Câu hỏi trả LỜi ngắn nêu những cơ sở lý luận hình thành Tư tưởng Hồ Chí Minh?tải về 19.91 Kb.
trang5/5
Chuyển đổi dữ liệu02.09.2023
Kích19.91 Kb.
#55107
1   2   3   4   5
CÂU HỎI TRẢ LỜI NGẮN VÀ TỰ LUẬN

5. Thế nào là "Cần, Kiệm, Liêm, Chính" theo quan điểm về đạo đức cách mạng của Hồ Chí Minh. Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, hiện nay sinh viên cần thực hiện tốt những nội dung gì?
* Quan điểm về chuẩn mực đạo đức cách mạng "cần, kiệm, liêm, chính" theo tư tưởng Hồ Chí Minh:
- Cần: siêng năng chăm chỉ, lao động có kế hoạch, có hiệu quả, có năng suất cao với tinh thần tự lực cánh sinh.
- Kiệm: tiết kiệm (thời gian, công sức, của cải…) của nước của dân, không phô trương.
- Liêm: luôn tôn trọng của công và của dân. Phải trong sạch không tham lam tiền của, địa vị, danh tiếng.
- Chính: thẳng thắn, đứng đắn
* Liên hệ trách nhiệm của sinh viên hiện nay trong học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh:
- Ra sức học tập, rèn luyện phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ của sinh viên, tích cực tham gia các hoạt động góp phần xây dựng Nhà trường vững mạnh.
- Thực hiện cần, kiệm, liêm, chính; xây dựng nếp sống trong sáng, giản dị và luôn khiêm tốn, cầu tiến bộ.
- Tin vào sức mạnh nhân dân, kính trọng nhân dân và hết lòng, hết sức phục vụ nhân dân; có lòng nhân ái, vị tha, khoan dung, nhân hậu với mọi người.
tải về 19.91 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   2   3   4   5
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2023
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương