COÂng ty vaân duõng dòch vuï cheùp phim hd sieâu toáCtải về 56.64 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu24.07.2016
Kích56.64 Kb.
#3465
COÂNG TY VAÂN DUÕNG

DÒCH VUÏ CHEÙP PHIM HD SIEÂU TOÁC

Ñòa chæ : 341 / I 14 Lạc Long Quân, P.5, Q.11, TpHCM

Ñieän thoaïi : 39743365 – 0903318938

http ://filmhd.weebly.com

Email : congty.vandung@gmail.com  VUI LOØNG CHOÏN LIST PHIM TRÖÔÙC KHI ÑEÁN


LÖU Ý : HDD ĐỊNH DẠNG NTFS MỚI CHÉP                ĐƯỢC PHIM HD


( Phim có Phụ đề Tiếng Anh và Tiếng Việt )


Kill Switch - Tam na sat thu - 2008 - 4.6G - EV
 
Phim bo - Terminator.The.Sarah.Connor.Chronicles.S01 - Ke huy diet - 2008 - 720p - 20G - EV
 
The Exorcism of Emily Rose - Quy am - 2005 - 720p - 4.6G - EV
 
Unfaithful - Ngoai tinh - 2002 - 720p - 4.6G - EV
 
Dark.Floors - Tang ngam den toi - 2008 - 720p - 4.6G - EV
 Out.of.Time - 2003 - 720p - 4.6G - EV
 
Street.Fighter.The.Legend.Of.Chun.Li - 2009 - 720p - 4.6G - EV
 
The.Sniper - Ban tia - 2009 - 720p - 4.6G - EV
 
Tobruk - 2008 - 720p - 4.6G - EV
 
Race.To.Witch.Mountain - Nui phu thuy - 720p - 4.6G - EV
 
Phim bo - Duong.Dua.Chien.Thang - 2009 - 720p - 6.6G - EV
 
12 Rounds - 12 vong sinh tu - 2009 - 720p - 4.6G - EV
 
Obsessed - 2009 - 720p - 4.6G - EV
 
Phim bo - Lost .S01 - Mat tich - 2009 - 720p - 4.6G - EV
 
Lesbian.Vampire.Killers - Khac tinh ma ca rong - 2009 - 720p - 4.6G - EV
 
The.Haunting.In.Connecticut - Ngoi nha ma am - 2009 - 720p - 4.6G - EV
 
The.Red.Baron - Dai bang lua - 2008 - 720p - 4.6G - EV
 
Doctor.Zhivago - Bac si Zhivago - 2009 - 720p - 4.6G - EV
 
Stomp.The.Yard - Hiphop soi dong - 2007 - 720p - 4.6G - EV
 
Breaking.News - Dai su kien - 2004 - 720 - 4.6G - EV
 
Night.Train - Chuyen tau dem - 2009 - 720p - 4.6G - EV
 
Phim bo - Hero S01+02+03 - 2007 - 55G - EV
 

Shinjuku Incident 2009 (EV) 4.4GB

Fast And Furious 4 2009 (EV) 4.4GB

Watchmen 2009 (EV) 8GB

17 Again (Zac Efron) 2009 (EV) 4.4GB

Che Guevera 2008 - Part One & Part Two (E) 13.4GB


LIST PHIM MỚI
Charlie and the Chocolate Factory (Eng + Việt)

Make It Happen 2008

No Man's Land The Rise of Reeker 2008

The Cell 2 2009

The Unborn 2009 - Tái Sinh ( Eng + Việt )Direct Contact 2009 (Eng + Việt)

The Grudge 2009 (Eng + Việt)

Knowing 2009 (Nicolas Cage) (EV) 6.5GB

Push 2009 (EV) 4.4GB

The Pink Panther 2 2009 (EV) 4.4GB

New In Town 2009 (E) 4.7GB

Extreme Movies 2008 (EV) 4.4GB

The Grudge 3 2009 (EV) 4.4GB

Baby On Board 2009 (E) 4.4GB

Friday The 13th 2009 (EV) 4.4GB

Conffessions Of A Shopaholic 2009 (EV) 4.4GB

Evangelion 1.0 You Are Not Alone (Anime) (E) 4.4GB

Adward Scissorhand (Johnny Depp)(EV) 4.4GB

Live (Eva Mendez) (E) 4.4GB

Spring Breakdown 2009 (E) 4.4GB

Goal - The Dream Begins ( Beckham, Zidane, Raul) (E) 9GB 1080P

Dorothy Mills 2008 (E) 6.5GB

The Prestige ( Hugh Jackman, Scartlett Johansson) (EV) 10.2GB 1080P

*
The Last Kiss (EV) 4.4GB

Ghost Town 2008 (EV) 4.4GB

Martyrs 2008 (EV) 4.4GB

Broke Back Mountain (EV) 6.5GB


The Woman 2008 (EV) 8GB 1080PWalled In 2009 (E) 4.4GB

Gran Torino 2009 (EV) 4.4GB

The Pacifer ( Vin Desel )(EV) 4.4GB

Fired Up 2009 (EV) 4.4GB

Hart's War ( Bruce Willis, Colin Farell ) (E) 6.5GB

The International 2009 (Clive Owen) (EV) 4.4GB

Machine Girl 2008 (E) 4.4GB

Fanboys 2008 (EV) 4.4GB

Driven To Kill 2009 (E) 4.4GB

The Hitchhiker's Guide to the Galaxy (EV) 9.4GB 1080P

What Doesn't Kill You (E) 8.7GB

*
Cruel Intentions (E) 8.4GB 1080P

The Horsemen ( Chung Tu Di ) (EV) 2009

He's Just Not That Into You 2009 (E) 4.4GB

A Man Apart (Vin Desel)(E) 9GB 1080P

Killshot 20008 (E) 4.4GB

Munich (E) 7.9GBThe One (Ly Lien Kiet) (EV) 9GB 1080P

Ongbak 2

Bridget Jones Diary

Revolutionnary Road

Mean Girls

Mr Magorioums Wonder Emporium

S Darko

The Hunt For Gollum

Anaconda

*

Valkyrie 2009 ( Tom Cruise ) (EV) 4.4GB

Powder Blue 2009 ( Jessica Biel ) (E) 4.4GB

Sideways (EV) 4.4GB

Afro Samurai (E) 4.4GB

Naked Weapon (EV) 8.8GB 1080P

Columbus Day - Valkilmer (E) 4.4GB

My Bloody Valentine 2009 (EV) 4.4GB

Incendiary 2008 (E) 4.4GB

*
The Curious Case Of Benjamin Button 2009 (Prad Pitt) (EV) 7.3GB

Defiance (EV) 6.5GB

Watchmen - Tales Of The Black Freighter 2009 (EV) 1GB
Dead Snow 2008 (E) 4.4GB


Elegy (Penelope Cruz)2008 (No Sub)

Underworld 3 - Rise Of The Lycans 2009 (EV) 4.4GB

Paul Blart Mall Cop 2009 (E) 4.4GB

Strange Widerness 2008 (E) 4.4GB


The Wrestler 2008 (EV) 4.4GB

Final Fantasy VII Edvent Children Complete 2009 (EV) 4.4GB

The Day The Earth Stood Still 2009 (EV) 10.1GB 1080P

The Uninvited 2009 (EV) 4.4GB


Inkeheart 2009 (EV) 8.7GB 1080P


Gone With The Wind - Cuốn theo chiều gió (EV) 13GB


The Reader ( Kate Winslet )(Oscar 2009) (EV) 4.4GB

FarCry 2008 (EV) 4.4GB

Hairspray (John Travolta) (E) 4.4GB

The Notebook - Yêu là mãi mãi (EV) 4.4GB


Thick As Thieves 2009 (Antionio Banderas)(EV) 4.4GB

The X Files - I Want To Believe 2008 (EV) 4.4GB

The Spirit 2008 (Eva Mendez) (EV) 4.4GB

Yes Man 2008 (Jim Carrey) (EV) 4.4GB

Slumdog Millionaire - Triệu Phú Ổ Chuột (EV) 4.4GB

Bedtime Story 2008 ( Adam Sandlers) (EV) 4.4GB

The Hurt Locker 2008 (EV) 7.9GB

Outlander 2008 (EV) 8.7GB

Australia ( Hugh Jackman, Nicole Kidman ) (EV) 6.6GB

Rachel Getting Maried 2008 (Anna Hathaway ) (EV) 4.4GB

JVCD 2008 (Van Damme) (EV) 7.7GB

Role Models 2008 (EV) 4GB

Zack and Miri Make A Prono 2008 (EV) 7.9GB

Seven Pounds 2008 (Will Smith ) (EV) 4.4GB

007 - Quantum of Solace - Định mức khuây khoả ( EV ) 4.4GB

Twilight 2008 - Chạng Vạng ( EV ) 6.5GB

Sex Drive 2008 ( EV ) 6.5GB

Changeling 2008 ( Angelina Jolie ) ( EV ) 6.5GB

Punisher 2 : War Zone - Kẻ Trừng Phạt 2009 (EV) 4.4GB

Transporter 3 - Người Vận Chuyển 3 ( EV) 4.4GB

Milk ( Oscar kịch bản gốc xuất sắc nhất 2008 ) (E) 4.4GB

Xin môøi caùc baïn truy caäp vaøo http ://filmhd.weebly.com hoaëc lieân heä ñieän thoaïi soá 38659784 – 0903318938 ñeå bieát theâm chi tieát.
Xin chaân thaønh caùm ôn caùc baïn ñaõ uûng hoä !
Каталог: uploads
uploads -> -
uploads -> 1. Most doctors and nurses have to work on a once or twice a week at the hospital
uploads -> Kính gửi Qu‎ý doanh nghiệp
uploads -> VIỆn chăn nuôi trịnh hồng sơn khả NĂng sản xuất và giá trị giống của dòng lợN ĐỰc vcn03 luậN Án tiến sĩ NÔng nghiệp hà NỘI 2014
uploads -> Như mọi quốc gia trên thế giới, bhxh việt Nam trong những năm qua được xem là một trong những chính sách rất lớn của Nhà nước, luôn được sự quan tâm và chỉ đạo kịp thời của Đảng và Nhà nước
uploads -> Tác giả phạm hồng thái bài giảng ngôn ngữ LẬp trình c/C++
uploads -> BỘ TÀi nguyên và MÔi trưỜng
uploads -> TRƯỜng đẠi học ngân hàng tp. Hcm markerting cơ BẢn lớP: mk001-1-111-T01
uploads -> TIÊu chuẩn quốc gia tcvn 8108 : 2009 iso 11285 : 2004
uploads -> ĐỀ thi học sinh giỏi tỉnh hải dưƠng môn Toán lớp 9 (2003 2004) (Thời gian : 150 phút) Bài 1

tải về 56.64 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2023
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương