Câu 3: Quan điểm hiện đại về đánh giá trong giáo dụctải về 24.01 Kb.
trang1/5
Chuyển đổi dữ liệu08.06.2024
Kích24.01 Kb.
#57883
  1   2   3   4   5
Đánh giá


Câu 3: Quan điểm hiện đại về đánh giá trong giáo dục:

  • Xem đánh giá như là một hoạt động học tập và đánh giá thúc đẩy sự phát triển của hoạt động học tập

  • Thay vì chỉ tập trung vào kết quả cuối cùng của học sinh qua các bài kiểm tra hoặc bài thi, đổi mới trong đánh giá giáo dục nhấn mạnh vào việc đánh giá quá trình học của học sinh. Điều này có thể bao gồm việc đánh giá khả năng tiến bộ, sự hiểu biết sâu sắc về chủ đề, khả năng giải quyết vấn đề, và các kỹ năng mềm khác mà học sinh phát triển trong quá trình học.

  • Thay vì chỉ sử dụng kiểm tra bằng văn bản truyền thống, đổi mới trong đánh giá giáo dục thúc đẩy việc sử dụng nhiều phương thức đánh giá khác nhau. Điều này có thể bao gồm việc sử dụng dự án, thảo luận nhóm, bài thuyết trình, và các hoạt động thực hành khác để đánh giá kiến thức và kỹ năng của học sinh.

  • Thay vì chỉ cung cấp điểm số cuối cùng cho học sinh, đổi mới trong đánh giá giáo dục khuyến khích việc cung cấp phản hồi xây dựng để hỗ trợ sự phát triển của học sinh. Phản hồi này có thể là cá nhân từ giáo viên, từ đồng học, hoặc từ các phương tiện đánh giá khác như tự đánh giá hoặc đánh giá đồng nghiệp.

  • Đổi mới trong đánh giá giáo dục cũng nhấn mạnh vào việc đảm bảo rằng quá trình đánh giá là công bằng và cung cấp cơ hội cho tất cả học sinh để thành công. Điều này có thể bao gồm việc sử dụng các phương pháp đánh giá linh hoạt để phù hợp với nhu cầu của từng học sinh cũng như việc giảm thiểu ảnh hưởng của các yếu tố bên ngoài đối với quá trình đánh giá.

Câu 1: Các khái niệm dgia trong giáo dục:
-Kiểm tra là qua trình xem xét, tổ chứcthu thập thông tin và gắn với đolường để đưa các kết quả xác định xem cai gì đã đạt được, cai gì chưa đạt được, những nguyên nhân ảnh hưởng, chi phối
-Đanh gia là một khâu quan trọng,không thể tach rời của qua trình giao duc. Đanh gia là quá trình tiến hành có hệ thống: thu thập, tổng hợp, và phân tích, xử lí, diễn giải thông tin về đối tượng cần đánh giá như kiếnthức, kĩ năng, phẩm chất, năng lựccủa học sinh; kế hoạch bài dạy của giáo viên, chính sách giáo dục củanhà trường,…
-Đo lường là liên quan đến việc sd các con số vào qtrinh lượng hóa các sự kiện, htuong, hay thuộc tính
bài làm của HS với một thang điểm( thang đo)nhất định và kết quả thứ bậc của những HS khá
MỐi quan hệ:

  • Kiểm tra là qtrinh thu thập thông tin về kqua học tập của người học bằng nhiều hình thức, công cụ, kĩ thuật khác nhau

  • Đo lường là hoạt động chỉ sự so sanh kết quả học tập ghi nhận được qua kiểm tra với những tiêu chuẩn, tiêu chí nhất định.

  • -Như vậy, giữa đo lường, kiểm tra, đanh gia có mối quan hê gắn kết với nhau. Đanh gia phải dựa trên cơ sở kiểm tra và đo lường, còn kiểm tra và đo lường là để phục vụ cho viêc đanh gia. Nói cach khac, có thể coi đanh gia là một qua trình và kiểm tra, đo lườnglà một khâu của qua trình đó, bởi vì kiểm tra là để đanh gia, đanh gia dựa trên cơ sở của kiểm tra nên người ta thường sử dụng cụm từ ghép “kiểm tra – đanh gia”, “kiểm tra đanhgia”, “kiểm tra, đanh gia”.-


tải về 24.01 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
  1   2   3   4   5
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương