CÔng ty cổ phần xây lắp môi trưỜng tkvtải về 92.99 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu24.07.2016
Kích92.99 Kb.
#3816


CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP

MÔI TRƯỜNG - TKV
Số: /BC-BGĐ/XLMTCỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúcĐắk Nông, ngày tháng 02 năm 2016

BÁO CÁO CỦA GIÁM ĐỐC VỀ KẾT QUẢ THỰC HIỆN

NHIỆM VỤ SXKD NĂM 2015 KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2016
Kính thưa quý vị đại biểu,

Kính thưa quý cổ đông.

Thay mặt Ban giám đốc Công ty Cổ phần xây lắp môi trường - TKV (XLMT), tôi xin được trình bày báo cáo tổng kết công tác SXKD năm 2015 và phương án kinh doanh năm 2016.  1. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CÁC CHỈ TIÊU NĂM 2015

Được chuyển đổi từ Công ty TNHH MTV Xây Lắp Môi Trường Nhân Cơ - TKV sang Công ty CP Xây lắp môi trường - TKV bắt đầu từ ngày 2/12/2015, tính đến hết năm 2015 thì thời gian hoạt động của Công ty Cổ phần không nhiều, trong thời gian đó vừa nắm bắt công việc chung của Công ty vừa tiến hành chuẩn bị các thủ tục để bàn giao giữa Công ty cũ sang cho Công ty mới, vừa phải ổn định lại bộ máy Công ty để hoạt động theo mô hình của Công ty Cổ phần. Công ty đã gặp phải rất nhiều khó khăn trong năm 2015 :

- Thiếu việc làm cho người lao động: Do các dự án xây lắp đã cơ bản hoàn thành chỉ còn công tác hoàn thiện, dự án khai thác quặng tại Tân Rai chỉ còn 1 tháng là hết hợp đồng khai thác năm 2015 nên không thể bố trí đủ việc làm cho người lao động, một số CBCNV phải nghỉ chờ việc thời gian dài, tạo tâm lý không yên tâm của CBCNV đối với Công ty.

- Tình hình tài chính khó khăn do các nguồn thu tại các dự án mà Công ty ký hợp đồng với TKV bị vướng mắc về các thủ tục thanh toán trong khi đó Công ty còn nợ lương người lao động và các nhà cung cấp nhiều, giai đoạn cuối năm nên áp lực về trả nợ rất lớn .

- Hiệu quả sản xuất kinh doanh thấp do máy móc thiết bị nhiều và bộ máy quản lý của Công ty đông nhưng công việc ít vì vậy đã ảnh hưởng rất lớn đến hiệu quả sản xuất chung của Công ty .

Đứng trước những khó khăn trên được sự chỉ đạo sát sao của Hội đồng quản trị, sự đồng lòng của toàn thể CBCNV, sự quan tâm giúp đỡ của các đối tác nên đã tạo động lực cho Công ty nỗ lực cố gắng để vượt qua khó khăn trong năm 2015 và đạt được các kết quả như sau :1. Công tác sản xuất

1.1. Dự án Lâm Đồng

* Công ty TNHH MTV Xây lắp môi trường nhân cơ - TKV đã thực hiện:

- Thi công khai thác quặng năm 2015 tại dự án Lâm Đồng với khối lượng đạt 1.672.000 tấn

- Công tác hoàn nguyên: Công ty đã trồng hoàn nguyên được 18,5 ha keo trong năm 2014 và 16,3 ha keo và thông trong năm 2015.

- Thi công xây lắp: Đã hoàn thành hồ bùn đỏ khoang 3

* Công ty Cổ phần xây lắp môi trường - TKV

- Khai thác quặng tháng 12/2015 với khối lương đạt 139.000 tấn

- Hoàn thiện hệ thống điện của hồ bùn đỏ khoang 3

- Thực hiện các thủ tục thanh quyết toán các dự án đã hoàn thành với Chủ đầu tư

- Làm việc với Tập đoàn TKV và Công ty Nhôm Lâm Đồng để ký hợp đồng khai thác quặng năm 2016 tại dự án Tân Rai.1.2. Dự án Đăk Nông

* Công ty TNHH MTV Xây lắp môi trường nhân cơ - TKV đã thực hiện:

- Thi công khai thác quặng năm 2015: Do nhà máy chưa đưa vào hoạt động nên năm 2015 Công ty chỉ tiến hành vận chuyển quặng từ mặt bằng cụm công nghiệp Nhân Cơ về nhà máy tuyển với khối lượng 796.800 tấn, bóc phủ chuẩn bị cho khai thác chạy thử nhà máy với diện tích khoảng 4 ha.

- Thi công xây lắp: Đã hoàn thành cơ bản các công trình Hồ thải quặng đuôi, Khu nhà ở công nhân, hồ bùn đỏ khoang 1,2.

* Công ty Cổ phần xây lắp môi trường - TKV

- Hoàn thiện các hạng mục dở dang của Hồ bùn đỏ khoang 1& 2

- Tập trung làm hồ sơ thanh quyết toán các công trình đã thi công

2. Công tác quản trị điều hành

- Công ty đã cơ cấu tổ chức lại mô hình các phòng, ban phân rõ nhiệm vụ và trách nhiệm để nâng cao tính chủ động, trách nhiệm và hiệu quả công việc.

- Ban hành các quy chế, quy trình để phục vụ cho việc quản lý điều hành

- Rà soát lại toàn bộ các công việc của các phòng và các dự án để bố sắp xếp lại cho phù hợp, nâng cao năng suất và giảm chi phí để sản xuất được hiệu quả hơn.

- Đẩy mạnh công tác thu hồi vốn để giải quyết khó khăn tài chính trong năm 2015 và tiến tới đảm bảo dòng tiền cho năm 2016.

- Tích cực tìm kiếm các công việc tại 2 dự án Alumina Nhân Cơ, Tân Rai và các công việc mới trong và ngoài Tập đoàn TKV để chuẩn bị công việc cho năm 2016.

- Kiểm tra, sửa chữa và bố trí các thiết bị thi công để khai thác tối đa thiết bị hiện có của Công ty.

- Quan tâm hơn nữa đến đời sống vật chất và tinh thần cho CBCNV3. Nhân sự

Tổng cộng nhân sự hiện nay toàn Công ty 159 người, trong đó:  • Trình độ đại học : 46

  • Trình độ Cao đẳng : 10

  • Trình độ trung cấp : 19

  • Công nhân lái xe, lái máy : 75

  • Lao động phổ thông : 9

- Thu nhập bình quân năm 2015 là: 8.400.000 đồng/tháng, tháng 12/2015 là: 7.500.000 đồng/ tháng (sau khi đã chuyển sang Công ty Cổ phần)

- Số lao động được Công ty tham gia bảo hiểm xã hội đạt 100%.

4. Kết quả sản xuất kinh doanh:

Stt

Nội dung

Trước khi cổ phần hóa

(1/1/2015 -1/12/2015)

Sau khi cổ phần hóa (2/12/2015 - 31/12/2015)

Tổng cả năm 2015

1

Doanh thu

359.145.000.000

4.330.000.000

363.475.000.000

2

Chi phí

354.000.000.000

4.018.000.000

358.018.000.000

3

Lợi nhuận trước thuế

5.145.000.000

312.000.000

5.457.000.000

4

Lợi nhuận sau thuế

3.785.000.000

243.000.000

4.028.000.000

Biểu đồ doanh thu và lợi nhuận 5 năm gần nhất (2011- 2015)  1. KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2016 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG, GIẢI PHÁP THỰC HIỆN

Căn cứ kế hoạch SXKD 03 năm sau cổ phần đã được Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất thông qua, trên cơ sở thực tế cần phải điều chỉnh cho phù hợp với tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty. Ban Tổ chức trình Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Xây lắp Môi trường - TKV kế hoạch SXKD năm 2016 của Công ty gồm các nội dung chính như sau:

1. Mục tiêu:Xây dựng và phát triển Công ty Cổ phần Xây lắp Môi trường - TKV Giàu mạnh - Thân thiện - Hài hòa”,

Xây dựng chiến lược và mục tiêu phấn đấu để trở thành Công ty vững mạnh, chuyên nghiệp trong lĩnh vực xây lắp, khai thác quặng và phát triển nông - lâm nghiệp. Việc xây dựng các mục tiêu phát triển sẽ dựa trên đặc điểm của Công ty trong từng giai đoạn nhằm gia tăng hiệu quả hoạt động kinh doanh cũng như đảm bảo các lợi ích về an sinh, xã hội và môi trường.

Thực hiện chủ trương đa ngành, đa nghề với sự chuyên môn hoá cao, Công ty tập trung nghiên cứu để phát triển thêm một số ngành nghề mới mang lại hiệu quả kinh tế cao: Trồng rừng, chăn nuôi và các công tác môi trường.

2. Đánh giá tình hình

Dự án khai thác mỏ Bauxite Tân Rai và Nhân Cơ là một trong những dự án trọng điểm của quốc gia; có vai trò rất quan trọng cho nền kinh tế và quá trình công nghiệp hoá của đất nước. Đây là 2 dự án lớn với công suất khai thác quặng là 2.525.000 m3/năm ~ 4.317.750 tấn quặng tinh cho mỗi dự án, ngoài ra để vận hành nhà máy thì hàng năm sẽ có thêm các hạng mục xây lắp như hồ bùn đỏ, hồ quặng đuôi và các công trình khác, bên cạnh đó bình quân hàng năm mỗi dự án khai thác khoảng 60 ha đất nên việc đảm bảo môi trường cho 2 dự án này cũng là cấp thiết với TKV, với chủ trương của TKV là phối hợp kinh doanh với Công ty CP xây lắp môi trường - TKV thì đây cũng là cơ hội để Công ty phát triển về lĩnh vực xử lý môi trường và với vùng đất sau khi khai thác quặng có diện tích rất lớn, nếu được cải tạo đúng quy cách, đất này sẽ thích hợp với việc trồng trọt các loại cây trồng công nghiệp, trồng rừng và chăn nuôi.

Đối với các công việc ngoài 2 dự án Alumina Nhân Cơ và Tân Rai thì Công ty sẽ phải tìm kiếm thêm các công việc mới tại các dự án mà TKV đầu tư, các dự án mà CMvietnam thi công trong nước và nước ngoài cũng như dự án đầu tư sắp tới của CMvietnam

3. Khó khăn và thuận lợi

3.1. Thuận lợi:

- Là Công ty liên kết của TKV, một Tập đoàn lớn của cả nước nên có rất nhiều công việc phù hợp với thế mạnh của Công ty, có được mối quan hệ gắn bó từ trước đến nay cũng như TKV còn nắm giữ 30% vốn của Công ty thì đây cũng là thuận lợi cho Công ty về công việc hiện nay và những năm tiếp theo.

- Công ty đã có kinh nghiệm trong lĩnh vực xây lắp và khai tác quặng, với thế mạnh có đội ngũ CBCNV nhiều kinh nghiệm và lực lượng xe máy thiết bị lớn, chi phí sản xuất thấp và đã thi công nhiều công trình xây lắp cũng như thực hiện công tác khai thác tại 2 Dự án Alumina Nhân Cơ và Tân Rai đảm bảo tiến độ và chất lượng nên sẽ được Chủ đầu tư tin tưởng sẽ là thuận lợi cho Công ty đối với các công việc tiếp theo tại 2 dự án này.

- Với diện tích đất khai thác hàng năm cho mỗi dự án khoảng 60ha. Công ty sẽ triển khai các thủ tục tiếp theo với TKV và các bên liên quan để thực hiện việc cải tạo đất và trồng rừng trên diện tích đã khai thác. Đây là yếu tố rất thuận lợi cho định hướng phát triển của Công ty lâu dài trong lĩnh vực Nông - Lâm nghiệp.3.2. Khó khăn:

- Là Công ty liên kết của TKV nên tất cả các công việc liên quan đến TKV không được chỉ định thầu như trước mà phải đấu thầu theo quy định vì vậy những công việc trước kia Công ty đang thực hiện tại 2 dự án Alumina Tân Rai và Nhân cơ đều phải tiến hành đấu thầu, sự hỗ trợ về tài chính của TKV đối với Công ty cũng như các chế độ với người lao động không còn được như trước. Đây là việc Công ty rất lo sẽ không duy trì được công việc cũng như đơn giá như trước tại 2 Dự án này.

- Tài sản của Công ty lớn, bộ máy quản lý nhiều nên chi phí hàng tháng rất lớn trong khi công việc ít nên doanh thu thấp dẫn đến hiệu quả sản xuất kinh doanh sẽ kém, đây là áp lực rất lớn cho Ban lãnh đạo về lợi nhuận hàng năm của Công ty.

- Công nợ khách hàng còn lớn (nợ tiền tạm ứng TKV, nợ lương người lao động, nợ các nhà cung cấp ) trong khi đó việc thanh toán các giá trị sản lượng đã thực hiện tại các dự án ký hợp đồng với TKV còn nhiều vướng mắc về thủ tục thanh toán.

- Giá trị đã thực hiện tại các dự án đã hoàn thành nhưng chưa được thanh toán còn nhiều, các thủ tục thanh quyết toán còn nhiều vướng mắc nên sẽ ảnh hưởng đến dòng tiền của cả Công ty.

- Về công tác môi trường và kinh doanh về lĩnh vực nông lâm nghiệp thì hiện nay cũng chưa được TKV giao chính thức cho Công ty và các thủ tục liên quan để có thể triển khai được cũng phải mất rất nhiều thời gian để có thể thực hiện được.4. Tổng hợp một số chỉ tiêu chủ yếu của kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016 như sau:STT

Chỉ tiêu chủ yếu

ĐVT

Năm 2016

Ghi chú

I.

Một số chỉ tiêu chính

 

 
1.

Vốn điều lệ

đồng

50.000.000.000
2.

Số lao động

đồng

150
3.

Tiền lương bình quân

đ/ng/
tháng


8.400.000.000
II.

Kế hoạch SXKD

 

 
1.

Tổng doanh thu

đồng

246.727.952.000
2.

Tổng chi phí

đồng

239.020.589.000
3.

Lợi nhuận trước thuế

đồng

7.707.363.000
4.

Thuế TNDN (22%)

đồng

1.695.619.860
5.

Lợi nhuận sau thuế

đồng

6.011.743.140
6.

Tỷ suất lợi nhuận/vốn CSH

%

12,02
7.

Trích lập các quỹ

đồng

1.508.935.785
-

Quỹ đầu tư phát triển (5%)

đồng

300.587.157
-

Quỹ khen thưởng phúc lợi (15%)

đồng

901.761.471
-

Quỹ thưởng ban điều hành (5%)

đồng

300.587.157
8.

Lợi nhuận chia cổ tức

đồng

4.508.807.355
9.

Lãi cơ bản trên cổ phiếu

đồng

902
10.

Cổ tức

%

8,0
5. Một số giải pháp thực hiện của Công ty

a. Giải pháp về công tác sản xuất kinh doanh

* Lĩnh vực thi công xây dựng:

Công việc thi công một số hạng mục thuộc dự án nhà máy sản xuất Alumin Nhân Cơ sẽ hoàn tất trong quý 1 năm 2016. Do đó, để đảm bảo tiến độ thanh quyết toán các hạng mục thi công theo đúng thời hạn. Công ty cần thực hiện một số giải pháp sau:

Hoàn thiện các thủ tục pháp lý liên quan đến dự án; tập trung tháo gỡ vưỡng mắc trong thủ tục đầu tư; xây dựng kế hoạch nghiệm thu và thanh quyết toán các hạng mục công trình còn lại đặc biệt là Hồ bùn đỏ Nhân Cơ

Tích cực tìm kiếm các dự án mới trong và ngoài Tập đoàn TKV, tận dụng thế mạnh về công tác thi công đất đá để thực hiện các công việc được CMvietnam giao tại các dự án trong nước và nước ngoài mà CMvietnam đang là nhà thầu, cũng như các dự án Cmvietnam đầu tư và sắp tới sẽ triển khai thi công.

* Lĩnh vực khai thác quặng bauxit:

Với thế mạnh là đang khai thác quặng Bauxite tại dự án Tân Rai có nhiều kinh nghiệm, thiết bị và nhân sự đang sẵn có thì sẽ phải trúng thầu các hợp đồng khai thác 9 tháng năm 2016 và các năm tiếp theo tại 2 dự án Alumina Tân Rai và Nhân cơ để có công việc ổn định cho Công ty và khai thác hiệu quả về các thiết bị đã đầu tư cũng như giải quyết việc làm cho người lao động.

Rà soát toàn bộ các chi phí công đoạn cũng như chi phí chung của dự án để nâng cao hiệu quả của các dự án khai thác

* Lĩnh vực cải tạo môi trường:

Việc đảm bảo môi trường cho hai dự án khai thác Bauxite tại Nhân Cơ và Tân Rai là rất cần thiết và quan trọng trong giai đoạn hiện nay. Việc đảm nhiệm vấn đề phục hồi môi trường sau khai thác của hai dự án Nhân Cơ và Tân Rai là công việc phức tạp đòi hỏi tính chuyên môn cao. Theo kế hoạch, mỗi năm dự án Tân Rai và Nhân cơ sẽ khai thác 60 ha diện tích đất, hiện nay việc hoàn nguyên theo dự án ĐTM được duyệt không đem lại hiệu quả kinh tế cao cho Công ty, trong năm 2016 Công ty sẽ phải nghiên cứu và trình các bên liên quan về thay đổi phương án kinh doanh trên đất đã khai thác để đảm bảo môi trường nhưng đem lại hiệu quả kinh tế cao hơn so với phương án đã được duyệt.

Về công tác xử lý chất thải bùn đỏ và nước thải đây cũng là vấn đề mà xã hội và TKV đang rất quan tâm nên Công ty sẽ nghiên cứu các công nghệ xử lý tiên tiến trên thế giới mà có thể áp dụng được cho 2 dự án Alumina Nhân Cơ và Tân Rai để trình TKV với một hình thức hợp tác phù hợp để đảm bảo tốt hơn cho môi trường và đem lại hiệu quả kinh tế cho cả 2 bên.

b. Giải pháp về tài chính

- Xây dựng và thực hiện kế hoạch tài chính, kế hoạch quản lý chi phí - giá thành gắn với tiến độ nghiệm thu thanh quyết toán phù hợp với từng hợp đồng trên cơ sở qui trình quản lý chung, đảm bảo cân đối dòng tiền với từng hợp đồng và tổng thể đối với hoạt động kinh doanh.

- Tập trung mọi lực lượng cho công tác thanh quyết toán khối lượng hoàn thành, tích cực thực hiện thu hồi công nợ trong xây lắp, thực hiện quyết liệt kế hoạch thu chi tài chính từng tháng, từng quí, đảm bảo vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh.

- Tăng cường, mở rộng quan hệ với các tổ chức tín dụng nhằm đảm bảo khả năng thu xếp vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanhc. Giải pháp về lao động:

- Công ty sắp xếp lại mô hình tổ chức hoạt động cho phù hợp nhằm thực hiện các nhiệm vụ, rà soát lại đội ngũ nhân sự, tái cấu trúc các phòng ban đáp ứng nhu cầu hoạt động trong tình hình mới, theo hướng hiện đại, tinh gọn, hiệu quả, hạn chế tối đa lực lượng lao động gián tiếp, chuyển sang lực lượng lao động trực tiếp tham gia sản xuất kinh doanh, phát huy tối đa năng lực từng cá nhân.

- Đổi mới phương thức quản trị doanh nghiệp theo hướng phân quyền cụ thể cho từng cấp quản trị, gắn trách nhiệm với quyền lợi theo hướng đạt hiệu quả cao thì được hưởng lương cao, được đề bạt giữ trọng trách cao hơn trong bộ máy quản lý và có biện pháp xử lý khi thực thi công việc không hiệu quả hoặc không đạt chỉ tiêu kế hoạch được giao.

- Xây dựng các tiêu chí, tiêu chuẩn tuyển dụng nhân sự phù hợp với từng vị trí công tác mới, xây dựng đội ngũ nhân sự có trình độ chuyên môn, tâm huyết, nhiệt tình trong công tác, dần trẻ hóa lực lượng lao động, chuẩn bị đội ngũ kế thừa cho tương lai.- Chính sách đãi ngộ: đảm bảo đời sống vật chất và tinh thần cho các cán bộ công nhân viên , đảm bảo tính công bằng, công khai trong cơ chế lương thưởng, gắn chặt mức thu nhập với hiệu quả và chất lượng làm việc, các chương trình bảo hiểm sức khỏe, bảo hiểm y tế cho người lao động được thực hiện đầy đủ.
Trình Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Xây lắp Môi trường - TKV xem xét, thông qua kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016.
Đắk Nông, ngày tháng 2 năm 2016

TM. BAN GIÁM ĐỐC CÔNG TY

Báo cáo kết quả thực hiện SXKD năm 2015 và kế hoạch SXKD năm 2016 1

Каталог: doc
doc -> Qctđhn 01: 2014/btnmt quy chuẩn kỹ thuật về khí thải công nghiệP ĐỐi với bụi và CÁc chất vô CƠ trêN ĐỊa bàn thủ ĐÔ HÀ NỘI
doc -> 1. MỞ ĐẦu tính cấp thiết của đề tài
doc -> I. Quản lý sâu bệnh ở khu vực dự án Ô Môn – Xà No 4 II. Quản lý thuốc bảo vệ thực vật 12 Chủ sở hữu có trách nhiệm liên hệ với một đại diện phê duyệt của tỉnh để truyền đạt các hướng dẫn và yêu cầu xử lý
doc -> Tr­êng thcs nguyÔn §øc C¶nh Gi¸o ¸n §¹i Sè 7 Ch­¬ngI sè h÷u tØ. sè thùc
doc -> Ban chỉ ĐẠo công nghệ thông tin của cơ quan đẢng giáo trình thiết kế, XÂy dựng và quản trị CƠ SỞ DỮ liệu hà NỘI, 2004
doc -> THỦ TƯỚng chính phủ
doc -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh thừa thiên huế Độc lập Tự do Hạnh phúc
doc -> TIÊu chuẩn quốc gia tcvn 8108 : 2009 iso 11285 : 2004
doc -> Sè: 90/2003/Q§-ub
doc -> Chương 1 Các khái niệm căn bản về mạng và giao thức mạng Mạng máy tính

tải về 92.99 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương