Câu hỏi VI sinh vậT. docx


Câu 19: phân biệt các tính chất cơ bản của ngoại độc tố và nội độc tốtải về 1.28 Mb.
Chế độ xem pdf
trang9/37
Chuyển đổi dữ liệu07.02.2024
Kích1.28 Mb.
#56539
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   37
CÂU HỎI VI SINH VẬT.docx
CD Sinh YB, Di Truyen te bao
Câu 19: phân biệt các tính chất cơ bản của ngoại độc tố và nội độc tố
Tính chất
Ngoại độc tố
Nội độc tố
-Liên hệ giữa tế bào vi
sinh vật và độc tố.
Dế dàng khuếch tán từ
vi sinh vật vào môi
trường.
- Khó khuêch tán ra môi
trường, kết hợp chặt chẽ
với các phần bên trong tế
bào.
11:08 06/02/2024
Trang 17 / 121


- Vi sinh vật độc tố.
-Bản chất hóa học
- Đối với tác động của
nhiệt độ.
-Khả năng gây độc.
-Tính kháng nguyên
-Khả năng trở thành
vacxin
- Biến thành anatoxin
( kháng nguyên độc tố)
-Chủ yếu là các vi khuNn
Gram+
-Các dạng protein hòa tan
-Không bền nhiệt
-Độc tính mạnh
-Rất cao
-Rất cao
-Có thể
-Thường là các vi khuNn
Gram-
- Tổ hợp csc loại gluxit-
lipit-polypeptit không tan.
-Bền nhiệt
-Độc tính yếu
-Yếu hơn
-Rất thấp
-Không thể
Câu 20: Những câu sau đây đúng hay sai giải thích
a/ Với 10 phút thanh trùng bằng nồi áp suất hơi nước ở 121oC là đủ đề diệt
khuẩn của tất cả các loại môi trường
Sai, phụ thuộc vào mức độ tạp nhiễm của môi trường và bản chất cũng như số
lượng môi trường đem thanh trùng .
b/ Một sản phẩn được thanh trung paxtơ là một sản phẩm vô trùng
Sai, sản phNm vẫn còn các bào tử, đặc biệt là các bào tử của những vi khuNn ưa
nhiệt.
c/ Các tia tử ngoại chỉ có thể thanh trùng được các môi trường cho ánh sáng đi
qua và với một lớp mỏng môi trường
Đúng, vì chỉ UV có bản chất là những bước sóng ngăn 
100-4000
A0 do đó chúng
chỉ thanh trùng được các môi trường cho ánh sáng đi qua …..
d/ javen sẽ mật tác dụng nếu lạm dụng thường xuyên
Đúng, bản chất javen là một chất tNy rửa và có tác dụng diệt khuNn nếu dùng nhiểu,
lạm dụng thì sẽ dần mất tác dụng.

tải về 1.28 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   37
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương