Câu hỏi thực hành ksttải về 9.54 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu15.05.2024
Kích9.54 Kb.
#57637
Câu hỏi thực hành KST


Câu hỏi thực hành KST
Tổ 1

 1. Hình thể sán lá phổi

 2. Thể hoạt động của e.coli

 3. Hình thể trứng giun đũa

 4. Thể hoạt động G.lamblia

 5. Nấm hữu giới

 6. Tư dưỡng vivax

 7. Cách lấy bệnh phẩm vảy da

 8. KST sốt rét hay nhầm với những loại nào

 9. Những bất thường ở ký sinh trùng sốt rét

 10. Những hiệu quả trong dùng lugol và nước muối sinh lý trong xét nghiệm phân

 11. So sánh trứng sán lá ruột và sán lá phổi

 12. Dụng cụ và hóa chất trong xét nghiệm phân bằng nước muối sinh lý và lugol

 13. Hình thể trứng sán lá

 14. Thể bào nang E.histolytica

 15. Quy trình xét nghiệm nấm trực tiếp

 16. Hình thể sán dây bò

 17. Xét nghiệm phân

 18. Hình thể phân liệt p.falci

 19. Hình thể giun móc trưởng thành

 20. So sánh tư dưỡng falci và vivax

 21. Xn phân WIllis hình thể nấm gây bệnh

 22. Đặc điểm thể tư dưỡng falci

 23. Thời gian XN phân

Tổ 2

 1. Trình bày kỹ thuật willis

 2. Mô tả thể giao bào vivax

 3. Mô tả hình thể, đặc điểm con trưởng thành giun đũa

 4. So sánh hạt phấn hoa với trứng sán lá ruột

 5. Phân biệt trứng g.đũa và trứng g.tóc

 6. Cách lấy phân

 7. Mô tả con trưởng thành giun tóc

 8. Mô tả giao bào falci

 9. Mô tả B.coli

 10. Tư dưỡng F

 11. Trứng sán lá phổi

 12. Thiết bị xn nấm

 13. So sánh falci vivax

 14. Tư dưỡng vivax

 15. Nấm hữu giới

 16. Xn phân trực tiếp

 17. hình thể trứng sán lá gan nhỏ

 18. Hình thể bào tử hữu tính của ....(cái gì đó chị Yến quên r)

 19. hình thể dinh dưỡng của nấm

 20. con trưởng thành của giun móc

 21. Trứng sán lá phổi

 22. Thể hđ của e coli

 23. Cách lấy bệnh phẩm vảy da

 24. KST sốt rét hay nhầm với những loại nào

 25. Đặc điểm của giun đường ruột

 26. Mô tả hình thể sán dây lợn

 27. Ưu nhược điểm của pp willis

 28. So sánh bào nang e coli và e his

 29. Nêu đặc điểm con trưởng thành sán lá phổi

 30. Kĩ thuật nhuộm máu kst

 31. Hình thể E.his

 32. Hình thể sán lá ruột lớn

 33. phương pháp xét nghiệm nấm trực tiếp đối với : mủ, đờm, phân và các chất dịch khác

 34. Trình bày về bào nang E.histolytica ( đứa cạnh t làm về bào nang Giardia lamblia )

 35. Hình thể trứng sán dây

 36. Phân biệt giao bào falci và vivax

 37. Th cạnh t còn câu gì mà liên quan đến thời gian của kst sốt rét nữa

 38. Trình bày thể lớn và thể nhỏ của E.his

 39. Tác dụng của nước muối sinh lý và lugol

 40. Đặc điểm thể phân liệt vivax

 41. Phân biệt con trưởng thành g.móc và g.kim

 42. Quy trình xn nấm ở da móng tóc vảy

TỔ 3

 1. hình thể bào tử vô giới nấm và cách bảo quản phân khi chưa sử dụng.

 2. Ng lý và quy trình của Willis

 3. Hình thể giun tóc

 4. bộ phận dinh dưỡng nấm và cách lấy bp vảy da.

 5. hình thể trứng giun móc/mỏ

 6. trình bày kỹ thuật XN phân bằng nước muối sinh lý và lugol

 7. Thời gian, vị trí lấy máu để XN kst sốt rét

 8. So sánh trứng giun móc với trứng giun kim

 9. Trình bày ưu + nhược điểm Willis

 10. So sánh hồng cầu do Falci và Vivax kí sinh

 11. Dụng cụ xét nghiệm phân

 12. Trình bày hình thể con trưởng thành giun kim

 13. Trình bày thể hoạt động G.Lamblia

 14. Cách đọc kết quả xn phân và hình thể sán las phổi

 15. Trình bày ưu nhược giọt đặc/ đàn + hình thể trưởng thành giun kim

Tổ 4

 1. Miêu tả giun tóc

 2. Cách pha Giemsa nhuộm

 3. Trình bày đặc điểm của ấu trùng/ con trưởng thành giun chỉ malayi

 4. Ưu nhược điểm của xét nghiệm phân bằng nước muối sinh lý và lugol

 5. Trình bày vivax thể giao bào

 6. Trình bày đặc điểm sán lá gan nhỏ

 7. Đánh giá tiêu bản nhuộm Giemsa tốt

 8. So sánh trứng giun đũa thụ tinh đã mất albumin và trứng giun móc mỏ

 9. So sánh thể tư dưỡng của P.fal và P.vivax

 10. Nêu bước nhuộm tiêu bản máu đặc

 11. Miêu tả trứng giun móc/mỏ

 12. Nếu quy tắc làm XN nấm

 13. T.bày thể phân liệt falci

 14. Cách ghi kết quả xét nghiệm phân

 15. Trình bày thể hoạt động của b Coli

 16. So sánh trứng sán lá ruột với sl phổi

 17. So sánh thể bào nang của e.his và e.coli

 18. So sánh trứng sán lá ruột với sl phổi

 19. So sánh thể bào nang của e.his và e.coli

 20. Phân biệt trứng giun đũa với trứng giun tóc

 21. Nêu các hoá chất và dụng cụ dùng trong pp Willis

 22. Ý nghĩa bước cố định tiêu bản máu giọt đàn và bước tẩy phá vỡ hồng cầu tiêu bản máu giọt đặc

 23. Mô tả ấu trùng giun chỉ W.bancrofti

 24. Đánh giá 1 tiêu bản phân đẹp

 25. Trình bày hình thể giun kim trưởng thành/trứng giun kim

tải về 9.54 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương