D cập nhật ngày 28. 12. 2011 anh sách đĂng ký thực hiện luận văn cuối khóA ĐỢt tháng 10/2011tải về 0.51 Mb.
trang1/2
Chuyển đổi dữ liệu20.05.2018
Kích0.51 Mb.
#38958
  1   2
TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP. HCM

KHOA NÔNG HỌC

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 12 năm 2011.

D
Cập nhật ngày 28.12.2011
ANH SÁCH ĐĂNG KÝ THỰC HIỆN LUẬN VĂN CUỐI KHÓA ĐỢT THÁNG 10/2011

Lớp DH05NHBSTT

MSSV

Họ và tên

Tên đề tài

Người hướng dẫn

Ghi chú

01

05113214

Đinh Hữu

Vấn

Khảo sát hiện trạng và đánh giá tiềm năng chuyển đổi cơ cấu cấy trồng tại thị trấn Tân Nghĩa, huyện Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận

ThS. Trần Văn Lợt

01683929285

Lớp TC05NH

STT

MSSV

Họ và tên

Tên đề tài

Người hướng dẫn

Ghi chú

01

05213069

Cao Hoàng

Nam

Điều tra giống và kỹ thuật canh tác mía tại xã Ngãi Xuyên và Lưu Nghiệp Anh, huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh

ThS. Nguyễn Thị Thúy Liễu

01674980773 - 01689888498

02

05213060

Vũ Anh

Điệp

Điều tra kỹ thuật canh tác cây bầu tại Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh

TS. Phạm Thị Minh Tâm

0983339302

03

05213082

Lê Hồng

Khanh

Khảo sát đặc điểm sinh trưởng và năng suất của một số giống bắp lai tại thành phố Hồ Chí Minh

ThS. Trần Thị Dạ Thảo

0975311233

Lớp TC06NHCT

STT

MSSV

Họ và tên

Tên đề tài

Người hướng dẫn

Ghi chú

01

06213208

Hà Lê Trung

Hiếu

Điều tra tình hình sản xuất các giống lúa vụ Đông Xuân 2011 - 2012 của hai xã Định Môn và Đông Thuận, huyện Thới Lai, thành phố Cần Thơ

PGS. TS. Phan Thanh Kiếm

0939559681

02

06213008

Phạm Thanh

Dũng

So sánh sinh trưởng, phát triển và năng suất của giống lúa OM6976 ở một số mật độ sạ khác nhau vụ Đông Xuân 2011 - 2012

ThS. Cao Xuân Tài

0909532528

03

06213022

Nguyễn Thanh

Liêm

Điều tra tình hình sản xuất lúa của hai xã Trường Long A và Trường Long Tây, huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang

ThS. Cao Xuân Tài

0917651525

04

06213028

Bùi Thị Kiều

Ngân

So sánh sinh trưởng, phát triển và năng suất của một số giống lúa chất lượng cao vụ Đông Xuân 2011 - 2012

ThS. Cao Xuân Tài

01226710085

05

06213042

Nguyễn Trung Bảo

Quốc

Điều tra tình hình sản xuất lúa của xã Long Trị và thị trấn Long Mỹ, huyện Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang

ThS. Cao Xuân Tài

0908363790

Lớp TC06NHNX

STT

MSSV

Họ và tên

Tên đề tài

Người hướng dẫn

Ghi chú

01

06213124

Trần Văn

Hùng

So sánh đặc điểm nông học và năng suất của bảy giống ngô lai đơn trên nền đất xám pha cát

PGS. TS. Phan Thanh Kiếm

0937733843

02

06213106

Nguyễn Thanh

Chương

Khảo sát hiện trạng một số mô hình canh tác cây trồng chính tại xã Sông Trầu, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai

ThS. Nguyễn Thị Thúy Liễu

0918172049

03

06213111

Nguyễn Tiến

Dũng

Khảo sát hiện trạng một số mô hình canh tác cây trồng chính tại huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai

ThS. Nguyễn Thị Thúy Liễu

0978525176

04

06213141

Nguyễn Xuân

Trung

Điều tra hiện trạng sản xuất rau tại thị xã Long Khanh, tỉnh Đồng Nai

TS. Phạm Thị Minh Tâm

01693638037

Lớp DH07NHA

STT

MSSV

Họ và tên

Tên đề tài

Người hướng dẫn

Ghi chú

01

07113176

Đặng Huỳnh Minh

Sơn

Đánh hiệu quả kinh tế của mô hình trồng xen cây ăn quả trong vườn cà phê của huyện Krông Năng, tỉnh Đăk Lắk

TS. Võ Thái Dân

01656173658

02

07113193

Đỗ Ngọc

Thành

Ảnh hưởng của một số liều lượng phân lân đến sinh trưởng, phát triển và năng suất của bốn giống đậu xanh tại Đồng Nai

ThS. Lê Văn Dũ

01674578958

03

07113075

Mai Thị

Hường

Ảnh hưởng của bốn loại phân bón lá và lượng molipden đến sinh trưởng và năng suất cây đậu nành tại Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh

ThS. Lê Trọng Hiếu

01674578981

Lớp DH07NHB

STT

MSSV

Họ và tên

Tên đề tài

Người hướng dẫn

Ghi chú

01

07113042

Bạch Trọng

Đại

Ảnh hưởng một số loại phân bón lá và giá thể đến sinh trưởng, phát triển và chất lượng hoa cẩm chướng Nhật trồng trong chậu

ThS. Lê Văn Dũ

01674579099

02

07113089

Võ Ngọc Thanh

Liêm

Khảo sát lượng phân đạm ảnh hưởng đến sinh trưởng và phát triển của hoa vạn thọ Tagetes erecta L.

ThS. Nguyễn Thị Thanh Hương

0988985613

03

07113133

Nguyễn Thành

Nhân

Ảnh hưởng các loại giá thể và ba mức phẩntùn quế đến sự sinh trưởng, phát triển của nấm bào ngư Pleurotus sp.

ThS. Phạm Thị Ngọc

01674579108

04

07113106

Nguyễn Minh

Lợi

Cơ cấu cây rau trong ngành sản xuất rau thương phẩm và trong vườn nhà tại huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang

ThS. Nguyễn Châu Niên

0979993928

05

07113155

Phạm Hoàng

Phương

Cơ cấu cây rau trong ngành sản xuất rau thương phẩm và trong vườn nhà tại huyện Thạnh Phú, tỉnh Bến Tre

ThS. Nguyễn Châu Niên

0914429889

Lớp DH07NHGL

STT

MSSV

Họ và tên

Tên đề tài

Người hướng dẫn

Ghi chú

01

07113360

Lê Quang Nhân

Trí

Ảnh hưởng các mức phân chuồng đến sinh trưởng, phát triển và năng suất ớt trồng tại huyện Chưprông, tỉnh Gia Lai

ThS. Lê Văn Dũ

0989703338

Lớp TC07NH

STT

MSSV

Họ và tên

Tên đề tài

Người hướng dẫn

Ghi chú

01

07213098

Nguyễn Thành

Nhân

Ảnh hưởng của năm loại phân bón lá đến sinh trưởng và năng suất của cây húng quế

ThS. Phạm Hữu Nguyên

0907784922

Lớp DH08NH

STT

MSSV

Họ và tên

Tên đề tài

Người hướng dẫn

Ghi chú

01

08113169

Tô Thị Thùy

Trinh

Nghiên cứu sự gây hại của bọ trĩ trên cây ớt cay

PGS. TS Nguyễn Thị Chắt

01645269126

02

07113205

Trần Đức

Thọ

Điều tra tình hình sản xuất cà phê trên địa bàn huyện Đắk Đoa, tỉnh Gia Lai

TS. Võ Thái Dân

01674579063

03

08113086

Bùi Nguyên

Lộc

Thử nghiệm một số phương pháp ủ phân hữu cơ

ThS. Lê Văn Dũ

01216158944

04

08113095

Mai Xuân

Minh

Ảnh hưởng của một số giá thể và phân bón đến sinh trưởng của lan Dendrobium

ThS. Lê Văn Dũ

0126781800

05

08113101

Phạm Công

Nghiệp

Ảnh hưởng của một số giá thể và phân bón đến sinh trưởng của lan Hồ Điệp

ThS. Lê Văn Dũ

0169789659

06

08113111

Lê Đức Ngọc

Nhi

Ảnh hưởng của một số giá thể và phân bón đến sinh trưởng của lan Denrobium

ThS. Lê Văn Dũ

0989287873

07

08113035

Mai Ngọc

Điềm

Chọn lọc vi khuẩn nốt sần trên cây đậu xanh

PGS. TS. Lê Đình Đôn

ThS. Lê Cao Lượng0973158240

08

08113040

Nguyễn Thị NgọcẢnh hưởng của bốn loại phân bón lá đến sự sinh trưởng và phát triển của cây hoa cẩm chướng (Dianthus caryophyllales Linn.)

PGS. TS. Huỳnh Thanh Hùng

0907355787

09

08113110

Nguyễn Văn Duy

Nhất

Đánh giá khả năng ứng dụng chế độ nhịp cạo thấp d4 trên hai dòng vô tính RRIV2 và PB260 tại đất xám Dầu Tiếng

PGS.TS. Huỳnh Thanh Hùng

KS. Kim Thị Thúy0979972048

10

08113161

Nguyễn Thị Trúc

Thương

Khảo sát ảnh hưởng của một số loại phân bón lá và giá thể đến sự sinh trưởng và phát triển của cây hoa đồng tiền (Gerbera jamesonii)

PGS. TS. Huỳnh Thanh Hùng

08113161

11

08113178

Nguyễn Văn

Trưởng

Nghiên cứu ứng dụng chế phẩm kích thích mủ sinh học vào chế độ cạo úp ngửa phối hợp theo hướng giảm nhịp độ cạo ngửa trên DVT PB235 và VM515 đất đỏ Đồng Phú

PGS. TS. Huỳnh Thanh Hùng

ThS. Nguyễn Năng0979972877

12

08113195

Phạm VănNghiên cứu ứng dụng của chế phẩm kích thích mủ sinh học vào các chế độ cạo nhịp độ thấp kết hợp sử dụng kích thích sớm trên dòng vô tính PB260 và RRIV4 trên bảng cạo BO-1 tại đất đỏ Đồng Phú

PGS. TS. Huỳnh Thanh Hùng

ThS. Nguyễn Năng0973942389

13

08113019

Lê Tất

Diện

Ảnh hưởng của chất kích sinh trưởng và giá thể đến tỷ lệ ra rễ của cây hương thảo nhân giống bằng ươm đọt

PGS. TS. Lê Quang Hưng

ThS. Nguyễn Thị Huyền Trang0982052045

14

08113071

Trần Ngọc Đăng

Khoa

So sánh hiệu quả sử dụng chất kích thích khí Ethephon trên 3 dòng vô tính RRIV4, PB235 và VM515 ở nông trường An Lộc, Tổng Công ty Cao su Đồng Nai

PGS. TS. Lê Quang Hưng

ThS. Nguyễn Thị Huyền Trang01696878922

15

08113093

Trần Văn

Mạnh

Ảnh hưởng của tỷ lệ giá thể và bốn mức phân đạm lên sự sinh trưởng của nha đam

PGS. TS. Lê Quang Hưng

ThS. Nguyễn Thị Huyền Trang0979569268

16

08113135

Nguyễn Hoàng Ngọc

Tâm

Ảnh hưởng của một số loại phân bón trên cây nha đam

PGS. TS. Lê Quang Hưng

ThS. Nguyễn Thị Huyền Trang0979623293

17

08113139

Nguyễn Thị

Thao

Ảnh hưởng của phân đạm đến sinh trưởng và năng suất của các giống nha đam

PGS. TS. Lê Quang Hưng

01669376711

18

08113153

Nguyễn Thị Kim

Thoa

Ảnh hưởng của đạm và kali đến năng suất nha đam

PGS. TS. Lê Quang Hưng

0975127113

19

08113061

Nguyễn Thị Kim

Huyên

So sánh ảnh hưởng của một số loại phân bón lá đến sự sinh trưởng và phát triển của hoa dừa cạn (Cathaeanthus roseus L.)

ThS. Nguyễn Thị Thanh Hương

01684555183

20

07113191

Hà Kim

Thanh

Khảo sát sự ảnh hưởng của 5 mức phân bón lá lên sự sinh trưởng của cây hoa dừa cạn

ThS. Nguyễn Thị Thanh Hương

0933244022

21

08113193

Trịnh Minh

Vui

Khảo sát dự ảnh hưởng của một số giá thể và phân bón lá đến sinh trưởng của cây lan Vũ Nữ (Oncidium)

ThS. Nguyễn Thị Thanh Hương

0989614731

22

08113196

Trương ThànhẢnh hưởng của phân bón lá đến sinh trưởng và phát triển trên cây hoa

ThS. Nguyễn Thị Thanh Hương

01689961630

23

07113108

Đặng Thành

Luân

Ảnh hưởng của liều lượng phân bón lá đến năng suất và phẩm chất Thanh Long ruột trắng tại Bình Thuận

ThS. Thái Nguyễn Diễm Hương

0902342058

24

07113153

Đào Duy

Phương

Ảnh hưởng của phân bón đấn năng suất và phẩm chất Thanh Long

ThS. Thái Nguyễn Diễm Hương

01698618628

25

08113116

Hồ Văn

Nhứt

Khảo sát sự sinh trưởng và phát triển của một số giống đu đủ địa phương và nhập nội tại xã Long Định Huyện Châu Thành Tỉnh Tiền Giang

ThS. Thái Nguyễn Diễm Hương

TS. Nguyễn Trịnh Nhất Hằng01689436150

26

08113176

Hà Quốc

Trường

Ảnh hưởng của một số hóa chất đến năng suất và phẩm chất của chôm chôm Java tại Cai Lậy, Tiền Giang

ThS. Thái Nguyễn Diễm Hương

TS. Nguyễn Trịnh Nhất Hằng0989283169

27

08113190

Phan Thị Ái

Vân

Ảnh hưởng của chất điều hoà sinh trưởng đến năng suất và phẩm chất quả Thanh Long ruột đỏ

ThS. Thái Nguyễn Diễm Hương

TS. Nguyễn Trịnh Nhất Hằng0907857074

28

08113020

Vũ Thị

Diệu

So sánh chín giống đậu nành có triển vọng tại vùng đất xám bạc màu thành phố Hồ Chí Minh vụ Đông Xuân 2011 - 2012

PGS. TS. Phan Thanh Kiếm

KS. Nguyễn Thị Thanh Duyên01693237286

29

08113059

Đỗ Khắc

Huy

Đánh giá đa dạng di truyền tập đoàn ba mươi giống đậu nành trên vùng đất xám bạc màu thành phố Hồ Chí Minh

PGS. TS. Phan Thanh Kiếm

01697757375

30

08113091

Nguyễn Ngọc Mai

Ly

Đánh giá nguồn gen di truyền AMAZON trên thí nghiệm SGLK 03

PGS. TS. Phan Thanh Kiếm

0932011001

31

08113137

Trần Duy

Tân

Khảo nghiệm 9 giống lúa ngắn ngày tại xã Sơn Hoà huyện Chơn Thành tỉnh Bến Tre

PGS. TS. Phan Thanh Kiếm

0987192881

32

07113197

Lê Thị

Thảo

So sánh sự sinh trưởng và phát triển của 12 giống đậu phộng tại trại Nông học

PGS. TS. Phan Thanh Kiếm

KS. Nguyễn Thị Thanh Duyên0977675887

33

08113044

Phan Thị Mỹ

Hạnh

Khảo nghiệm một số giống ngô lai đơn tại Trảng Bom - Đồng Nai

TS. Hoàng Kim

TS. Trần Kim Định01689961856

34

08113048

Nguyễn Hòa

Hân

Khảo sát một số tổ hợp ngô lai triển vọng tại Trảng Bom, Đồng Nai

TS. Hoàng Kim

TS. Trần Kim Định0979590204

35

08113067

Hoàng Thị

Hường

Điều tra giống và kỹ thuật canh tác khoai lang tại Bình Tân - Vĩnh Long

TS. Hoàng Kim

ThS. Cao Xuân Tài01696809620

36

08113128

Trần Đình

Phước

So sánh bộ giống ngô lai đơn mới ngắn ngày, năng suất cao tại Trảng Bom - Đồng Nai

TS. Hoàng Kim

TS. Trần Kim Định01666808076

37

08113156

Nguyễn Thị Minh

Thùy

Điều tra giống và kỹ thuật canh tác khoai lang tại Bình Minh, Vĩnh Long

TS. Hoàng Kim

ThS. Cao Xuân Tài 

38

08113173

Hứa Minh

Trung

So sánh sự sinh trưởng, phát triển và năng suất của bộ giống ngô lai đơn tại Trảng Bom - Đồng Nai

TS. Hoàng Kim

TS. Trần Kim Định0984989772

39

07113050

Trịnh NgọcẢnh hưởng của các phương pháp xử lý gốc, thời gian, các phương pháp tồn trữ sau thu hoạch đến khả năng tái sinh chồi gốc, trọng lượng và chất lượng mía

ThS. Nguyễn Thị Thuý Liễu

0983033009

40

08113099Năm

So sánh sự sinh trưởng, phát triển và năng suất của các giống mè tại huyện Gò Dầu, Tây Ninh

ThS. Nguyễn Thị Thuý Liễu

KS. Nguyễn Thị Hoài Trâm0909615286

41

07113226

Nguyễn Ngọc

Tịnh

Ảnh hưởng của thời gian sau thu hoạch đến trọng lượng và chất lượng mía – So sánh khả năng sinh trưởng của 6 giống mía mới trồng tại Phú Ngọc, Định Quán, Đồng Nai

ThS. Nguyễn Thị Thuý Liễu

0988105339

42

08113194

Phạm PhúSo sánh 12 giống đậu nành tại Trung tâm thực nghiệm Nông nghiệp Hưng Lộc, Đồng Nai

ThS. Nguyễn Thị Thuý Liễu

 

43

08113002

Võ Lâm Ngọc

Ẩn

Theo dõi, so sánh chất lượng 5 giống cao su mới trồng tại nông trường Bến Củi giai đoạn khai thác năm thứ hai

ThS. Trần Văn Lợt

Nguyễn Văn Tài01674568704

44

08113080

Hồ Thị

Loan

Nghiên cứu ứng dụng phương pháp chuẩn đoán sinh lý mủ sớm trong tuyển chọn giống cao su

ThS. Trần Văn Lợt

Kim Thị Thúy0902623832

45

08113123

Lưu Thị Kiều

Oanh

Điều tra bọ xít muỗi và bệnh thối quả trên hai mô hình trồng cacao tại tỉnh Bến Tre

ThS. Lê Cao Lượng

01689725472

46

08113001

Nguyễn Quỳnh Như

Anh

Tìm hiểu ảnh hưởng của chất kích thích mủ ethephon đến khả năng hấp thu đường qua mô vỏ cây cao su trên hai dòng vô tính RRIV3 và RRIV4 trên đất xám Lai Khê

ThS. Nguyễn Năng

ThS. Trần Văn Lợt0977398657

47

08113081

Hoàng Thăng

Long

Đánh giá một số chế độ thu hoạch mủ trên dòng vô tính RRIV3 tại vùng đất xám Dầu Tiếng

ThS. Nguyễn Năng

ThS. Trần Văn Lợt0975625056

48

08113180

Hồ Thị Minh

Tuyết

Điều tra bệnh Botry trên vườn cao su kinh doanh

TS. Nguyễn Anh Nghĩa

ThS. Trần Văn Lợt0906662884

49

08113006

Phạm Phước

Cảng

Khảo sát sự tăng trưởng của nấm Bào Ngư (Pleurotus sp) trên một số loại cơ chất với các chế độ ủ nguyên liệu khác nhau

ThS. Phạm Thị Ngọc

ThS. Nguyễn Ngọc Châu0979566887

50

08113026

Nguyễn Thành

Duy

Khảo sát sự tăng trưởng của nấm Mèo (Auricularia polytricha Sacc) trên các loại nguyên liệu khác nhau có xử lý chế phẩm EM

ThS. Phạm Thị Ngọc

01683778448

51

08113027

Nguyễn Trường

Duy

Khảo sát sự tăng trưởng của nấm Linh Chi (Ganoderma Lucidum) trồng trên cơ chất các loại cây xâm thực có bổ sung một số lạoi dinh dưỡng

ThS. Phạm Thị Ngọc

01267868909

52

08113140

Lê Minh

Thành

Khảo sát sự tăng trưởng của nấm Linh Chi (Ganoderma Lucidum) trên một số cơ chất khác nhau

ThS. Phạm Thị Ngọc

01689926220

53

08113150

Lê Thị

Thiêm

Khảo sát ảnh hưởng của một số loại phân bón lá đến sự sinh trưởng của cây măng tây

ThS. Phạm Thị Ngọc

Đặng Thị Nha01267814308

54

08113033

Nguyễn Trần Hoa Trùng

Dương

Ảnh hưởng các môi trường dinh dưỡng đến sinh trưởng, năng suất và dư lượng nitrat của cây cải xanh trồng theo phương thức thuỷ canh tại thành phố Hồ Chí Minh

ThS. Phạm Hữu Nguyên

0939090069

55

08113041

Nguyễn Hoàng

Hải

So sánh sự sinh trưởng, phát triển và năng suất của 6 giống đậu bắp tại trại thực nghiệm khoa Nông Học

ThS. Phạm Hữu Nguyên

KS. Nguyễn Quang Đương0987835875

56

08113042

Vy Thị Thanh

Hải

Ảnh hưởng của một số giống và mật độ đến sinh trưởng và năng suất của cây bắp cải

ThS. Phạm Hữu Nguyên

KS. Nguyễn Quang Đương0974408597

57

08113046

Nguyễn Thị Lệ

Hằng

Khảo sát ảnh hưởng của giống và mật độ trồng đến sinh trưởng và năng suất rau cải ngọt trồng theo phương pháp thuỷ canh

ThS. Phạm Hữu Nguyên

ThS. Nguyễn Kinh Long01689959650

58

08113072

Lương Thị

Lành

Khảo sát ảnh hưởng của giống và mật độ trồng đến sinh trưởng và năng suất rau xà lách trồng theo phương pháp thuỷ canh

ThS. Phạm Hữu Nguyên

ThS. Nguyễn Kinh Long0979887364

59

08113170

Trần Thị Tuyết

Trinh

Ảnh hưởng của các môi trường dinh dưỡng thủy canh đến sinh trưởng, năng suất và hàm lượng nitrat của cây xà lách trồng trên giá thể xơ dừa

ThS. Phạm Hữu Nguyên

TS. Võ Thái Dân0988398723

60

08113198

Nguyễn Duy Nhất

Vương

Ảnh hưởng các môi trường dinh dưỡng đến cây rau muống trong phương pháp thuỷ canh

ThS. Phạm Hữu Nguyên

TS. Võ Thái Dân01239787942

61

07113198

Phan Doãn

Thắng

Điều tra tình hình bệnh hại trên cây hành lá
và hiệu quả phòng trừ của một số chế phẩm sinh học

TS. Võ Thị Thu Oanh

0934194179

62

08113092

Phạm Thị Tuyết

Mai

Nghiên cứu bệnh phấn trắng trên một số dòng vô tính lai hoa giai đoạn vườn nhân

TS. Võ Thị Thu Oanh

0979894980

63

08113163

Vũ Thị Hoài

Thương

Đánh giá khả năng kháng bệnh rụng lá Corynespora trên một số dòng vô tính lai hoa giai đoạn vườn nhân

TS. Võ Thị Thu Oanh

0973894980

64

08113076

Phùng Thị

Liên

Nghiên cứu sử dụng nấm Beauveria ký sinh gây bệnh trên rầy nâu

TS. Võ Thị Thu Oanh

0989980381

65

08113054

Hoàng Thị

Hoa

Quy trình lên men ca cao

TS. Phạm Hồng Đức Phước

01696475754

66

08113004

Bùi Văn

Bắc

Khảo sát sinh trưởng và phát triển tập đoàn lúa miến tại trại thực nghiệm khoa Nông học

ThS. Hồ Tấn Quốc

0989283059

67

08113012

Chu Quang

Chiến

Đánh giá sự sinh trưởng, khả năng kết hạt và năng suất một số dòng bắp tự phối đời thứ 2

ThS. Hồ Tấn Quốc

0902391627

68

08113039

Nguyễn Thị ÁiĐánh giá khả năng sinh trưởng phát triển năm giống hoa Dã Yên Thảo (Petunia hybryda) vụ Xuân Hè 2012 tại quận 12 thành phô Hồ Chí Minh

ThS. Hồ Tấn Quốc

KS. Nguyễn Thị Thanh Thùy0977768083

69

08113186

Nguyễn Tuyết Nhung

Tường

Ảnh hưởng của một số chất điều hoà sinh trưởng đến khả năng tạo chồi của cây chuối Laba

ThS. Hồ Tấn Quốc

01223758455

70

08113189

Phan Hải

Văn

Đánh giá sinh trưởng và phát triển của tập đoàn giống lúa miến trên vùng đất xám ở trại thực nghiệm khoa ông học

ThS. Hồ Tấn Quốc

ThS. Nguyễn Phương0973412328

71

07113082

Nguyễn Thị MỹĐiều tra giống và kỹ thuật chăm sóc mai tại quận 12 và quận Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh

TS. Phạm Minh Tâm

01649661180

72

08113120

Lê Minh

Nhựt

Khảo sát sự ảnh hưởng của hệ thống tưới phun đến sự sinh trưởng phát triển của các nhóm rau ăn lá

TS. Phạm Minh Tâm

0979522236

73

08113049

Mai Phúc

Hậu

Khảo sát sinh trưởng và phát triển một số giống bắp nếp

ThS. Trần Thị Dạ Thảo

01668547674

74

08113106

Trương Minh

Nha

Khảo sát sự sinh trưởng và phát triển của một số giống bắp lai triển vọng

ThS. Trần Thị Dạ Thảo

01225968664

75

08113114

Trần Thị Phương

Nhung

Khảo sát ảnh hưởng của phân bón đến năng suất và phẩm chất của khoai lang

ThS. Trần Thị Dạ Thảo

0977371425

76

08113175

Phan Thị

Trúc

Khảo sát sinh trưởng, phát triển và năng suất của một số giống lúa thơm triển vọng

ThS. Trần Thị Dạ Thảo

0979424192

77

08113112

Nguyễn Thị Phùng

Nhị

Xác định công thức phân bón và chất bám dính bổ sung tối ưu đối với sinh trưởng và phát triển của hoa lan Dendrobium sonia tại Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh

TS. Bùi Minh Trí

01689974732

78

08113159

Tôn Thị

Thúy

Xác định quy trình nhân giống và cung cấp dinh dưỡng cho giống hoa sen trồng chậu tại thành phố Hồ Chí Minh

TS. Bùi Minh Trí

0949502534

79

08113011

Trương Mỹ

Châu

Sơ tuyển các DVT cao su vụ lai 2000 trên đất xám Lai Khê

ThS. Lê Mậu Túy

ThS. Trần Văn Lợt0935035703

80

08113113

Nguyễn Minh

Nhuận

Sơ tuyển các DVT cao su mới trên đất xám Tây Ninh

ThS. Lê Mậu Túy

ThS. Trần Văn Lợt01689966057

81

08113129

Phan Thanh

Quang

Sơ tuyển các DVT cao su lai 1999 trên đất xám Lai Khê

ThS. Lê Mậu Túy

ThS. Trần Văn Lợt0975585980

82

08113142

Đặng Thị Phương

Thảo

Đánh giá cây non vụ lai 2011 và kết quả vụ lai 2012 tại Viện Nghiên cứu Cao su Việt Nam

ThS. Lê Mậu Túy

ThS. Trần Văn Lợt0989282410

83

08113164

Phạm Văn

Tiến

Sơ tuyển các DVT cao su vụ lai 1999 trên đất đỏ Lộc Ninh

ThS. Lê Mậu Túy

ThS. Trần Văn Lợt0979560488

Lớp DH08BV

STT

MSSV

Họ và tên

Tên đề tài

Người hướng dẫn

Ghi chú

01

08145005

Võ Hoàng

Chinh

Điều tra sự đa dạng thành phần sâu hại và thiên địch trên rau thập tự tại Củ Chi, Tp. HCM

TS. Trần Thị Thiên An

KS. Nguyễn Tuấn Đạt01663558698

02

08145040

Nguyễn Thị

Hương

Nghiên cứu một số đặc điểm sinh học của sâu xanh 2 vạch trắng hại rau bầu bí tại Tp. HCM

TS. Trần Thị Thiên An

KS. Trần Văn Lâm01674567400

03

08145044

Nguyễn Thị Phượng

Liên

Nghiên cứu khả năng gây hại và đặc điểm sinh học của mọt khuẩn đen Alphitobius sp.

TS. Trần Thị Thiên An

KS. Tăng Thị Thanh Hương0168.9984.650

04

08145069

Lâm Văn

Phương

Nghiên cứu một số đặc điểm sinh học của ong kí sinh sâu non sâu xanh 2 vạch trắng hại rau bầu bí tại Tp. HCM

TS. Trần Thị Thiên An

KS. Võ Thi Tuyết0167.4578.379

05

08145089

Phạm Tuấn

Thông

Điều tra mức độ gây hại và xác định hiệu quả phòng trừ sâu cuốn lá nhỏ hại lúa của một số thuốc trừ sâu tại huyện Bến Cầu, Tây Ninh

TS. Trần Thị Thiên An

KS. Nguyễn Tuấn Đạt 

06

08145104

Trần Thị Thùy

Trang

Điều tra thành phần mọt hại đậu bảo quản và đặc điểm sinh học chính của mọt đậu Callosobruchus sp. tại Tp. HCM

TS. Trần Thị Thiên An

KS. Đinh Hoàng Hảo 

07

08145122

Trần NgọcNghiên cứu đặc điểm hình thái, sinh học của nhện nhỏ bắt mồi Amblyseius sp.

TS. Trần Thị Thiên An

TS. Nguyễn Thị Thanh Thảo 

08

08145126

Lê Thị

Xuân

Điều tra thành phần sâu hại ca cao và nghiên cứu đặc điểm sinh học của sâu đục quả ca cao tại huyện Đạ Hoai, Lâm Đồng

TS. Trần Thị Thiên An

KS. Lại Thế Hưng01689979834

09

08145025

Lê Thị Tuyết

Hạnh

Điều tra thành phần sâu hại và thiên địch trong nhà lưới trồng rau tại TP. HCM và vùng phụ cận

PGS. TS. Nguyễn Thị Chắt

01674578397

10

08145084

Nguyễn Hoàng

Thắng

Nghiên cứu về sâu Crocidolomic binotalis Zeller trên địa bàn TP.HCM và vùng phụ cận - Biện pháp phòng trừ

PGS. TS. Nguyễn Thị Chắt

0905986445

11

08145108

Nguyễn Nhựt

Trường

Nghiên cứu thành phần loài của sâu cuốn lá nhỏ hại lúa tại huyện Bến Cầu, Tây Ninh

PGS. TS. Nguyễn Thị Chắt

01674578403

12

08145121

Thái TuấnNghiên cứu về ruồi ăn rệp trên địa bàn Tp. HCM và vùng phụ cận

PGS. TS. Nguyễn Thị Chắt

0977890647

13

08145117

Nguyễn Văn

Việt

Đánh giá khả năng kháng bệnh đốm lá và rỉ sắt của một số giống đậu phộng vụ Đông Xuân 2011 – 2012 tại Tây Ninh

TS. Võ Thái Dân

 

14

08145006

Đặng Hồng

Công

Nghiên cứu bệnh VSD trên ca cao tại Đạ Hoai

PGS. TS. Lê Đình Đôn

ThS. Lê Cao Lượng 0976612746

15

08145012

Đào Uyên Trân

Đa

Xác định nấm PythiumPhytophthora gây bệnh thối rễ chết cây trên lài tại thành phố Hồ Chí Minh

PGS. TS. Lê Đình Đôn

Phan Thị Thu Hiền01689958852

16

08145013

Nguyễn Tiến

Đạt

Khảo sát phản ứng của các giống ca cao và sầu riêng đối với Phythophthra palmivora trong điều kiện nhà lưới

PGS. TS. Lê Đình Đôn

ThS. Lê Cao Lượng0943589966

17

08145030

Châu Thiện

Hội

Điều tra và mô tả hình thái tuyến trùng ký sinh rễ hoa mười giờ

PGS. TS. Lê Đình Đôn

Phan Thị Thu Hiền0944127433

18

08145070

Nguyễn Trần Diễm

Phương

Thử nghiệm khả năng kiểm soát bệnh của các dòng Trichoderma trên Phytophthra palmivora ca cao

PGS. TS. Lê Đình Đôn

ThS. Lê Cao Lượng01674489879

19

08145027

Phạm Thị

Hiền

Ảnh hưởng của đạm và kali đến năng suất, phẩm chất và bệnh thán thư trên trái thanh long

ThS. Lê Trọng Hiếu

0989645621

20

08145014

Võ Tấn

Đạt

Điều tra mức độ phổ biến và nghiên cứu đặc tính sinh học của nấm hạch trên cây thuốc lá vàng sấy tại Tây Ninh

PGS. TS. Huỳnh Thanh Hùng

0918177924 

21

08145123

Bùi Minh

Vương

Điều tra thành phần một số sâu bệnh hại chính trên cây thuốc lá tại Tây Ninh

PGS. TS. Huỳnh Thanh Hùng

 0977308951

22

08145090

Hồ Huy

Thuần

Ảnh hưởng của giá thể và chế độ tưới đến sinh trưởng và triệu trứng thối nhũng trên cây nha đam

PGS. TS. Lê Quang Hưng

01653756388

23

08145051

Lê Nhựt

Minh

Đánh giá khả năng kháng nhiệt của loài ruồi đục quả Bactrocera coreta Hendel trong quả xoài cát Chu bằng phương pháp xử lý hơi nước nóng

ThS. Lê Cao Lượng

TS. Nguyễn Hữu Đạt0917432108

24

08145059

Hồ Thị Bích

Ngọc

Đánh giá khả năng kháng nhiệt trong quả xoài cát Chu của B. dorsalis Hendel bằng kỹ thuật xử lý hơi nước nóng

ThS. Lê Cao Lượng

TS. Nguyễn Hữu Đạt0973865459

25

08145087

Phạm Hữu

Thoại

Khảo sát sự ăn mồi của bọ đuôi kìm đối với bọ xít muỗi gây hại trên ca cao

ThS. Lê Cao Lượng

0977701325

26

08145106

Nguyễn Ngọc

Trung

Đặc điểm sinh học, sinh thái và hiệu lực phòng trừ của một số loại nông dược lên Bọ xòe (Coleoptera: Scrabaeidae) trên cây Thanh Long tại Bình Thuận

ThS. Lê Cao Lượng

Đặng Hồng Hải 01267846908

27

08145109

Trần Giang

Trường

Điều tra tình hình canh tác và đánh giá hiệu lực một số thuốc hóa học trên bệnh thối trái ca cao (Phytophthora palmivora) tại Bình Phước

ThS. Lê Cao Lượng

Lã Phạm Lân 

28

08145078

Bùi Văn

Sơn

Thử nghiệm và đánh giá hiệu lực của một số hóa chất gây rụng lá nhân tạo trên cây cao su nhằm phòng trị bệnh phấn trắng

TS. Nguyễn Anh Nghĩa

ThS. Trần Văn Lợt01267846909

29

08145026

Lê Thanh

Hiền

Điều tra và nghiên cứu bệnh hại chính trên cây thanh long tại Tiền Giang

TS. Võ Thị Thu Oanh

Đặng Thùy Linh0977525723

30

08145039

Lương Vũ Hoài

Hương

Đánh giá ảnh hưởng của chất điều hòa sinh trưởng Triacontanol lên sinh trưởng và năng suất của cây cà chua tại Đức Trọng, Lâm Đồng

TS. Võ Thị Thu Oanh

Lại Thế Hưng0906787252

31

08145048

Cao Văn

Luân

Điều tra tình hình bệnh sưng rễ trên rau họ thập tự và khảo sát hiệu lực phòng trừ bệnh của một số biện pháp canh tác và chế phẩm sinh học

TS. Võ Thị Thu Oanh

Lại Thế Hưng0977311562

32

08145075

Huỳnh Ngọc

Quang

Nghiên cứu bệnh chổi rồng trên cây nhãn tại Tiền Giang

TS. Võ Thị Thu Oanh

Đặng Thị Kim Uyên0973948901

33

07145209

Nguyễn Hoàng Trang

Thanh

Sử dụng chế phẩm Tricoderma trong việc phòng trừ môt số bệnh trên cây lạc

TS. Võ Thị Thu Oanh

Đoàn Phương Nga01653380109

34

07145086

Nguyễn Xuân

Thiện

Nghiên cứu bệnh loét trên cây có múi

TS. Võ Thị Thu Oanh

ThS. Nguyễn Thành Hiếu0902345534

35

08145038

Đinh Thị

Hương
ThS. Hồ Tấn Quốc

0977377391

36

08145011

Nguyễn Việt Bá

Duy

Nghiên cứu ảnh hưởng thời điểm sử dụng thuốc đến hiệu lực trừ cỏ của sản phẩm BISBEN 915OD vụ Xuân Hè tại xã Mỹ An Hưng, huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp

TS. Từ Thị Mỹ Thuận

ThS. Nguyễn Đăng Chinh0932876567

37

08145064

Nguyễn Phước Minh

Nhựt

Nghiên cứu đặc điểm hình thái và đặc điểm sinh học của các mẫu phân lập Phytophthora spp. gây hại trên cây sầu riêng tại Tây Nguyên và Đông Nam Bộ

TS. Từ Thị Mỹ Thuận

ThS. Dương Thành Lam Đề tài NCS

38

07145202

Nguyễn Văn

Quốc

Nghiên cứu đặc điểm hình thái và đặc điểm sinh học của các mẫu phân lập Phytophthora spp. gây hại trên cây ca cao tại Tây Nguyên và Đông Nam Bộ

TS. Từ Thị Mỹ Thuận

ThS. Dương Thành Lam Đề tài NCS

39

08145077

Phạm Thanh

Sang

Thử nghiệm phòng trừ bệnh thối gốc ớt do nấm Sclerotium rolfsii

TS. Từ Thị Mỹ Thuận

KS. Trần Thị Điền Viên 0983254959

40

08145099

Huỳnh Duy

Tín

Nghiên cứu đặc điểm hình thái và đặc điểm sinh học của các mẫu phân lập Phytophthora spp. gây hại trên cây cao su tại Tây Nguyên và Đông Nam Bộ

TS. Từ Thị Mỹ Thuận

ThS. Dương Thành Lam Đề tài NCS

41

07145099

Nguyễn Quang

Trung

Điều tra thành phần và khả năng ăn mồi của một số loại thiên địch của sâu hại trên rau trong vụ Đông Xuân 2011 – 2011 trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh

ThS. Nguyễn Văn Đức Tiến

TS. Trần Tấn Việt Đề tài NCS

42

08145113

Nguyễn Văn

Tùng

Điều tra thành phần và khả năng ăn mồi của một số loại thiên địch của sâu hại trên rau trong vụ Đông Xuân 2011 – 2011 trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh

ThS. Nguyễn Văn Đức Tiến

TS. Trần Tấn Việt Đề tài NCS

43

08145035

Nguyễn Thái

Hùng

Khảo sát hiệu lực của hoạt chất Emamectin trên sâu cuốn lá nhỏ hại lúa vụ Đông Xuân 2011 – 2012 tại Cai Lậy, Tiền Giang

TS. Lê Thị Diệu Trang

01689904042

44

08145127

Chau

Lên

Khảo sát mức độ kháng thuốc Bảo vệ thực vật của rầy nâu tại một số tỉnh trồng lúa

TS. Lê Thị Diệu Trang

0973782336

45

07145110

Danh Quốc

An

Đánh giá tính kháng thuốc của Rầy nâu đối hoat chất điều sinh trưởng Buprofezin và hiệu lực của một số loại thuốc đối với rầy nâu trên đồng ruộng

ThS. Phan Văn Tương

TS. Võ Thái Dân0916899660

46

07145029

Nguyễn Văn

Hiếu

Đánh giá tính kháng thuốc của Rầy nâu đối với hỗn hợp 2 hoat chất Buprofezin và Chlopyrifos ethyl

ThS. Phan Văn Tương

TS. Võ Thái Dân 

47

08145036

Nguyễn Văn Minh

Hùng

Đánh gia tính mẫn cảm của rầy nâu đối với các hoạt chất imidacloprid, fenobucarb và fipronil qua các thế hệ

ThS. Phan Văn Tương

TS. Võ Thái Dân 

48

08145058

Nguyễn Thanh

Nghĩa

Điều tra thành phần sâu hại và thiên địch chính trên một số giống bông kháng sâu xanh tại Phú Yên

ThS. Nguyễn Tấn Văn

TS. Trần Tấn Việt Đề tài NCS

49

08145043

Nguyễn Văn Thành

Lập

Đánh giá hiệu lực diệt cỏ dại trên ruộng lúa sạ của hỗn hợp thuốc PenoxulamPlus và Bentazone vụ Đông xuân tại Long Định, Tiền Giang

TS. Trần Tấn Việt

KS. Nguyễn Hữu Trúc01696826940

50

08145097

Trần Huỳnh

Tiến

So sánh hiệu lực diệt cỏ dại trên ruộng lúa sạ của thuốc GF-1422 và thuốc Benher 330EC vụ Đông xuân tại Tiền Giang.

TS. Trần Tấn Việt

KS. Nguyễn Hữu Trúc01674674291

51

08145091

Nguyễn Quang

Thuận 

Каталог: data
data -> HƯỚng dẫn càI ĐẶt và SỬ DỤng phần mềm tạo bài giảng e-learning
data -> CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
data -> Qcvn 81: 2014/bgtvt
data -> Trung taâm tin hoïC Ñhsp ñEÀ thi hoïc phaàn access
data -> PHỤ LỤC 2 TỔng hợp danh mục tài liệu tham khảO
data -> Công ty cổ phần Xây dựng Điện vneco3
data -> Nghiên cứu một số đặc điểm
data -> NHỮng đÓng góp mới của luậN Án tiến sĩ CẤP ĐẠi học huế Họ và tên ncs : Nguyễn Văn Tuấn
data -> Mẫu 01/hc-sn-dn (Ban hành kèm theo Thông tư số 83/2007/tt-btc ngày 16/7/2007 của Bộ Tài chính) TỜ khai hiện trạng sử DỤng nhà, ĐẤt thuộc sở HỮu nhà NƯỚc và ĐỀ xuất phưƠng án xử LÝ

tải về 0.51 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
  1   2
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương