Câu 1: Phát biểu n瀰 sau đ窕 sai khi n về các loại dao động? Atải về 397.4 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu30.08.2016
Kích397.4 Kb.

Trung tam luyen thi dai hoc Tri Hành – 03 Võ Văn Ngân Thủ Đức 08..7204158 – 0918.045.459

Ths. Nguyenducthanh, www.daihocsuphamtphcm.edu.vn
Câu 1: Phát biểu n瀰 sau đ窕 sai khi n về các loại dao động?

A. Dao động duy trì có biên độ dao động không đổi theo thời gian.

B. Dao động cưỡng bức ctần số bằng tần số của ngoại lực cưỡng bức.

C. Dao động điều hòa có cơ năng khg đổi theo thời gian.

D. Dao động tắt dần có tốc độ giảm liên tục theo thời gian.

Câu 2: Một chất điểm dao động điều hòa có phương trình x = Acos(10πt – π/12)cm. Kể từ thời điểm t = 0, thời điểm để động năng bằng thế năng lần thứ 2013 là

A. B. C. D.

Câu 3: Một vật thực hiện đồng thời hai dao động điều hoà cùng phương, cùng tần số có phương trình lần lượt là . Biết khi vật nhỏ đi qua vị trí cân bằng, tốc độ của nó là 100cm/s. Biên độ A2 có giá trị là

A. 15cm. B. 5cm. C. 20cm. D. 10cm.

Câu 4: Dao động điều hòa (1) và dao động điều hòa (2) có cùng tần số và biên độ khác nhau. Ở một thời điểm nào đó các vật đều đi qua vị trí cân bằng của chúng. Hai dao động trên

A. cùng pha với nhau. B. có thể cùng pha hoặc ngược pha.

C. vuông pha nhau. D. ngược pha nhau.

Câu 5: Con lắc đơn có vật nhỏ tích điện âm dao động điều hòa trong điện trường đều có véctơ cường độ điện trường thẳng đứng. Độ lớn lực điện tác dụng lên vật nhỏ bằng một phần tư trọng lượng của nó. Khi điện trường hướng xuống chu kỳ dao động bé của con lắc là T1. Khi điện trường hướng lên thì chu kỳ dao động bé của con lắc là T2. Liên hệ đúng là

A. . B.  . C.  . D.  .

Câu 6: Một con lắc lò xo treo thẳng đứng có chu kỳ dao động 0,5s. Kích thích cho con lắc dao động điều hòa với biên độ gấp hai lần độ giãn của lò xo khi vật cân bằng. Lấy g = 10m/s2. Khoảng thời gian ngắn nhất giữa hai lần gia tốc của vật có độ lớn bằng gia tốc rơi tự do là

A. 1/8s. B. 1/6s. C. 1/12s. D. 3/8s.

Câu 7: Hai chất điểm dao động điều hoà trên hai trục tọa độ Ox và Oy vuông góc với nhau (O là vị trí cần bằng của cả hai chất điểm). Biết phương trình dao động của hai chất điểm là: x = 2cos(5πt +π/2)cm và y =4cos(5πt – π/6)cm. Khi chất điểm thứ nhất có li độ x =cm và đang đi theo chiều âm thì khoảng cách giữa hai chất điểm là

A. cm. B. cm. C. cm. D. cm.

Câu 8.Một vật dao động điều hoà với biên độ 4cm, cứ sau một khoảng thời gian 1/4 giây thì động năng lại bằng thế năng. Quãng đường nhỏ nhất mà vật đi được trong khoảng thời gian 2/3 giây là

A. 12 cm. B. 4 cm. C.8 cm. D. 4(4-) cm.Câu 9.Cho một con lắc đơn có dây treo cách điện, quả cầu m tích điện q. Khi đặt con lắc trong không khí, nó dao động với chu kì T. Khi đặt nó vào trong một điện trường đều nằm ngang, chu kì dao động sẽ

A. không đổi B. tuỳ thuộc vào chiều của điện trường

C. giảm xuống D. tăng lênCâu 10.Một vật có khối lượng m = 400g được gắn trên một lò xo thẳng đứng có độ cứng k = 50(N/m). Đặt vật m’ có khối lượng 50g lên trên m như hình vẽ. Kích thích cho m dao động theo phương thẳng đứng với biên độ nhỏ. Bỏ qua sức cản của không khí. Tìm biên độ dao động lớn nhất của m để m’ không rời khỏi m trong quá trình dao động. Lấy g = 10 (m/s2).

A. 8cm B. 9cm C. 0,1cm D. 10cm

Câu 11: Vật dao động điều hoà với phương trình : x = 6cos((cm).Sau khoảng thời gian bằng 1/30 s vật di chuyển được quãng đường 9cm. Tần số góc của vật là

A. 10rad/s B. 25rad/s C. 15rad/s D. 20 rad/s.

Câu 12: Một vật khối lượng 200g thực hiện đồng thời 2 dao động điều hoà cùng phương cùng tần số với các phương trình x1 = 4cos (10t +)cm và x2 = A2cos(10t +)cm. Biết cơ năng của vật là 0,036J. Xác định A2.

A. 4.5cm B. 2,9cm C. 6,9cm D. 6cm

Câu 13. Một con lắc lò xo có m= 400g ,K = 25 N/m,nằm ngang.ban đầu kéo vật khỏi vị trí cân bằng 1 đoạn 8cm rồi thả nhẹ.khi vật cách vị trí cân = 1 đoạn 4cm thì giữ cố định điểm chính giữa lò xo.xác định biên độ dao động mới của vật.

Câu 14. Một con lắc gồm vật nặng có khối lượng m = 100g và lò xo có độ cứng k = 40N/m đang dao động điều hòa với biên độ A = 5,0cm trên mặt phẳng ngang. Trong khoảng thời gian từ khi vật đi từ vị trí biên đến khi vật tới vị trí cân bằng, xung lượng của lực đàn hồi có độ lớn là:
A. J = 0,16N.s. B. J = 0,12N.s. C. J = 0,10N.s. D. J = 0,079N.s.

HD: Xung lực có giá trị bằng độ biến thiên động lượng:Câu 15. Xét một con lắc lò xo được treo vào một điểm cố định và dao động điều hòa theo phương thẳng đứng quanh vị trí cân bằng O. Nếu chọn gốc thế năng đàn hồi ở vị trí lò xo có độ dài tự nhiên N thì cần chọn gốc thế năng trọng trường ở vị trí M nào để biểu thức tổng thế năng của vật có dạng Wt =k.x/2, với x là li độ của vật còn k là độ cứng của lò xo?
A. M thỏa mãn để O nằm chính giữa M và N.

B. M trùng với N.


C. M trùng với O.

D. M nằm chính giữa O và N.

HD: Thông thường gốc thế năng đàn hồi vật tại VTCB lò xo giãn đoạn .

Tuy nhiên TH này thế năng đàn hồi vật lại được chọn tại vị trí lò xo có chiều dài tự nhiên. Biểu thức thế năng vật gồm có thế năng đàn hồi và thế năng trọng trường: Vậy M trùng N.


Câu 16. Con lắc lò xo treo thẳng đứng, dao động điều hòa theo phương trình x = Acos(wt - π/3). Biết rằng trong một chu kì khoảng thời gian lò xo bị nén bằng 1/5 khoảng thời gian lò xo bị dãn. Chọn gốc tọa độ ở vị trí cân bằng, chiều dương hướng từ trên xuống. Lực đàn hồi có độ lớn nhỏ nhất vào thời điểm
A. 5T/12. B. T/6. C. 7T/12. D. T/12.

Câu 17. Con lắc lò xo dao động điều hoà theo phương ngang với biên độ A. Đúng lúc lò xo giãn nhiều nhất thì người ta giữ cố định điểm chính giữa của lò xo khi đó con lắc dao động với biên độ A’. Tỉ số A’/A bằng:
( đs) A’ = A/2.
Câu 18. Một con lắc lò xo nằm ngang gồm lò xo có độ cứng k = 40N/m và quả cầu nhỏ A có khối lượng 100g đang đứng yên, lò xo không biến dạng. Dùng quả cầu B giống hệt quả cầu A bắn vào quả cầu A dọc theo trục lò xo với vận tốc có độ lớn 1m/s; va chạm giữa hai quả cầu là đàn hồi xuyên tâm. Hệ số ma sát giữa A và mặt phẳng đỡ là  = 0,1; lấy g = 10m/s2. Sau va chạm thì quả cầu A có biên độ lớn nhất là:

A. 5cm B. 4,756cm. C. 4,525 cm. D. 3,759 cmCâu 19. Một con lắc lò xo gồm vật m1(mỏng phẳng) có khối lượng 2kg và lò xo có độ cứng k=100N/m đang dao động điều hoà trên mặt phẳng nằm ngang không ma sat với biên độ A=5cm.Khi vật m1 dến vị trí biên người ta đặt nhẹ lên nó một vật có khối lượng m2.Cho hệ số ma sát giữa m2 và m1 la 0,2; lấyg=10m/s2..Giá trị của m2 để nó không bị trượt trên m1 là:

A.m2>=0,5kg B.m2<=0,5kg C.m2>=0,4kg D.m2<=0,4kg


Câu 20. Một con lắc lò xo có độ cứng k = 10N/m, khối lượng vật nặng m = 100g, dao động trên mặt phẳng ngang, được thả nhẹ từ vị trí lò xo giãn 6cm so với vị trí cân bằng. Hệ số ma sát trượt giữa con lắc và mặt bàn bằng μ = 0,2. Thời gian chuyển động thẳng của vật m từ lúc ban đầu đến vị trí lò xo không biến dạng là:
A. (s).. B. (s). C. (s). D. (s).

Gii: Vị trí cân bằng của con lắc lò xo cách vị trí lò xo không biến dạng x;

kx = μmg -----> x = μmg/k = 2 (cm). Chu kì dao động T = 2 = 0,2 (s)

Thời gia chuyển động thẳng của vật m từ lúc ban đầu đến vị trí lò xo không biến dạng là:

t = T/4 + T/12 = (s) ( vật chuyển động từ biên A đên li độ x = - A/2). Chn đáp án C

Câu 21. Một con lắc lò xo đặt nằm ngang gồm 1 vật có khối lượng m=100(g) gắn vào 1 lò xo có độ cứng k=10(N/m). Hệ số ma sát giữa vật và sàn là 0,1. Đưa vật đến vị trí lò xo bị nén một đoạn rồi thả ra. Vật đạt vận tốc cực đại lần thứ nhất tại O và vmax =6 0(cm/s). Quãng đường vật đi được đến lúc dừng lại là:
A.24,5cm. B.24cm. C.21cm. D.25cm.

Giải:Giả sử lò xo bị nén vật ở M

O’ là VTCB. A0 =O’M

Sau khi thả ra vật Vật đạt vận tốc cực đại lần thứ nhất tại O khi đó

Fđh = Fms OO’ = x -----> kx = mg ----> x = mg /k = 0,01m = 1 cm

Xác định A0 = O’M:= + + mg (A0 – x). Thay số vào ta tính được A0 = 7 cm

Dao động của vật là dao động tắt dần. Độ giảm biên độ sau mỗi lần qua VTCB:= AFms = mg (A0 + A’). -----> A = A0 – A’ = 2 mg /k = 2cm. Do đó vật sẽ dừng lại ở điểm N sau 3 lần qua VTCB với ON = x = 1cm, tại N Fđh = Fms

Tổng quãng đường vật đi được đến lúc dừng lại; s = 7 + 5x2 + 3x2 + 1 = 24 cm .Đáp án BCâu 22. Một con lắc lò xo nằm ngang gồm lò xo có độ cứng k = 100N/m và quả cầu nhỏ A có khối lượng 200g đang đứng yên, lò xo không biến dạng. Dùng quả cầu B có khối lương 50g bắn vào quả cầu A dọc theo trục lò xo với vận tốc có độ lớn 4m/s lúc t=0; va chạm giữa hai quả cầu là va chạm mềm. Hệ số ma sát giữa A và mặt phẳng đỡ là  = 0,01; lấy g = 10m/s2. Vận tốc của hai vật lúc gia tốc đổi chiều lần 3 kể tư t=0 là:
A.75cm/s B. 80cm/s. C. 77 cm/s. D. 79 cm/s

Gii: Chọn chiều dương như hình vẽ. Thời điểm

gia tốc gia tốc đổi chiều lần thứ 3 là lúc hai vật

qua gốc tọa độ O lần thứ 3.Do đó ta cần tìm vận

tốc của hai vật khi qua VTCB lầ thứ 3 Vận tốc ban đầu của hai vật khi ở VTCB

(m1 + m2 ) v0 = m2v ------> v0 = v = 0,8 m/s

Biên độ ban đầu của con lắc lò xo = + (m1+m2)gA------> A = 3,975 cm

Độ gảm biên độ sau mỗi lần qua VTCB A = = 0,05 cm

Biên độ dao động trước khi hai vật qua VTCB lần thứ 3; A’ = A - 2A = 3,875 cm

Vận tốc của hai vật lúc gia tốc đổi chiều lần 3 kể tư t=0 tính từ công thức

: = - (m1+m2)gA’ ---> = 50A’2 – 0,025A’ = 750,684

--------> V = 77,4949 = 77,5 cm/s. Có l đáp án C

Câu 23. một con lắc lò xo có độ cứng k=10N/m, khối lượng vật nặng m=200g, dao động trên mặt phẳng ngang, được thả nhẹ từ vị trí lò xo dãn 6cm. hệ số ma sát trượt giữa con lắc và mặt bàn là 0,1. thời gian chuyển động thẳng của vật m từ lúc thả tay đến lúc m đi qua vị trí lực đàn hồi của lò xo nhỏ nhất lần thứ 1 là (đáp số: 0,296s)

Gii: Chu kì dao động của con lắc:

T = 2 = 0,888 (s)

OM = 6cm, Lực đàn hồi nhỏ nhất bằng o khi vật ở O

Sau lhi thả vật tại A vật có vận tốc lớn nhất tại O’ là vị trí Fđh = Fms

kx = mg ------> x = mg /k = 0,02m = 2cm -----> O’M = 4 cm

Thời gian vật chuyển động thẳng từ M đến O t = T/4 + T/12 = T/3 = 0,296 (s)Câu 24. Một con lắc lò xo gồm lò xo có độ cứng k=2 N/m, vật nhỏ khối lượng m=80g, dao động trên mặt phẳng nằm ngang, hệ số ma sát trượt giữa vật và mặt ngang là 0,1. Ban đầu kéo vật ra khỏi vị trí cân bằng một đoạn 10cm rồi thả nhẹ. Cho gia tốc trọng trường g = 10m/s2 .Tốc độ lớn nhất mà vật đạt được bằng

A.0,36m/s B.0,25m/s C.0,50m/s D.0,30 m/sGii: Vật có tốc độ cực đại khi gia tốc bằng 0; tức là lúc Fhl = Fđh + Fms = 0 lần đầu tiên tại N

ON = x ------> kx = mg -----> x = mg /k = 0,04m = 4cm

Khi đó vật đã đi được quãng đường S = MN = 10 – 4 = 6cm = 0,06m

Theo ĐL bảo toàn năng lượng ta có: (Công của Fms = mgS)-----> = 0,0036 ---->

-----> vmax = 0,3(m/s) = 30cm/s. Chn đáp án D
Câu 25. Một con lắc lò xo dao động theo phương ngang gồm vật m=1kg và lò xo k=10N/m,hệ số ma sát trượt giữa vật và mặt sàn là μ=0,2.Từ vị trí lò xo có độ dài tự nhiên người ta dùng lực F có phương dọc trục lò xo ép từ từ vào vật tới khi vật dừng lại thì thấy lò xo nén 10cm rồi thả nhẹ,vật dao động tắt dần.Cho g=10m/s2.Tìm giá trị F:

A.1N B.11N C.1,2N D.11,2NGii: Khi ép vật lực ép vật cân bằng với lực ma sát và lược đàn hồi.Khi vật dừng lại

F = Fđh ==> F = k. l = 10. 0,1 = = 1N. Chn đáp án ACâu 26. Một CLLX gồm lò xo có K=100N/m và vật nặng m=160g đặt trên mặt phẳng nằm ngang .Kéo vật đến vị trí lò xo dãn 24mm rồi thả nhẹ .Hệ số ma sát giữa vật và mặt phẳng ngang là 5/16.Lấy g=10m/s2.Từ lúc thả đến lúc dừng lại ,vật đi được quãng đường bằng:

A.43,6mm B.60mm C.57,6mm D.56mmGii: Gọi độ giảm biên độ sau mỗi lầ vật qua VTCB là A: - = Fms (A + A’)

A = A – A’ = = 0,01m = 10 mm. Như vậy sau hai lần vật qua VTCB và dừng lại ở vị trí cách VTCB 4mm. Tổng quãng đường mà vật đã đi làS = 24 +14x2 + 4 = 56 mm . Chn đáp án D

Câu 27. Một con lắc lò xo gồm vật nhỏ khối lượng 0,2kg và lò xo có độ cứng 20N/m.Vật nhỏ được đặt trên giá cố định nằm ngang dọc theo trục lò xo.Hệ số ma sát trượt giữa giá đỡ và vật nhỏ là 0,01.Từ vị trí lò xo không biến dạng truyền cho vật vận tốc ban đầu 1m/s thì thấy con lắc dao động tắt dần trong giới hạn đàn hồi của lò xo.độ lớn của lực đàn hồi cực đại của lò xo trong quá trình dao động là:

A. 19,8N B.1,5N C.2,2N D.1,98N


Giải: Gọi A là biên độ cực đại của dao động. Khi đó lực đàn hồi cực đại của lò xo trong quá trình dao đông: Fđhmax = kA

Để tìm A tạ dựa vào ĐL bảo toàn năng lượng:

Thay số ; lấy g = 10m/s2 ta được phương trình: 0,1 = 10A2 + 0,02A

hay 1000A2 +2A + 10 = 0

A = ; loại nghiệm âm ta có A = 0,099 m

Do đó Fđhmax = kA = 1,98N. Chn đáp án D

Câu 28. Một CLLX nằm ngang gồm lò xo có độ cứng k=20N/m va vật nặng m=100g .Từ VTCB kéo vật ra 1 đoạn 6cm rồi truyền cho vật vận tốc 20 cm/s hướng về VTCB .Biết rằng hề số ma sát giữa vật và mặt phẳng ngang là 0.4 ,lấy g=10m/s2.Tốc độ cực đại của vật sau khi truyền vận tốc bằng :

A.20 cm/s B.80 cm/s C.20 cm/s D.40 cm/sGii: Vật có tốc độ cực đại khi gia tốc bằng 0; tức là lúc Fhl = Fđh + Fms = 0 lần đầu tiên tại N

ON = x ------> kx = mg -----> x = mg /k = 0,02m = 2cm

Khi đó vật đã đi được quãng đường S = MN = 6 – 2 = 4cm = 0,04m

Tại t = 0 x0 = 6cm = 0,06m, v0= 20 cm/s = 0,2 m/s

Theo ĐL bảo toàn năng lượng ta có: (Công của Fms = mgS)

-----> = 0,044 ---->

-----> vmax = = 0,2.(m/s) = 20cm/s. Chn đáp án ACâu 29. Một con lắc lò xo gồm một vật nhỏ khối lượng 100g và lò xo nhẹ có độ cứng 0,01N/cm. Ban đầu giữ vật ở vị trí lò xo dãn 10cm rồi buông nhẹ cho vật dao động. Trong quá trình dao động lực cản tác dụng lên vật có độ lớn không đổi 10-3 N. Lấy π2 = 10. Sau 21,4s dao động, tốc độ lớn nhất của vật chỉ có thể là
A. 58πmm/s B. 57πmm/s C. 56πmm/s D. 54πmm/s

Gii:

Chu kì dao động: T = 2 = 2 = 2 (s). k = 0,01N/cm = 1N/m

Độ giảm biên độ sau mỗi lần qua VTCB (sau mỗi nửa chu kì) A = A0 – A’ được tính theo công thức

= FC(A0 + A’) ----> A = 2FC/k 2.10-3m = 2mm.

 A


  M O’

 A0

 O

Sau 21s = 10,5T biên độ của vật cònA = A0 – 21.A = 5,8 cm.

Ở thời điểm t = 21,4 s vật ở M chưa qua VTCB ( vì khoảng thời gian 0,4s = T/5 < T/4).

Do đó . Sau 21,4s dao động, tốc độ lớn nhất của vật chỉ có thể được tính theo công thức:

v = vmax khi kx = FC ( với x = OO’) ------> x = FC/k = 1 cm


= - - FC (A – x) = --------> 0,05v2 = 0,5,(0,0582 – 0,012) - 0,048.10-3 = 15,84.10-4

v = 0,17798876 m/s = 178mm/s = 56,68 mm/s 57 mm/s (Với  = )

Chn đáp án B

Câu 30. Một con lắc lò xo nằm ngang gồm lò xo có độ cứng k = 100N/m, vật có khối lượng m = 400g, hệ số ma sát giữa vật và giá đỡ là = 0,1. Từ vị trí cân bằng vật đang nằm yên và lò xo không biến dạng người ta truyền cho vật vận tốc v = 100cm/s theo chiều làm cho lò xo giảm độ dài và dao động tắt dần. Biên độ dao động cực đại của vật là bao nhiêu?
A. 5,94cm B. 6,32cm C. 4,83cm D.5,12cm
Gii:

Gọi A là biên độ dao động cực đại là A. ta có = + mgA.


50A2+ 0,4A – 0,2 = 0 -----> A = 0,05937 m = 5,94 cm
Câu 31. Một con lắc lò xo đặt trên mặt phẳng nằm ngang gồm lò xo nhẹ, độ cứng k = 50N/m, một đầu cố định, đầu kia gắn với vật nhỏ khối lượng m1 =100g. Ban đầu giữ vật m1 tại vị trí lò xo bị nén 10 cm, đặt một vật nhỏ khác khối lượng m2 = 400g sát vật m1 rồi thả nhẹ cho hai vật bắt đầu chuyển động dọc theo phương của trục lò xo. Hệ số ma sát trượt giữa các vật với mặt phẳng ngang  =0,05 Lấy g = 10m/s2 Thời gian từ khi thả đến khi vật m2 dừng lại là:
A. 2,16 s. B. 0,31 s. C. 2,21 s. D. 2,06 s.
Gii: Sau khi thả hai vật dao động với chu kì T = 2= 0,2 = 0,628 (s)

Hai vật đến vị trí cân bằng sau t1 = = 0,157 (s)

Khi đến vị trí cân bằng hai vật có vận tốc cực đại v tính theo biểu thức

+AFms = ; Công của lực ma sát AFma = mgl = 0,025 (J)

Thay số vào ta đươck v2 = 0,9 ------. v = 0,95 m/s. Sau đó m2 chuyển động chậm dần đều dưới tác dụng của lực ma sát với gia tốc a2 = - g = -0,5m/s2.

Vật m2 dừng lại sau đó t2 = - = 1,9 (s)

Thời gia từ khi thả đến khi m2 dừng lại là t = t1 + t2 = 2,057 (s) 2,06 (s) Chn đáp án DCâu 32. Một con lắc lò xo nằm ngang gồm lò xo có độ cứng k = 40N/m và quả cầu nhỏ A có khối lượng 100g đang đứng yên, lò xo không biến dạng. Dùng quả cầu B giống hệt quả cầu A bắn vào quả cầu A dọc theo trục lò xo với vận tốc có độ lớn 1m/s; va chạm giữa hai quả cầu là đàn hồi xuyên tâm. Hệ số ma sát giữa A và mặt phẳng đỡ là  = 0,1; lấy g = 10m/s2. Sau va chạm thì quả cầu A có biên độ lớn nhất là:

A. 5cm B. 4,756cm. C. 4,525 cm. D. 3,759 cmGii: Theo ĐL bảo toàn động lượng vận tốc của quả cầu A sau va chạm v = 1m/s.

Theo ĐL bảo toàn năng lượng ta có:-----> 20A2 + 0,1A – 0,05 = 0-----> 200A2 + A – 0,5 = 0

----> A = m = 4,756 cm. Chn đáp án B.

Câu 33. một con lắc lò xo dao động tắt dần trên mạt phẳng nằm ngang với các thông số như sau: m=0,1Kg, vmax=1m/s,μ=0.05.tính độ lớn vận tốc của vật khi vật đi được 10cm.

A: 0,95cm/s B:0,3cm/s C:0.95m/s D:0.3m/s


Gii: Theo định luật bảo toàn năng lượng, ta có:

---------->

v2 = - 2gS

--------> v = m/s

v 0,95m/s. Chn đáp án C

Câu 34. Hai dao động điều hòa cùng phương, cùng tần số, biết phương trình x1 = Acos(ωt – π/6) cm và x2 = A2cos(ωt – π) cm có phương trình dao động tổng hợp là x = 9cos(ωt + φ). Để biên độ A2 có giá trị cực đại thì A1 có giá trị:

A. 18 cm B. 7cm C. 15 cm D. 9 cm

Vẽ giản đồ vectơ như hình vẽ và theo định lý hàm số sin:

, A2 có giá trị cực đại khi sinα có giá trị cực đại bằng 1 α = /2

A2max = 2A = 18cm A1 = (cm).Câu 35. Một vật dao động điều hòa với phương trình x = A.cos(ωt). Tỉ số giữa tốc độ trung bình và vận tốc trung bình khi vật đi được sau thời gian 3T/4 đầu tiên kể từ lúc bắt đầu dao động là

A. 1/3 B. 3 C. 2 D. 1/2

Vận tốc trung bình: , là độ dời. Vận tốc trung bình trong một chu kỳ luôn bằng không

Tốc độ trung bình luôn khác 0: trong đó S là quãng đường vật đi được từ t1 đến t2.

Tốc độ trung bình: (1); chu kỳ đầu vật đi từ x1 = + A (t1 = 0) đến x2 = 0 (t2 = ) (VTCB theo chiều dương)

Vận tốc trung bình: (2). Từ (1) và (2) suy ra kết quả bằng 3.Câu 36 : Một con lắc đơn gồm dây treo có chiều dài gắn một đầu với vật nặng khối lượng , một đầu được gắn vào trần xe ô tô. Ô tô đang đi lên dốc chậm dần đều với gia tốc có độ lớn . Biết dốc nghiêng một góc so với phương ngang. Lấy . Chu kì dao động của con lắc là

A. B. C. D.

Câu 37 : Một con lắc đơn gồm một sợi dây kim loại nhẹ chiều dài có đầu trên cố định, đầu dưới treo một quả cầu nhỏ bằng kim loại. Kéo vật nặng ra khỏi vị trí cân bằng một góc rồi thả nhẹ để vật dao động điều hòa. Con lắc dao động trong từ trường đều có véctơ vuông góc với mặt phẳng dao động của con lắc và có độ lớn . Suất điện động cực đại xuất hiện giữa hai đầu dây kim loại là

A. B. C. D.

Câu 38 : Con lắc lò xo dao động điều hòa theo phương ngang với biên độ A. Đúng lúc con lắc qua vị trí có động năng bằng thế năng và đang dãn thì người ta cố định một điểm chính giữa của lò xo, kết quả làm con lắc dao động điều hòa với biên độ A’ bằng

A. B. C. D.

Câu 39 : Hai vật dao động điều hòa dọc theo hai đường thẳng song song kề nhau và song song với trục tọa độ Ox sao cho không va chạm vào nhau trong quá trình dao động. Vị trí cân bằng của hai vật đều ở trên một đường thẳng qua gốc tọa độ và vuông góc với Ox. Biết phương trình dao động của hai vật lần lượt là . Tính từ thời điểm đến thời điểm thì thời gian mà khoảng cách giữa hai vật theo phương Ox không nhỏ hơn là bao nhiêu ?

A. B. C. D.

Câu 40 : Một con lắc lò xo gồm vật nhỏ khối lượng và lò xo có độ cứng . Vật nhỏ được đặt trên giá đỡ cố định nằm ngang dọc theo trục lò xo. Hệ số ma sát trượt giữa giá đỡ và vật nhỏ là . Ban đầu giữ vật ở vị trí lò xo bị nén rồi buông nhẹ để con lắc dao động tắt dần. Lấy . Tính vận tốc cực đại mà vật đạt được trong quá trình dao động và quãng đường mà vật đi được cho đến khi động năng bằng thế năng lần đầu tiên ?

A. B. C. D.

Câu 41 : Một con lắc lò xo gồm lò xo và vật nặng khối lượng có thể trượt không ma sát trên mặt sàn nằm ngang. Người ta đặt chồng lên một vật có khối lượng . Tại thời điểm ban đầu, giữ hai vật ở vị trí lò xo bị nén rồi buông nhẹ. Biết độ cứng của lò xo là , và ma sát giữa hai vật là đủ lớn để chúng không trượt lên nhau trong quá trình dao động. Tính tốc độ trung bình của hệ tính từ thời điểm ban đầu đến thời điểm mà lực đàn hồi của lò xo có độ lớn bằng độ lớn lực ma sát nghỉ cực đại giữa hai vật lần thứ hai ?

A. B. C. D.

Câu 42 : Một con lắc đơn dao động điều hòa với biên độ góc nhỏ tại nơi có gia tốc trọng trường là . Biết gia tốc của vật ở vị trí biên gấp 8 lần gia tốc của nó ở vị trí cân bằng. Giá trị của

A. B. C. D.

Câu 43 : Một con lắc lò xo nằm ngang đang dao động tự do với biên độ . Lực đàn hồi của lò xo có công suất tức thời đạt giá trị cực đại khi vật đi qua vị trí có tọa độ bằng

A. B. C. D.

Câu 44 : Một vật có khối lượng treo dưới một lò xo có độ cứng . Dùng giá đỡ nâng vật lên đến vị trí mà lò xo không biến dạng rồi cho giá đỡ đi xuống, nhanh dần đều, không vận tốc ban đầu, gia tốc bằng . Lấy . Vận tốc cực đại của vật treo bằng

A. B. C. D.

Câu 45 : Hai chất điểm dao động điều hòa trên cùng một trục tọa độ Ox theo các phương trình lần lượt là . Thời điểm đầu tiên kể từ hai chất điểm gặp nhau là

A. B. C. D.

Câu 46 : Một con lắc lò xo treo thẳng đứng. Con lắc dao động điều hòa với biên độ , chu kì . Khoảng thời gian ngắn nhất kể từ lúc lực đàn hồi đạt giá trị cực đại đến lúc đạt giá trị cực tiểu là . Lấy . Tính tốc độ của vật lúc nó cách vị trí thấp nhất ?

A. B. C. D.

Câu 47 : Hai chất điểm M và N cùng dao động điều hòa trên cùng một trục tọa độ Ox ( O là vị trí cân bằng của chúng ), coi trong quá trình dao động hai chất điểm không va chạm vào nhau. Biết phương trình dao động của chúng lần lượt là và . Hai chất điểm cách nhau ở thời điểm đầu tiên kể từ lúc là

A. B. C. D.

Câu 48 : Một con lắc lò xo gồm lò xo có độ cứng và vật nặng khối lượng đang dao động điều hòa theo phương ngang với biên độ trên mặt phẳng nhẵn nằm ngang. Tại thời điểm qua vị trí động năng bằng thế năng, một vật nhỏ khối lượng rơi thẳng đứng và dính chặt vào . Khi qua vị trí cân bằng hệ có tốc độ bằng

A. B. C. D.Câu 49: Quan sát hai chất điểm M và N đuổi nhau trên một vòng tròn, người ta thấy khoảng cách giữa chúng tính theo đường chim bay luôn không đổi và bằng bán kính của quỹ đạo vì chúng chuyển động đều với cùng tốc độ . Gọi là trung điểm của MN. Hình chiếu của trên một đường kính của quỹ đạo có tốc độ lớn nhất bằng

A. B. C. D.

Câu 50: Một con lắc đơn được treo vào trần của một thang máy có thể chuyển động thẳng đứng tại nơi có . Khi thang máy đứng yên, cho con lắc dao động nhỏ với biên độ góc và có năng lượng . Khi vật có li độ góc thì đột ngột cho thang máy chuyển động lên trên nhanh dần đều với gia tốc . Con lắc vẫn dao động điều hòa với biên độ góc và năng lượng mới là . Đáp án nào dưới đây là đúng ?

A. B. C. D.

Câu 51: Hai chất điểm M, N dao động điều hòa dọc theo hai đường thẳng song song kề nhau và song song với trục tọa độ Ox. Vị trí cân bằng của M và của N đều ở trên một đường thẳng qua gốc tọa độ và vuông góc với Ox. Phương trình dao động của chúng lần lượt là x1 = 10cos2πt (cm) và x2 = 10 cos(2πt + ) (cm) . Hai chất điểm gặp nhau khi chúng đi qua nhau trên đường thẳng vuông góc với trục Ox. Thời điểm lần thứ 2013 hai chất điểm gặp nhau là:A.16 phút 46,42s.B.16 phút 46,92sC.16 phút 47,42s D.16 phút 45,92s Câu 52 : Hai con lắc lò xo giống nhau, độ cứng của lò xo k =100 (N/m), khối lượng vật nặng 100g , hai vật dao động điều hòa dọc theo hai đường thẳng song song liền kề nhau (vị trí cân bằng của hai vật chung gốc tọa độ) với biên độ dao động A1 = 2A2. Biết 2 vật gặp nhau khi chúng đi qua nhau và chuyển động ngược chiều nhau. Lấy π2 = 10. Khoảng thời gian giữa 2013 lần liên tiếp hai vật gặp nhau là:A.201,2 s. B.202,1 s .C.402,6 s. D.402,4 sCâu 53 : Một con lắc lò xo thẳng đứng đầu trên treo vào điểm Q, đầu dưới gắn với vật nặng nhỏ, dao động điều hòa với chu kì T = 0,04 π (s). Tốc độ cực đại của vật trong quá trình dao động là vmax = 60 cm/s. Lấy g = 10m/s2. Tỉ số giữa lực kéo cực đại và lực nén cực đại tác dụng lên điểm treo Q là:A.2B.1,5C.1D.0,5Câu 54 : Hai vật dao động điều hòa dọc theo hai đường thẳng song song kề nhau và song song với trục tọa độ Ox sao cho không va chạm vào nhau trong quá trình dao động. Vị trí cân bằng của hai vật đều ở trên một đường thẳng qua gốc tọa độ và vuông góc với Ox. Biết phương trình dao động của hai vật lần lượt là . Tính từ thời điểm đến thời điểm thì thời gian mà khoảng cách giữa hai vật theo phương Ox không nhỏ hơn là bao nhiêu ?

A. B. C. D.

Câu 55 : Một con lắc lò xo gồm lò xo và vật nặng khối lượng có thể trượt không ma sát trên mặt sàn nằm ngang. Người ta đặt chồng lên một vật có khối lượng . Tại thời điểm ban đầu, giữ hai vật ở vị trí lò xo bị nén rồi buông nhẹ. Biết độ cứng của lò xo là , và ma sát giữa hai vật là đủ lớn để chúng không trượt lên nhau trong quá trình dao động. Tính tốc độ trung bình của hệ tính từ thời điểm ban đầu đến thời điểm mà lực đàn hồi của lò xo có độ lớn bằng độ lớn lực ma sát nghỉ cực đại giữa hai vật lần thứ hai ?

A. B. C. D.

Câu 56 : Hai chất điểm M và N cùng dao động điều hòa trên cùng một trục tọa độ Ox ( O là vị trí cân bằng của chúng ), coi trong quá trình dao động hai chất điểm không va chạm vào nhau. Biết phương trình dao động của chúng lần lượt là và . Hai chất điểm cách nhau ở thời điểm đầu tiên kể từ lúc là

A. B. C. D.
Câu 57: Một con lắc đơn có khối lượng 100g, dao động ở nơi có g = 10m/s2, khi con lắc chịu tác dụng một lực không đổi hướng từ trên xuống thì chu kỳ dao động giảm đi 75%. Độ lớn của lực là:

A. 20N B. 15N C. 5N D. 7,8N.

Câu 58: Một chất điểm dao động điều hòa với gia tốc cực đại bằng và tốc độ cực đại bằng . Nếu thì tần số dao động của chất điểm bằng

A. B. C. D.

Câu 59: Hai vật dao động điều hòa dọc theo các trục song song với nhau. Phương trình dao động của các vật lần lượt là và. Biết . Tốc độ cực đại của vật thứ nhất là . Tốc độ cực đại của vật thứ hai là

A. B. C. D.

Câu 60: Phát biểu nào sau đây là đúng? Trong khi vật nặng của một con lắc đơn đang dao động điều hòa, di chuyển từ biên này sang biên kia thì

A. gia tốc của vật luôn có độ lớn khác 0. B. vận tốc của vật có hướng không thay đổi.

C. vận tốc của vật luôn có độ lớn khác 0. D. gia tốc của vật luôn hướng về vị trí cân bằng.

Câu 61Hai dao động thành phần vuông pha nhau. Tại thời điểm nào đó chúng có li độ là thì li độ của dao động tổng hợp bằng

A. 10cm B. 14cm C. 2cm D. -2cmCâu 62Một vật dao động điều hòa trên trục x. Tại li độ động năng của vật bằng 3 lần thế năng. Và tại li độ thì động năng bằng

A. 2 lần thế năng. B. 1,56 lần thế năng. C. 2,56 lần thế năng. D. 1,25 lần thế năng.Câu 63Một chất điểm chuyển động trên đường tròn đường kính với gia tốc tiếp tuyến thì hình chiếu của nó xuống đường kính AB

A. dao động điều hòa với biên độ 10cm.

B. dao động điều hòa với chu kỳ 1s.

C. dao động điều hòa với gia tốc cực đại .

D. không dao động điều hòa.Câu 64Hai chất điểm dao động điều hòa trên hai quỹ đạo song song, cùng phương, cùng tần số nhưng lệch pha nhau . Gọi T là chu kỳ dao động. Khoảng thời gian ngắn nhất giữa hai lần các chất điểm có cùng li độ là

A. . B. T C. D.


: wp-content -> uploads -> 2013
2013 -> 1. Most doctors and nurses have to work on a once or twice a week at the hospital
2013 -> ĐỀ CƯƠng ôn tập bài kiểm tra 15 phút môn hóA 9 LẦN 1 vq1: Nêu
2013 -> Mãng cäc thiÕt diÖn nhá Tiªu chuÈn thi c ng vµ nghiÖm thu Minipile foundation Standard for constrution, check and acceptance
2013 -> Thiết kế nghiên cứU & thống kê y họC
2013 -> BỘ XÂy dựng số : 14/ 2003/ QĐ-bxd cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
2013 -> Chương dao đỘng cơ
2013 -> Số Hồ sơ: 101/ /thu cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc phiếu giao nhận hồ SƠ Loại hồ sơ: Đăng ký bhxh, bhyt bắt buộc
2013 -> Số Hồ sơ: 103/ /thu cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam số Hồ sơ: 103/ /thu-đC Độc lập Tự do Hạnh phúc
2013 -> Số Hồ sơ: 107/ /thu cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
2013 -> Niên Lịch Phụ Huynh/Học Sinh
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương