Conference scheduletải về 77.89 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu25.03.2018
Kích77.89 Kb.
THỜI GIAN BIỂU CÁC PHIÊN HỘI THẢO

CONFERENCE SCHEDULE

THỨ NĂM

THURSDAY
18/3


8:00 – 10:00


PHIÊN TOÀN THỂ/ PLENARY SESSION

Hội trường D/Hall D
  1. GS. Võ Văn Sen: Diễn văn khai mạc của Hiệu trưởng/ Trưởng ban tổ chức (Opening Address by the Rector of USSH/Conference Chairman)

  2. Mr. Ikuo Mizuki: Bài phát biểu của Tổng lãnh sự Nhật Bản tại thành phố Hồ Chí Minh (Address by the Consul General of Japan in Ho Chi Minh City)

  3. GS. Đoàn Lê Giang: Con đường hiện đại hoá văn học của các nước Khu vực văn hoá chữ Hán (The Way of Modernization in East Asian Literature)

  4. GS. Nakagawa Shigemi: Đọc văn học Nhật Bản ở châu Á - hướng đến nghiên cứu quốc tế về văn học Nhật Bản ở Khu vực văn hoá chữ Hán (Reading Japanese Literature in Asia: For International Japanese Literature Studies at the Community of Chinese Character Cultur)

10:00 -10:30


Ăn nhẹ (Coffee break)TIỂU BAN

SESSIONS
NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG

GENERAL ISSUES
QUÁ TRÌNH HIỆN ĐẠI HOÁ TRONG VĂN HỌC NHẬT BẢN
MODERNIZATION PROCESS IN JAPANESE LITERATURE


QUÁ TRÌNH HIỆN ĐẠI HOÁ TRONG VĂN HỌC VIỆT NAM
MODERNIZATION PROCESS IN VIETNAMESE LITERATURE

QUÁ TRÌNH HIỆN ĐẠI HOÁ TRONG VĂN HỌC TRUNG QUỐC

MODERNIZATION PROCESS IN CHINESE LITERATURE
QUÁ TRÌNH HIỆN ĐẠI HOÁ TRONG VĂN HỌC HÀN QUỐC
MODERNIZATION PROCESS IN KOREAN LITERATURE10:30 – 11:50


Hội trường D/ Hall D
Chủ toạ/ Chairs:

GS.Trần Đình Sử, GS.Wang Xiao Ming

Thư ký/ Secretary:

ThS. Vũ Thanh Trâm


GS.Nguyễn Văn Hạnh:

Về tiến trình hiện đại hóa của văn học Việt Nam (On the Process of Modernization in Vietnamese Literature)- Bình luận: NNC Lại Nguyên ÂnGS.Wang Xiao Ming: “Văn học hiện đại” trong “Thời đại lớn” (“Modern Literature” in the “Great Era”) – Bình luận: GS.Đoàn Lê Giang

GS.Phong Lê: Hiện đại hóa văn học Việt Nam trong đối sánh khu vực Đông Á (Modernization Process of Vietnamese Literature in Comparison with Other Literatures of East Asian Region)- Bình luận: GS.Trần Hữu TáD102/ Room D102
Chủ toạ/Chairs:

GS.Nguyễn Tiến Lực, GS.Nakagawa

Thư ký/ Secretary:

Ngô Trà Mi


GS.Kawaguchi Kenichi: So sánh hai mối tình trong "Tố Tâm" của Hoàng Ngọc Phách và "Mồ hoa cúc dại" của Ito Sachio (A Comparison of loves between Ito Sachio’s “The Grave Overwhelming Wild Chrysanthemum” and Hoang Ngoc Phach’s “Tố Tâm”)
GS.Tokunaga Mitsuhiro: Sự hình thành các sáng tác của Natsume Soseki – nhìn từ quá trình ra đời của tiểu thuyết cận đại (Composition of the Works of Soseki Natsume - From the Viewpoint of the Birth of Modern Fiction) – Bình luận: GS.Nguyễn Tiến Lực

ThS.Nguyễn Lương Hải Khôi : Một số vấn đề về lý thuyết sáng tạo nhìn từ quá trình ra đời của sách “Tân thể thi sao” (1882) và tân thể thi (Problems of Creative Writing Theory – Point of View from the Birth of “Shintaishisho” and “Shintaishi”) – Bình luận: GS.Đoàn Thu VânD 202/ Room D202
Chủ toạ/Chairs:

GS.Phong Lê, GS.A.Sokolov

Thư ký/ Secretary:

TS. Lê Thị Thanh Tâm


GS.Nguyễn Đình Chú: Từ công cuộc hiện đại hóa văn học Việt Nam nghĩ thêm đôi điều về sự tương đồng và tương dị giữa Việt Nam và Nhật Bản chung quanh vấn đề hiện đại hóa dân tộc (Some Considerations about the Similarities and Differences of the Modernization Process of Literature in Vietnam and Japan) - Bình luận: GS.Lê Ngọc Trà
GS.Chen Yi-yuan : Tác phẩm của Phan Bội Châu và mối quan hệ mật thiết với Nhật Bản, Trung Quốc (Phan Boi Chau’s Works and the Close Relationship between Vietnam and Japan, China) - Bình luận: GS.Hồ Sĩ Hiệp

TS.Nguyễn Nam: Phụ nữ tự sát - Lỗi tại tiểu thuyết? (Một góc nhìn về phụ nữ với văn chương trong xã hội Việt Nam đầu thế kỷ XX) (Should Fiction be Responsible for Women’s Suicide? (An Observation on Women and Literature in Early-20th Century Vietnamese Society))-Bình luận: TS. Lê Thanh Tâm

GS.Phan Trọng Thưởng: Tân thư và phong trào duy tân ở Nhật Bản, Trung Quốc và Việt Nam thời cận đại (“New Books” and Renovation Movement in Premodern Japan, China and Vietnam)- Bình luận: TS.Trần Hải Yến
12:00 – 13:00


Ăn trưa (Buffet lunch)TIỂU BAN

SESSIONS


QUÁ TRÌNH HIỆN ĐẠI HOÁ TRONG VĂN HỌC NHẬT BẢN
MODERNIZATION PROCESS IN JAPANESE LITERATUREQUÁ TRÌNH HIỆN ĐẠI HOÁ TRONG VĂN HỌC VIỆT NAM
MODERNIZATION PROCESS IN VIETNAMESE LITERATUREQUÁ TRÌNH HIỆN ĐẠI HOÁ TRONG VĂN HỌC TRUNG QUỐC

MODERNIZATION PROCESS IN CHINESE LITERATURE

QUÁ TRÌNH HIỆN ĐẠI HOÁ TRONG VĂN HỌC HÀN QUỐC
MODERNIZATION PROCESS IN KOREAN LITERATURE


13:30 - 15:00
D102

Chủ toạ/Chairs: GS.Kawaguchi, NNC Phạm Xuân Nguyên,

Thư ký/Secretary: Ngô Trà Mi
GS.Nguyễn Tiến Lực: So sánh tư tưởng cận đại hóa giáo dục của Fukuzawa (Nhật Bản) và Nguyễn Trường Tộ (Việt Nam) (Comparative Study on Fukuzawa’s and Nguyen Truong To’s Concepts of Educational Modernization)- Bình luận: TS.Lê Thanh Tâm
ThS.Dương Thu Hằng: Học - một giải pháp của hiện đại và văn minh, nhìn từ “Khuyến học” của Fukuzawa Yukichi và “Văn minh tân học sách” của phong trào duy tân Việt Nam (Learning-A Solution for Modernization and Civilization)- Bình luận: TS. Lê Đình Khẩn

ThS.Đỗ Vạn Hỷ, Lý Hoàn Thục Trâm: Sơ lược tiếp cận thang giá trị mới trong văn học Nhật Bản thời Minh Trị duy tân (A brief approach to the new scale of value in Japanese literature) – Bình luận: TS.Phạm Thị Phương


Hội trường D/Hall D

Chủ toạ/Chairs: GS.Nguyễn Đình Chú, GS.Ben Tran

Thư ký/ Secretary: TS.Lê Thị Thanh Tâm
NNC Lại Nguyên Ân: Phan Khôi với phong trào thơ mới (Phan Khoi and New Poetry Movement in Vietnam) - Bình luận: TS.Nguyễn Hữu Hiếu


GS.Tôn Phương Lan: Những đóng góp của Hồ Biểu Chánh vào tiến trình hiện đại hóa văn học Việt Nam những năm đầu thế kỷ XX (Ho Bieu Chanh’s Contributions to the Modernization of Vietnamese Literature in the First Years of the 20th Century) )- Bình luận: GS.Phan Thị Hồng
ThS. Cao Việt Dũng: Tạp chí văn chương đầu thế kỷ XX tại Việt Nam: nhìn nhận từ cấp độ mô hình (On Literary Reviews in Vietnam in the Beginning of the 20th Century: the French Influence as a Model)- Bình luận: TS.Tào Văn Ân


D202

Chủ toạ/Chairs: GS.Chen Yi-yuan, TS. Nguyễn Nam

Thư ký/Secretary: ThS. Vũ Thanh Trâm
GS.Hồ Sĩ Hiệp: Nghĩ về văn học truyền thống và hiện đại Đài Loan (On Taiwanese Traditional and Modern Literature) – Bình luận: TS.Nguyễn Ngọc Quận
TS. Đinh Phan Cẩm Vân: Một số tương đồng giữa thơ ca của Tân nguyệt phái và phong trào Thơ mới Việt Nam (Some Similarities between Poetry of New Moon Faction in China and the Romantic Poetry Movement in Vietnam) - Bình luận: TS.Nguyễn Đình Phức
ThS.Lê Quang Trường: Phong cách thơ Ngải Thanh và sự “dung hợp” với phái tượng trưng (Ai Qing’s Poetical Style and the “Fusion” with Symbolism) - Bình luận: GS.Nguyễn Hữu Sơn


D201

Chủ toạ/Chairs: NNC

Nhật Chiêu, ThS. Nguyễn Thị Hiền

Thư ký/Secretary: ThS. Hoàng Hải Vân


NNC Nhật Chiêu: Hàn Long Vân và Hàn Mặc Tử: Thơ ca của niềm im lặng (Han Yong-un and Han Mac Tu: Poetry of Silence) – Bình luận: GS.Nguyễn Thị Thanh Xuân

GS.Phan Thu Hiền: Yếu tố nội sinh và ngoại sinh trong sự hình thành, phát triển “Văn học mới” Korea từ những phối cảnh nghiên cứu (Three Aproaches to Studying Internal and External Causes for the Development of Korean New Literature) - Bình luận: GS.Nguyễn Văn Huệ
Vũ Thị Thanh Tâm: Những đóng góp của Yi Kwang Su cho văn học Triều Tiên đầu thế kỷ XX (Yi Kwang Su’s Contributions to Korean Literature in the Beginning of the 20th Century)- Bình luận: TS.Huỳnh Văn Vân
Giải lao ăn nhẹ/ Coffee break


15:20-

16:50
D102

Chủ toạ/Chairs: NNC Nhật Chiêu, TS.Nguyễn Thị Mai Liên

Thư ký/ Secretary: Ngô Trà Mi
Phạm Xuân Nguyên: Thơ mới Nhật Bản (Japanese New poetry) - Bình luận: GS.Đoàn Lê Giang

Nguyễn Vũ Quỳnh Như: Masaoka Shiki và haiku cận đại (Masaoka Shiki and Haiku in the Modern Time) - Bình luận: GS.Đoàn Lê Giang

Đặng Thị Ngọc Phượng: Sự hình thành thơ mới như một hiện tượng văn hóa khu vực (The Formation of Modern Poetry as a Regional Phenomenon)-Bình luận: TS.Lê Thanh Tâm


Ms.Lam Anh: Futabatei Shimai và tiểu thuyết mới đầu tiên Ukigumo (Phù vân) (Futabatei Shimei and “Ukigumo” - the First Japanese Modern Novel) – Bình luận: GS.Nguyễn Tiến Lực


Hội trường D/Hall D

Chủ toạ/Chairs:

GS.Phan Trọng Thưởng, TS. Nguyễn Nam

Thư ký/Secretary: ThS. Lê Thuỵ Tường Vy


Sokolov Anatoly: Hiện đại hóa xã hội Việt Nam và sự ra đời của kịch mới (nửa đầu thế kỷ XX) (Modernization of Vietnamese Society and the Birth of Modern Drama (in the First Half of the 20th Century)) - Bình luận: GS.Lê Ngọc Trà

Nguyễn Hữu Sơn: Du ký của người Việt Nam viết về các nước và những đóng góp vào quá trình hiện đại hóa văn xuôi tiếng Việt giai đoạn cuối thế kỷ XIX - đầu thế kỷ XX (Vietnamese Travel Story on Other Countries and Its Contribution to the Modernization of Vietnamese Prose during the Late 19th to the Early 20th Century Period) - Bình luận: TS.Nguyễn Hữu Hiếu
Nguyễn Hữu Hiếu: Một vài khía cạnh tính hiện đại của Thơ Mới Việt Nam xét trên phương diện ngôn từ (Some Characteristics of Modernity in Vietnamese New Poetry from the Language Perspective)- Bình luận: GV.Trần Ngọc Hồng
Châu Minh Hùng: Sự vận động của thi pháp Hán trong thi ca Việt Nam đầu thế kỷ XX (The Change of the Chinese Poetics in Vietnamese Poetry in the Beginning of the 20th Century) – Bình luận: TS.Lê Thu Yến

D202

Chủ toạ/Chairs:

GS.Nguyễn Van Hạnh, TS.Đinh Phan Cẩm Vân

Thư ký/Secretary: Vũ Thanh Trâm


Nguyễn Thị Bích Hải: Quá trình hiện đại hoá văn học ở Trung Quốc và Việt Nam từ cái nhìn so sánh (Literary Modernization Process in China and Vietnam From the Comparative Point of View)- Bình luận: TS. Nguyễn Hồng Nam

Trần Lê Hoa Tranh: Ảnh hưởng của văn học phương Tây đến một số truyện ngắn của Lỗ Tấn (Influence of the Western Literature to Lu Xun’s Short Stories)- Bình luận: NNC Phạm Thị Hảo

Nguyễn Đình Phức: Tiến trình hình thành và phát triển của thơ hiện đại Trung Quốc (Formation and Development of Modern Chinese Poetry)- Bình luận: TS.Nguyễn Kim ChâuD201

Chủ toạ/Chairs:

GS.Phan Thu Hiền, GS.Vũ Thanh

Thư ký/Secretary: ThS. Hoàng Hải Vân


Trần Thị Phương Phương: Ảnh hưởng của Phương Tây và truyền thống dân tộc trong tiến trình hiện đại hóa dân tộc (Nghiên cứu so sánh một số hiện tượng tiểu thuyết Việt Nam và Triều Tiên) (Western Influence and National Tradition in the Modernization Process of the National Literature (Comparative Study on some Phenomena of Vietnamese and Korean Novel)) – Bình luận: GS.Đoàn Thu Vân
Lê Thị Thanh Tâm: Kim So-wol và Nguyễn Bính – nỗi buồn thương đồng điệu (Kim So-wol and Nguyen Binh in Same Sorrow) ) - Bình luận: TS.Trần Hải Yến

Nguyễn Thị Hiền: So sánh Gu-in-hoe (Cửu nhân hội) và Tự lực văn đoàn (“Gu-in-hoe” and Tu luc van doan: A Comparative Study) - Bình luận: GS.Nguyễn Thị Thanh Xuân

Nguyễn Thị  Thanh Xuân: Hiện  đại hóa văn học đầu thế kỷ XX: Nghiên cứu so sánh trường hợp Hàn Quốc và Việt Nam  (Literary Modernization in the Early 20th Century: A Comparative Study of Korean and Vietnamese Literature)- Bình luận: GS.Phan Thu HiềnHẾT NGÀY LÀM VIỆC THỨ NHẤT/END OF THE FIRST CONFERENCE DAYTIỂU BAN

SESSION


QUÁ TRÌNH HIỆN ĐẠI HOÁ TRONG VĂN HỌC VIỆT NAM (B)
MODERNIZATION PROCESS IN VIETNAMESE LITERATURE (B)

QUÁ TRÌNH HIỆN ĐẠI HOÁ TRONG VĂN HỌC NHẬT BẢN
MODERNIZATION PROCESS IN JAPANESE LITERATURE

QUÁ TRÌNH HIỆN ĐẠI HOÁ TRONG VĂN HỌC VIỆT NAM (A)
MODERNIZATION PROCESS IN VIETNAMESE LITERATURE (A)

QUÁ TRÌNH HIỆN ĐẠI HOÁ VĂN HỌC TRUNG QUỐC
MODERNIZATION PROCESS IN CHINESE LITERATURE
THỨ SÁU

FRIDAY
19/3


8:00 – 10:30

D201

Chủ toạ/Chairs: NNC Lại Nguyên Ân, GS. Nguyễn Hữu Sơn

Thư ký/Secretary: ThS. Hồ Khánh Vân
GS.Ben Tran: Tuổi trẻ và tiểu thuyết hiện đại (Youth and the Modern Novel)- Bình luận: Dr. Christopher Hamilton

GS.Nguyễn Bích Thu: Tiểu thuyết và quá trình hiện đại hóa văn học Việt Nam nửa đầu thế kỷ XX (Novel and the Modernization of Vietnamese Literature in the Early 20th Century)- Bình luận: TS. Lê Ngọc Thuý


TS. Võ Văn Nhơn : Văn học dịch ở Nam Bộ cuối thế kỷ XIX đầu thế kỷ XX (Translated Literature in Cochinchina in the Late 19th and the Early 20th Century) - Bình luận: TS.Lê Ngọc Thuý


TS.Lê Ngọc Thúy: Nghiên cứu văn học theo xu hướng hiện đại ở Nam Bộ cuối thế kỷ XIX-đầu thế kỷ XX (Literary Studies in the Direction of Modernity in the South of Vietnam in the Late 19th Century – Early 20th Century)- Bình luận: TS.Lê Thị Thanh

ThS.Trần Văn Minh: Tùy bút – một thể loại văn xuôi hiện đại trong văn học Việt Nam và văn học Trung Quốc (Essay as a Genre of Modern Prose in Vietnamese and Chinese Literature)- Bình luận: TS.Võ Văn Nhơn


D102

Chủ toạ/Chairs: TS.Trần Hải Yến, GS. Tokunaga

Thư ký/Secretary: Ngô Trà Mi

TS.Nguyễn Thị Mai Liên: Quá trình hình thành và phát triển của tiểu thuyết lãng mạn Nhật Bản thời Meiji (The Process of Formation and Development of Japanese Romantic Novel in Meiji Time) - Bình luận: TS.Trần Hải Yến
TS.Hoàng Thị Xuân Vinh : Những cách tân nghệ thuật theo hướng hiện đại hóa trong truyện ngắn của Ryunosuke Akutagawa (The Renovation Art in the Direction of Modernization in Akutagawa’s Short Stories)- Bình luận: TS.Trần Quỳnh Nga


Hà Văn Lưỡng: Một số ảnh hưởng của nghệ thuật phương Tây hiện đại đối với văn học Nhật Bản từ cuối thế kỷ XIX đến đầu thế kỷ XX (Influences of Western Literature on Japanese Literature from the End of 19th to the Beginning of 20th Century)) - Bình luận: TS.Trần Lê Hoa Tranh

ThS. Trần Thị Tố Loan: Kawabata Yasunari trong tiến trình hiện đại hóa văn học Nhật Bản (Kawabata Yasunari in the Process of Modernization of Japanese Literature) - Bình luận: NNC Nhật Chiêu


TS. Cao Thị Hảo: Nét tương đồng và khác biệt giữa văn học Nhật Bản và văn học Việt Nam trong quá trình hiện đại hóa (giai đoạn cuối TK.XIX – đầu TK.XX) (The Similarities and Differences between Japanese Literature and Vietnamese Literature in the Modernization Process)- Bình luận: TS.Nguyễn Thành Thi


D301

Chủ toạ/Chairs: GS. Hồ Sĩ Hiệp, GS. Chen Yi-yuan

Thư ký/Secretary: TS. Lê Thị Thanh Tâm

GS.Trần Thanh Đạm: Độc lập và duy tân (Independence and Renovation)- Bình luận: GS.Huỳnh Như Phương

GS.Phan Thị Hồng: Quá trình hiện đại hóa thơ Việt Nam giai đoạn cuối thế kỷ XIX - đầu thế kỷ XX – từ Nguyễn Khuyến tới Tản Đà (The Modernization Process in Vietnamese Poetry in the Late 19th Century – Early 20th Century: From Nguyen Khuyen to Tan Da)- Bình luận: NNC Lại Nguyên Ân
TS.Nguyễn Thành Thi: Chuyên nghiệp hóa hoạt động sáng tác: một đòi hỏi tất yếu của công cuộc hiện đại hóa văn học Việt Nam trước 1945 (Professionization of Writing Activity:) - Bình luận: GS.Nguyễn Công Lý

TS. Tôn Thất Dụng: Quá trình hiện đại hóa văn xuôi Việt Nam cuối thế kỷ XIX - đầu thế kỷ XX – so sánh với một số nước trong khu vực Đông Nam Á (Modernization Process of Prose from the End of the 19th Century to the Beginning of the 20th Century in Vietnamese Literature)- Bình luận: GS.Hoàng Văn Cẩn
GV. Trần Ngọc Hồng: Ý thức cá nhân và hiện đại hoá văn học VN (Concept of Individuality and Literary Modernization in Vietnam)) - Bình luận: TS.Võ Văn Nhơn


D202

Chủ toạ/Chairs: GS.Trần Thanh Đạm, GS. Nguyễn Thị Bich HảiThư ký/Secretary: ThS.Vũ Thị Thanh Trâm
ThS.Phùng Hoài Ngọc: Nữ sĩ Băng Tâm cây bút hiện đại hóa đa dạng và một số bài thơ tiêu biểu (Bing Xin – Writer of Diversity and Modernity) – Bình luận: TS.Đinh Phan Cẩm Vân


ThS.Trần Trọng Tài, Chou Tsung-chieh (Châu Tông Khiết): Tính Nhật Bản trong văn học Đài Loan (Japanese Features in Tawanese Literature) - Bình luận: ThS.Vũ Thanh Trâm

TS.Nguyễn Văn Hiệu: Quá trình hiện đại hóa văn học Trung Quốc trong tiếp nhận ở Việt Nam nửa đầu thế kỷ XX (The Modernization Process of Chinese Literature in the Vietnamese Perception from the Late 19th Century to the Early 20th Century) )- Bình luận: GS.Hoàng Văn Cẩn
ThS. Nguyễn Văn Hoài: Từ Chí Ma - vị chủ tướng của phong trào thơ tân cách luật (Xu Zhimo – The Commander of the New Prosodial Poetry Movement) ) - Bình luận: NNC Phạm Thị Hảo

TS. Lê Đình Khẩn: Con đường từ ký, chí, truyện đến tiểu thuyết (From ji, zhi, zhuan to xiaoshuo) – Bình luận: TS.Nguyễn Ngọc Quận


Giải lao ăn nhẹ/ Coffee break10:50 – 11:45


PHIÊN TOÀN THỂ / PLENARY SESSION

D301
  1. GS.Trần Đình Sử: Cuộc gặp gỡ Đông Tây, Đông Đông - cơ duyên tiến bộ của văn học các nước Đông Á (East-West and East-East Encounters as the Opportunities to Make Progress for the East Asian Literatures) – Báo cáo ở phiên toàn thể

  2. GS.Huỳnh Như Phương: Báo cáo tổng kết Hội thảo (Conference Concluding Remarks) – Tuyên bố bế mạc, cám ơn

Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương