CÂu chuyện hai anh em cain & abel the story of two brothers, Cain &Abeltải về 20.67 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu02.09.2016
Kích20.67 Kb.
6

CÂU CHUYỆN HAI ANH EM CAIN & ABEL

The story of two brothers, Cain &Abel
Em Lắng Nghe Lời Chúa:

(Sáng Thế Ký 4:1-16)

Adam và Eva sinh được hai người con trai. Người anh là Cain và em là Abel. Cain làm nghề trồng trọt, còn Abel làm nghề chăn chiên. Một hôm, hai anh em dâng hiến lễ vật lên để tạ ơn Chúa. Cain lấy trái cây ruộng đồng làm lễ vật. Abel thì dâng những con chiên đầu lòng béo nhất dâng Chúa. Chúa hài lòng lễ vật của Abel vì Chúa biết Abel muốn làm vui lòng Chúa và đã dâng lên Chúa lễ vật tốt nhất. Chúa không nhận lễ vật của Cain vì Chúa biết được Cain không thật lòng muốn dâng hiến lễ vật tốt nhất Chúa. Điều này làm cho Cain giận lắm và có ý định ám hại Abel. Chúa thương Cain và không muốn anh phạm lỗi, Chúa nói với Cain: “Tại sao con giận? Nếu con suy nghĩ và làm điều tốt, có phải con sẽ vui lên không? Nhưng nếu con suy nghĩ làm điều xấu, thì tội lỗi sẽ chiếm hữu con. Con hãy coi chừng và hãy kiềm chế ý xấu của con.” Nhưng Cain đã không vâng lời Chúa. Ngày kia, Cain hẹn Abel ra đồng chơi và anh đã giết hại em mình.

Ngày sau đó, Chúa gặp Cain và hỏi, “Cain, em con đâu?” Cain trả lời, “Con không biết, con đâu phải là người giữ em con.” Nhưng Chúa biết rõ việc Cain đã làm, và cho anh biết hậu qủa do việc anh gây ra. Đất đai sẽ không còn sinh trổ hoa trái cho Cain nữa và anh phải đi lang thang xa nhà để kiếm sống. Chúa vẫn thương Cain dù anh đã phạm tội, và đã làm dấu trên chán của Cain để anh khỏi bị ngươi khác đuổi giết.
Adam and Eve had two sons. The older son is Cain, and the younger is Abel. Cain grew up and become a farmer. Abel became a shepherd. One day, Cain and Abel brought gifts to God to thank him for all the good things he had done for them. Cain offered the fruits he had grown. Abel sacrificed the first born and fattest lamb to God. God was happy with Abel’s gifts, because He saw that Abel really wanted to please God and always want to do what God wanted. God wasn’t happy with Cain’s gift, because He knew Cain wasn’t so sure he wanted to do what God wanted. However, that made Cain mad and jelous with Abel. God knew Cain mad; God loved Cain as always and He didn’t want Cain to make mistake and to stay in trouble. God said to Cain, “Why are you mad? If you do well, will you not be accepted? And if you do not do well, sin lies at d oor, and its desire is for you. Bad thoughts will ruin your life. You should learn to control them.” However, Cain didn’t listen to God. Then one day, Cain asked Abel to come with him out into the field. When they were in the field, Cain rose against Abel and kill him.

Later that day, God found Cain and asked, “Where is your brother, Abel?” “How should I know? Am I suppposed to take care of my brother?” Cain said. But God knew the terrible thing Cain had done, and let him know what is the consequence for his bad action that was he could never be able to grow food on this land and need to wander in far away places to find food. God put a mark on Cain to protect him so that he wouldn’t be killed by others because God still love him.


Chúa muốn nói với Em:

Biết tạ ơn Chúa v ì ơn lành Chúa ban cho em là điều em nên làm. Khi em d âng lễ vật hoặc làm việc hy sinh dâng Chúa là em muốn dâng lên những gì tốt nhất của em cho Chúa.


Ganh ghét dẫn chúng ta đến gần với tội lỗi v à xa rời tình yêu thương.


God's message for me:

Giving thanks to God for all the g ood things he have done for you each day is a good practice. Offer sacrifice or offer gift to God is to give Him your very best, things that you want to keep it for yourself.


Hatred or jealousy lead you to sin and prevent you away from loving.


Em Sống Lời Chúa:

  1. Trong tuần này,em s ẽ hy sinh _________________________ để làm lễ vật tạ ơn Chúa trong thánh lễ tuần tới này.

  2. Mỗi tối trước khi em di ngủ, em sẽ nhớ tới một ơn lành Chúa ban trong ngày và tạ ơn Chúa.
Applying God’s Words:

  1. This week, I will give up (sacrify) _______________________, my very best, as an gift to thank God in the next mass.

2. Before I go to bed, I will remember to give thanks to God for one specific grace I received during the day.


Em ôn bài:

Em hãy ghi lại số lần ơn huệ Chúa ban, và những việc em làm hy sinh để dâng Chúa vào ô trống duới đây.
Lesson Review:

Write down the number of grace you receive from God and sacrifice you have done each day to the chart below.


Sun

Mon

Tues

Wed

Thurs

Fri

Sat

Ơn Chúa ban (Grace)


Việc hy sinh em làm dâng Chúa.

Lesson Review:

Write down the number of grace you receive from God and sacrifice you have done each day to the chart belowBonus:

: groups
groups -> Báo cáo tài chính, luồng tiền và các khoản thuế (Mức độ: Dễ, Dễ/Trung bình, Trung bình/Khó, và Khó) Phần I
groups -> Viettudan an ban/ Edition: unicode fonts Dau tranh cho Tu-do Ca-nhan & Nguyen-tac Dan-chu Xa-hoi tai Viet-Nam
groups -> Lời Tuyên Bố của các Công Dân Tự Do
groups -> PHẦn chuyển tiếp kính thưa quý vị và các bạn trẻ, giữa những ngưới Việt chúng ta, tôi nói
groups -> Ý Nga sưu tầm và cập nhật hóa ngày 21-4-2013, với nhạc của nhạc sĩ: TừYên, Hà Thúc Sinh vừa thêm vào
groups -> BÁo cáo môn: RÈn luyện nghiệp vụ SƯ phạM 3
groups -> Phản Bội hay Tự Do cho Việt Nam ?
groups -> Tin khoa hoc december 31, 2010 Những vụ phóng vệ tinh thất bại trong 2010 Trong năm 2010, một số quốc gia đã vấp phải các sự cố trong việc phóng vệ tinh vào không gian
groups -> Một Thời Bạn Học Revised 8/4/10 việt nam
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương