Công ty đIỆn lựC 1tải về 43 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu07.01.2022
Kích43 Kb.
#50587
TBtuyendungnam2021(dotthuhai)banhanh-daitruyenhinh

TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC MIỀN BẮC

CÔNG TY ĐIỆN LỰC HÀ TĨNHCỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Tĩnh, ngày 11 tháng 8 năm 2021THÔNG BÁO

Về việc tuyển dụng lao động năm 2021 (đợt thứ hai)


Công ty Điện lực Hà Tĩnh thông báo tuyển dụng lao động năm 2021 (đợt thứ hai):

- Số lượng, cơ cấu tuyển dụng:

+ Kỹ sư chính quy Kỹ thuật điện, Hệ thống điện, Tự động hóa: 01 người.

+ Đại học chính quy chuyên ngành Công nghệ thông tin: 01 người.

+ Đại học chính quy chuyên ngành Tài chính, Kế toán: 01 người.

+ Cao đẳng, Trung cấp, Công nhân Kỹ thuật điện: 02 người.

(Không tuyển dụng đối với Kỹ sư, Đại học học liên thông).

- Thời gian nộp hồ sơ và sơ tuyển: 02 ngày, ngày 25, 26/8/2021 (trong giờ làm việc).

- Thời gian dự kiến thi tuyển: Giữa tháng 9/2021.

- Địa điểm nộp hồ sơ: Hội trường tầng 3 Nhà điều hành sản xuất Công ty Điện lực Hà Tĩnh. Số 06 Nguyễn Chí Thanh – Phường Tân Giang – TP Hà Tĩnh – Hà Tĩnh.Mọi chi tiết xem tại trang tin điện tử của Công ty Điện lực Hà Tĩnh http://pchatinh.npc.com.vn.


GIÁM ĐỐC

Nguyễn Phúc Phong

tải về 43 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương