Cấu trúc bài giảng TÊn bài họC: ĐỌc văn bản 1: Giới thiệu Khởi độngtải về 14.49 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu14.05.2024
Kích14.49 Kb.
#57606
Cấu trúc KHBD


Cấu trúc bài giảng


TÊN BÀI HỌC:
ĐỌC
Văn bản 1:


Giới thiệu
Khởi động
I. Đọc - tìm hiểu chung
1. Tác giả
2. Tác phẩm
a. Xuất xứ và hoàn cảnh sáng tác
b. Thể loại
c. Bố cục
II. Khám phá văn bản
III. Tổng kết


KẾ HOẠCH BÀI DẠY
TÊN BÀI HỌC
ĐỌC
Văn bản 1:


I. MỤC TIÊU
1. Về năng lực
1.1. Năng lực đặc thù
1.2. Năng lực chung
2. Về phẩm chất
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU
1. Thiết bị: Máy chiếu, máy tính, Giấy Ao, bút dạ hoặc bảng phụ để HS làm
việc nhóm, Phiếu học tập, Bộ tranh ảnh (dạng truyền thống, dạng thẻ), video clip, âm nhạc,…
2. Học liệu: SGK Ngữ văn 11 (bộ Cánh Diều), tập 1; sách Bài tập Ngữ văn 11,
tập 1; sách tham khảo Phiếu học tập phát triển năng lực đọc hiểu văn bản Ngữ văn 11,tập 1; sách tham khảo Bài tập đọc hiểu Ngữ văn 11; Đọc hiểu mở rộng Ngữ văn 11; học liệu điện tử…
III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC
A. DẠY HỌC ĐỌC HIỂU
Văn bản 1:
SÓNG (Xuân Quỳnh)
(..tiết)
Hoạt động 1: Khởi động và xác định vấn đề/nhiệm vụ học tập
1.1. Mục tiêu:
1.2. Nội dung, sản phẩm và cách thức tổ chức:
Hoạt động 2: Hình thành kiến thức, kĩ năng mới
2.1. Mục tiêu:
2.2. Nội dung, sản phẩm và cách thức tổ chức:
- Tìm hiểu chung
- Đọc hiểu văn bản
- Tổng kết
Hoạt động 3: Luyện tập, vận dụng
3.1. Mục tiêu: Giúp HS kết nối và vận dụng kiến thức đã học vào thực tế đời sống.
3.2. Nội dung, sản phẩm và cách thức tổ chức:
C. DẠY HỌC THỰC HÀNH TIẾNG VIỆT
(01 tiết)
Hoạt động 1: Thực hành
1.1. Mục tiêu: Xác định được các biện pháp lặp cấu trúc và phân tích được tác
dụng sử dụng.
1.2. Nội dung, sản phẩm và cách thức tổ chức:
Hoạt động 2: Vận dụng
2.1. Mục tiêu: Giúp HS vận dụng kiến thức về lặp cấu trúc cú pháp, tác dụng
của biện pháp tu từ lặp cấu trúc cú pháp.
2.2. Nội dung, sản phẩm và cách thức tổ chức:


D. DẠY HỌC VIẾT
VIẾT BÀI NGHỊ LUẬN VỀ MỘT TƯ TƯỞNG, ĐẠO LÍ
(03 tiết)
Hoạt động 1: Khởi động và xác định vấn đề học tập
1.1. Mục tiêu: Thu hút sự chú ý, tạo hứng thú học tập; kết nối những bài học trước đó; huy động tri thức, trải nghiệm nền; xác định nhiệm vụ học tập.
1.2. Nội dung, sản phẩm và cách thức tổ chức:
Hoạt động 2: Hình thành kiến thức mới
2.1. Mục tiêu: Giúp học sinh hình thành kiến thức, kĩ năng viết bài văn nghị luận về một tư tưởng, đạo lí
2.2. Nội dung, sản phẩm và cách thức tổ chức:
Hoạt động 3: Thực hành
3.1. Mục tiêu: Giúp HS thực hành luyện tập và biết vận dụng kiến thức về cách thức viết bài văn nghị luận về một tư tưởng, đạo lí.
3.2. Nội dung, sản phẩm và cách thức tổ chức:
E. DẠY HỌC NÓI VÀ NGHE
TRÌNH BÀY Ý KIẾN ĐÁNH GIÁ, BÌNH LUẬN VỀ MỘT TƯ TƯỞNG, ĐẠO LÍ
(1,5 tiết)
Hoạt động 1: Khởi động và xác định vấn đề học tập
1.1. Mục tiêu: Thu hút sự chú ý, tạo hứng thú học tập; huy động tri thức, trải
nghiệm nền; xác định nhiệm vụ học tập.
1.2. Nội dung, sản phẩm và cách thức tổ chức:
Hoạt động 2: Hình thành kiến thức mới
2.1. Mục tiêu: Giúp học sinh hình thành kiến thức, kĩ năng trình bày ý kiến đánh giá, bình luận một tư tưởng, đạo lí.
2.2. Nội dung, sản phẩm và cách thức tổ chức:
Hoạt động 3: Thực hành
3.1. Mục tiêu: Giúp HS thực hành luyện tập và biết vận dụng kiến thức về cách thức trình bày ý kiến đánh giá, bình luận một tư tưởng, đạo lí vào thực hiện các bài tập.
3.2. Nội dung, sản phẩm và cách thức tổ chức:
* Lưu ý:
+ Phải có Bảng kiểm đánh giá hoạt động nói - nghe
tải về 14.49 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương