CÔng ty cổ phần thống nhất thông báo chào bán cổ phiếu ra công chúNGtải về 26.59 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu19.08.2016
Kích26.59 Kb.
#23814CÔNG TY CỔ PHẦN THỐNG NHẤT

THÔNG BÁO

CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RA CÔNG CHÚNG


(GCN đăng ký chào bán số:657/UBCK – GCN do Ủy ban Chứng khoán Nhà Nước cấp ngày 31/8/2010)
T ên tổ chức phát hành: CÔNG TY CỔ PHẦN THỐNG NHẤT

Địa chỉ trụ sở chính: Khu công nghiệp Bàu Xéo, Huyện Trảng Bom, Đồng Nai

Điện thoại: (84-61) 392 4377 Fax: (84-61) 392 4692

Website: www.bauxeo.com.vn

Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách phân bổ quyền: 15/9/2010

    1. Cổ phiếu chào bán:

 1. Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Thống Nhất

 2. Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông

 3. Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu

 4. Số lượng đăng ký chào bán: 1.640.000 cổ phiếu (Một triệu, sáu trăm bốn mươi nghìn).

 5. Đối tượng chào bán:

 • Chào bán cho cổ đông hiện hữu:

 • Số lượng chào bán: 1.312.000 cổ phiếu (Một triệu, ba trăm mười hai nghìn)

 • Tỷ lệ thực hiện quyền: 5:1 (01 cổ phiếu sẽ được 01 quyền mua, 05 quyền mua thì được mua 01 cổ phiếu mới; số cổ phiếu được mua sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị)

Ví dụ: Tại ngày chốt danh sách cổ đông, cổ đông A sở hữu 218 cổ phiếu, tương đương với 218 quyền mua. Với tỷ lệ thực hiện quyền là 5:1, cổ đông A sẽ được mua thêm: 218*1/5 = 43,6 cổ phiếu. Theo nguyên tắc làm tròn xuống đến hàng đơn vị, số cổ phiếu mà cổ đông A được quyền đăng ký mua thêm là 43 cổ phần.

 • Giá chào bán: 10.000 đồng/cổ phiếu

 • Chào bán cho CBCNV:

 • Số lượng chào bán: 328.000 cổ phiếu (Ba trăm hai mươi tám nghìn)

 • Giá chào bán: 10.000 đồng/cổ phiếu

    1. Khối lượng vốn huy động: 16.400.000.000 đồng (Mười sáu tỷ, bốn trăm triệu đồng chẵn).

    2. Mục đích sử dụng vốn: Bổ sung vốn lưu động để phục vụ cho hoạt động kinh doanh và đầu tư của Công ty

    3. Thời gian đăng ký thực hiện quyền mua đối với cổ đông hiện hữu:

     • Thời gian chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu: Từ ngày 01/10/2010 đến ngày 01/11/2010

     • Thời gian đăng ký và nộp tiền mua cổ phiếu: Từ ngày 01/10/2010 đến ngày 12/11/2010

    1. Thời gian đăng ký và nộp tiền mua đối với CBCNV: Từ ngày 01/10/2010 đến ngày 12/11/2010

    2. Thủ tục và địa điểm thực hiện: Thực hiện chuyển nhượng, đăng ký và nộp tiền tại Trụ sở chính Công ty Cổ phần Thống Nhất (địa chỉ như trên) hoặc Công ty Cổ phần Chứng khoán SME chi nhánh Tp.HCM, địa chỉ 11 Trần Quốc Thảo, P.6, Q3, Tp.HCM, Điện thoại: (84-08).3 9308708, Fax: (84-08).3 9308707 hoặc nộp vào Tài khoản phong tỏa nhận tiền mua cổ phiếu:

Tên tài khoản: Công ty Cổ phần Thống Nhất

Số hiệu tài khoản: 590.5201.000.480

Mở tại : Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai.


    1. Địa điểm cung cấp bản cáo bạch

     • Tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần Thống Nhất (địa chỉ như trên)

     • Tổ chức tư vấn: Công ty Cổ phần Chứng khoán Kim Long (KLS)

Trụ sở chính: 22 Thành Công, Ba Đình, Hà Nội, ĐT: (04) 3772 6868, Fax:(04) 3772 6131, Web: www.kls.vn

Chi nhánh Tp. Hồ Chí Minh: Tầng 2, Centec Tower, 72-74 Nguyễn Thị Minh Khai, Quận 3, TP.HCM

Điện thoại: (84.8) 3823 3923 Fax: (84.8) 3827 7380

Tất cả các tài liệu, biểu mẫu liên quan đến việc chuyển nhượng, đăng ký sẽ được Công ty gửi trực tiếp đến các cổ đông từ ngày 16/9/2010 hoặc tại website: www.bauxeo.com.vn.Nếu có gì chưa rõ xin vui lòng liên hệ số Điện thoại (061) 3 924377 hoặc 0909 279815 gặp A. Trí để được giải thích thêm.


Trảng Bom, ngày 06 tháng 9 năm 2010
CHỦ TỊCH HĐQT
(đã ký)

LÊ VĂN HÙNG
Каталог: uploadfile -> File
uploadfile -> QUẢn lý nuôi trồng thủy sản dựa vào cộng đỒNG
uploadfile -> Trung tâm Chăm sóc sức khỏe sinh sản tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức tập huấn Chăm sóc skss tuổi mãn kinh và sàng lọc ung thư cổ tử cung
uploadfile -> Ban chấp hành trung ưƠng đẢng cộng sản việt nam
uploadfile -> Lịch tuần thứ 45 Từ ngày 03/11/2014 đến ngày 09/11/2014 Lịch hoạt động của Cơ quan Viện
uploadfile -> CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam sở giáo dục và ĐÀo tạO Độc lập Tự do Hạnh phúc
uploadfile -> SỞ TƯ pháp số: 507/tb-stp cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
uploadfile -> Ubnd tỉnh thừa thiên huế
File -> TỈnh ủy phú YÊn số 06-kh/tu đẢng cộng sản việt nam
File -> ĐẢng cộng sản việt nam
File -> TỈnh ủy phú YÊn số 286-bc/tu đẢng cộng sản việt nam

tải về 26.59 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương