Câu hỏi VI sinh vậT. docx


Người ta muốn sàng lọc một ngân hàng AND genom của một cơ thể được thiếttải về 1.28 Mb.
Chế độ xem pdf
trang5/37
Chuyển đổi dữ liệu07.02.2024
Kích1.28 Mb.
#56539
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   37
CÂU HỎI VI SINH VẬT.docx
CD Sinh YB, Di Truyen te bao
Người ta muốn sàng lọc một ngân hàng AND genom của một cơ thể được thiết
lập từ các đoạn AND với kích thước trung bình 15 kilopb cho nhập vào trong
phage EMBL-3 (tức là 1 phage chỉ chứa 15 kilopb = 15.000pb).
Gen nôm của cơ thể này dùng để xây dựng lên ngân hàng gen bao gồm
3.109pb. Người ta muốn trang đều các phage EMBL-3 trên mặt thạch để sao
cho các đoạn AND tách dời nhau.
Hỏi phải trang bao nhiêu phage EMBL-3 để toàn bộ gennom của cơ thể này
được biểu hiện, biết rằng về lí thuyết số đoạn tạo dòng trong phage giảm đi 5
lần.
11:08 06/02/2024
Trang 13 / 121


Gen nôm của cơ thể sẽ được cắt thành 15.000 pb, tức là thành 3.109/15.000 =
20.000 đoạn.
Về lí thuyết mỗi đoạn này tạo thành 1 phage EMBL-3. Nếu mỗi đoạn sinh ra là độc
lập với nhau thì cần 200.000 phage EMBL-3 sẽ đủ để thể hiện toàn bộ gen nôm của
cơ thể.
Do các đoạn AND sẽ chồng cài lên nhau trong khi trang nên hiệu xuất chỉ còn lại là
20% do đó muốn tất cả các đoạn AND 15 kilo pb của cơ thể biểu hiện thì phải trang
gấp 5 lần số phage EMBL-3 (tương đương với 5 gen nôm) để nhận được kết quả là
toàn bộ gen được biểu hiện.
Câu 13. Cho các thuật ngữ ở cột A và tính chất được mô tả ở cột B. Hãy ghép
các thuật ngữ ở cột A sao cho phù hợp với tính chất ở cột B
Cột A
Cột B
I – Biến nạp.
II – Tải nạp.
III – Tiến hợp.
IV. Tế bào Hfr.
V. Alen.
(1) – kiểu biến đổi gen trong đó một tế bào nhận tiếp
nhận một số gen từ các phân tử AND tự do trong
dung dịch.
(2) – kiểu chuyển gen từ tế bào cho sang tế bào nhận
phụ thuộc vào sự tiếp xúc trưc tiếp giữa hai tế bào.
(3) – các gen tồn tại ở cùng một vị trí tương ứng trên

tải về 1.28 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   37
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương