Câu 18 trang 72 Tri Hànhtải về 11.86 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu30.08.2016
Kích11.86 Kb.

Trung tam luyen thi dai hoc Tri Hành – 03 Võ Văn Ngân Thủ Đức 08..7204158 – 0918.045.459

Ths. Nguyenducthanh, www.daihocsuphamtphcm.edu.vn
Câu 18 trang 72 Tri Hành:

Cho ba chất điểm (1), (2) và (3) dao động theo phương thẳng đứng trong cùng một hệ trục tọa độ với phương trình của vật (1) và (2) tương ứng là cm. Biết trong quá trình dao động, chất điểm (2) luôn cách đều chất điểm (1) và (3) và ba chất điểm luôn thẳng hàng. Phương trình dao động của chất điểm thứ (3) là:A. B.

C. D.

Giải:

Cách 1: ( không nên áp dụng trong thi, lam cho hiểu để mở rộng kiến thức)

Phương trình dao động của chất điểm thứ (3) có dạng: x3 = Acos(5πt +)

Đề tại thời điểm ban đầu 3 vật nằm trên một đường thẳng

x01 = 4cos(-) = 0 ; x02 = 2cos() = cm-----> x03 = 2x02 = 2 cm

2 = Acos (*)

Khi x1 = A1 = 4 cm; cos(5πt - ) = 1----.> sin5πt = 1; cos5πt = 0 (**)

Khi đó x2 = 2cos(5πt + ) = 2cos5πt.cos - 2sin5πtsin = -1

Để 3 chất điểm thẳng hàng khi x1 = 4cm;

x2 = - 1cm thì x3 = - 6cm

Vì : = = ===> IA = 4IB= ===>

= = ==

= ===> M3C = 6M2B ====> x3 = 6x2 = - 6 cm

Thay (**) vào biểu thức x3 ta có

x3 = Acos(5πt +) = Acos5πt cos - Asin5πt sin = - Asin = - 6

Asin = 6 (***)

Từ (*) và (***): A = 4 cm và  =

Vậy x3 = Acos(5πt +) =x3 = 4cos(5πt +) cm. Đáp án D

Cách 2: áp dụng trong khi thi.

Do 3 chất điểm luôn chuyển động trên 1 đường thẳng mà dao động chủa chất điểm 2 luôn cách đều 2 dao động còn lại nen tại mọi thời điểm chất điểm 2 luôn là trung điểm của chất điểm 1 và 3Vậy ( tính chất trung điểm trong toán học ta có)

Đến đây bạn tổng hợp dễ dàng rồi( có thể dung máy tính casio FX570ES bấm cho nhanh) được đáp án D
: wp-content -> uploads -> 2013
2013 -> 1. Most doctors and nurses have to work on a once or twice a week at the hospital
2013 -> ĐỀ CƯƠng ôn tập bài kiểm tra 15 phút môn hóA 9 LẦN 1 vq1: Nêu
2013 -> Mãng cäc thiÕt diÖn nhá Tiªu chuÈn thi c ng vµ nghiÖm thu Minipile foundation Standard for constrution, check and acceptance
2013 -> Thiết kế nghiên cứU & thống kê y họC
2013 -> BỘ XÂy dựng số : 14/ 2003/ QĐ-bxd cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
2013 -> Chương dao đỘng cơ
2013 -> Số Hồ sơ: 101/ /thu cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc phiếu giao nhận hồ SƠ Loại hồ sơ: Đăng ký bhxh, bhyt bắt buộc
2013 -> Số Hồ sơ: 103/ /thu cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam số Hồ sơ: 103/ /thu-đC Độc lập Tự do Hạnh phúc
2013 -> Số Hồ sơ: 107/ /thu cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
2013 -> Niên Lịch Phụ Huynh/Học Sinh
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương