Con đẾN ĐÂy thờ TÔn cha ánh Sáng thế gian Ngài đã giáng thế nơi ô trầntải về 6.76 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu13.10.2017
Kích6.76 Kb.
 • CON ĐẾN ĐÂY THỜ TÔN CHA

 • Ánh Sáng thế gian Ngài đã giáng thế nơi ô trần

 • Ðã mở mắt cho con thấy Ngài

 • Thiên Nhan Chúa làm lòng con mến yêu Ngài

 • Mong sao suốt đời đi với Ngài

 • Con đến đây thờ tôn Cha, con đến đây quỳ tôn vinh

 • Con đến xưng nhận Giê-xu Vua cõi lòng

 • Ôi Chúa đẹp và vinh quang, Chúa Ðấng đáng được tôn vinh

 • Mang tất cả đời con nay dâng hiến Ngài

 • Vua của vĩnh hằng Ngài thật đáng được chúc tụng

 • Vinh quang Chúa đầy tràn khắp trời

 • Khiêm nhu xuống đời vào trần thế Chúa tạo thành

 • Trở nên khó, nghèo để cứu người

 • Làm sao biết giá Jêsus phải đền,

 • vì mang tội con chết trên thập hình


HERE I AM TO WORSHIP

Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương