Curriculum vitae personal profiletải về 35.22 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu07.11.2017
Kích35.22 Kb.
CURRICULUM VITAE

PERSONAL PROFILE
Fullname

Tran Quang SonNickname

Zeddy


DOB

14/10/1986


Gender

Male


Relationship

Married


Mobile

0986 12 14 13


Address

150D Thaithinh str. Dongda dist. , Hanoi


Email

quangson@dezign.vnEXPERIENCE WORKING
______________________________________________________________________________________


Mar 2006 - Dec 2006

Game Event Manager, Marketing
Netchua Entertainment Jsc (8/80 Chualang str., Hanoi)


Dec 2006 - Jan 2008

Game Event Manager, Marketing
Netviet Entertainment Jsc (59C Hoangcau str., Hanoi)


Jan 2008 - June 2008

Editor, R&D

Vietnam Entertainment Network Jsc (114 Langha str. , Hanoi)
Sep 2008 – Sep 2010

Garena Vietnamese Representative and Administrator

Garena PTE Interactive, Singapore
Sep 2008 – Sep 2010

Project Manager, Design Manager, Community Manager

Garena Vietnam Jsc (99 Vongthi str. ,Hanoi)
Dec 2008 - Sep 2011

Lecturer

FPT Arena Multimedia, FPT University, Hanoi
Oct 2009 (up to now)

Director
DEZ Techonology, design & communication Ltd (150 Thaithinh, Hanoi)

EXPERIENCE STUDYING
______________________________________________________________________________________


1992 - 1997

Nam Thanh Cong primary school
Hanoi


1997 - 2001

Nguyen Truong To secondary school
Hanoi


2001 - 2004

Kim Lien high school

Hanoi2004 - 2007

Hanoi University of Architecture

Hanoi2007 - 2008

FPT Arena Multimedia

Hanoi


KNOWLEDGE LEVEL
______________________________________________________________________________________


Language

English, VietnameseGame

Community skill, event making skill, forum management skill


Softwares

Photoshop, Illustrator, CorelDraw, 3Dsmax Studio, Indesign, Dreamweaver, Flash, Firework, Office


Skills

HTML, CSS, PHP, Javascript, Jquery, XML


Others

Copywrite, brand, layout consultancy, user unterface, search engine optimize, content management

: sites -> default -> files
files -> BÁo cáo quy hoạch vùng sản xuất vải an toàn tỉnh bắc giang đẾn năM 2020 (Thuộc dự án nâng cao chất lượng, an toàn sản phẩm nông nghiệp và phát triển chương trình khí sinh học ) Cơ quan chủ trì
files -> Mẫu tkn1 CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
files -> CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc ĐĂng ký thất nghiệP
files -> BỘ TÀi chính —— Số: 25/2015/tt-btc cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
files -> CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc TỜ khai của ngưỜi hưỞng trợ CẤP
files -> BỘ giáo dục và ĐÀo tạO –––– Số: 40
files -> BỘ y tế CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập – Tự do – Hạnh phúc
files -> Mẫu số 1: Ban hành kèm theo Thông tư số 19/2003/tt-blđtbxh ngày 22 tháng 9 năm 2003 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội Tên đơn vị Số V/v Đăng ký nội quy lao động CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
files -> CỦa bộ XÂy dựng số 04/2008/QĐ-bxd ngàY 03 tháng 4 NĂM 2008 VỀ việc ban hành “quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quy hoạch xây dựNG”
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương