Convention pour la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel/ convention for the safeguarding of the intangible cultural heritage assemblée géNÉrale des états


State not Party / État non partietải về 1.14 Mb.
trang7/9
Chuyển đổi dữ liệu02.06.2018
Kích1.14 Mb.
#39347
1   2   3   4   5   6   7   8   9

State not Party / État non partie

Andorra / Andorre

Ms UBACH FONT, Maria

Ambassadeur, Délégué Permanent

Délégation Permanente de la Principauté d'Andorre auprès de l'UNESCO

1 place d'Andorre 75016 Paris

France

Tel: +33 (0)1 40060330E-mail:ambaixada@andorra.ad

Ms FONT VILAGINES, Meritxell

Délégué Permanent Adjoint de la Principauté d'Andorre auprès de l'UNESCO

Délégation Permanente de la Principauté d'Andorre auprès de l'UNESCO

1 place d'Andorre 75016 Paris

France

Tel: +33 (0)1 40060330E-mail:ambaixada@andorra.ad

Mr MAS, David

Agent technique patrimoine culturel

Ministère de la Culture de la Principauté d'Andorre

1 place d'Andorre 75016 Paris

France

E-mail:ambaixada@andorra.adBahrain / Bahreïn

Mr AL-KHALIFA, Khalifa

Natural heritage specialist

Ministry of Culture

P. O. Box 2199, Manama

Bahrain / Bahreïn

Mobile: +973 39995999

E-mail:khalifa.a.alkhalifa@gmail.com


Cameroon / Cameroun

Ms LUKONG TOMLA, Ernestine Tatah

Chef service du Patrimoine Culturel Immatériel

Ministère des Arts et de la Culture

Direction du Patrimoine Culturel Service du Patrimoine culturel immatériel

Cameroon / Cameroun

Tel: 22239320

Mobile: (237)77686008, (237)33095259

Fax: 23722226579

E-mail:tomlastin@yahoo.fr


Ms NDZINA MBILONG ONGBA, Eugénie

Cadre à la Division des Affaires Juridiques et des Traités.

Ministère des Relations Extérieures.
Cameroon / Cameroun

Mobile: +00(237) 99034902

E-mail:ndzina2000@yahoo.fr


Canada

Ms HEIBECKER, Yasemin

Déléguée permanente adjointe

Délégation permanente du Canada auprès de l'UNESCO

1 rue Miollis 75015 Paris

France

Tel: +33 (0)1 45683517E-mail:dl.canada@unesco-delegations.org

Ms LEVASSEUR, Dominique

Responsable principale de programmes

Délégation permanente du Canada auprès de l'UNESCO

1 rue Miollis 75015 Paris

France

Tel: +33 (0)1 45683517E-mail:dl.canada@unesco-delegations.org

Ms STANTON-JEAN, Michèle

Représentante du gouvernement du Québec au sein de la Délégation du Canada

Délégation permanente du Canada auprès de l'UNESCO

5 rue Constantine 75007 Paris

France

Tel: +33 (0)1 44432590E-mail:michele.stanton-jean@international.gc.ca

Cape Verde / Cap-Vert

Mr AKIBODE, Charles

Conseiller Ministre de la Culture

Ministère de la Culture

Palacio Do Governo, Varzea, Praia

Cape Verde / Cap-Vert

Tel: +2382610123

Fax: +2382610264

E-mail:charles.akibode@palgov.gov.cvFinland / Finlande

Ms LAAKSONEN, Leena

Senior Advisor

Ministry of Education and Culture

P.O. Box 29 00023 Government

Finland / Finlande

Tel: +358 2 953 30175

Mobile: +358 40 722 1324

E-mail:leena.laaksonen@minedu.fiMs VANAMO-SANTACRUZ, Kirsi

Deputy Permanent Delegate, Minister-Counsellor

Permanent Delegation of Finland to UNESCO

1 rue Miollis Bureau M3.35 75015 Paris

France

Tel: +33 (0)1 45683432Fax: +33 (0)1 43061902

E-mail:kirsi.vanamo-santacruz@formin.fiMs MONONEN, Mari

Intern

Permanent Delegation of Finland to UNESCO

1 rue Miollis Bureau M3.35 75015 Paris

France

Tel: +33 (0)1 45683433Fax: +33 (0)1 43061902

E-mail:mari.mononen@formin.fiGermany / Allemagne

Mr HANKE, Benjamin

Programme Specialist for Intangible Cultural Heritage

German Commission for UNESCO

Colmantstrasse 15 53115 Bonn

Germany / Allemagne

Tel: +49 228 68844411

Mobile: +49 179 8975831

Fax: +49 228 68844479

E-mail:hanke@unesco.de


Ms MERKEL, Christine M.

Head of the Division of Culture, Memory of the World

German Commission for UNESCO

Colmantstrasse 15 53115 Bonn

Germany / Allemagne

Tel: +49 228 6049718

Fax: +49 228 6049730

E-mail:merkel@unesco.deNetherlands / Pays-Bas

Ms REITSMA, Liefke

Deputy Permanent Delegate

Permanent Delegation of the Kingdom of the Netherlands to UNESCO

7 Rue Eble, 75007 Paris

France

Tel: +33 (0)1 40623383E-mail:liefke.reitsma@minbuza.nl

Ms AVERINK, Marijke

Intern

Permanent Delegation of the Kingdom of the Netherlands to UNESCO

7 Rue Eble, 75007 Paris

France

Tel: +33 (0)1 40623380E-mail:marijke.averink@minbuza.nl

Ms DE LEEUW, Riet

Senior Policy Advisor

Ministry of Education, Culture and Science of the Kingdom of the Netherlands

Postbus 16375 2500 BJ Den Haag

Netherlands / Pays-Bas

Tel: 0031-704124561

E-mail:r.deleeuw@minocw.nl


Mr DE LEEUW, Riet

Directeur

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Postbus 16375 2500 Bj Den Haag

Netherlands / Pays-Bas

Tel: +31 (70)412 4561

Fax: +31 (70)412 3996

E-mail:r.deleeuw@minocw.nlRussian Federation / Fédération de Russie

Ms ANDREEVA, Galina

Deputy Director of the Division for International Cooperation

Ministry of Culture of the Russian Federation

6/7 Maly Gnezdnikovsky per., Moscow,

Russian Federation / Fédération de Russie

Tel: +7 495 6290309

Mobile: +7 903 0426755

Fax: +7 495 6291380

E-mail:gbandreeva@mkrf.ru


Ms FOKINA, Ksenia

Head of International Relations Department

State Russian House of Folk Arts

Sverchkov per., 8, b.3 Moscow

Russian Federation / Fédération de Russie

Tel: +7 495 621 92 84

Mobile: +7 903 519 11 31

Fax: +7 495 621 79 17

E-mail:foreign-grdnt@mail.ru


Rwanda

Mr KABALE, Jacques

Ambassadeur et Délégué Permanent du Rwanda auprès de l'UNESCO

Rwanda

12 rue Jadin 75017 Paris

Rwanda

Tel: +33 (0)1 71199191Fax: +33 (0)1 71199195

E-mail:ambarwanda.paris@gmail.comSaint Kitts and Nevis / Saint-Kitts-et-Nevis

Mr DOYLE, David

Permanent Delegate

Permanent Delegation of St. Kitts-Nevis to UNESCO

28 rue pasteur 92210 st. cloud

France

Mobile: +33 (0)6 28694040E-mail:dl.st-kitts&nevis@unesco-delegations.org

United States of America / États-Unis d'Amérique

Ms WILLSON, Carolyn

Minister Counsellor

U.S. Mission to UNESCO

12 avenue Raphael 75016 Paris Mailing address: UNESCO House 1 rue Miollis room 4.45 75015 Paris

United States of America / États-Unis d'Amérique

Tel: +33 (0)1 43127456

Fax: +33 (0)1 43127458

E-mail:WillsonC@state.govIntergovernmental Organization (other than U.N.) / Organisation intergouvernementale (autre que N.U.)

Conseil Supérieur du Sport en Afrique (CSSA)

Mr TCHOYA, Michel

Directeur de Cabinet

Conseil Supérieur du Sport en Afrique (CSSA)

B.P. 1363 Yaoundé

Cameroon / Cameroun

Tel: + 237.22.11.20.29

Mobile: + 914522340601

E-mail:tchomi@yahoo.frLigue des Etats arabes

Mr HITTI, Nassif

Ambassadeur

Ligue des Etats arabes

36, rue Fortuny 75017 Paris

France

Tel: +33 (0)1.43806150Fax: +33 (0)1 48889171

E-mail:Hitti@wanadoo.frMr SOUIEDI, Hussein

Deputy

Ligue des Etats arabes

36, rue Fortuny 75017 Paris

France

Tel: +33 (0)1 43806150Fax: +33 (0)1 48889171

E-mail:Hitti@wanadoo.frMr EL-HJANI, Bachir

Deputy

Ligue des Etats arabes

36, rue Fortuny 75017 Paris

France

Tel: +33 (0)1 43806150Fax: +33 (0)1 48889171

E-mail:Hitti@wanadoo.frOrganisation Arabe pour la l'Education la Culture et les Sciences: ALECSO

Ms GUETTAT GUERMAZI, Hayet

Directeur du Programme de Préservation du Patrimoine

Organisation Arabe pour la l'Education la Culture et les Sciences: ALECSO

Organisation arabe pour l’éducation, la culture et les sciences (ALECSO)– Avenue Mohamed V, BP: 1120, 1000 Tunis-RP,

Tunisia / Tunisie

Tel: 0033145682720

Mobile: 0033659158047

Fax: 0033140569272

E-mail:a.zayadi.a1@unesco-delegations.org


Ms ZAYADI, Afifa

Chargée de liaison

Organisation Arabe pour la l'Education la Culture et les Sciences: ALECSO

1 rue Miollis 75015 Paris

France

Tel: +33 (0)1 45682720Mobile: +33 (0)6 59158047

E-mail:a.zayadi@unesco.orgКаталог: doc
doc -> Qctđhn 01: 2014/btnmt quy chuẩn kỹ thuật về khí thải công nghiệP ĐỐi với bụi và CÁc chất vô CƠ trêN ĐỊa bàn thủ ĐÔ HÀ NỘI
doc -> 1. MỞ ĐẦu tính cấp thiết của đề tài
doc -> I. Quản lý sâu bệnh ở khu vực dự án Ô Môn – Xà No 4 II. Quản lý thuốc bảo vệ thực vật 12 Chủ sở hữu có trách nhiệm liên hệ với một đại diện phê duyệt của tỉnh để truyền đạt các hướng dẫn và yêu cầu xử lý
doc -> Tr­êng thcs nguyÔn §øc C¶nh Gi¸o ¸n §¹i Sè 7 Ch­¬ngI sè h÷u tØ. sè thùc
doc -> Ban chỉ ĐẠo công nghệ thông tin của cơ quan đẢng giáo trình thiết kế, XÂy dựng và quản trị CƠ SỞ DỮ liệu hà NỘI, 2004
doc -> THỦ TƯỚng chính phủ
doc -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh thừa thiên huế Độc lập Tự do Hạnh phúc
doc -> TIÊu chuẩn quốc gia tcvn 8108 : 2009 iso 11285 : 2004
doc -> Sè: 90/2003/Q§-ub
doc -> Chương 1 Các khái niệm căn bản về mạng và giao thức mạng Mạng máy tính

tải về 1.14 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   2   3   4   5   6   7   8   9
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2023
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương