CÔng ty tnhh đỊa chất xây dựng phú nguyêNtải về 0.53 Mb.
trang3/3
Chuyển đổi dữ liệu23.07.2016
Kích0.53 Mb.
1   2   3

Vữa bền hóa gốc polyme. Phương pháp thử. Phần 3: Xác định độ bám dínhTCVN 9080-4:2012

Vữa bền hóa gốc polyme. Phương pháp thử. Phần 4: Xác định thời gian công tác, thời gian đóng rắn ban đầu và thời gian đóng rắn đủ cường độ sử dụngTCVN 9080-5:2012

Vữa bền hóa gốc polyme. Phương pháp thử. Phần 5: Xác định độ co và hệ số dãn nở nhiệtTCVN 9080-6:2012

Vữa bền hóa gốc polyme. Phương pháp thử. Phần 6: Xác định độ hấp thụ nướcTCVN 9080-7:2012

Vữa bền hóa gốc polyme. Phương pháp thử. Phần 7: Xác định độ bền hóaTCVN 9113:2012

Ống bê tông cốt thép thoát nướcTCVN 9114:2012

Sản phẩm bê tông ứng lực trước – Yêu cầu kỹ thuật và kiểm tra chấp nhậnTCVN 9115:2012

Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép lắp ghép – Thi công và nghiệm thuTCVN 9116:2012

Cống hộp bê tông cốt thépTCVN 9121:2012

Trại chăn nuôi gia súc lớn. Yêu cầu chungTCVN 9137 : 2012

Công trình thủy lợi – Thiết kế đập bê tông và bê tông cốt thépTCVN 9138:2012

Vải địa kỹ thuật – Phương pháp xác định cường độ chịu kéo của mối nốiTCVN 9139:2012

Công trình thủy lợi – Kết cấu bê tông, bê tông cốt thép vùng ven biển – Yêu cầu kỹ thuậtTCVN 9140 : 2012

Công trình thủy lợi – Yêu cầu bảo quản mẫu nõn khoan trong công tác khảo sát địa chất công trìnhTCVN 9141:2012

Công trình thủy lợi – Trạm bơm tưới, tiêu nước – Yêu cầu thiết kế thiết bị động lực và cơ khíTCVN 9142:2012

Công trình thủy lợi – Trạm bơm tưới, tiêu nước – Yêu cầu cung cấp điện và điều khiểnTCVN 9143:2012

Công trình thủy lợi – Tính toán đường viền thấm dưới đất của đập trên nền không phải là đáTCVN 9144:2012

Công trình thủy lợi – Yêu cầu thiết kế âu tàuTCVN 9145 : 2012

Công trình thủy lợi – Quy trình tính toán đường ống dẫn bằng thépTCVN 9146:2012

Công trình thủy lợi – Hướng dẫn định kỳ sửa chữa các thiết bị trạm bơmTCVN 9147 : 2012

Công trình thủy lợi – Quy trình tính toán thủy lực đập trànTCVN 9148:2012

Công trình thủy lợi – Xác định hệ số thấm của đất đá chứa nước bằng phương pháp hút nước thí nghiệm từ các lỗ khoanTCVN 9149:2012

Công trình thủy lợi – Xác định độ thấm nước của đá bằng phương pháp thí nghiệm ép nước vào lỗ khoanTCVN 9150:2012

Công trình thủy lợi – Cầu máng vỏ mỏng xi măng lưới thép – Yêu cầu thiết kếTCVN 9151:2012

Công trình thủy lợi – Quy trình tính toán thủy lực cống dưới sâuTCVN 9152:2012

Công trình thủy lợi – Quy trình thiết kế tường chắn công trình thủy lợiTCVN 9153:2012

Đất xây dựng – Phương pháp chỉnh lý kết quả thí nghiệm mẫu đấtTCVN 9153:2012

Công trình thủy lợi – Phương pháp chỉnh lý kết quả thí nghiệm mẫu đấtTCVN 9154 : 2012

Công trình thủy lợi – Quy trình tính toán đường hầm thủy lợiTCVN 9155:2012

Công trình thủy lợi – Yêu cầu kỹ thuật khoan máy trong công tác khảo sát địa chấtTCVN 9156:2012

Công trình thủy lợi – Phương pháp đo vẽ bản đồ địa chất công trình tỷ lệ lớnTCVN 9157:2012

Công trình thủy lợi – Giếng giảm áp – Yêu cầu thi công, kiểm tra và nghiệm thuTCVN 9158 : 2012

Công trình thủy lợi – Công trình tháo nước – Phương pháp tính toán khí thựcTCVN 9159:2012

Công trình thủy lợi – Khớp nối biến dạng – Yêu cầu thi công và nghiệm thuTCVN 9160:2012

Công trình thủy lợi – Yêu cầu thiết kế dẫn dòng trong xây dựngTCVN 9161:2012

Công trình thủy lợi – Khoan nổ mìn đào đá – Phương pháp thiết kế, thi công và nghiệm thuTCVN 9162:2012

Công trình thủy lợi – Đường thi công – Yêu cầu thiết kếTCVN 9163:2012

Công trình thủy lợi – Bản vẽ cơ điện – Yêu cầu về nội dungTCVN 9164 : 2012

Công trình thủy lợi – Hệ thống tưới tiêu – Yêu cầu kỹ thuật vận hành hệ thống kênhTCVN 9165 : 2012

Công trình thủy lợi – Yêu cầu kỹ thuật đắp đêTCVN 9166:2012

Công trình thủy lợi – Yêu cầu kỹ thuật thi công bằng biện pháp đầm nén nhẹTCVN 9167:2012

Công trình thủy lợi – Đất mặn – Quy trình rửa mặnTCVN 9168:2012

Công trình thủy lợi – Hệ thống tưới tiêu – Phương pháp xác định hệ số tưới lúaTCVN 9169:2012

Công trình thủy lợi – Hệ thống tưới tiêu – Quy trình tưới nhỏ giọtTCVN 9170 : 2012

Công trình thủy lợi – Hệ thống tưới tiêu – Yêu cầu kỹ thuật tưới phun mưaTCVN 9171:2012

Thủy tinh và cát để sản xuất thủy tinh – Quy định chung trong phân tích hóa họcTCVN 9172:2012

Thuỷ tinh  không  màu – Phương pháp xác định hàm lượng Silic đioxitTCVN 9173:2012

Thuỷ tinh  không  màu – Phương pháp xác định hàm lượng Sunfua trioxitTCVN 9174:2012

Thuỷ tinh  không  màu – Phương pháp xác định hàm lượng Sắt oxitTCVN 9175:2012

Thuỷ tinh  không  màu – Phương pháp xác định hàm lượng Nhôm oxitTCVN 9176:2012

Thuỷ tinh  không  màu – Phương pháp xác định hàm lượng Canxi   oxit  và Magiê oxitTCVN 9177:2012

Thuỷ tinh  không  màu  –  Phương  pháp xác định hàm lượng Natri oxit và Kali oxitTCVN 9178:2012

Thuỷ tinh  không  màu – Phương pháp xác định hàm lượng Sắt oxitTCVN 9179:2012

Thuỷ tinh  không  màu – Phương pháp xác định hàm lượng Titan đioxitTCVN 9180:2012

Thuỷ tinh  không  màu – Phương pháp xác định hàm lượng đồng đioxitTCVN 9181:2012

Thuỷ tinh  không  màu – Phương pháp xác định hàm lượng Coban oxitTCVN 9182:2012

Thuỷ tinh  không  màu – Phương pháp xác định hàm lượng Niken oxitTCVN 9183:2012

Cát để sản xuất thủy tinh – Phương pháp xác định hàm lượng Silic đi oxitTCVN 9184:2012

Cát để sản xuất thủy tinh – Phương pháp xác định hàm lượng Sắt oxitTCVN 9185:2012

Cát để sản xuất thủy tinh – Phương pháp xác định hàm lượng Nhôm oxitTCVN 9186:2012

Cát để sản xuất thủy tinh – Phương pháp xác định hàm lượng Titan oxitTCVN 9187:2012

Cát để sản xuất thủy tinh – Phương pháp xác định hàm lượng độ ẩmTCVN 9188:2012

Ami ăng crizotin để sản xuất tấm sóng ami ăng xi măngTCVN 9189:2012

Định lượng các khoáng cơ bản trong clanhke xi măng pooc lăng bằng nhiễu xạ tia theo phương pháp chuẩnTCVN 9190:2012

Vật liệu cacbua silic – Phương pháp phân tích hóa họcTCVN 9191:2012

Đá vôi – Phương pháp phân tích hóa họcTCVN 9192-1:2012 (ISO 12003-1:2008)

Máy kéo nông lâm nghiệp. Kết cấu bảo vệ phòng lật trên máy kéo vết bánh hẹp. Phần 1: Kết cấu bảo vệ gắn phía trướcTCVN 9192-2:2012 (ISO 12003-2:2008)

Máy kéo nông lâm nghiệp - Kết cấu bảo vệ phòng lật trên máy kéo vết bánh hẹp - Phần 2: Kết cấu bảo vệ phòng lật gắn phía sauTCVN 9193:2012 (ISO 15077:2008)

Máy kéo và máy tự hành dùng trong nông nghiệp. Cơ cấu điều khiển vận hành. Lực tác động, độ dịch chuyển, vị trí và phương pháp vận hànhTCVN 9194:2012 (ISO/TS 28923:2007)

Máy nông nghiệp. Che chắn cho các bộ phận chuyển động truyền công suất. Mở che chắn bằng dụng cụTCVN 9195:2012 (ISO ISO/TS 28924:2007)

Máy nông nghiệp. Che chắn cho các bộ phận chuyển động truyền công suất. Mở che chắn không cần dụng cụTCVN 9196:2012 (ISO 10998:2008)

Máy kéo nông nghiệp. Yêu cầu đối với hệ thống láiTCVN 9197:2012 (ISO 3965:1990)

Máy kéo bánh hơi dùng trong nông nghiệp. Tốc độ cực đại. Phương pháp xác địnhTCVN 9198:2012 (ISO 22522:2007)

Thiết bị bảo vệ cây trồng. Đo tại hiện trường độ phân bố phun trên lá và bụi câyTCVN 9199:2012 (ISO 17103:2009)

Máy nông nghiệp. Máy cắt đĩa quay, máy cắt trống quay và máy cắt dao xoay. Phương pháp thử và điều kiện chấp nhận cho bộ phận bảo vệTCVN 9200:2012 (ISO 10517:2009)

Máy xén tỉa cành cây cầm tay. An toànTCVN 9201:2012 (ISO 6814:2009)

Máy dùng trong lâm nghiệp. Máy di động và tự hành. Thuật ngữ, định nghĩa và phân loại.TCVN 9202:2012

Xi măng xây trátTCVN 9203:2012

Xi măng Pooc lăng hỗn hợp – Phương pháp xác định hàm   lượng   phụ  gia khoángTCVN 9204:2012

Vữa xi măng khô trộn sẵn không coTCVN 9205:2012

Cát nghiền cho bê tông và vữaTCVN 9206:2012

Đặt thiết bị điện trong  nhà ở  và công trình công cộng – Tiêu chuẩn thiết kếTCVN 9207:2012

Đặt đường dẫn điện trong  nhà ở  và công trình công cộng – Tiêu chuẩn thiết kếTCVN 9208:2012

Lắp đặt cáp và dây điện cho các công trình công nghiệpTCVN 9210 : 2012

Trường dạy nghề - Tiêu chuẩn thiết kếTCVN 9211 : 2012

Chợ - Tiêu chuẩn thiết kếTCVN 9212 : 2012

Bệnh viện đa khoa khu vực - Tiêu chuẩn thiết kếTCVN 9213 : 2012

Bệnh viện quận huyện - Tiêu chuẩn thiết kếTCVN 9214 : 2012

Phòng khám đa khoa khu vực - Tiêu chuẩn thiết kếTCVN 9215:2012

Thủy sản và sản phẩm thủy sản. Xác định tổng hàm lượng nitơ bazơ bay hơiTCVN 9216:2012

Sản phẩm thủy sản bao bột đông lạnh. Phương pháp xác định hàm lượng thủy sảnTCVN 9217:2012

Cá. Phát hiện ký sinh trùng trong cơ thịtTCVN 9218:2012

Quy phạm thực hành vệ sinh đối với cơm dừa khôTCVN 9219:2012 (EN 13196:2000)

Nước rau quả. Xác định hàm lượng sulfua dioxit tổng số bằng phương pháp chưng cấtTCVN 9220 : 2012 (ISO 11545 : 2009)

Thiết bị tưới nông nghiệp - Máy tưới quay quanh trục trung tâm và máy tưới ngang di động bằng vòi phun quay hoặc không quay - Xác định độ đồng đều phân bố nướcTCVN 9221 : 2012 (ISO 8026 : 2009)

Thiết bị tưới dùng trong nông nghiệp - Vòi phun - Yêu cầu chung và phương pháp thửTCVN 9222 : 2012 (ISO 9906 : 1999)

Bơm cánh quay - Thử nghiệm chấp nhận tính năng thủy lực - Cấp 1 và cấp 2TCVN 9223 : 2012 (ISO 6926 : 1999)

Âm học - Yêu cầu tính năng kỹ thuật và hiệu chuẩn nguồn âm thanh chuẩn sử dụng để xác định mức công suất âmTCVN 9224 : 2012 (ISO 5348 : 1998)

Rung và va đập cơ học - Gá lắp đầu đo gia tốcTCVN 9225 : 2012 (ISO 12374 : 1995)

Tưới nước nông nghiệp - Dây dẫn và thiết bị cho máy tưới nước truyền động hoặc điều khiển bằng điệnTCVN 9226 : 2012

Máy nông lâm nghiệp và thủy lợi - Nối đất - Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thửTCVN 9227 : 2012 (JIS 7603 : 1997)

Cân phễu - Yêu cầu kỹ thuật chung và phương pháp thửTCVN 9228 : 2012 (ISO 3747 : 2000)

Âm học - Xác định mức công suất âm của nguồn phát ồn bằng áp suất âm - Phương pháp đo so sánh tại hiện trườngTCVN 9229-1 : 2012 (ISO 10816-1 : 1995)

Rung cơ học - Đánh giá rung động của máy bằng cách đo trên các bộ phận không quay - Phần 1: Hướng dẫn chungTCVN 9229-3 : 2012 (ISO 10816-3 : 2009)

Rung cơ học - Đánh giá rung động của máy bằng cách đo trên các bộ phận không quay - Phần 3: Máy công nghiệp công suất danh nghĩa trên 15 kW và tốc độ danh nghĩa giữa 120 r/min và 1500 r/min khi đo tại hiện trườngTCVN 9230-1 : 2012 (ISO 5682-1 : 1996)

Thiết bị bảo vệ cây trồng - Thiết bị phun - Phần 1: Phương pháp thử vòi phunTCVN 9230-2 : 2012 (ISO 5682-2 : 1996)

Thiết bị bảo vệ cây trồng - Thiết bị phun - Phần 2: Phương pháp thử thiết bị phụ thủy lựcTCVN 9230-3 : 2012 (ISO 5682-3 : 1996)

Thiết bị bảo vệ cây trồng - Thiết bị phun - Phần 3: Phương pháp thử hệ thống điều chỉnh mức phunTCVN 9231 : 2012 (ISO 5681 : 1992)

Thiết bị bảo vệ cây trồng - Từ vựngTCVN 9232-1 : 2012 (ISO 6689-1 : 1997)

Thiết bị thu hoạch - Máy liên hợp và các cụm chức năng - Phần 1: Thuật ngữ và định nghĩaTCVN 9232-2 : 2012 (ISO 6689-2 : 1997)

Thiết bị thu hoạch - Máy liên hợp và các cụm chức năng - Phần 2: Đánh giá đặc tính và tính năng kỹ thuật đã định nghĩaTCVN 9233 : 2012

Máy nông nghiệp - Máy kéo tay hai bánh - Phương pháp thửTCVN 9234 : 2012 (ISO 11449 : 1994)

Máy phay đất do người đi bộ điều khiển - Định nghĩa, Yêu cầu an toàn và quy trình thửTCVN 9235 : 2012

Máy nông nghiệp - Thiết bị tẽ ngô truyền động bằng động cơ  - Phương pháp thửTCVN 9236-1:2012

Chất lượng đất. Giá trị chỉ thị hàm lượng các chất vô cơ trong các nhóm đất chính ở Việt Nam. Phần 1: Giá trị chỉ thị hàm lượng Canxi trao đổiTCVN 9236-2:2012

Chất lượng đất. Giá trị chỉ thị hàm lượng các chất vô cơ trong các nhóm đất chính ở Việt Nam. Phần 2: Giá trị chỉ thị hàm lượng Magiee trao đổiTCVN 9236-3:2012

Chất lượng đất. Giá trị chỉ thị hàm lượng các chất vô cơ trong các nhóm đất chính ở Việt Nam. Phần 3: Giá trị chỉ thị hàm lượng Natri trao đổiTCVN 9237-1:2012 (ISO 11338-1:2003)

Phát thải nguồn tĩnh. Xác định Hydrocacbon thơm đa vòng pha khí và pha hạt. Phần 1: Lấy mẫuTCVN 9237-2:2012 (ISO 11338-2:2003)

Phát thải nguồn tĩnh. Xác định Hydrocacbon thơm đa vòng pha khí và pha hạt. Phần 2: Chuẩn bị, làm sạch và xác định mẫuTCVN 9238:2012 (ISO 14164:1999)

Phát thải nguồn tĩnh. Xác định lưu lượng thể tích dòng khí trong các ống dẫn khí. Phương pháp đo tự độngTCVN 9239:2012

Chất thải rắn. Quy trình chiết độc tínhTCVN 9240:2012 (ASTM D 5233-92)

Chất thải rắn. Phương pháp thử chiết chất thải theo từng mẻTCVN 9241:2012 (ISO 6848:1996)

Chất lượng nước. Xác định thuốc trừ sâu Clo hữu cơ, Polyclobiphenyl và Clorobenzen. Phương pháp sắc ký khí say khi chiết lỏng – lỏngTCVN 9242:2012 (ISO 11732:2005)

Chất lượng nước. Xác định Amoni nitơ. Phương pháp phân tích dòng (CFA và FIA) và đo phổTCVN 9243:2012 (ISO 15061:2001)

Chất lượng nước. Xác định Bromat hòa tan. Phương pháp sắc ký khí lỏng ionTCVN 9244:2012 (ISO 16264:2002)

Chất lượng nước. Xác định Silicat hòa tan bằng phân tích dòng (FIA và CFA) và đo phổTCVN 9245:2012

Cọc ống thépTCVN 9246:2012

Cọc ống ván thépTCVN 9247:2012

Sản phẩm và dịch vụ viễn thông hỗ trợ người khuyết tật và người cao tuổi – Các yêu cầu cơ bảnTCVN 9248:2012

Sản phẩm và dịch vụ viễn thông hỗ trợ người khuyết tật và người cao tuổi – Hướng dẫn thiết kế các dịch vụ tương tác sử dụng tín hiệu đầu vào là tín hiệu quay số đa tần (DTMF)TCVN 9249:2012

Sản phẩm và dịch vụ công nghệ thông tin và truyền thông hỗ trợ người khuyết tật và người cao tuổi- Hướng dẫn thiết kếTCVN 9250:2012

Trung tâm dữ liệu – Yêu cầu về hạ tầng kỹ thuật viễn thôngTCVN 9254-1:2012 (ISO 6707-1: 2003)

Nhà và công trình dân dụng- Từ vựng- Phần 1: Thuật ngữ chungTCVN 9255 : 2012 (ISO 9836:2011)

Tiêu chuẩn tính năng trong toà nhà – Định nghĩa, phương pháp tính các chỉ số diện tích và không gianTCVN 9256 : 2012

Lập hồ sơ kỹ thuật. Từ vựng. Thuật ngữ liên quan đến bản vẽ kỹ thuật. Thuật ngữ chung và các loại bản vẽTCVN 9257 : 2012

Quy hoạch cây xanh sử dụng công cộng trong các đô thị - Tiêu chuẩn thiết kếTCVN 9258 : 2012

Chống nóng cho nhà ở - Hướng dẫn thiết kếTCVN 9259-1:2012 ISO 3443-1 : 1979

Dung sai trong xây dựng công trình - Phần 1: Nguyên tắc cơ bản để đánh giá và yêu cầu kỹ thuậtTCVN 9259-8:2012
ISO 3443-8 : 1989

Dung sai trong xây dựng công trình- Phần 8: Giám định về kích thước và kiểm tra công tác thi côngTCVN 9260:2012 (ISO 6284 : 1996)

Bản vẽ xây dựng - Cách thể hiện độ sai lệch giới hạnTCVN 9261:2012 (ISO 1803:1997)

Xây dựng công trình – Dung sai – Cách thể hiện độ chính xác kích thước – Nguyên tắc và thuật ngữTCVN 9273:2012

Phương tiện đường sắt đô thị khổ đường 1435 mm – Yêu cầu kỹ thuật, phương pháp thửTCVN 9274:2012

Sơn tín hiệu giao thông – Phương pháp đo hệ số phát sáng dưới ánh sáng khuyếch tán bằng phản xạ kế cầm tayTCVN 9275:2012

Màng biển báo phản quang – Phương pháp xác định hệ số phản quang dùng cấu hình đồng phẳngTCVN 9276:2012

Sơn phủ bảo vệ kết cấu thép – Hướng dẫn kiểm tra, giám sát chất lượng quá trình thi côngTCVN 9277:2012

Sơn và vecni – Phương pháp thử thời tiết nhân tạo – Thử nghiệm dưới đèn huỳnh quang tử ngoại và nướcTCVN 9278:2012

Cà phê quả tươi. Yêu cầu kỹ thuậtTCVN 9279:2012

Chè xanh. Thuật ngữ và định nghĩaTCVN 9283:2012

Phân bón. Xác định Molipden và Sắt tổng só bằng phương pháp phổ hấp thụ nguyên tử ngọn lửaTCVN 9284:2012

Phân bón. Xác định Canxi tổng số bằng phương pháp phổ hấp thụ nguyên tử ngọn lửaTCVN 9285:2012

Phân bón. Xác định Magiê tổng số bằng phương pháp phổ hấp thụ nguyên tử ngọn lửaTCVN 9286:2012

Phân bón. Xác định Đồng tổng số bằng phương pháp phổ hấp thụ nguyên tử ngọn lửaTCVN 9287:2012

Phân bón. Xác định Coban tổng số bằng phương pháp phổ hấp thụ nguyên tử ngọn lửaTCVN 9288:2012

Phân bón. Xác định Mangan tổng số bằng phương pháp phổ hấp thụ nguyên tử ngọn lửaTCVN 9289:2012

Phân bón. Xác định Kẽm tổng số bằng phương pháp phổ hấp thụ nguyên tử ngọn lửaTCVN 9290:2012

Phân bón. Xác định Chì tổng số bằng phương pháp phổ hấp thụ nguyên tử ngọn lửa và nhiệt điện (không ngọn lửa)TCVN 9291:2012

Phân bón. Xác định Cadimi tổng số bằng phương pháp phổ hấp thụ nguyên tử ngọn lửa và nhiệt điện (không ngọn lửa)TCVN 9292:2012

Phân bón. Phương pháp xác định Axit tự doTCVN 9293:2012

Phân bón. Phương pháp xác định Biuret trong phân urêTCVN 9294:2012

Phân bón. Xác định các bon hữu cơ tổng số bằng phương pháp Walkley-BlackTCVN 9295:2012

Phân bón. Phương pháp xác định Nitơ hữu hiệuTCVN 9296:2012

Phân bón. Xác định lưu huỳnh tổng số. Phương pháp khối lượngTCVN 9297:2012

Phân bón. Phương pháp xác định độ ẩmTCVN 9304:2012

Hạt giống đậu. Yêu cầu kỹ thuậtTCVN 9311-1 : 2012 (ISO 834-1 : 1999)

Thử nghiệm chịu lửa - Các bộ phận công trình xây dựng - Phần 1: Yêu cầu chungTCVN 9311-3 : 2012 (ISO/TR 834-3 : 1994)

Thử nghiệm chịu lửa - Các bộ phận công trình  xây dựng - Phần 3: Chỉ dẫn về phương pháp thử và áp dụng số liệu thử nghiệmTCVN 9311-4 : 2012 (ISO 834-4 : 2000)

Thử nghiệm chịu lửa - Các bộ phận công trình  xây dựng - Phần 4: Các yêu cầu riêng đối với bộ phận ngăn cách đứng chịu tảiTCVN 9311-5 : 2012 (ISO 834-5: 2000)

Thử nghiệm chịu lửa - Các bộ phận công trình xây dựng - Phần 5: Các yêu cầu riêng đối với bộ phận ngăn cách nằm ngang chịu tảiTCVN 9311-6 : 2012 (ISO 834-6: 2000)

Thử nghiệm chịu lửa - Các bộ phận công trình xây dựng - Phần 6: Các yêu cầu riêng đối với dầmTCVN 9311-7 : 2012 (ISO 834-7: 2000)

Thử nghiêm chịu lửa - Các bộ phận công trình xây dựng - Phần 7: Các yêu cầu riêng đối với cộtTCVN 9311-8 : 2012 (ISO 834-8: 2000)

Thử nghiệm chịu lửa - Các bộ phận công trình xây dựng - Phần 8: Các yêu cầu riêng đối với bộ phận ngăn cách đứng không chịu tảiTCVN 9317:2012 (ISO 14154:2000)

Chất lượng đất - Xác định một số clorophenol - Phương pháp sắc ký khí dùng detector bẫy electronTCVN 9318:2012 (ISO 18287:2006)

Chất lượng đất - Xác định hydrocacbon thơm đa vòng (PAH) - Phương pháp sắc ký khí dùng detector khối phổ (GC -MS)

TCVN 9319:2012

Chất lượng nước - Xác định tổng Nitơ sau khi phân hủy bằng UV - Phương pháp sử dụng phân tích dòng chảy ( CFA và FIA) và phát hiện phổTCVN 9320:2012

Máy làm đất. Phương pháp thử nghiệm để đo lực kéo trên thanh kéoTCVN 9321:2012

Máy làm đất. Phương pháp xác định trọng tâmTCVN 9322:2012

Máy làm đất. Phương pháp đo kích thước tổng thể của máy cùng thiết bị công tắcTCVN 9323:2012

Máy làm đất. Máy xúc lật. Các phương pháp đo các lực gầu xúc và tải trọng lậtTCVN 9324:2012

Máy làm đất. Máy đào thủy lực. Phương pháp đo lực đàoTCVN 9325:2012

Máy làm đất. Phương pháp xác định tốc độ di chuyểnTCVN 9326:2012

Máy làm đất. Phương pháp đo thời gian dịch chuyển của bộ phận công tácTCVN 9327:2012

Máy làm đất. Phương pháp đo khối lượng toàn bộ máy, thiết bị công tác và các bộ phận cấu thành của máyTCVN 9328:2012

Máy làm đất. Phương pháp xác định các kích thước quay vòng của máy bánh lốpTCVN 9329:2012 (ISO 10567:2007)

Máy làm đất. Máy đào thủy lực. Sức nângTCVN 9330-1:2012 (ISO 14461-1:2005)

Sữa và sản phẩm sữa. Kiểm soát chất lượng trong phòng thử nghiệm vi sinh vật. Phần 1: Đánh giá năng lực thực hiện đếm khuẩn lạcTCVN 9330-2:2012 (ISO 14461-2:2005)

Sữa và sản phẩm sữa. Kiểm soát chất lượng trong phòng thử nghiệm vi sinh vật. Phần 2: Xác định độ tin cậy số đếm khuẩn lạc của các đĩa song song và các bước pha loãng liên tiếpTCVN 9331:2012 (ISO/TS 22117:2010)

Vi sinh vật trong thực phẩm và thức ăn chăn nuôi. Hướng dẫn và các yêu cầu cụ thể về thử nghiệm thành thạo thông qua so sánh liên phòng thử nghiệmTCVN 9332:2012 (ISO/TS 19036:2006)

Vi sinh vật trong thực phẩm và thức ăn chăn nuôi. Hướng dẫn ước lượng độ không đảm bảo đo đối với các phép phân tích định lượngTCVN 9333:2012

Thực phẩm. Xác định dư lượng thuốc bảo vệ thực vật bằng sắc ký khí khối phổ và sắc ký khí lỏng khố phổ hai lần. Phương pháp QuechersTCVN 9334:2012

Bê tông nặng – Phương pháp xác định cường độ nén bằng súng bật nẩyTCVN 9335:2012

Bê   tông   nặng   –   Phương   pháp   thử không phá hủy  –  Xác  định  cườ ng  độ nén sử dụng kết hợp máy đo siêu âm và súng bật nẩyTCVN 9336:2012

Bê tông nặng – Phương pháp xác định hàm lượng sunfatTCVN 9337:2012

Bê tông nặng – Xác định độ   thấm ion clo bằng phương pháp đo điệ n lượngTCVN 9338:2012

Hỗn hợp bê tông nặng – Phương pháp xác định thời gian đông kếtTCVN 9339:2012

Bê  tông  và  vữa xây dựng – Phương pháp xác định PHTCVN 9340:2012

Hỗn hợp bê tông trộn sẵn – Yêu cầu cơ bản đánh giá chất lượng và nghiệm thuTCVN 9342:2012

Công trình bê tông cốt thép toàn khối xây dựng bằng cốt pha trượt – Thi công và nghiệm thuTCVN 9343:2012

Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép – Hướng dẫn công tác bảo trìTCVN 9344:2012

Kết cấu bê tông cốt thép – đánh giá độ bền của các bộ phận kết cấu chịu uốn trên công trình bằng phương pháp thí nghiệm chất thải tĩnhTCVN 9345:2012

Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép – Hướng dẫn kỹ thuật phòng chống nứt dưới tác động của khí hậu nóng ẩmTCVN 9346:2012

Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép – Yêu cầu bảo vệ chống ăn mòn trong môi trường biển  TCVN 9347:2012

Cấu  kiện  bê  tông  và  bê  tông  cốt  thép đúc sẵn – Phương pháp thí nghiệm gia tải để đánh giá độ bền độ cứng và khả năng chống nứtTCVN 9348:2012

Bê  tông  cốt  thép  – Phương  pháp  điện thế kiểm tra khả năng cốt thép bị ăn mònTCVN 9349:2012

Lớp phủ mặt kết cấu xây dựng – phương pháp kéo đứt thử độ bám dính bềnTCVN 9350:2012

Đất xây dựng – Phương pháp phóng xạ xác định độ ẩm và độ chặt của đất tại hiện trườngTCVN 9351:2012

Đất xây dựng   –   Phương   pháp   thí nghiệm hiện trường – Thí nghiệm hiện trường – Thí nghiệm xuyên tiêu chuẩn (SPT)TCVN 9352:2012

Đất xây dựng   –   Phương   pháp   thí nghiệm xuyên tĩnhTCVN 9354:2012

Đất xây dựng – Phương pháp xác định mô đun biến dạng tại hiện trường bằng tấm nén phẳngTCVN 9356:2012

Kết cấu bê tông cốt thép – phương pháp điện từ xác định chiều dày lớp bê tông bảo vệ, vị trí và đường kính cốt thép trong bê tôngTCVN 9357:2012

Bê tông nặng – Đánh giá chất lượng bê tông – Phương pháp xác định vận tốc xung siêu âmTCVN 9358:2012

Lắp đặt hệ thống nối đất thiết bị  cho các công trình công nghiệp– Yêu cầu chungTCVN 9359:2012

Nền nhà chống nồm – Thiết kế  và thi côngTCVN 9360:2012

Quy  trình  kỹ   thuật  xác  định  độ lún công trình dân dựng và  công  nghiệp bằng phương pháp đo cao hình họcTCVN 9361:2012

Công tác nền móng – Thi công và nghiệm thuTCVN 9362:2012

Tiêu chuẩn thiết kế  nền nhà và công trìnhTCVN 9363:2012

Khảo sát cho xây dựng – Khảo sát địa kỹ thuật cho nhàcao tầngTCVN 9364:2012

Nhà cao tầng – Kỹ thuạt đo đạc và phục vụ công tác thi côngTCVN 9365 : 2012

Nhà văn hóa thể thao - Nguyên tắc cơ bản để thiết kếTCVN 9366-1 : 2012

Cửa đi, cửa sổ - Phần 1: Cửa gỗTCVN 9366-2 : 2012

Cửa đi, cửa sổ - Phần 2: Cửa kim loạiTCVN 9369:2012

Nhà hát - Tiêu chuẩn thiết kếTCVN 9370:2012

Trâu giống. Yêu cầu kỹ thuậtTCVN 9371:2012

Ngựa giống. Yêu cầu kỹ thuậtTCVN 9372:2012

Tàu thủy lưu trú du lịch. Xếp hạngTCVN 9373:2012

Thiết bị trong hệ thống phân phối cáp tín hiệu truyền hình. Yêu cầu về tương thích điện từ (EMC)TCVN 9374:2012

Mạng viễn thông. Giới hạn rung pha và trôi pha trong mạng số theo phân cấp 2048 Kbit/sTCVN 9375:2012

Mạng viễn thông. Giao diện nút mạng STM-N theo phân cấp số đồng bộ SDH. Đặc tính kỹ thuậtTCVN 9376:2012

Nhà  lắp ghép tấm lớn – Thi công và nghiệm thu công tác lắp ghépTCVN 9377-1:2012

Công tác hoàn thiện trong xây dựng – thi công và nghiệm thu - Phần 1: Công tác lát và láng trong xây dựngTCVN 9377-2:2012

Công tác hoàn thiện trong xây dựng - Thi công và nghiệm thu - Phần 2: Công tác trát trong xây dựngTCVN 9377-3:2012

Công tác hoàn thiện trong xây dựng - Thi công và nghiệm thu - Phần 3: Công tác ốp trong xây dựngTCVN 9378:2012

Khảo sát đánh giá tình trạng nhà và công trình xây gạch đáTCVN 9379:2012

Kết cấu xây dựng và nền – Nguyên tắc cơ bản về  tính toánTCVN 9380:2012

Nhà cao tầng – Kỹ thuật sử dụng giáo treoTCVN 9381 :2012

Hướng dẫn đánh giá mức độ nguy hiểm của kết cấu nhàTCVN 9382:2012

Chọn  thành phần  bê  tông  sử dụng cát nghiềnTCVN 9383:2012

Thử  nghiệm khả  năng chịu lửa – Cửa đi và cửa ngăn cháyTCVN 9384:2012

Băng  chứa nước  dùng  trong  mối nối công trình xây dựng – Yêu cầu sử dụng.TCVN 9385:2012

Chống  sét  cho  công  trình  xây  dựng  – Hướng dẫn thiết, kiểm tra và bảo trì hệ thốngTCVN 9386-1:2012

Thiết kế công trình chịu động đất - Phần 1: Quy định chung, tác động động đất và quy định đối với kết cấu nhàTCVN 9386-2:2012

Thiết kế công trình chịu động đất - Phần 2: Nền móng, tường chắn và các vấn đề địa kỹ thuậtTCVN 9390:2012

Thép cốt bê tông – Mối nối bằng dập ép ống – Yêu cầu thiết kế thi công và nghiệm thuTCVN 9391:2012

Lưới  thép  hàn  dùng  trong  kết cấu  bê tông cốt thép – Tiêu chuẩn thiết kế , thi công lắp đặt và nghiệm thuTCVN 9392:2012

Thép cốt bê tông – Hàn hồ  quangTCVN 9393:2012

Cọc – Phương pháp thử  nghiệm tại hiện trường bằng tải trọng tĩnh ép dọcTCVN 9394:2012

Đóng và ép cọc – Thi công và nghiệm thuTCVN 9395:2012

Cọc khoan nhồi – Thi công và nghiệm thuTCVN 9396:2012

Cọc khoan ngồi – xác định tính đồng nhất của bêtông – phương pháp xung siêu âmTCVN 9397:2012

Cọc – Kiểm tra khuyết tật bằng phương pháp động biến dạng nhỏTCVN 9398:2012

Công tác trắc địa trong xây dựng công trình – Yêu cầu chungTCVN 9399:2012

Nhà và công trình xây dựng – Xác định chuyển dịch ngang bằng phương pháp trắc địaTCVN 9400:2012

Nhà  và  công  trình  dạng  tháp  –  Xác định độ nghiêng bằng  phương  pháp trắc địaTCVN 9401:2012

Kỹ thuật đo và sử lý số liệu GPS trong trắc địaTCVN 9402:2012

Hướng dẫn kỹ thuật công tác địa chất công trình cho xây dựng vùng các–tơTCVN 9403:2012

Gia cố  nền đất yếu – Phương pháp trụ đất xi măngTCVN 9404:2012

Sơn xây dựng – Phân loạiTCVN 9405:2012

Sơn  tường  dạng  nhũ  tương  –  Phương phá xác định độ bền  nhiệt ẩm  của màng sơnTCVN 9406:2012

Sơn – Phương pháp không phá huỷ xác định chiều dày màng sơn khôTCVN 9411 : 2012

Nhà ở liên kế - Tiêu chuẩn thiết kếTCVN 9412 : 2012

Mộ và bia mộ - Tiêu chuẩn thiết kếTCVN 9413:2012

Điều tra, đánh giá địa chất môi trường. An toàn phóng xạTCVN 9414:2012

Điều tra, đánh giá địa chất môi trường. Phương pháp GammaTCVN 9415:2012

Điều tra, đánh giá địa chất môi trường. Phương pháp xác định liều tương đốiTCVN 9416:2012

Điều tra, đánh giá địa chất môi trường. Phương pháp khí phóng xạTCVN 9417:2012

Điều tra, đánh giá và thăm dò khoáng sản. Phương pháp điện trường thiên nhiên và nạp điệnTCVN 9418:2012

Điều tra, đánh giá và thăm dò khoáng sản. Phương pháp khí phóng xạTCVN 9419:2012

Điều tra, đánh giá và thăm dò khoáng sản. Phương pháp phổ GammaTCVN 9420:2012

Điều tra, đánh giá và thăm dò khoáng sản. Phương pháp phổ Gamma phông thấpTCVN 9421:2012

Điều tra, đánh giá và thăm dò khoáng sản. Phương pháp Gamma mặt đấtTCVN 9422:2012

Điều tra, đánh giá và thăm dò khoáng sản. Phương pháp cộng hưởng từ hạt nhânTCVN 9423:2012

Điều tra, đánh giá và thăm dò khoáng sản. Phương pháp phân cực kích thích dòng một chiềuTCVN 9424:2012

Điều tra, đánh giá và thăm dò khoáng sản. Phương pháp trường chuyểnTCVN 9425:2012

Điều tra, đánh giá và thăm dò khoáng sản. Phương pháp TelluaTCVN 9426:2012

Điều tra, đánh giá và thăm dò khoáng sản. Phương pháp GeoradaTCVN 9427:2012

Điều tra, đánh giá và thăm dò khoáng sản. Đo biến thiên từTCVN 9428:2012

Điều tra, đánh giá và thăm dò khoáng sản. Đo trường từ khu vựcTCVN 9429:2012

Điều tra, đánh giá và thăm dò khoáng sản. Đo trường từ độ chính xác caoTCVN 9430:2012

Điều tra, đánh giá và thăm dò khoáng sản. Đo trường từ chi tiếtTCVN 9431:2012

Điều tra, đánh giá và thăm dò khoáng sản. Phương pháp điện từ tần số rất thấpTCVN 9432:2012

Điều tra, đánh giá và thăm dò khoáng sản. Phương pháp điện trởTCVN 9433:2012

Điều tra, đánh giá và thăm dò khoáng sản. Phương pháp ảnh điệnTCVN 9434:2012

Điều tra, đánh giá và thăm dò khoáng sản. Công tác trắc địa phục vụ địa vật lýTCVN 9435:2012

Điều tra, đánh giá và thăm dò khoáng sản. Liên kết, hiệu chỉnh tài liệu từTCVN 9436:2012

Nền đường ô tô. Thi công và nghiệm thuTCVN 9437:2012

Khoan thăm dò địa chất công trìnhTCVN 9438:2012

Đất xây dựng. Phương pháp xác định độ bền nén một trục nở hôngTCVN 9458:2012 (ASTM D 4503-08)

Chất thải rắn. Phương pháp hòa tan bằng lithimetaborat nóng chảyTCVN 9459:2012 (ASTM D 4981-08)

Chất thải rắn. Phương pháp thử để sáng lọc các chất oxy hóaTCVN 9460:2012 (ASTM D 5058-90)

Chất thải rắn. Phương pháp phân tích sàng lọc để đánh giá tính tương hợp của chất thảiTCVN 9461:2012 (ASTM D 5231-92)

Chất thải rắn. Phương pháp xác định thành phần của chất thải rắn đô thị chưa xử lýTCVN 9462:2012 (ASTM D 5284-09)

Chất thải rắn. Phương pháp chiết lần lượt theo mẻ bằng dung dịch axitTCVN 9463:2012 (ASTM D 5468-02)

Chất thải rắn. Phương pháp xác định năng suất tỏa nhiệt toàn phần và tổng lượng tro của các vật liệu thảiTCVN 9464:2012 (ASTM D 6010-96)

Chất thải rắn. Phương pháp chiết các hợp chất hữu cơ từ các vật liệu rắn bằng dung môi trong bình kín với năng lượng vi sóngTCVN 9465:2012 (ASTM D 5839-96)

Chất thải rắn. Phương pháp phân tích nguyên tố ở lượng vết của nhiên liệu thải nguy hại bằng phổ huỳnh quang tán xạ năng lượng tia XTCVN 9466:2012 (ASTM D 6009-12)

Chất thải rắn. Hướng dẫn lấy mẫu từ đống chất thảiTCVN 9467:2012 (ASTM D 6982-09)

Chất thải rắn. Phương pháp phát hiện điểm nóng sử dụng mô hình tìm kiếm lưới – điểm (mạng lưới)TCVN 9468:2012 (ISO 23210:2009)

Phát thải nguồn tĩnh. Xác định nồng độ khối lượng bụi PM10/PM2,5 trong khí ống khói. Phép đo ở nồng độ thấp sử dụng thiết bị va đậpTCVN 9469:2012 (ISO 10473:2000)

Không khí xung quanh. Xác định khối lượng bụi trên vật liệu lọc. Phương pháp hấp thụ tia bêtaTCVN 9470:2012 (ISO 10397:1993)

Phát thải nguồn tĩnh. Xác định phát thải của nhà máy xi măng. Phương pháp đo đếm sợiTCVN 9471 : 2012

Thức ăn chăn nuôi - Dicanxi phosphat - Yêu cầu kỹ thuậtTCVN 9472 : 2012

Thức ăn chăn nuôi - Bột máu - Yêu cầu kỹ thuậtTCVN 9473 : 2012

Thức ăn chăn nuôi - Bột xương và bột thịt xương - Yêu cầu kỹ thuậtTCVN 9474 : 2012 (ISO 5985 : 2002)

Thức ăn chăn nuôi - Xác định hàm lượng tro không tan trong axit clohydricTCVN 9475:2012

Thuốc bảo vệ thực vật chứa hoạt chất Abamectin - Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thửTCVN 9476:2012

Thuốc bảo vệ thực vật chứa hoạt chất Paraquat Dichloride - Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thửTCVN 9477:2012

Thuốc bảo vệ thực vật chứa hoạt chất Buprofezin - Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thửTCVN 9478:2012

Thuốc bảo vệ thực vật chứa hoạt chất Zineb - Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thửTCVN 9479:2012

Thuốc bảo vệ thực vật chứa hoạt chất Propargite - Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thửTCVN 9480:2012

Thuốc bảo vệ thực vật chứa hoạt chất Propineb - Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thửTCVN 9481:2012

Thuốc bảo vệ thực vật chứa hoạt chất Pencycuron - Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thửTCVN 9482:2012

Thuốc bảo vệ thực vật chứa hoạt chất Tebuconazole - Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thửTCVN 9483:2012

Thuốc bảo vệ thực vật chứa hoạt chất Diazinon - Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thửTCVN 9487:2012

Quy trình điều tra, lập bản đồ đất tỷ lệ trung bình và lớnTCVN 9488 : 2012

Xi măng đóng rắn nhanhTCVN 9489: 2012 (ASTM C 1383-04)

Bê tông – Xác định chiều dày của kết cấu dạng bản bằng phương pháp phản xạ xung va đậpTCVN 9490: 2012 (ASTM C 900-06)

Bê tông – Xác định cường độ kéo nhổTCVN 9491: 2012 (ASTM C 1583/C 1583M-04)

Bê tông – Xác định cường độ kéo bề mặt và cường độ bám dính bằng kéo trực tiếp (phương pháp kéo đứt)TCVN 9492: 2012 (ASTM C 1556-11a)

Bê tông – Xác định hệ số khuếch tán clorua biểu kiến theo chiều sâu khuếch tánTCVN 9504:2012

Lớp kết cấu áo đường đá dăm nước. Thi công và nghiệm thuTCVN 9505:2012

Mặt đường láng nhũ tương nhựa đường axit. Thi công và nghiệm thuTCVN 9506:2012

Cơ sở lưu trú du lịch và các dịch vụ liên quan. Thuật ngữ và định nghĩaTCVN 9508 : 2012

Màn hình máy tính - Hiệu suất năng lượngTCVN 9509 : 2012

Máy in - Hiệu suất năng lượngTCVN 9510 : 2012

Máy photocopy - Hiệu suất năng lượngTCVN 9513: 2012

Thực phẩm – Xác định vitamin b6 (bao gồm các dạng glycosys) bằng phương pháp sắc ký lỏng hiệu năng cao (HPLC)TCVN 9514: 2012

Thực phẩm – Xác định vitamin B12 bằng phương pháp sắc ký lỏng hiệu năng cao (HPLC)TCVN 9515: 2012

ThỰC phẩm xác đinh 5’–mononucleotid bằng phương pháp sắc ký lỏng hiệu năng cao (HPLC)TCVN 9516: 2012

Thực phẩm – Xác định hàm lượng phospho – Phương pháp đo quang hồTCVN 9517: 2012

Thực phẩm xác định các nguyên tố vết – Xác định iot bằng phương pháp phổ khối lượng plasma cảm ứng cao tần(IPC–MS)TCVN 9518: 2012

Thực phẩm xác dịnh axit benzolic và axit sobic – Phương pháp sắc kí khíTCVN 9519:2012 (EN 1988-1:1998)

Thực phẩm - Xác định sulfit

Phần 1: Phương pháp Monier-Williams đã được tối ưu hóa

TCVN 9520: 2012

Thực phẩm – Xác định crom, selen và molipden bằng phương pháp phổ khối lượng plasma cảm ứng cao tầnTCVN 9521: 2012

Thức phẩm xác định các nguyên tố vết – Xác định hàm lượng asen tổng sốTCVN 9522 : 2012

Thực phẩm – Xác định aflatoxin B1 trong thưc phẩm chế biến từ ngũ cốc dành cho trẻ sơ sinhvà trẻ nhỏTCVN 9523: 2012

Thực phẩm – Xác định patulin trong nước quả và puree quả dành cho sơ sinh và trẻ nhỏTCVN 9524: 2012

Thực phẩm – Xác định hàm lượng ochratoxinA trong rượu vang và biaTCVN 9525: 2012

Thực phẩm – Phân hủy mẫu bằng áp lực để xác định các nguyên tố vếtTCVN 9526: 2012

Sữa – Xác định các chất khử protein – Phương pháp quang phổTCVN 9527: 2012

Sữa – Xác định dư lượng nhóm tetracycline – Phương pháp sắc kí lỏngTCVN 9528: 2012

Dầu mỡ động vật và thực vật– phát hiện và nhận biết chất nhiễm bẩn hữu cơ dễ bay hơiTCVN 9529: 2012

Dầu mỡ động vật và thực vật– xác định hàm lượng cadimi bằng phương pháp phổ hấp thụTCVN 9530: 2012

Dầu mỡ động vật và thực vật – Xác định các nguyên tố vết bằng phương pháp phổ phát xạ quang học plasma cảm ứng cao tầnTCVN 9531: 2012

Dầu mỡ động vật và thực vật – Xác định các hydrocacbon thơm và đa vòngTCVN 9532: 2012

Dầu mỡ động vật và thực vật – Xác định trị số peroxit– phương pháp chuẩn độ điện thếTCVN 9535-1:2012 (ISO 1005-1:1994)

Phương tiện giao thông đường sắt - Vật liệu đầu máy toa xe - Phần 1: Băng đa cán thô của đầu máy, toa xe - Yêu cầu kỹ thuật khi cung cấpTCVN 9535-2:2012 (ISO 1005-2:1986)

Phương tiện giao thông đường sắt - Vật liệu đầu máy toa xe - Phần 2: Băng đa, mâm bánh và bánh xe lắp băng đa của đầu máy và toa xe - Yêu cầu về kích thước, cân bằng và lắp rápTCVN 9535-3:2012 (ISO 1005-3:1982)

Phương tiện giao thông đường sắt - Vật liệu đầu máy toa xe - Phần 3: Trục xe của đầu máy toa xe - Yêu cầu về chất lượngTCVN 9535-4:2012 (ISO 1005-4:1986)

Phương tiện giao thông đường sắt - Vật liệu đầu máy toa xe - Phần 4: Mâm bánh cán hoặc rèn cho bánh xe lắp băng đa của đầu máy và toa xe - Yêu cầu về chất lượngTCVN 9535-6:2012 (ISO 1005-6:1994)

Phương tiện giao thông đường sắt - Vật liệu đầu máy toa xe - Phần 6: Bánh xe liền khối của đầu máy và toa xe - Yêu cầu kỹ thuật khi cung cấpTCVN 9535-7:2012 (ISO 1005-7:1982)

Phương tiện giao thông đường sắt - Vật liệu đầu máy toa xe - Phần 7: Bộ trục bánh xe của đầu máy và toa xe - Yêu cầu về chất lượngTCVN 9535-8:2012 (ISO 1005-8:1986)

Phương tiện giao thông đường sắt - Vật liệu đầu máy toa xe - Phần 8: Bánh xe liền khối của đầu máy và toa xe - Yêu cầu về kích thước và cân bằngTCVN 9535-9:2012 (ISO 1005-9:1986)

Phương tiện giao thông đường sắt - Vật liệu đầu máy toa xe - Phần 9: Trục xe của đầu máy và toa xe - Yêu cầu về kích thướcTCVN 9536 : 2012

Máy thu hình - Hiệu suất năng lượngTCVN 9537 : 2012

Máy thu hình - Phương pháp xác định hiệu suất năng lượngTCVN 9313 : 2012 ISO 7345 : 1987

Cách nhiệt - Các đại lượng vật lý và định nghĩaTCVN 9262-2:2012 ISO 7976-2 : 1989

Dung sai trong xây dựng công trình - Phương pháp đo kiểm công trình và cấu kiện chế sẵn của công trình. Phần 2: Vị trí các điểm đoTCVN 9262-1:2012 ISO 7976-1 : 1989

Dung sai trong xây dựng công trình - Phương pháp đo kiểm công trình và cấu kiện chế sẵn của công trình - Phần 1: Phương pháp và dụng cụ đoTCVN 9262-1:2012 (ISO 7976-1:1989)

Dung sai trong xây dựng công trình – Phương pháp đo kiểm công trình và cấu kiện chế sẵn của công trình – Phần 1: Phương pháp và dụng cụ đoTCVN 9264:2012 (ISO 7976-2:1989)

Dung sai trong xây dựng công trình – Phương pháp đo kiểm công trình và cấu kiện chế sẵn của công trình – Phần 2: Vị trí các điểm đoTCVN 9310-8 : 2012 ISO 8421-8 : 1990

Phòng cháy chữa cháy - Từ vựng. Phần 8: Thuật  ngữ chuyên dùng cho chữa cháy, cứu nạn và xử lý vật liệu nguy hiểmTCVN 9310-8: 2012 (ISO 8421-8:1990)

Phòng cháy chữa cháy – Từ vựng – Thuật ngữ chuyên dùng cho phòng cháy chữa cháy cứu nạn và xử lý vật liệu nguy hiểmTCVN 9310-4 : 2012 ISO 8421-4:1990

Phòng cháy chữa cháy - Từ vựng. Phần 4: Thiết bị chữa cháyTCVN 9310-4: 2012 (ISO 8421-4:1990)

Phòng cháy chữa cháy – Từ vựng – Thiết bị chữa cháyTCVN 9310-3 : 2012 ISO 8421-3 : 1989

Phòng cháy chữa cháy - Từ vựng. Phần 3: Phát  hiện cháy và báo cháyTCVN 9310-3: 2012 (ISO 8421-3:1990)

Phòng cháy chữa cháy – Từ vựng – Phát hiện cháy và báo động cháyTCVN 9312 : 2012 (ISO 9251 : 1987)

Cách nhiệt - Điều kiện truyền nhiệt và các đặc tính của vật liệu - Từ vựngTCVN 9513:2012 (EN 14663:2005)

Thực phẩm - Xác định vitamin B6 (bao gồm các dạng glycosyl) bằng phương pháp sắc ký lỏng hiệu năng cao (HPLC)TCVN 9517:2012 (EN 15111:2007)

Thực phẩm - Xác định các nguyên tố vết - Xác định iot bằng phương pháp phổ khối lượng plasma cảm ứng cao tần (IPC-MS)TCVN 9521:2012 (EN 14627:2005)

Thực phẩm - Xác định các nguyên tố vết - Xác định hàm lượng asen tổng số và hàm lượng selen bằng phương pháp hấp thụ nguyên tử hydrua hóa (HGAAS) sau khi phân hủy bằng áp lựcTCVN 9522:2012 (EN 15851:2010)

Thực phẩm - Xác định aflatoxin B1 trong thực phẩm chế biến từ ngũ cốc dành cho trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ - Phương pháp sắc kí lỏng hiệu năng cao (HPLC) có làm sạch bằng cột ái lực miễn nhiễm và detector huỳnh quangTCVN 9523:2012 (EN 15890:2010)

Thực phẩm - Xác định patulin trong nước quả và puree quả dành cho trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ - Phương pháp sắc ký lỏng hiệu năng cao (HPLC) có làm sạch phân đoạn lỏng/lỏng, chiết pha rắn và detector UVTCVN 9524:2012 (EN 14133:2009)

Thực phẩm - Xác định hàm lượng ochratoxin A trong rượu vang và bia - Phương pháp sắc kí lỏng hiệu năng cao (HPLC) có làm sạch bằng cột ái lực miễn nhiễmTCVN 9525:2012 (EN 13805:2002)

Thực phẩm - Phân hủy mẫu bằng áp lực để xác định các nguyên tố vếtTCVN 9528:2012 (ISO 15303:2001)

Dầu mỡ động vật và thực vật - Phát hiện và nhận biết chất nhiễm bẩn hữu cơ dễ bay hơi bằng sắc kí khí/phổ khối lượng (GC/MS)TCVN 9529:2012 (ISO 15774:2000)

Dầu mỡ động vật và thực vật - Xác định hàm lượng cadimi bằng phương pháp phổ hấp thụ nguyên tử trực tiếp dùng lò graphitTCVN 9530:2012 (ISO/TS 21033:2011 WITH AMENDMENT 1:2012)

Dầu mỡ động vật và thực vật - Xác định các nguyên tố vết bằng phương pháp phổ phát xạ quang học plasma cảm ứng cao tần (ICP-OES)TCVN 9531:2012 (ISO 15753:2006 WITH AMENDENT 1:2011)

Dầu mỡ động vật và thực vật - Xác định các hydrocacbon thơm đa vòngTCVN 9532:2012 (ISO 27107:2008)

Dầu mỡ động vật và thực vật - Xác định trị số peroxit - Phương pháp chuẩn độ điện thếTCVN 9583:2012 (ISO 5700:2006)

Máy kéo nông lâm nghiệp - Kết cấu bảo vệ phòng lật (ROPS) - Phương pháp thử tĩnh học và điều kiện chấp nhậnTCVN 9584:2012 (ISO 8084:2003)

Máy lâm nghiệp - Kết cấu bảo vệ người vận hành - Phép thử trong phòng thí nghiệm và yêu cầu đặc tínhTCVN ISO/IEC 17020:2012 (ISO/IEC 17020:2012)

Đánh giá sự phù hợp. Yêu cầu đối với hoạt động của tổ chức tiến hành giám địnhTCVN ISO/IEC 17024:2012 (ISO/IEC 17024:2011)

Đánh giá sự phù hợp. Yêu cầu đối với tổ chức chứng nhận năng lực cá nhânTCVN ISO 50001:2012 (ISO 50001:2011)

Hệ thống quản lý năng lượng. Các yêu cầu và hướng dẫn sử dụng

Liên hệ:

CÔNG TY TNHH ĐỊA CHẤT XÂY DỰNG PHÚ NGUYÊN

Tel : 38978442 - 0913 707378

Mail : contact@pngeo.com

Web : WWW.PNGEO.COM

 Địa chỉ : 145/23 Đỗ Xuân Hợp - Q9
TCVN:2012 Trang
1   2   3


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương