CÙng với mẹ maria chúng ta về BÊn thánh thể with mary, we come before the eucharist cấp II thiếU – camp leader level II searchtải về 41 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu07.06.2018
Kích41 Kb.
CÙNG VỚI MẸ MARIA CHÚNG TA VỀ BÊN THÁNH THỂ

WITH MARY, WE COME BEFORE THE EUCHARIST
CẤP II THIẾU – CAMP LEADER LEVEL II SEARCH

NGÀY THỨ 1 – DAY 1 (Wednesday)

 

GET TO KNOW JESUS

Mến chào các Trưởng,

Today, we begin our novena, a 9 day journey by returning to the source and summit of our faith: The Eucharist. We come before the Lord asking Him to strengthen us with His love. We ask Mary to teach us how to love Jesus like she has loved Him. We also ask Mary to show us Her Son so we can get to know Jesus more deeply, more passionately and more faithfully.

One of the five Tôn Chỉ in Phong Trào is to honor and learn from Mary. One of the best ways to learn from her is through the mysteries of the Rosary. On our first day of Cấp II Thiếu Nhi Spiritual Journey, I want you to focus in the Joyful Mysteries. It is the Mystery where God became human in everything except sin. Through Mary’s saying Yes, we learn to say yes to the Lord in our vocation as a Huynh Trưởng Cấp II Thiếu Nhi.

Today, I ask that you pick at least one mystery and contemplate it throughout the day. Let’s the mystery transform you, touch you and accompany you in your daily tasks. When you interact with your friend or your coworker, allow the mystery to penetrate your thought and your heart. Enjoy it.DÂNG NGÀY – Morning Offering


 • Dấu Thánh Giá - Sign of the Cross

 • Kinh Dâng NgàyMorning Offering Prayer

Lạy Trái Tim Cực Thánh Ðức Chúa Giêsu. Con nhờ Trái Tim Cực Sạch Ðức Bà Maria mà dâng cho trái tim Chúa mọi lời con cầu xin, mọi việc con làm, mọi sự khó con chịu trong ngày hôm nay. Cho được đền vì tội lỗi con và cầu nguyện theo ý Chúa. Khi dâng mình tế lễ trên bàn thờ, con lại dâng các sự ấy cho Trái Tim Chúa có ý cầu nguyện cách riêng theo ý Ðức Giáo Hoàng. Amen.

 • Kinh Xin Ân XáPrayer for Indulgences

 Lạy Chúa, xin cho con được hưởng nhờ các ân xá, bởi những việc lành con sẽ làm trong ngày hôm nay, hoặc những ân xá nào có thể chỉ cho các linh hồn nơi luyện ngục, thì xin Chúa cũng ban cho các linh hồn ấy.

 • Kinh Lạy Cha, Kinh Kính Mừng, Kinh Tin KínhThe Our Father, the Hail Mary, the Apostles' Creed (For indulgences)

Tôi tin kính Đức Chúa Trời là Cha phép tắc vô cùng, dựng nên trời đất. Tôi tin kính Đức Chúa Giêsu Kitô là Con một Đức Chúa Cha, cùng là Chúa chúng tôi. Bởi phép Đức Chúa Thánh Thần mà Người xuống thai, sinh bởi Đức Bà Maria đồng trinh, chịu nạn đời quan Phongxiô Philatô, chịu đóng đinh trên cây thánh giá, chết và táng xác, xuống ngục tổ tông, ngày thứ ba bởi trong kẻ chết mà sống lại, lên trời, ngự bên hữu Đức Chúa Cha phép tắc vô cùng, ngày sau bởi trời lại xuống phán xét kẻ sống và kẻ chết. Tôi tin kính Đức Chúa Thánh Thần. Tôi tin có Hội Thánh hằng có ở khắp thế này, các Thánh thông công. Tôi tin phép tha tội. tôi tin xác loài người ngày sau sống lại. Tôi tin hằng sống vậy. Amen.

 • 3 Kinh Kính Mừng xin các nhân đức Tin, Cậy và Mến và xin Mẹ Maria nhân đức Trong Sạch - 3 Hail Mary for virtues of Faith, Hope, and Love and also asking Mary for the virtue of Chasity.

 • Kinh Sáng DanhThe Glory Be

 • Kinh Ăn Năn TộiAct of Contrition

Lạy Chúa Con, Chúa là Đấng trọn tốt trọn lành vô cùng. Chúa đã dựng nên con và cho Con chúa ra đời, chịu nạn chịu chết vì con, mà con đã cả lòng phản nghịch lỗi nghĩa cùng Chúa, thì con lo buồn đau đớn, cùng chê ghét mọi tội con trên hết mọi sự. Con dốc lòng chừa cải, và nhờ ơn Chúa, thì con sẽ lánh xa dịp tội cùng làm việc đền tội cho xứng. Amen.

 • Kinh Rước Lễ Thiêng LiêngSpiritual Communion

 Lạy Chúa Thánh Thể, con yêu mến Chúa, xin Chúa ngự vào tâm hồn con và ở lại với con luôn mãi. Amen.

 • Dấu Thánh GiáSign of the CrossKINH TRƯA – Noon Prayer


 • Dấu Thánh Giá - Sign of the Cross

 • Kinh Truyền Tin  – The Angelus

  •  Ðức Chúa Trời sai thánh thiên thần truyền tin cho rất thánh Ðức Bà Maria

Và rất thánh Ðức Bà chịu thai bởi phép Ðức Chúa Thánh Thần.

Kính Mừng Maria ............... Thánh Maria

  • Này tôi là tôi tá Ðức Chúa Trời

Tôi xin vâng như lời thánh thiên thần truyền.

Kinh Mừng Maria ......... Thánh Maria

  • Chốc ấy Ngôi thứ Hai xuống thế làm người

Và ở cùng chúng tôi.

Kính Mừng Maria......... Thánh Maria

  • Lạy rất thánh Ðức Mẹ Chúa Trời, xin cầu cho chúng tôi

Đáng chịu lấy những sự Chúa Kitô đã hứa.

  • Lạy Chúa, chúng con xin Chúa ban ơn xuống trong linh hồn chúng con là kẻ đã nhờ lời thánh thiên thần truyền, mà biết thật Chúa Kitô là Con Chúa, đã xuống thế làm người, thì xin vì công ơn Chúa chịu nạn, chịu chêt trên cây Thánh Giá, cho chúng con ngày sau, khi sống lại được đến nơi vinh hiển, cũng vì công nghiệp Chúa Kitô là Chúa chúng ta. Amen.

 • Xét MìnhExamination of Conscience

 • Kinh Ăn Năn TộiAct of Contrition

 • Rước Lễ Thiêng LiêngSpiritual Communion

 • Dấu Thánh GiáSign of the Cross

 DÂNG ĐÊM – Night Offering
 • Dấu Thánh Giá - Sign of the Cross

 • Xét MìnhExamination of Conscience

 • Viết Tâm Hồn Nhật Ký nếu có thể (write Spiritual Journal if possible)

 • Kinh Lạy ChaThe Our Father

 • 3 Kinh Kính Mừng đền cho những tội của mình trong ngày, tội của những người thân, và tội của toàn nhân loại – 3 Hail Mary for the reparation of sins of yourself, of your relatives, and of the whole world.

 • Kinh Sáng DanhThe Glory Be

 • Kinh Ăn Năn TộiAct of Contrition

 • Rước Lễ Thiêng LiêngSpiritual Communion

 • Kinh Dâng Đêm Night Offering Prayer

Trời đã xế chiều, Giêsu ơi con nhờ tay Mẹ Maria, mà dâng lên Chúa, dâng chúc lời cám ơn, dâng trót cả xác hồn. Các việc con làm, các lời con xin, cùng với mọi khó nguy con chịu trót một ngày qua. Cùng với bóng chiều tà, Giêsu Maria, con hòa ca, dâng về nơi bao la. Chúa ban phép lành, một đêm ngủ an bình, hồn trong xác tươi xinh.

 • Dấu Thánh GiáSign of the CrossMẦU NHIỆM MÂN CÔI - Today's Mystery of the Rosary
The 5 Glorious Mysteries

 1. The Resurrection

 2. The Ascension of Our Lord

 3. The Descend of the Holy spirit

 4. The Assumption of Our Lady into Heaven

 5. The Coronation of the Blessed Virgin Mary (Hope for the reward of heaven) • Lạy Cha chúng con ở trên trời...

 • Kính mừng Maria...Thánh Maria (10 lần)

 • Sáng danh Đức Chúa Cha.....

 • Lạy Chúa Giêsu, xin tha tội cho chúng con…

VIỆC TRONG NGÀY – Today's Things-To-Do


 • Làm 1 việc lành – Do one good deed


CÂU KINH THÁNH SUY GẪM TRONG NGÀY - Bible Verses for Today's Reflection
During the night Paul had a vision. A Macedonian stood before him and implored him with these words, "Come over to Macedonia and help us." When he had seen the vision, we sought passage to Macedonia at once, concluding that God had called us to proclaim the Good News to them. (Acts 16:9-10)
ĐÔI DÒNG SUY TƯ - Thought of the Day
I don’t know about you but there are days I just wonder what I am supposed to do. There are days, I came before the Lord and ask Him, “Lord, why me? Why don’t you give it to someone else?” There are days when things didn’t go right or everything seemed to go the opposite direction of what I want, I complained to Him, “Lord, why do you bother me so much?”

Certainly, that is what is going in the first reading today. Paul wanted to preach the Good News of Jesus Christ to everyone and yet he was prevented from doing so because the time wasn’t right. Yet, when he wasn’t expected, the angel appeared in a dream and told him it is time to pack his suitcase and go to Macedonia to proclaim the Good News to the people there.

Perhaps when you look at today’s reading, Paul was called to go to Macedonia. It was a much smaller calling comparing it with the call on the road to Damascus. Nevertheless, the call like that is truly life-changing… Imagine that if Paul didn’t listen to that call (to go to Macedonia) what would happen to the people and to him?

The invitation for us is not to ignore our everyday calling. Just like Paul, he listened and followed his calling faithfully each day… We are called to do the same… The irony of us as Huynh Truong is sometimes we just ignore them or put them off until we are so busy.


CÂU HỎI TRONG NGÀY - Question of the Day
The question that you and I need to reflect is: Have I ignored my calling as Huynh Truong? Or have I been faithful to my calling as a Huynh Truong? Have my life, my actions and my words speak of who I am as a Huynh Truong or they just diminish my role?
CÂU CHUYỆN TRONG NGÀY - Story of the Day
DROPPING THE “I”
Disciple: I have come to offer you my service

Master: If you dropped the “I” service would automatically follow.


LỜI NGUYỆN - Prayer for Today
Today, I ask that you recite the Kinh Huynh Trưởng and try to memorize it…

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, Con xin đến dâng mình làm Huynh Trưởng trong Phong Trào Thiếu Nhi Thánh Thể, con muốn tập cho các em biết tận tình yêu mến và kết hợp với Chúa, biết phụng sự Giáo Hội và Tổ Quốc, qua đời sống CẦU NGUYỆN, RƯỚC LỄ, HY SINH và LÀM TÔNG ĐỒ.

Nhưng lạy Chúa, lý tưởng ấy con chỉ có thể thực hiện được, khi nào con nên toàn thiện như Chúa, khi nào con hoàn toàn thuộc về Chúa, để Chúa làm mọi sự trong con.

Lạy Mẹ Maria, nhờ Mẹ, con xin tận hiến đời con cho Chúa. Lạy các Thánh Tử Đạo Việt Nam, xin giúp con sống trung tín và can đảm trên bước đường hy sinh phụng sự Chúa. Amen.
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương