Confirmed participants in Hanoitải về 89 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu23.08.2016
Kích89 Kb.
Confirmed participants in Hanoi

Title


First

Name

LastName

JobTitle

Company

Work Phone

Mobile Phone

Mr.

Quang

Ðặng Ngọc


Director

Rural Development Services Center

84-(0) 913 229 762


84-(0) 986 109 300


Ms.

Thanh

Phạm Thị


Officer

Rural Development Services Center

84-(0) 913 229 762


84-(0) 986 109 300


Ms.

Chung

Thân Thị

Director

TT Phát triển KTXH Cộng đồng bền vữngMr.

Nguyen


Trinh Le


Director


Pan Nature
Mr.

Dung

Nguyen Viet

Vice Director

Pan NatureMs.

Van

Nguyễn Thị Hải


Environmental Advocacy Officer


Pan Nature
Ms.

Khanh

Nguy Thi

Deputy Director

WARECOD & Coordinator, Vietnam River NetworkMs.

Oanh

Tố
WARECOD & Coordinator, Vietnam River NetworkMr

Chiến

Nguyễn Thế
Research Centre for Gender, Family and Environment in Development (CGFED)


cgfed1993@gmail.com/cgfed_hn@yahoo.com


(84-4) 37565929

Fax: (84-4) 37565874Mr.

Cường


Nguyễn Văn


Director


Institute for Training, Research and Technology Development ( TDI)

0913210080


Ms.

Phương

Nguyễn Thị

Coordinator

Cooperation and Development Group (CDG)


htptvn@hn.vnn.vn


(04) 512 17 54

Ms.

Thúy

Ngô Thị

Admin Officer

Trung tâm phát triển cộng đồng bền vững, FCOD

Ngothithuy1974@yahoo.com

(04)38261768

Mr.

Thắng

Lê Chiến
Trung tâm phát triển tài nguyên nướcMr.

Sơn

Phan Anh

Quyền Trưởng ban HTQT

VUSTAMr.

Kiên


Đặng Tú


Researcher

Social Policy Ecology Research Institute - SPERI

00844 771 73 67


Ms.

Trường

Lương Thị
Trung tâm Phát triển Bền vững cho Khu vực miền núi (Centre for Sustainable Development for Mountainous Areas)

csdmatruong@hn.vnn.vn, luongthitruong04@yahoo.com,

tel: 84-435130487, cell: 0913038782,

Ms.

Hanh

Vương Thị

Director

Trung tâm Giáo dục, Xúc tiến và Nâng cao Năng lực Phụ nữ (CEPEW)

cepew@fmail.vnn.vn,

Tel: 35726789, fax: 3574599

Ms.

Mai

Trần Thị Ngọc

Project Coordinator

Center for Cooperation Human Resource Development (C&D)

Thuyanh@cndvietnam.org.vn, duan@cndvietnam.org.vn

Tel.: 04-04-7622318 Fax: +844 7344519, Linh 0917291412
Participants at HCMC


Title


First

Name

LastName

JobTitle

Company

City

Email

Mobile Phone

Mr.

Quân


Lại Tùng


Program Coordinator


Department of Ecology

Institute of Tropical Biology
HCM

laitungquan@gmail.com

laitungquan@hcm.fpt.vn0918425489


Mr.

(Dr.) Vinh


Nguyễn Xuân


Department Chairman


Institute of Tropical Biology


HCM

vinh.itb@gmail.com


0918348908


Dr.

Phuợng


Phùng Thúy

Sciences University – HCM National University

HCM

ptphuong@hcmuns.edu.vn

0918028356


Mr.

Ðẳng


Lý Quốc

Mekong School – Earthrights International


HCM

lyquocdang2002@yahoo.com.sg


0909886896Confirmed Donors & INGOsOrg

Mr./Ms. 1

First Name

Last Name

Title

Email

Office Tel

Counsellors-Development

 

  

 

EC Delegation

Mr.

Willy

Vandenberghe

Head of Corporation Section
39410099

AFD-Agence Francaise De Development

Mr.

Alain

Henry

Director

afdhanoi@groupe-afd.org, henrya@groupe-afd.org

38236764

Multi lateral

 

 

 

 

 

 

ADB

Mr.

Cự

Đặng Hữu

External Affairs Officer

danghc@adb.org

39331374

ADB

Ms.

Lan

Trần Tuyết

Public Information

ldduong@adb.org

39331374

IMF

Ms.

Nga

Ha

Senior Economist

bbingham@imf.org

8251927/8243350

International NGOs

 

 

 

 

 

 

NGO Resource Centre

Mr.

Marko

Lovrekovic

 

director@ngocentre.org.vn, info@ngocentre.org.vn

38328570

ActionAid

Ms.

Hoa

Vu Thi Quynh

Governance Officer

 

 

ActionAid

Mr.

Phan Van

Ngoc

Country Director

ngoc.phanvan@actionaid.org

39439866

VSO

Mr.

Dario

Gentili

Country Director

dario.gentili@vsoint.org

37190683
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương