Cung vhtt thanh niên hà NỘi số: 04 kh/cvh vhnt cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt namtải về 23.2 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu10.08.2016
Kích23.2 Kb.

THÀNH ĐOÀN HÀ NỘI

CUNG VHTT THANH NIÊN HÀ NỘI

***

Số: 04 KH/CVH - VHNTCỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do - Hạnh phúc

-------------

Hà Nội, ngày 19 tháng 01 năm 2015KẾ HOẠCH

Tổ chức Chương trình “Nghĩa tình biên giới” giao lưu với

Đồn biên phòng 263 và tặng quà đồng bào khó khăn tại huyện Bát Xát, Lào Cai.
Căn cứ hướng dẫn số 25-HD/TNHT của Thành đoàn Hà Nội về tổ chức hoạt động phối hợp với các cơ sở Đoàn với các đơn vị quân đội giai đoạn 2013 – 2017.

Căn cứ Chương trình công tác năm 2015 của Cung Văn hoá Thể thao Thanh niên Hà Nội đã được Thành đoàn Hà Nội phê duyệt.

Căn cứ Chương trình ký kết giữa Cung Văn hóa Thể thao Thanh niên Hà Nội với đồn Biên phòng 263.

Thực hiện chức năng nhiệm vụ của Cung Văn hóa Thể thao Thanh niên Hà Nội, nhân dịp kỷ niệm 56 năm ngày truyền thống Bộ đội Biên phòng (3/3/1959 – 3/3/2015) và 26 năm ngày Biên phòng toàn dân (3/3/1989 – 3/3/2015). Cung Văn hóa Thể thao Thanh niên Hà Nội xây dựng Kế hoạch tổ chức Chương trình “Nghĩa tình biên giới” giao lưu với đồn biên phòng 263 và tặng quà đồng bào địa phương tại huyện Bát Xát, Tỉnh Lào Cai, cụ thể như sau:I. MỤC ĐÍCH, Ý NGHĨA

- Chương trình “Nghĩa tình biên giới” giao lưu, tặng quà cho đơn vị bộ đội kết nghĩa đồn biên phòng 263 và biểu diễn nghệ thuật phục vụ đồng bào địa phương tại huyện Bát Sát, tỉnh Lào Cai là một trong những hoạt động thường xuyên, định kỳ được tổ chức mỗi năm một lần của Cung văn hóa Thể thao Thanh niên Hà Nội, nhằm tăng cường tình đoàn kết quân dân và mang đến cho đồng bào địa phương chương trình nghệ thuật góp phần nâng cao đời sống tinh thần cho bà con dân tộc tại Huyện Bát Xát – Lào Cai.

- Chương trình được tổ chức tiết kiệm, có ý nghĩa và tặng quà cho bà con dân tộc có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn Tỉnh Lào Cai.

II. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM

1. Thời gian: Từ ngày 27/2 đến 02/03/2015.

2. Địa điểm: Đồn biên phòng 263 (xã Trịnh Tường – Bát Xát – Lào Cai).

III. THÀNH PHẦN

1. Lãnh đạo Cục chính trị Bộ tư lệnh bộ đội Biên phòng, Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Lào Cai cùng cán bộ, chiến sỹ đồn biên phòng 263, lãnh đạo địa phương xã Trịnh Tường, huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai.

2. Thường trực Thành đoàn Hà Nội, lãnh đạo các ban Thành đoàn Hà Nội.

3. Đại diện Ban Giám đốc Cung Văn hóa Thể Thao Thanh niên Hà Nội, các đồng chí lãnh đạo các phòng ban Cung Văn hóa Thể thao Thanh niên HN.

4. Cán bộ chuyên môn, hội viên, cộng tác viên Cung Văn hoá Thể thao thanh niên Hà Nội.

5. Phóng viên báo Tuổi trẻ Thủ đô, Website Thành đoàn Hà NộiIV. NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG

- Cung Văn hóa Thể thao Thanh niên Hà Nội tổ chức thăm và tặng quà cho cán bộ chiến sỹ đồn biên phòng 263 xã Trịnh Tường – Bát Xát – Lào Cai và nhân dân địa phương trên địa bàn tỉnh Lào Cai.

- Tham gia Chương trình giao lưu văn nghệ với cán bộ chiến sỹ và nhân dân địa phương trên địa bàn xã Trịnh Tường – Bát Xát - Lào Cai.

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Phòng Văn hóa Nghệ thuật

- Là đơn vị thường trực của Chương trình giao lưu, có trách nhiệm: Xây dựng kế hoạch chung; xây dựng chi tiết chương trình biểu diễn và có lịch tập luyện kèm theo; xây dựng Giấy mời; xây dựng kịch bản buổi giao lưu; chuẩn bị MC chương trình; bố trí phương tiện đi lại cho đoàn công tác,..

- Có trách nhiệm liên hệ với Đồn Biên phòng 263 để chuẩn bị nội dung: cơ sở vật chất phục vụ biểu diễn, maket trang trí,..

- Xây dựng và tổng hợp dự toán kinh phí; làm thanh quyết toán hoạt động.2. Phòng Tổ chức Sự kiện

- Có trách nhiệm kêu gọi tài trợ và lên phương án các phần quà tặng cho bà con dân tộc tỉnh Lào Cai; phối hợp với đồn biên phòng 263 trong việc trao tặng phần quà.

- Có trách nhiệm lo ăn, nghỉ của cả đoàn công tác.

3. Phòng Quản trị dịch vụ:

- Có trách nhiệm chuẩn bị cơ sở vật chất, Âm thanh ánh sáng phục vụ cho các buổi tập của hội viên. Phối hợp với phòng VHNT để thống nhất về thời gian luyện tập và ghép chương trình của hội viên tham gia biểu diễn tại chương trình.

- Chuẩn bị quà tặng chúc Tết cho đồn Biên phòng 263.


  1. Phòng Tổ chức Hành chính:

Tham mưu và tổng hợp danh sách và các hội viên, cộng tác viên tham gia Chương trình; tham mưu Quyết định và Giấy đi đường cho đoàn công tác.

5. Phòng Kế hoạch Tài vụ:

- Phối hợp với Phòng VHNT xây dựng Dự toán kinh phí; hoàn thiện quyết toán kinh phí.

- Có trách nhiệm bố trí kinh phí phục vụ chương trình

Trên đây là Kế hoạch tổ chức Chương trình “Nghĩa tình biên giới” giao lưu với đồn biên phòng 263 và tặng quà đồng bào địa phương tại huyện Bát Xát, Tỉnh Lào Cai, Ban Giám đốc Cung Văn hóa Thể thao Thanh niên Hà Nội yêu cầu các phòng triển khai thực hiện tốt các nội dung của Kế hoạch.
Nơi nhận:

    • BGĐ Cung (để chỉ đạo);

    • Các phòng (để thực hiện);

- Lưu: TCHC, VHNT.

GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

Lê Quang ĐạiCơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương