Câu hỏi VI sinh vậT. docx


cơ thể nhiễm sặc thể tương đồng nhưng khác vềtải về 1.28 Mb.
Chế độ xem pdf
trang6/37
Chuyển đổi dữ liệu07.02.2024
Kích1.28 Mb.
#56539
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   37
CÂU HỎI VI SINH VẬT.docx
CD Sinh YB, Di Truyen te bao
cơ thể nhiễm sặc thể tương đồng nhưng khác về
trạng thái đột biến.
(4)- kiểu chuyển gen trong đố một phage được dùng
làm một vectơ để mạng AND từ bi khuẩn cho sang
vi khuẩn nhận.
(5) – một tế bào F+ trong đó plasmid F được gắn vào
thể nhiễm sắc của tế bào mang.
I – (1); II – (4); III – (2); IV – (5); V – (3).
Câu 14. Các câu sau đây là đúng hay sai? Giải thích?
a/ Tần số đột biến là tỉ số của chủng đột biến trong quần thể vi khuẩn nghiên
cứu.
Sai, Tần số đột biến là xác xuất xuất hiện một đột biến trong khoảng thời gian
tương ứng với một thế hệ.
b/ Biến nạp được thực hiện không cần sự tiếp xúc trực tiếp giữa hai tế bài cho
và nhận hoặc nhờ phage tải nạp gen từ tế bào cho.
11:08 06/02/2024
Trang 14 / 121


Đúng, đây là sự chuyển vật chất thông tin di truyền qua AND trần (AND biến nạp)
vào tế bào nhận. tế bào khả biến.
c/ Trong hiện tượng truyền thông tin di truyền bằng biến nạp AND ngoại lai
phải là AND một mạch.
Sai, đoạn AND biến nạp phải là AND hai mạch, mặc dù khi đi qua và gia nhập vào
bên trong tế bào một trong hai mạch bị phân giải.
d/ Trong hiện tượng tiếp hợp các chủng đột biến Hfr được đặc trưng bởi yếu tố
F gia nhập vào hệ gen của tế bào cho.
Đúng. Vì tế bào F+ trong đó plasmid F được gắn vào nhiễm sắc của tế bào mang
thành Hfr.
e/ Trong quá trình tải nạp phage ôn hòa là phage khuyết mang gen của tế bào
cho biến tế bào nhận thành tế bào tiềm tan.
48
Đúng, phage ôn hòa mang gne của tế bào cho biến tế bào nhận thành tế bào tiềm tan.
f/ Trong việc hình thành plasmid tái tổ hợp thì diều kiện cần thiết là AND tạo dòng (gia
nhập)
Đúng, đề có được các đâu gắn tương bù thì mới gắn lại được để hình thành AND tái tổ hợp.

tải về 1.28 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   37
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương