Cung cấp cáC ĐĨa cd/dvd học tập giá CỰc rẻtải về 38.6 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu02.09.2016
Kích38.6 Kb.
CUNG CẤP CÁC ĐĨA CD/DVD HỌC TẬP GIÁ CỰC RẺ

Với các đĩa CD/DVD này bạn sẽ dễ dàng tự học các ứng dụng Tin học mà không cần phải đến các trung tâm đào tạo tin học. Hơn nữa, nó giúp bạn tăng cường khả năng tự học và nhất là tiết kiệm chi phí học tập đến không ngờ.10.000 cho 01CD tài liệu học tập, thư viện hoặc Templates
20.000 cho 01DVD tài liệu học tập
25.000 cho 01DVD tổng hợp các CD
30.000 cho 01DVD Templates hoặc thư viện
Đối với các đĩa hàng độc sẽ có báo giá riêng.

 

Lưu ý, khách hàng phải chịu thêm tiền vận chuyển là 15.000 (tối đa là 30.000đ) cho mọi nơi trên lãnh thổ Việt Nam (chuyển đảm bảo qua dịch vụ EMS). 

Thông tin liên hệ :

Người bán: Võ Xuân Vỹ

Địa chỉ : 180/7 Nguyễn Thoại Hầu – Rạch Giá – Kiên Giang.

Email : voxuanvy2003@gmail.com

ATM Vietcombank : 0091000350563

Mobile : 01234 697 699


Tài liệu học tập Photoshop
Total Training Adobe Photoshop CS2 : 03DVD
Total Training Master Collection Advanced Adobe Photoshop CS2 : 01DVD
Total Training Adobe Photoshop CS2 one on one Video Learning : 01DVD

Total Training Adobe Photoshop CS3 - Essentials : 02DVD (NEW)


Total Training Adobe Photoshop CS3 - Advanced : 01DVD (NEW)
Total Training Adobe Photoshop CS3 Enhancing Digital Photographs : 01DVD
Total Training Adobe Photoshop CS3 Channels and Masking : 01DVD
Total Training Adobe Photoshop CS3 Lightroom : 01DVD
Adobe Photoshop CS3 for Photographers : 01DVD (NEW)
Adobe CS3 Video Workshop : 01DVD (NEW)
Adobe Photoshop CS3 and Adobe Dreamweaver CS3 - Creative Integration : 01DVD
Professional Portrait Retouching - Kelby Training : 01DVD
The Photoshop Workbench Archive Version : 01DVD
Digital Media Training Series - Inside Adobe Photoshop : 01DVD (NEW)
Pixelpops Design 3D Photomontage Using Adobe Photoshop and After Effects : 01DVD
Steve Caplin: How to Cheat in Photoshop CS3 Companion : 01DVD

Xem thông tin chi tiết tại : http://www.howtocheatinphotosh op.com/home.html


Massive Black Training Collection : 02DVD (NEW)
Gnomon Training - Photographic Retouching in Adobe Photoshop : 01DVD (NEW)
Gnomon Training - Character Design Techniques : 01DVD
Gnomon Training - Introduction to Digital Painting in Adobe Photoshop : 01DVD (Christian Lorenz Scheurer)
Gnomon Training - Advanced Digital Painting in Adobe Photoshop : 01DVD (Christian Lorenz Scheurer)
Gnomon Training - Photoshop for Digital Production Essential Techniques for Film, Broadcast and Games : 02DVD
Gnomon Training - Advanced Digital Matte Painting (Dylan Cole): 01DVD
Gnomon Training - Photoshop: From SpeedPainting to Concept Art : 01DVD
Gnomon Training - Creature Design with PS,XSI and Zbrush 1,2 : 02DVD
Gnomon Training - Practical Light and Color : 01DVD (NEW)
Photoshop TopSecret : 05DVD

Software Cinema - Best of Photoshop CS2 : 01DVD


Software Cinema - Image Restoration , Repair and Enhancement : 01DVD (NEW)
The most Advanced Photoshop Training Ever CXfx : 01DVD
Kurv Studios - Advanced Photoshop CS2 Techniques : 01DVD
Kurv Studios - Advanced Photoshop Texturing : 01DVD
KW Media Group - Best of Photoshop User Magazine 8th Year : 02DVD
KW Media Group - A Celebration of Art - Paint Like a Master - Fay Sirkis : 01DVD

KW Computer Training - Adobe Photoshop CS2 Selection Secrets - Dave Cross : 01DVD


KW Computer Training - Adobe Photoshop Videos CS2 Layers Techniques : 01DVD
KW Media Group - Mastering Color by Ben Willmore : 02DVD
Marks - 101 Totally Awesome Photo Tips in Photoshop CS : 01DVD
Marks - Advanced Photoshop CS2 FX : 01DVD
Guy Gowan - Adobe Photoshop Retouching Workflows : 01DVD
Calument Photographic Portrait Lighting Techniques : 01DVD
Studio Portrait Lighting DVD (Joe Craig) : 01DVD
Desktop Images - Professional Photoshop - Image Restoration & Repair Video : 01DVD
Desktop Images - Professional Photoshop - Portrait Retouching : 01DVD
Desktop Images - Professional Photoshop - Tone Exposure and Color Correction : 01DVD
Photoshop Creative v1 : 01DVD
Digital Tutors Introduction to Photoshop CS3 : 02CD
Watch&Learn Photoshop Tutorials vol 1--6 : 02CD
PhotoshopSecrets CS for Digital Photographers : 01CD
Photoshop CS2 - Design with Photo : 01CD
Photoshopcafe Photoshop Secrets Wacom Tablets and Photoshop CS3 : 01CD
fxphd Photoshop CS3 May07 : 01CD
Photoshop for Architects : 01CD
Photoshop quick tips : 01CD
Adobe Photoshop CS2 For Photographers Training : 01CD
Total Training Adobe Photoshop CS Tips and Tricks : 01CD
Total Training Presents: Digital Photography & Adobe® Photoshop : 01CD

Adobe Illustrator CS3 - Down and Dirty Tricks : 01DVD


KW Computer Training Adobe Illustrator CS2 : 01DVD
Learning Corel Painter X with Jeremy Sutton : 01DVD (NEW)

Xem thêm thông tin tại :

1/ http://www.photoshoptopsecret. com

2/ http://www.photoshopvideos.com /product/a-celebration-of-art- paint-like-a-master


Tài liệu học tập của TotalTraining.com

Total Training Adobe Photoshop CS2 : 03DVD


Total Training Master Collection Advanced Adobe Photoshop CS2 : 01DVD
Total Training Adobe Photoshop CS2 one on one Video Learning : 01DVD
Total Training Adobe Acrobat 7.0 Pro : 01DVD
Total Training Adobe Indesign CS2 : 02DVD
Total Training Adobe Illustrator CS2 : 02DVD
Total Training Video Workshop for Adobe Production Studio I,II : 2DVD
Total Training Adobe Production Studio Premium From Edit To Output : 03DVD
Total Training Adobe Creative Suite 2 : from Design to Delivery 2 : 02DVD
Total Training Adobe GoLive CS2 : 01DVD
Total Training Adobe After Effects 6.5 : 15DVD
Total.Training Adobe After Effects 7 Pro Professional Features : 03DVD
Total.Training Adobe After Effects 7 Essential : 03DVD
Total.Training Advanced Adobe After Effects 7 Pro Broadcast Design Secrets : 02DVD
Total Training Adobe Premiere Pro 2 : 05DVD
Total Training Macromedia Dreamweaver 8 : 02DVD
Total Training Advanced Macromedia Dreamweaver 8 : 01DVD
Total Training Macromedia Flash Professional 8 : 03DVDs
Total Training Advanced Flash Professional 8 Actionscript : 02DVD
Total Training Advanced Flash® Professional 8 Next Level ActionScript : 02DVD (NEW)
Total Training For Website Design Extreme Website Makeover : 02DVD
Total Training Microsoft ASP.NET 2.0 Bundle : 04DVD
Total Training Final Cut Pro 5 The Essentials : 04DVD (NEW)
Total Training Adobe Acrobat 8.0 Pro : 02DVD (NEW)
Total Training Microsoft Expression Web : 02DVD (NEW)
Total Training Advanced Microsoft Expression Web : 01DVD (NEW)
Total Training MS Expression Web: From FrontPage to Expression Web : 01DVD
Total Training Flash Lite 2.1 : 01DVD (NEW)
Total Training MS Visual Studio 2005 Productivity with NET Framework 2.0 : 02DVD (NEW)
Total Training Adobe Flex 2 Rich Internet Applications : 01DVD (NEW)
Total Training Adobe Flex 2 Advanced Visual Programming : 02DVD (NEW)
Total Training Annual Gift 3 Internal : 01DVD (NEW)
Total Training Final Cut Studio A Post Production Workflow : 01DVD (NEW)
Total Training Getting Started with Microsoft Expression Blend : 01DVD (NEW)
Total Training Getting Started with Microsoft Expression Studio : 01DVD (NEW)
Total Training Getting Started with Microsoft Expression Media : 01CD (NEW)

NEW :
Total Training Adobe Photoshop CS3 : 02DVD (NEW)
Total Training Adobe Photoshop CS3: Advanced : 01DVD
Total Training Adobe Photoshop CS3 Enhancing Digital Photographs : 01DVD
Total Training Adobe Photoshop CS3 Channels and Masking : 01DVD
Total Training Adobe Photoshop CS3 Lightroom : 01DVD
Total Training Adobe Flash CS3 Essentials : 02DVD (NEW)
Total Training Adobe Flash CS3 Professional: Flash Animation : 01DVD
Total Training Adobe Flash CS3 Professional: ActionScript 3 Essentials : 01DVD
Total Training Adobe Flash CS3 ActionScript Animation and Games : 01DVD
Total Training Adobe Flash CS3 Production Premium Integration : 01DVD
Total Training Adobe Dreamweaver CS3 Essentials : 02DVD (NEW)
Total Training Adobe Dreamweaver CS3 Advanced : 01DVD (NEW)
Total Training Adobe Illustrator CS3 Essential : 01DVD (NEW)
Total Training Adobe Illustrator CS3: Advanced : 01DVD
Total Training Adobe Indesign CS3 : 01DVD
Total Training From QuarkXpress to InDesign CS3 : 01DVD
Total Training Adobe Encore CS3 Essentials : 01DVD
Total Training Adobe Soudbouth CS3 Essentials : 01DVD
Total Training Adobe CS3 Production Premium : 01DVD
Total Training Adobe CS3 Design: Workflow : 01DVD
Total Training Adobe CS3 Print: Workflow : 01DVD
Total Training Adobe CS3 Web Design: Workflow : 01DVD
Total Training Adobe After Effects CS3: Eseentials : 02DVD
Total Training Adobe After Effects CS3: Advanced : 02DVD
Total Training Microsoft Access 2007: Essentials : 01DVD
Total Training Microsoft Office SharePoint Designer 2007 : 01DVD
Total Training Microsoft Office 2007: Getting Up to Speed : 01DVD
Total Training Microsoft Office Excel 2007: Essentials : 01DVD
Total Training Microsoft Office Excel 2007: Advanced : 01DVD
Total Training Microsoft SQL Server Development : 01DVD
Total Training Microsoft WPF: Essentials : 01CD
Total Traininig ASP.NET AJAX : 01CD
Total Training Adobe Fireworks CS3 : 01CD
Total Training Adobe® Premiere Pro CS3 What's New : 01CD
Total Training from Golive to Dreamweaver CS3 : 01CD
Tài liệu học tập của Lynda.com

Lynda.com - Adobe Photoshop CS3 One on One Preview DVD : 01DVD


Lynda.com - Adobe Photoshop CS3 One on One Beyond the Basics : 01DVD
Lynda.com - Adobe Photoshop CS3 One on One The Essentials : 01DVD
Lynda.com - Adobe Photoshop CS3 One on One Advanced Techniques : 01DVD
Lynda.com - Adobe Photoshop CS3 Extended for 3D : 01DVD
Lynda.com - Adobe Photoshop CS3 for Photographers : 02DVD
Lynda.com - Adobe Photoshop CS3 Color Correction : 01DVD
Lynda.com - Adobe Photoshop CS3 for the Web : 01DVD
Lynda.com - Adobe Photoshop CS3 Creative Photographic Techniques : 01DVD
Lynda.com - Adobe Photoshop CS2 Channels and Marks : 01DVD
Lynda.com - Adobe Photoshop Filters : 02CD
Lynda.com - Adobe Photoshop Lightroom Essential Training : 01DVD
Lynda.com - Adobe Indesign CS3 Essential Training : 01DVD
Lynda.com - Adobe Illustrator CS3 Essential Training : 01DVD
Lynda.com - Adobe Dreamweaver CS3 Essential Training : 01DVD
Lynda.com - Adobe Flash CS3 Essential Training : 01DVD
Lynda.com - Adobe Fireworks CS3 Essential Training : 01DVD
Lynda.com - Adobe Contribute CS3 Essential Training : 01CD
Lynda.com - Avid Xpress Pro 5.5 Essential Editing Repack : 01DVD (NEW)
Lynda.com - Premiere Pro 2 Essential Training : 02CD + 01DVD
Lynda.com - Premiere Pro 2 New Features : 02CD
Lynda.com - InDesign CS2 Professional Typography : 02CD
Lynda.com - Apple Shake 4.1 Essential Training : 01DVD
Lynda.com - Adobe After Effects CS3 Professional Essential Training DVD : 01DVD (NEW)
Lynda.com - Adobe After Effects CS3 Professional Beyond the Basic : 01DVD
Lynda.com - Adobe After Effects CS3 Effects : 01DVD (NEW)
Lynda.com - Adobe Premiere Pro CS3 Essential Training DVD : 01DVD (NEW)
Lynda.com - Adobe Premiere Elements 4 Essential Training : 01DVD
Lynda.com - PHP with MySQL Essential Training DVD : 01DVD (NEW)
Tài liệu học chơi Guitar

Guitar Method In The Style Of Pink Floyd : 01DVD


Guitar Signature Licks - Eric Clapton Acoustic Classics : 01DVD
Homespun Cindy Cashdollar - Learn to Play Western Swing Steel Guitar vol 1 : 01DVD
Aaron Gilmartin - Learn To Play Flamenco Guitar : 02DVD
Fender Getting Started on Electric Guitar : 01DVD
Eric Johnson - Total Electric Guitar : 01DVD
Troy Stetina - Beginning Rock Rhythm Guitar : 01DVD
Vestapol Videos Fingerstyle Guitar New Dimensions and Explorations vol 1 : 01DVD
Advanced Bass Grooves Bass Guitar Instructional : 01DVD
Ultimate Guitar Techniques - Getting A Great Sound : 01DVD
Funk Rhythm Guitar with Ross Bolton : 01DVD
Tuck Andress-Fingerstyle Mastery Guitar Lessons : 01DVD
A Guitarist's Guide to Better Practicing : 01DVD
Amazing Guitar Secrets : 01DVD
Guitar Lesson - Joe Pass - SOLO JAZZ GUITAR : 01CD
Adrian Ingram - Jazz for Electric Blues Guitarist : 01DVD
Tomo Fujita - Accelerate Your Guitar Playing : 01CD
Bob Brozman - Bottleneck Blues Guitar : 01DVD
Emily Remler - Bebop and Swing Guitar Video : 01DVD
Hal Leonard Guitar Method DVD: For the Beginning Electric or Acoustic Guitarist : 01DVD
Plugin + thư viện hình ảnh + Templates

Adobe Photoshop Ebook and Plugin Collection : 01DVD


Plugin and Ebook collection for 3Dsmax : 01DVD
Plugin for After Effects : 01DVD
3DAlbum 3.29 + Style : 01DVD PopDrops DVD Menu Templates NTSC/PAL v1 : 02DVD DVD menus and matching motion background compilations : 01DVD

Dg Foto Art - Fast & Easy Digital Album Creation Tool : 12DVD

Dg Foto Art 5.2 - Software and Tutorials : 01DVD


Dg Foto Art Gallerias - School Sports Vol.1 : 01DVD
Dg Foto Art - Calendars Moments Vol.1 : 01DVD
Dg Foto Art - Calendars Valentine Vol.2 : 01DVD
Dg Foto Art - Calendars Wedding Vol.2 : 01DVD
Dg Foto Art - Wedding Templates vol 1-16 : 04DVD
Dg Foto Art - Templates : 03DVD Creative Album 1-12 : 02DVD
Digital Book vol 1-7 + Creative Album Baby1,2 : 02DVD
Digital Photo Filter 1 + FineArrtScript 1,2 + Old Photo : 01DVD
Calendar 2008 : 01DVD
Album Design 2.0 Windows : 01DVD Atmosphere Studio Photo Album : 03DVD
Drive Art Templates - Wedding 1 : 01DVD (NEW) Weddings Templates (DVD Label, DVD Box Cover) : 01DVD
Templates of Wedding Pictures : 04DVD (NEW)
Picture Frames for Photoshop : 01DVD (NEW)
Avermagic Textures (High Res) for Photoshop 29 volume : 05DVD (NEW) Graphic Authority Urban Youth Templates v1 : 03DVD
Graphic Authority Wedding Templates v1 : 02DVD
Graphic Authority Wedding Templates v2 : 03DVD
Graphic Authority Lil_Kids v1 : 03DVD
Graphic Authority Senior Styles : 01DVD
Graphic Authority Graphics Choice : 01DVD
Graphic Authority The Studio Library : 03DVD
Graphic Authority Made To Change Vintage : 01DVD
Graphic Authority Made To Change Lifestyles : 01DVD
Graphic Authority Made To Change Backgrounds : 01DVD
Graphic Authority Artistic Expressions - Vol 1 Frames : 01DVD
Graphic Authority Artistic Expressions - Vol 2 Frames : 01DVD

Digital Juice - JuiceDrops Libraries

Juice Drops 01 - highIMPACT : 04DVD


Juice Drops 02 - techXTREME : 04DVD
Juice Drops 03 - cleanCUTS : 01DVD
Juice Drops 04 - ultraGRUNGE : 04DVD
Juice Drops 05 - subtleIMPACT : 04DVD
Juice Drops 06 - ultraFRESH : 03DVD
Juice Drops 07 - hyperXTREME : 04DVD
Juice Drops 08 - techIMPACT : 04DVD
Juice Drops 09 - highIMPACT II : 05DVD
Juice Drops 10 - ultra3D : 03DVD
Juice Drops 11 - xtraGRUNGE : 04DVD
Juice Drops 12 - retroFRESH : 02DVD
Juice Drops 13 - peopleEDGE : 01DVD
Juice Drops 14 - subtleIMPACT II : 03DVD
Juice Drops 15 - highIMPACT III : 04DVD
Juice Drops 16 - ultraCUTS : 02DVD
Juice Drops 17 - scienceIMPACT : 04DVD
Juice Drops 18 - cleanCUTS II : 01DVD
Juice Drops 19 - medicalIMPACT : 04DVD
Juice Drops 20 - illustratedIMPACT : 02DVD
Juice Drops 21 - businessIMPACT : 04DVD
Juice Drops 22 - boundlessEDGE : 01DVD
Juice Drops 23 - cleanCUTS III : 01DVD
Juice Drops 24 - geoIMPACT : 06DVD
Juice Drops 25 - shadedEDGE : 03DVD
Juice Drops 26 - paperCUTS : 01DVD
Juice Drops 27 - glassEDGE...
Juice Drops 28 - freshFORM : 01DVD
Juice Drops 29 - flowerPOWER : 05DVD
Juice Drops 30 - lifeSHADES : 02DVD
Juice Drops 31 - foodFUSION : 03DVD
Juice Drops 32 - templateCUTS : 05DVD
Juice Drops 33 - ethnicECHOES : 03DVD
Juice Drops 34 - fluidFORM : 01DVD
Juice Drops 35 - futureTECH : 04DVD
Juice Drops 36 - natureCUTS : 06DVD
Juice Drops 37 - sportsCUTS : 02DVD
Juice Drops 38 - pastelSKETCH : 03DVD
Juice Drops 39 - allFLAGS : 01DVD
Juice Drops 40 - frameCUTS (FULL) : 06DVD
Juice Drops 41 - frescoVITA : 06DVD
Juice Drops 42 - highIMPACT IV : 03DVD
Juice Drops 43 - popLIFE : 02DVD
Juice Drops 44 - frameCUTS II : 05DVD
Juice Drops 45 - halloweenHAUNTS : 02DVD
Juice Drops 46 - thanksGIVING : 02DVD
Juice Drops 47 - merryCHRISTMAS : 02DVD
Juice Drops 48 - grungeCUTS : 03DVD
Juice Drops 49 - signBOARDS : 03DVD
Juice Drops 50 - happyEASTE : 03DVD
Juice Drops 51 - boldIDEAS : 01DVD
Juice Drops 52 - julyFOURTH : 02DVD
Juice Drops 53 - childsPLAY : 01DVD
Juice Drops 54 - jaggedEDGE : 01DVD
Juice Drops 55 - fairyTALES : 01DVD
Juice Drops 56 - sideSCROLLERS : 01DVD
Juice Drops 57 - simpleTHOUGHTS : 01DVD
Juice Drops 58 - highIMPACT V : 01DVD
Juice Drops 59 - allPARTICLES : 01DVD
Juice Drops 60 - freshCRAWL : 01DVD
Juice Drops 61 - baseCAMP : 01DVD
Juice Drops 62 - reflectiveTHOUGHTS : 01DVD
Juice Drops 63 - letsCELEBRATE : 01DVD
Juice Drops 64 - allFIRE : 02DVD
Juice Drops 65 - highIMPACT VI : 01DVD
Juice Drops 66 - driftAWAY : 01DVD
Juice Drops 67 - fireWORKS : 01DVD
Juice Drops 68 - winterWONDERLAND : 02DVD
Juice Drops 69 - multiCULTURAL : 01DVD
Juice Drops 70 - gridSCAPE : 01DVD (NEW)

Print Design Elements Libraries :

Print Design Elements 01 - Square Frames : 01DVD


Print Design Elements 02 - Round Frames : 02DVD
Print Design Elements 03 - Shape Frames : 02DVD
Print Design Elements 04 - Tech Icons : 04DVD
Print Design Elements 05 - Around The House Icons : 04DVD
Print Design Elements 06 - Mixed Icons : 04DVD
Print Design Elements 08 - Scroll Works 1 : 01DVD
Print Design Elements 09 - Scroll Works 2 : 01DVD
Print Design Elements 10 - Scroll Works 3 : 01DVD

Datacraft Sozaijiten Collection (tron bo 203 volume) : 15DVD (NEW)

Hemera Photo-Objects vol 1,2,3 and more : 05DVD


25.000 ClipArt for Designer : 01DVD
Focus 500.000 Images : 01DVD

Art Explosion 600,000 : 05DVD


Art Explosion Scrapbook Factory Deluxe v4.0.0.9 : 02DVD

VectorFX 2005 v1 50.000 ClipArt : 01DVD


Vector ClipArt Collection v1 : 01DVD (Aridi Graphics, Font Pack 2007, Icons)
Vector ClipArt Collection v2 : 01DVD (iStockphoto.com, Pixellogo Products)
Vector ClipArt Collection v3 : 01DVD (ZZVE.com)
Vector ClipArt Collection v4 : 01DVD (shutterstock, GMVectultimate, Vector Logo)
Vector ClipArt Collection v5 : 01DVD (Dover ClipArt)

PowerPoint Templates collection : 02DVD


PowerPoint Templates collection DVD3 (Power Plugs Ultimate Edition for MS Power Point 09CD)

Web Templates :
Designload.net - Web Templates : 01DVD (New)
Joomla Templates and Tutorials : 01DVD
BoxedArt Templates : 02DVD
Monster Templates : 08DVD (dung luong moi dia deu tu 3,95G den 4,15G)
DVD1 : 0000 - 2499
DVD2 : 2500 - 3999
DVD3 : 4000 - 6099
DVD4 : 6100 - 6899
DVD5 : 6900 - 8199
DVD6 : 8200 - 9099
DVD7 : 10000-10999
DVD8 : 9100 - 9999, 11000+

Xem thêm thông tin tại :

1/ http://www.pixelpops-shop.com/ PopDropsHD-Vol-1_p_191-208.htm l

2/ http://www.digitalvideoteam.co .uk/menus/dvd_menus.htm

3/ http://www.dgfotogalleria.com/

4/ http://www.spc-international.c om/

5/ http://www.driveart.com/prodty pe.asp?PT_ID=6&strPageHistory= catLAYOU

6/ http://www.avermagic.com/

7/ http://www.graphicauthority.co m/products/bc_wedding.html

8/ http://www.digitaljuice.com/pr oducts/product_volumes.asp?cid =2&pvid=9

9/ http://www.digitaljuice.com/pr oducts/product_volumes.asp?cid =2&pvid=15

10/ http://www.sozaijiten.com/cdro m/

11/ http://www.novadevelopment.com /Products/us/aqw/default.aspx

12/ http://www.ezscreenprint.com/i ndex.asp?PageAction=VIEWCATS&C ategory=45


Tài liệu học tập Flash

Total Training Macromedia Flash Professional 8 : 03DVD


Total Training Advanced Flash Professional 8 Actionscript : 02DVD
Total Training Advanced Flash® Professional 8 Next Level ActionScript : 02DVD
Total Training Adobe Flash CS3 Essentials : 02DVD (NEW)
Total Training Adobe Flash CS3 Professional: Flash Animation : 01DVD
Total Training Adobe Flash CS3 Professional: ActionScript 3 Essentials : 01DVD
Total Training Adobe Flash CS3 Production Premium Integration : 01DVD
Cartoonsmart.com Flash Tutorials : 12DVD (NEW)
Photoshopcafe.com Flash CS3 Training : 01DVD
LearnFlash.com 72 Tips and Tricks : 01DVD
LearnFlash.com Logo Design : 01CD
LearnFlash.com Animation & Intros : 01CD
LearnFlash.com Building Websites In Flash 8 video training : 01CD
Tài liệu và thư viện Video Editing : 20.000/DVD
Xem thêm tại http://www.totaltraining.com

Total Training Adobe Premiere Pro 2 : 05DVD


Total Training Adobe After Effects 7 Pro Professional Features : 03DVD
Total Training Adobe After Effects 7 Essential : 03DVD
Total Training Advanced Adobe After Effects 7 Pro Broadcast Design Secrets : 02DVD
Total Training Adobe Production Studio Premium From Edit to Output : 03DVD
Total Training Video Workshop for Adobe Production Studio I,II : 2DVD
Total Training Adobe After Effects 6.5 Pro : 15DVD
Total Training Adobe After Effects CS3: Eseentials : 02DVD
Total Training Adobe After Effects CS3: Advanced : 02DVD
Total Training Adobe Production Studio Premium CS3 : 01DVD
Total Training Final Cut Pro 5 The Essentials : 04DVD
Total Training Final Cut Studio a Post-Production Workflow : 01DVD
Focal Press - After Effects Apprentice : 01DVD
Peachpit Press - Adobe After Effects 6.5 Magic : 01DVD
Pixelpops Design 3D Photomontage Using Adobe Photoshop and After Effects : 01DVD
ToolFarm- Knoll Light Factory - Pro & Editors Training DVD : 01DVD
The Anvel Collection - Motion Graphics Project Lesson for Adobe After Effects : 02DVD

zaxwerks

Xem thêm tại http://www.zaxwerks.com/dvdtra ining/index.shtml

Zaxwerks - Making It Look Great v1,2,3 : 01DVD giá 25.000 (NEW)
Zaxwerks - Invigorator v1 : 01DVD (NEW)
Zaxwerks - ProAnimator 4.5 with Tutorials : 01DVD (NEW)
Zaxwerks - After Effect Plugin Collection : 01DVD (NEW)

Lynda.com

Lynda.com After Effects CS3 Professional Essential Training DVD : 01DVD


Lynda.com Adobe After Effects CS3 Professional Beyond the Basic : 01DVD
Lynda.com Adobe After Effects CS3 - Effects : 01DVD
Lynda.com Premiere CS3 Professional Essential Training DVD : 01DVD
Lynda.com Premiere Elements 4 Essentials Training : 01DVD
Lynda.com Avid Xpress Pro 5.5 Essential Editing : 01DVD

Stash Magazine Issue 1--45 : 45DVD

Xem thêm tại http://www.stashmedia.tvCreative Cow

Xem thêm tại http://www.shockingtales.com/i llusion/apprenGuide.html

Creative Cow Master Series Internet Killed the Video Star : 01DVD
Creative Cow Master Series Serious Effects And Compositing : 01DVD

Creative Cow Serious Effects & Compositing Advanced Techniques for After Effects : 01DVD
Creative Cow Master Series - The Apprentice Magician's Guide to particleIllusion 3 : 01DVD

Creative Cow Master Series - Particle Illusion Fusion vol 1 : 01DVD
Xem thêm tại http://gnomonology.com/prod/14

FXPhd After Effects 7.0 : 01DVD
Gnomonology - Bullets, Dust Hits and Debris : 01DVD
Gnomonology - The Refinery Project : 01DVD

Turbo Training Advanced Visual Effects 1 : 01DVD


Turbo Training Advanced Visual Effects 2 : 01DVD
Turbo Training ParticleFX For Film : 01DVD
Digital Compositing for Film and Video 2nd : 01DVD
Digital Media Training Series - Inside Adobe Premiere Pro : 01DVD
Digital Media Training Series - Inside Avid Xpress Pro : 01DVD
Gnomon Training - Photoshop for Digital Production Essential Techniques for Film, Broadcast and Games : 02DVD
Gnomon Training - Image Based Modeling Essentials - 3D Modeling from Photographs : 02DVD
Gnomon Training - Spherical Panoramic Photography : 02DVD
Calument Photographic Portrait Lighting Techniques : 01DVD
Photoshop for wedding photographers : 01DVD
Professional Wedding Videography : 01DVD
Adobe Photoshop CS3 for Photographers : 01DVD
Weddings Templates (DVD Label, DVD Box Cover) : 01DVD

Total Training Presents Adobe Premiere Pro Tips and Tricks : 02CD


Total Training After Effects Animation and Special Effects II : 03CD
Total Training After Effects 3D Expression Text and Design Project CD : 01CD
Total Training After Effects The Fundamentals : 05CD
Total Training Whats NEW in After Effects 6.5 part 2 : 03CD
Adobe After Effects 7 - Power Star : 01CD
Action Movie Essentials After Effects : 01CD
Desktop Images - The Motion Graphics Problem Solver : 02CD
Desktop Images - Distinguished Backgrounds : 01CD
Desktop Images - Graphic Details : 02CD
Desktop Images - Avid Editing Essentials Level 1 : 01CD
Tài liệu học Quay phim - Chụp ảnh : 25.000/DVD
Elite Video Nikon D200 Training : 01DVD
Elite Video Nikon D80 Training : 01DVD
Elite Video Digital Lighting Magic : 01DVD
Elite Video The Wedding Videographer's Companion vol1 : 01DVD
Master of Wedding Photography I : 01DVD
Master of Wedding Photography II : 01DVD
VASST - Director/Cameraman Camera Techniques : 02DVD
Canon Advanced Techniques: Through the Eyes of a Pro volume 1,2 : 02DVD (NEW)
Blue Crane Digital Rresent - Introduction to the Canon Digital Rebel XT : 01DVD
Introduction To The Canon Digital Rebel XTi/EOS 400D XTi : 01DVD

Xem thêm tại http://www.bluecranedigital.co m/XTi.htm

Vision of Light : 01DVD
Shoot Great Video : 01DVD
The Best of Dean Collins on Lighting : 01DVD
Studio Portrait Lighting DVD (Joe Craig) : 01DVD
VASST Video Editing Master Class - Editing on the Right Side of The Brain : 01DVD
Power of Lighting for film and video 1,2,3,4 : 02DVD

Xem thêm tại http://www.poweroflighting.comHollywood Camera Work vol 1,2,3,4,5,6 : 06DVD

Xem thêm tại http://www.hollywoodcamerawork .usDigital Cinema Training

Xem thêm tại http://digitalcinematraining.c om

Digital Cinema Training - Basic Production vol.1,2 : 02DVD
Digital Cinema Training - Scriptwriting and Editing : 01DVD
Digital Cinema Training - Movie Production vol.1-5 : 05DVD
Digital Cinema Training - Gear Guide vol.1-4 : 04DVD
Digital Cinema Training - Lighting Set vol.1-4 : 04DVD
Digital Cinema Training - Field Manual : 01CD

2-Day Dov S-S Simens Film School : 02DVD
Xem thêm tại http://dovsimensfilmschool.com /dvd.html

How to make your Movie - An Interactive Film School 2.0 : 02CD

Amateur Photographer Mag DVD Top photo : 01DVD
Amateur Photographer Mag DVD-Guide to composition : 01DVD

Avid Liquid 7.2 + Viet Tutorials : 01DVD gia 40.000


Classondemand.net - Complete Training for Avid Liquid : 06DVD + 01CD (NEW)
http://tinyurl.com/6nj2uq
Plugin for After Effects : 01DVD gia 30.000
3DAlbum + Style : 01DVD gia 30.000

Danh sách đĩa được cung cấp trên Website này chỉ mang tính chất tham khảo bởi vì chúng tôi còn rất nhiều loại đĩa khác nữa vì vậy nếu bạn không tìm thấy đĩa mình cần thì có thể liên hệ với chúng tôi để được giúp đỡ.
: 2008
2008 -> THỦ TƯỚng chính phủ
2008 -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh thừa thiên huế Độc lập Tự do Hạnh phúc
2008 -> Định nghĩa sác xuất Bài 1
2008 -> UỶ ban nhân dân tỉnh thừa thiên huế`
2008 -> BỘ KẾ hoạch và ĐẦu tư
2008 -> UỶ ban chứng khoán nhà NƯỚc cấp chứng nhậN ĐĂng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng chỉ CÓ nghĩa là việC ĐĂng ký chào bán cổ phiếU ĐÃ thực hiện theo các quy đỊnh của pháp luật liên quan mà không hàM Ý ĐẢm bảo giá trị CỦa cổ phiếU
2008 -> Ủy ban nhân dân tỉnh an giang cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
2008 -> Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng số 18 báo cáo tài chính tóm tắt quý 3/2008
2008 -> Bài 12. Biến đổi dãy số. Cho dãy số nguyên dương a = (a1, a2, an)
2008 -> VÀ phát triển nông thôN
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương