Câu cnxhkh ra đời là 1 quá trình tất yếu của: Lịch sử xhcntải về 31.83 Kb.
trang1/3
Chuyển đổi dữ liệu15.11.2023
Kích31.83 Kb.
#55661
  1   2   3
tn cnxhn


CHƯƠNG 1
Câu 1. CNXHKH ra đời là 1 quá trình tất yếu của:
Lịch sử XHCN
Câu 2. CNXH Mác được gọi là:
→CNXH không tưởng (1948)
Câu 3. CNXH không tưởng- phê phán Pháp và Anh đầu thế kỷ 19 với 3 đại biểu xuất sắc là:
→Xanh Xi Mông, S.Phurie, R.Oen
Câu 4. CNXH KH theo nghĩa rộng:
→CN Mác Lê Nin
Câu 5. CNXH KH theo nghĩa hẹp:
→ Bộ phận cấu thành của CN Mác Lê Nin
Câu 6. CN Mác Lê Nin là:
→ Học thuyết khoa học về sự giải phóng giai cấp công nhân & người lao động khỏi mọi áp bức bóc lột, bất công
Câu 7. CN Mác Lê Nin từ 3 bộ phận lí luận cơ sở bản theo cấu trúc logic:
→ Triết học Mác Lênin, KTCT Mác Lênin, CNXH KH
Câu 8. Điều kiện khách quan ra đời CNXH KH:
→ Điều kiện Kinh tế - Xã hội
Câu 9. Tiền đề kết quả dẫn đến sự ra đời của CNXH KH:
→ Tiền đề KH-TN và tư tưởng lí luận
Câu 10. Tiền đề tư tưởng lí luận trực tiếp dẫn đến sự ra đời CNXH KH:
CNXH không tưởng – phê phán Pháp
Câu 11. Ai đã tiếp thu:
→ Mác Anghen đã tiếp thu các giá của nền triết học cổ điển Đức, KTCT học cổ điển Anh, kho tàng tri thức của nhân loại để các ông trở thành những nhà khoa học thiên tài, những nhà cách mạng vĩ đại nhất thời đại tư bản chủ nghĩa
Câu 12. Khi viết tác phẩm “3 nguồn gốc và 3 bộ phận cấu tạo thành chủ nghĩa Mác’’ Ai đã khẳng định : “Nó là người kế thừa chính đáng của tất cả những cái tốt đẹp nhất mà người đã tạo ra được hồi thế kỉ 19 đó là triết học Đức, KTCT học Anh, CNXH Pháp :
→ Lê NIN
Câu 13. Vào những 40 của thế kỉ 19, dưới tác động của nền đại công nghiệp đã làm cho phương thức ‘sản xuất TBCN có bước phát triển vượt bậc dẫn đến mâu thuẫn giữa sx mang tính chất xh và qhsx dựa trên chế độ chiếm hữu tư nhân TBCN với tư liệu sản xuất bốc lột gay gắt. Đây là đk gì đối với sự ra đời CNXH KH:
→ ĐK kinh tế
Câu 14. Giai cấp tư bản trong quá trình thống trị giai cấp, chưa đầy 1 thế kỉ đã tạo ra những lực lượng sản xuất nhiều hơn và đồ sộ hơn lực lượng sản xuất của tất cả các thế hệ trước kia gộp lại:
→ Luận điểm này của Mác Anghen
Câu 15. Cùng với quá trình phát triển của nền đại CN và sự ra đời của 2 giai cấp luôn có lợi ích cơ bản đối lập nhau đó là:
→ Giai cấp tư sản>Câu 16. Nếu 1831, phong trào đấu tranh của công nhân ở thành phố Ri- ông ( Pháp) giương cao khẩu hiệu thuần túy có tính chất kinh tế “ Sống có việc làm hay chết trong đấu tranh” thì tới 1834, khẩu hiệu của phong trào công nhân đã chuyển sang mục đích chính trị:
→ Cộng hòa hay là chết
Câu 17. Sự phát triển nhanh chóng có tính chính trị của phong trào công nhân diễn ra những năm 40 thế kỉ 19 đã minh chứng:
→ Lần đầu tiên giai cấp công nhân xuất hiện như 1 lực lượng chính trị đốc lập hướng thẳng mũi nhọn vào cuộc đấu tránh giai cấp tư sản
Câu 18. Điều kiện chủ quan CNXH KH ra đời:
→ Vai trò của Mác Ăngghen
Câu 19. Sự chuyển biến triết học và lập trường chính trị Mác Ănghen 1843-1848:
→ Chuyển từ thế giới quan duy tâm sang thế giới quan từ duy vật chuyển từ lập trường dân chủ cách mạng sang lập trường cộng sản duy vật chủ nghĩa
Câu 20. 3 phát kiến vĩ đại của Mác Ănghen :
→ CN duy vật lịch sử, học thuyết sứ mệnh, học thuyết giá trị thặng dư, lịch sử của giai cấp công nhân
Câu 21. Tác phẩm học đánh dấu sự ra đời CNXH KH:
→ Tuyên ngôn đảng CS
Câu 22. Tuyên ngôn đảng CS được xem là :
→ Tác phẩm kinh điển chủ yếu của CNXH KH & Là cương lĩnh chính trị đầu tiên của phong trào cách mạng và các đảng CS
Câu 23. Sự phát triển CNXH không tưởng thành CNXH KH đó là
→ Công lao của Mác Ănghen
Câu 24. Ănghen đã luận chứng về sự ra đời, phát triển của CNXH từ KT đến KH trong tác phẩm :
→ Chống đảng Anh (1878)
Câu 25. Từ khi ra đời đến nay CNXH KH phát triển qua các giai đoạn :
3 giai đoạn: → Mác Ănghen phát triển CNXH KH, Lênin bảo vệ, vận dụng, phát triển CNXH , Sự vận dụng, phát triển, sáng tạo, CNXH KH từ sau khi Lênin mất đến nay
Câu 26. Ai là người có công lao lớn nhất làm cho CNXH KH từ học thuyết thành sinh động trên thế giới:
Lênin
Câu 27. Phát kiến vĩ đại của Mác Ănghen luận chứng khẳng định sự diệt vong không thể tránh khỏi của CNTB & sự thắng lợi tất yếu CNXH:
Học thuyết sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân
Câu 28. Vô sản tất cả các nước và các dân tộc đoàn kết lại là lời kêu gọi của:
Lênin
Câu 29. “Đối tượng nghiên cứu của XHCN KH là :
Những quy luật và tính quy luật chính trị xã hội của quá trình phát sinh, hình thành, phát triển hình thái kinh tế xã hội -cộng sản chủ nghĩa
Câu 30. CMXH sử dụng phương pháp luận chung nhất nào để luận giải về sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân và về hình thái KTXH CSCN:
CNDV Biện chứng và CNDV Lịch sử của triết học Mác Lênin
Câu 31. Việc nghiên cứu kinh tế CNXH KH có ý nghĩa về mặt:
Lí luận và thực tiễn

CHƯƠNG 2
Câu 1. Phạm trù nào được coi là trung tâm nguyên lý xuất phát của cnxhkh và cũng là trọng điểm của cuộc đấu tranh tư tưởng lí luận trong thời đại ngày nay
(tr 52) Phạm trụ sứ mệnh lịch sự của giai cấp công nhân
Câu 2. Giai cấp công nhân là 1 tập đoàn xã hội hình thành và phát triển cùng với quá trình phát triển của nền .................(1)................... hiện đại, họ lao động bằng ...............(2)............... gắn liền với quá trình ...................(3)...................... hiện đại là đại biểu lực lượng sản xuất và phương thức sản xuất tiên tiến
(tr 55) 1. Công nghiệp , 2. Phương thức công nghiêp, 3. Sản xuất vật chất
Câu 3.Mác & Angglen đã dựa vào nhưng phát kiến nào để xây dựng luận chứng về sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân
Chủ nghĩa duy vật lịch sử và học thuyết giá trị thặng dư
Câu 4. Giai cấp thông qua chính đảng Tiền phong............................nhân dân lao động, đấu tranh xóa bỏ chế độ chủ nghĩa tư bản, xóa bỏ chế độ người bốc lột người, giải phóng giai cấp công nhân, nhân dân lao động khỏi áp bức bóc lột nghèo nàn lạc hậu, xây dựng xã hội cộng sản chủ nghĩa văn minh
(tr 57) tổ chức lãnh đạo
Câu 5. Giai cấp công nhân là giai cấp đại biểu cho lực lượng sản xuất & phát triển sản xuất:
tiên tiến
Câu 6. Sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân được quy định và thực hiện bởi :
(tr 60-62) điều kiện khách quan & điều kiện chủ quan
Câu 7. Điều kiện khách quan quy định sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân là do
(tr 60 -61) địa vị kinh tế và địa vị chính trị_xã hội của giai cấp công nhân
Câu 8. Điều kiện chủ quan để giai cấp công nhân thực hiện thắng lợi sứ mệnh lịch sử là :
(tr 62-63) Sự phát triển của bản thân giai cấp công nhân và vai trò của đảng cộng sản

Câu 9. Giai cấp công nhân có lợi ích cơ bản thống nhất với lợi ích cơ bản của:


Đại đa số nhân dân lao động
Câu 9’. Giai cấp công nhân có lợi ích cơ bản đối lập với lợi ích cơ bản của:
Giai cấp tư sản
Câu 10. Mâu thuẫn của lao động sản xuất mang tính chất xã hội hóa cao và quan hệ sản xuất
Dựa trên chế độ chiếm hữu tư nhân tư bản chủ nghĩa về tư liệu sản xuất
Câu 11. Biểu hiện về mặt xã hội là mâu thuẫn giữa:
Tư sản >< Công nhân
Câu 12. Nguồn gốc của sự giàu có của các nhà tư bản là do
Bóc lột ngày càng nhiều hơn giá trị thặng dư giai cấp công nhân
Câu 13. Giai cấp công nhân với tư cách là 1 giai cấp cách mạng thực hiện sứ mệnh lịch sử thế giới có mấy đặc điểm chủ yếu ?
(tr 56) 3 đặc điểm chủ yếu
Câu 14. Giai cấp công nhân là giai cấp ...........(1)......... và có tinh thần ............(2)............
iên phong cách mạng, 2. Cách mạng triệt để
Câu 15. Mác & Angghen đã khẳng định '' Trong tất cả các giai cấp hiện đang đối lập với giai cấp tư sản thì chỉ có.........(1).......... là thật sự cách mạng có các giai cấp khác đều suy tàn tiêu vọng cùng với sự phát triển của đại Công nghiệp, giai cấp với lại là .........(2).......... của bản thân nền đại công nghiệp
(cuối tr 53) 1. Giai cấp vô sản, 2. Sản phẩm
Câu 16. " Thực hiện sự nghiệp giải phóng thế giới ấy - đó là sứ mệnh của giai cấp vô sản hiện đại" luận điểm này là của ai ?
(tr 57) Các Mác
Câu 17. Điểm tương đồng của giai cấp công nhân ở các nước tư bản tư bản chủ hiện nay so với giai cấp công nhân thế giới thế kỷ 19 là :
3 điểm tương đồng
+ Lực lượng lao động sản xuất hàng đầu của thế giới hiện đại
(tr 65) + Chủ thể của quá trình sản xuất công nghiệp hiện đại
(tr 66) + Ở các nước tư bản chủ nghĩa hiện nay, giai cấp công nhân vẫn bị giai cấp tư sản bốc lột giá trị thặng dư
Câu 18. Những biến đổi và khác biệt của các nước tư bản hiện nay so với chủ nghĩa thế kỉ 19 là
2 biến đổi và khác biệt
(tr 67) + Xu hướng trí tuệ hóa tăng nhanh
+Một bộ phận công nhân thế giới sở hữu 1 lượng tư liệu sản xuất của xã hội thông qua chế độ cổ phần hóa
Câu 19. Nhân tố chủ quan quan trọng nhất để giai cấp công nhân thực hiện thắng lợi sứ mệnh lịch sử là
(Cuối tr 63 ) Vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng Sản
Câu 19’. Đâu là nhân tố chủ quan quan trọng nhất để giai cấp công nhân thực hiện thông qua thắng lợi sự mệnh lịch sử
Sự lãnh đạo của Đảng Cộng Sản
Câu 20. Yếu tố nào giữ vai trò quyết định nhất tinh thần cách mạng triệt để giai cấp công nhân ?
Giai cấp công nhân là đại biểu cho lực lượng sản xuất và phương thức sản xuất tiên tiến
Câu 21. Phong trào đấu trang của giai cấp công nhân chuyển từ tự phát sang tự giác khi có
Lí luận CNXH KH và Đảng cộng sản lãnh đạo
Câu 22. Qui luật chung phổ biến cho sự ra đời của Đảng cộng sản là sự kết hợp
Chủ nghĩa Mác - Lênin với phong trào cách mạng
Câu 23. Đảng cộng sản tổ chức sinh hoạt theo nguyên tắc cơ bản nào ?
Tập trung dân chủ
Câu 24. Đảng cộng sản là đội tiên phong của...........(1)...............đại biểu trung thành..............(2)................... của giai cấp công nhân & nhân dân lao động, đảng cộng sản lấy chủ nghĩa Mác & Lênin làm nền tảng tư tưởng và kim chỉ nam cho hành động tổ chức theo nguyên tắc tập trung dân chủ có mối liên hệ mật thiết với quần chúng
1. Giai cấp công nhân, 2. Lợi ích
Câu 25. Đảng Cộng sản Việt Nam bao gồm những .................(1)................. trong giai cấp công nhân được trang bị lý luận........................(2)................... cách mạng
1. Người tiên phong, 2. Khoa học
Câu 26. Đảng cộng sản Việt Nam ra đời là sự kết hợp
Chủ nghĩa Mác - Lênnin với phong trào công nhân yêu nước
Câu 27. Đảng cộng sản Việt Nam do ai sáng lập, lãnh đạo, rèn luyện
Hồ Chí Minh
Câu 28. Giai cấp công nhân Việt Nam ...........(1).................. to lớn đang phát triển bao gồm những người lao động .................(2).................... làm công hưởng lương trong các loại hình sản xuất & kinh doanh và dịch vụ công nghiệp hoặc sản xuất kinh doanh và dịch vụ có tính chất công nghiệp
( đầu tr 72) 1. Là một lực lượng sản xuất, 2. Chân tay và trí óc
Câu 29. Giai cấp công nhân Việt Nam ra đời và phát triển gắn liền với
( tr 72 đoạn thứ 2 từ trên xuống) Chính sách khai thác thuộc địa của thực dân Pháp ở Việt Nam
Câu 30. Đại bộ phận giai cấp chủ nghĩa Việt Nam xuất thần từ:
Giai cấp nông dân & các tầng lớp lao động khác
31. Đảng cộng sản Việt Nam là đội tiên phong của giai giai cấp công nhân : đồng thời là đội tiên phong của nhân dân lao động và của toàn dân tộc Việt Nam, đại biểu trung thành...............(1)...................của giai cấp công nhân, nhân dân lao động; và cả dân tộc, Đảng lấy chủ nghĩa mác lennin, tư tưởng Hồ Chí Minh làm nếu tảng tư tưởng và kim chỉ nam cho hoạt động lấy ........................(2).......................... làm nguyên tắc tổ chức cơ bản của đảng
1. Lợi ích, 2.Ttập trung dân chủ
Câu 32. Giai cấp công nhân có .................(1).......... to lớn là giai cấp lãnh đạo cách mạng thông qua đội tiền phong là Đảng Cộng Sản Việt Nam, giai cấp đại diện cho ........................(2).........................., giai cấp tiên phong trong sự nghiệp xây dựng CNXH, lực lượng........................(3)..........................trong sự nghiệp CNH-HĐH đất nước, lực lượng ........................(4)..........................trong liên minh giai cấp công nhân với giai cấp nông dân và đội ngũ trí thức dưới sự lãnh đạo của Đảng
( cuối tr 76) 1. Sứ mệnh lịch sử, 2. Phương thức sản xuất tiên tiến, 3. Đi đầu, 4. Nồng cốt
Câu 33. Đại hội XIII của Đảng đã xác định: “ Xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam hiện đại, lớn mạnh, nâng cao bản lĩnh ...............(1)..................., trình độ học vấn, kĩ năng nghề nghiệp, tác phong công nghiệp, kỉ luật lao động thích ứng với cuộc cách mạng lao động công nghiệp, tăng cường giáo dục ...............(2)................... cho giai cấp công nhân, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần, nhà ở, phúc lợi cho công nhân, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của công nhân.
1. Chính trị, 2. Chính trị tư tưởng
Câu 34. Đại hội XIII của Đảng đã xác định: “ Tiếp tục đẩy mạnh ...............(1)................... toàn diện, tăng cường bản chất giai cấp công nhân của Đảng, đổi mới ...............(2)..................., nâng cao năng lực lãnh đạo, cầm quyền của Đảng.
1. Xây dựng, chỉnh đốn, 2. Phương thức lãnh đạo
Câu 35. Đại hội XIII của Đảng đã nêu rõ quan điểm: Xậy´dựng Đảng ta thật sự là ...............(1)..................., là lực lượng ...............(2)................... đủ sức mạnh lãnh đạo giai cấp công nhân và toàn thể nhân dân tiến lên xây dựng đất nước giàu đẹp
1. Hạt nhân chính trị, 2. Nồng cốt


tải về 31.83 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
  1   2   3
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương