị Dạ Thảo

Каталог: data
data -> HƯỚng dẫn càI ĐẶt và SỬ DỤng phần mềm tạo bài giảng e-learning
data -> CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
data -> Qcvn 81: 2014/bgtvt
data -> Trung taâm tin hoïC Ñhsp ñEÀ thi hoïc phaàn access
data -> PHỤ LỤC 2 TỔng hợp danh mục tài liệu tham khảO
data -> Công ty cổ phần Xây dựng Điện vneco3
data -> Nghiên cứu một số đặc điểm
data -> NHỮng đÓng góp mới của luậN Án tiến sĩ CẤP ĐẠi học huế Họ và tên ncs : Nguyễn Văn Tuấn
data -> Mẫu 01/hc-sn-dn (Ban hành kèm theo Thông tư số 83/2007/tt-btc ngày 16/7/2007 của Bộ Tài chính) TỜ khai hiện trạng sử DỤng nhà, ĐẤt thuộc sở HỮu nhà NƯỚc và ĐỀ xuất phưƠng án xử LÝ

tải về 0.51 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   2
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương