CÔng ty cổ phầN Ống thép việT ĐỨc báo cáo thưỜng niên năM 2014


Ông LÊ MINH HẢI – Chủ tịch HĐQTtải về 0.73 Mb.
trang6/6
Chuyển đổi dữ liệu18.08.2016
Kích0.73 Mb.
1   2   3   4   5   6

    • Ông LÊ MINH HẢI – Chủ tịch HĐQT

 • Họ và tên: Lê Minh Hải

 • Giới tính: Nam

 • Ngày tháng năm sinh: 19/10/1964

 • Nơi sinh: TP Vinh - Nghệ An

 • CMND: 011 561 820

 • Quốc tịch: Việt Nam

 • Dân tộc: Kinh

 • Quê quán: Thành phố Vinh - Nghệ An

 • Địa chỉ thường trú: 118 - 120D1 Khương Thượng, Đống Đa, H.Nội

 • Điện thoại liên lạc: 0913.21 99 99

 • Trình độ văn hoá: 12/12

 • Trình độ chuyên môn: Cử nhân Đại học Kinh tế

 • Quá trình công tác:

1982 - 1988: Học tập tại Tiệp Khắc

1989 - 1990: Cán bộ Công ty vật tư thứ liệu Trung ương.

1991 – 1997: Cửa hàng trưởng – XN dịch vụ vật tư thuộc Tổng Cty thép Việt Nam.

1998 – 1999: Cửa hàng trưởng – Công ty kinh doanh thép và vật tư Hà Nội thuộc Tổng Công ty thép Việt Nam.

2000 – 2002 Phó Giám đốc Công ty thép và vật tư công nghiệp SIMCO

2003 – 2004 Giám đốc Công ty thép và vật tư công nghiệp SIMCO.

2005 – 1/2007: Tổng Giám đốc Công ty thép và vật tư công nghiệp

2/2007 đến 1/2010: Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty CP ống thép Việt Đức VG PIPE; Chủ tịch HĐQT Công ty CP đầu tư công nghiệp Việt Đức và Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần thép Việt Đức.

2/2010 đến nay Phó TGĐ Công ty CP Ống thép Việt Đức VG PIPE; Tổng Giám đốc Công ty CP sản xuất thép Việt Đức; Chủ tịch HĐQT Công ty CP đầu tư công nghiệp Việt Đức và Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần thép Việt Đức.


 • Chức vụ hiện tại: Chủ tịch HĐQT

 • Chức vụ đang nắm giữ ở các tổ chức khác:

Chủ tịch HĐQT Cty CP ĐT CN Việt Đức

Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần thép Việt Đức

Tổng Giám đốc Công ty CP SX thép Việt Đức


 • Tỷ lệ sở hữu chứng khoán: 6,02% tương đương 2.266.000 cổ phần

 • Các khoản nợ đối với Công ty: Không

 • Thù lao và các khoản lợi ích khác: Theo Nghị quyết ĐHĐCĐ của Công ty.

 • Lợi ích liên quan đối với tổ chức niêm yết: Không

    • Ông LÊ PHAN ĐỨC – Thành viên HĐQT

 • Họ tên: Lê Phan Đức

 • Giới tính: Nam

 • Ngày tháng năm sinh: 25/10/1980

 • Nơi sinh: Mỹ Độ, Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang

 • CMND: 012792826

 • Quốc tịch: Việt Nam

 • Dân tộc: Kinh

 • Quê quán: Mỹ Độ, Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang

 • Địa chỉ thường trú: Số 19, ngõ 44, Võ Thị Sáu, Thanh Nhàn, HBT, Hà Nội

 • Điện thoại liên lạc: 0912.093462

 • Trình độ văn hoá: 12/12

 • Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế Đại học Kinh tế Quốc dân

 • Quá trình công tác:

5/2002 - 11/2003 : Nhân viên kinh doanh Công ty thép và vật tư công nghiệp SIMCO

12/2003 - 4/2006: Phó phòng kinh doanh Nhà máy ống thép Việt Đức VG PIPE

05/2006 - 01/2007: Trưởng phòng kinh doanh Nhà máy ống thép Việt Đức VG PIPE.

2/2007 - 1/2009: Trưởng phòng kinh doanh Công ty CP ống thép Việt Đức VG PIPE. • 2/2009 đến nay Phó Tổng Giám đốc Công ty CP ống thép Việt Đức VG PIPE.

 • Chức vụ hiện tại: Chủ tịch HĐQT/Phó Tổng Giám đốc Công ty CP ống thép Việt Đức VG PIPE.

 • Chức vụ đang nắm giữ ở các tổ chức khác: Tổng giám đốc Công ty CP thép Việt Đức

 • Tỷ lệ sở hữu chứng khoán: 0,245% tương đương 92.000 cổ phần

 • Tỷ lệ sở hữu chứng khoán của những người liên quan: Không.

 • Các khoản nợ đối với Công ty: Không

 • Thù lao và các khoản lợi ích khác: Theo nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông Công ty

 • Lợi ích liên quan đối với tổ chức niêm yết: Không

    • Ông NGUYỄN HỮU THỂ - Thành viên HĐQT

 • Họ và tên: Nguyễn Hữu Thể

 • Giới tính: Nam

 • Ngày tháng năm sinh: 19/5/1970

 • Nơi sinh: Thạch Thất – Hà tây

 • CMND: 111 711 005

 • Quốc tịch: Việt Nam

 • Dân tộc: Kinh

 • Quê quán: Xã Bình phú, huyện Thạch Thất, tỉnh Hà tây

 • Địa chỉ thường trú: P202, TT nhà G, trường CĐXD, Văn Mỗ, Hà Đông, Hà Tây

 • Điện thoại liên lạc: 0912 316 559

 • Trình độ văn hoá: 12/12

 • Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Đại học Bách khoa

 • Quá trình công tác:

8/2000 - 3/2001: Trưởng ca đen Phân xưởng ống thép đen của Nhà máy Ống thép Hoà Phát.

4/2001 - 12/2002: Quản đốc Phân xưởng uốn thép Nhà máy ống thép Hoà Phát.

10/2003 - 07/2004: Quản đốc Phân xưởng ống thép đen Nhà máy ống thép Việt Đức VG PIPE.

8/2004 - 01/2007: Phó Giám đốc Nhà máy ống thép Việt Đức VG PIPE

2/2007 - 01/2010: Phó Tổng Giám đốc Công ty CP ống thép Việt Đức VG PIPE.

1/2010 đến nay Tổng Giám đốc Công ty CP ống thép Việt Đức VG PIPE. • Chức vụ hiện tại: Tổng Giám đốc Công ty CP ống thép Việt Đức VG PIPE;

 • Chức vụ đang nắm giữ ở các tổ chức khác: Phó TGĐ Công ty CP SX thép Việt Đức.

 • Tỷ lệ sở hữu chứng khoán: 0,245% tương đương 92.000 cổ phần

 • Tỷ lệ sở hữu chứng khoán của những người liên quan: Không.

 • Các khoản nợ đối với Công ty: Không

 • Thù lao và các khoản lợi ích khác: Theo Nghị quyết ĐHĐCĐ của Công ty

 • Lợi ích liên quan đối với tổ chức niêm yết: Không

    • Bà NGUYỄN THỊ NHI - Thành viên HĐQT

 • Họ tên: Nguyễn Thị Nhi

 • Giới tính: Nữ

 • Ngày tháng năm sinh: 01/12/1978

 • Nơi sinh: Đồng Phong – Nho Quan – Ninh Bình

 • CMND: 013024442

 • Quốc tịch: Việt Nam

 • Dân tộc: Kinh

 • Quê quán: Phổ Khánh - Đức Phổ - Quảng Ngãi

 • Địa chỉ thường trú: SN 7B, Ngõ 79, Lương Khành Thiện, Hoàng Mai, HN

 • Điện thoại liên lạc: 0913.280 885

 • Trình độ văn hoá: 12/12

 • Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kế toán Đại học thương mại

 • Quá trình công tác:

9/1998 - 5/1999: Nhân viên kế toán Cửa hàng 12 - Công ty thép Hà Nội

6/1999 - 9/2001: Nhân viên kế toán Công ty thép và vật tư công nghiệp SIMCO

10/2001 - 11/2003: Phó phòng Kế toán Công ty thép và vật tư công nghiệp SIMCO.

12/2003 - 4/2004: Phó phòng Kế toán Công ty thép và vật tư công nghiệp SIMCO.

5/2004 - 5/2006: Trưởng phòng Kế toán Công ty thép và vật tư công nghiệp SIMCO.

6/2006 - 31/1/2007: Phó phòng Kế toán Công ty thép và vật tư công nghiệp SIMCO.

2/2007 - 1/2010: Trưởng phòng Kế toán tài chính Công ty CP ống thép Việt Đức VG PIPE.

1/2010 đến nay Phó Tổng Giám đốc kiêm Trưởng phòng Kế toán tài chính Công ty CP ống thép Việt Đức VG PIPEChức vụ hiện tại: Phó Tổng Giám đốc kiêm Trưởng phòng Kế toán tài chính Công ty CP ống thép Việt Đức VG PIPE

 • Chức vụ đang nắm giữ ở các tổ chức khác: Trưởng phòng Kế toán tài chính Công ty CP thép Việt Đức, Công ty CP sản xuất thép Việt Đức

 • Tỷ lệ sở hữu chứng khoán: 0,27% tương đương 101.000 cổ phần

 • Tỷ lệ sở hữu chứng khoán của những người liên quan: Không.

 • Các khoản nợ đối với Công ty: Không

 • Thù lao và các khoản lợi ích khác: Theo Nghị quyết ĐHĐCĐ của Công ty

    • Ông NGUYỄN NGỌC BẢO - Thành viên HĐQT

 • Họ tên: Nguyễn Ngọc Bảo

 • Giới tính: Nam

 • Ngày tháng năm sinh: 09/01/1959

 • Nơi sinh: Hà Đông

 • CMND: 010996912

 • Quốc tịch: Việt Nam

 • Dân tộc: Kinh

 • Quê quán: Từ Liêm – Hà Nội

 • Địa chỉ thường trú: Số 63, Nguyễn Khắc Nhu, Trung Trực, Ba Đình, Hà Nội

 • Điện thoại liên lạc: 0914777887

 • Trình độ văn hoá: 12/12

 • Trình độ chuyên môn: Kiến trúc sư Đại học Kiến trúc

 • Quá trình công tác:

1982 - 1987: Cán bộ Viện thiết kế Bộ thuỷ sản.

1988 - 1992: Cán bộ Viện thiết kế nhà ở - Bộ xây dựng.

1993 - 1995: Giám đốc Công ty TNHH tư vấn thiết kế BT

1996 - 2004: Phó Giám đốc Công ty đầu tư thương mại Đại Việt.

2005 - 2006: Giám đốc Công ty XD và trang trí nội thất Thăng Long

4/2007 - 1/2010: Phó Tổng Giám đốc Công ty CP ống thép Việt Đức VG PIPE

2/2010 đến nay Cán bộ Công ty CP ống thép Việt Đức VG PIPE

Chức vụ hiện tại: Phó chủ tịch HĐQT Công ty


 • Chức vụ đang nắm giữ ở các tổ chức khác: Phó Tổng Giám đốc Công ty CP Đầu tư và Phát triển Việt Đức

 • Tỷ lệ sở hữu chứng khoán: 0,13% tương đương 50.000 cổ phần

 • Tỷ lệ sở hữu chứng khoán của những người liên quan: Không

 • Các khoản nợ đối với Công ty: Không

 • Thù lao và các khoản lợi ích khác: Theo Nghị quyết ĐHĐCĐ của Công ty

 • Lợi ích liên quan đối với tổ chức niêm yết: Không

    • Ông NGÔ VI ANH TÚ - Trưởng Ban Kiểm soát

 • Họ tên: Ngô Vi Anh Tú

 • Giới tính: Nam

 • Ngày tháng năm sinh: 13/5/1975

 • Nơi sinh: Phù Tiên - Hải Hưng

 • CMND: 012166055

 • Quốc tịch: Việt Nam

 • Dân tộc: Kinh

 • Quê quán: Hạ Hoà – Phú Thọ

 • Địa chỉ thường trú: Số 24, ngõ 122, Khương Đình, Hạ Đình, Thanh Xuân, HN

 • Điện thoại liên lạc: 0903.433725

 • Trình độ văn hoá: 12/12

 • Trình độ chuyên môn: Cử nhân Đại học Thương mại

 • Quá trình công tác:

10/1996 - 4/1997: Nhân viên Kinh doanh Cửa hàng số 9 – Xí nghiệp dịch vụ vật tư.

5/1997 - 08/1999: Nhân viên Kinh doanh Cửa hàng số 18 – Công ty kinh doanh thép và vật tư Hà Nội

9/1999 - 11/1999: Nhân viên Kinh doanh Công ty thép và vật tư công nghiệp SIMCO.

12/1999 - 12/1999: Cửa hàng trưởng 700 Minh Khai - Công ty thép và vật tư công nghiệp SIMCO.

01/2000 - 2001: Trưởng văn phòng đại diện tại TP. Hồ Chí Minh Công ty thép và vật tư công nghiệp SIMCO.

2002 - 2003: Trưởng văn phòng đại diện tại TP. Hải Phòng Công ty thép và vật tư công nghiệp SIMCO.

2004 - 06/2005: Phó phòng vật tư xuất nhập khẩu Nhà máy ống thép Việt Đức VG PIPE.

07/2005 - 01/2007: Trưởng phòng tổng hợp Nhà máy ống thép Việt Đức VG PIPE.

02/2007 - 09/2007: Chánh Văn phòng Công ty cổ phần ống thép Việt Đức VG PIPE.

10/2007 đến nay: Trưởng phòng Kinh doanh Công ty CP thép và vật tư công nghiệp SIMCO.Chức vụ hiện tại: Trưởng phòng Kinh doanh Công ty CP thép và vật tư công nghiệp SIMCO.

 • Chức vụ đang nắm giữ ở các tổ chức khác: Không

 • Tỷ lệ sở hữu chứng khoán: 0,23% tương đương 86.500cổ phần

 • Tỷ lệ sở hữu chứng khoán của những người liên quan: Không.

 • Các khoản nợ đối với Công ty: Không

 • Thù lao và các khoản lợi ích khác: TheoNghị quyết ĐHĐCĐ của Công ty

 • Lợi ích liên quan đối với tổ chức niêm yết: Không

2.2 Ban Giám đốc

STT

Họ tên

Chức vụ

1

Nguyễn Hữu Thể

Tổng Giám đốc

2

Nguyễn Thị Nhi

Phó Tổng Giám đốc/Trưởng phòng Kế toán – TC

3

Phạm Văn Quang

Phó Tổng Giám đốc/Trưởng ban ĐH dự án

2.3 Ban kiểm soát năm 2014

STT

Họ tên

Chức vụ

1

Anh Chung

Trưởng ban kiểm soát

2

Hoàng Thị Mai Phương

Thành viên Ban kiểm soát

3

Nguyễn Thị Xuân Hòa

Thành viên Ban kiểm soát

   1. Số lượng Cán bộ công nhân viên và chính sách với người lao động

3.1. Số lượng Cán bộ công nhân viên

  • Tính đến ngày 31/12/2014, tổng số cán bộ công nhân viên của Thép Việt Đức là 450 người (chỉ tính Công ty mẹ và công ty con), trong đó 60 nhân sư thuộc khối kinh doanh, 300 nhân sự thuộc khối trực tiếp sản xuất, 90 nhân sự thuộc khối gián tiếp, phụ trợ.

  • Thu nhập bình quân của CBCNV năm 2014 khoảng 6.800.000đồng/người/tháng.

3.2. Chính sách nhân sự

Chế độ làm việc: Thời gian làm việc của Công ty, ngày làm 8 tiếng từ 8h đến 17h (1 tiếng nghỉ trưa) từ thứ 2 đến thứ 7. Khi có yêu cầu công việc người lao động có thể làm thêm giờ, thời gian làm thêm giờ và lương thêm giờ được đảm bảo theo đúng Bộ luật lao động và Thỏa ước lao động tập thể. Công ty sẽ tạo việc làm cho người lao động thông qua việc định hướng phát triển của Công ty. Công ty sẽ sử dụng nguồn lao động một cách tối ưu nhất và cam kết luôn tạo điều kiện cho nhân viên phát triển và thăng tiến trong nghề nghiệp.

Nghỉ phép, lễ tết: Cán bộ công nhân viên được nghỉ lễ và tết theo quy định của Bộ luật lao động và được hưởng nguyên lương. Những CBCNV làm việc từ 12 tháng trở lên được nghỉ phép theo chế độ mỗi năm.

Điều kiện làm việc: Môi trường làm việc của Công ty thoáng mát, có trang bị đồng phục, bảo hộ lao động cho CBCNV. Đầu tư các trang thiết bị hiện đại, trang bị đầy đủ các thiết bị an toàn lao động. Công ty xây dựng cho tất cả CBCNV môi trường làm việc chuyên nghiệp, thân thiện để CBCNV phát huy hết khả năng và sức sáng tạo của mình.

Đảm bảo việc làm cho người lao động: Để tạo việc làm cho trên 200 lao động, Ban giám đốc Công ty luôn tìm kiếm những khách hàng tiềm năng, những đối tác mới trong và ngoài nước, mở rộng thị trường kinh doanh đồng thời mở rộng sản xuất kinh doanh theo chiều sâu.

Chế độ lương: Công ty thực hiện việc chi trả lương cho CBCNV đối với khối gián tiếp dựa vào cấp công việc của nhân viên, chức vụ, năng lực theo thang bảng lương và điều kiện kinh doanh của Công ty, còn đối với khối trực tiếp sản xuất thì trả theo lương sản phẩm. Công ty thực hiện chế độ nâng lương cho CBCNV hàng năm và có sự quan tâm thường xuyên đến thu nhập, đời sống của CBCNV.

Chế độ thưởng: Nhằm khuyến khích động viên CBCNV trong Công ty gia tăng hiệu quả đóng góp, Công ty có chính sách thưởng thiết thực, phúc lợi đảm bảo đầy đủ. Mặc dù năm qua ngành thép gặp nhiều khó khăn nhưng cuối năm Công ty vẫn giải quyết cho người lao động lương tháng thứ 13 và có chính sách thưởng cho các cá nhân, bộ phận đã có thành tích xuất sắc trong hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

Bảo hiểm và phúc lợi: Công ty tham gia đầy đủ chế độ Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế cho CBCNV. Ngoài ra Công ty còn mua bảo hiểm con người kết hợp 24/24 cho toàn bộ CBCNV trong Công ty. Mỗi năm Công ty kết hợp với Công đoàn tổ chức cho CBCNV tham quan nghỉ mát trong nước 01 lần/năm.

Công tác Đảng: Đảng bộ chú trọng công tác xây dựng tổ chức cơ sở Đảng trong sạch vững mạnh. Trong chương trình công tác năm 2013, BCH Đảng ủy đã có có nhiều cố gắng trong công tác phát triển Đảng, làm thủ tục chuyển chính thức và kết nạp thêm Đảng viên mới, nâng tổng số Đảng viên của Đảng bộ lên 55 đồng chí; Đảng bộ thường xuyên, kịp thời nắm tình hình, diễn biến tư tưởng của CBCNV, lãnh đạo Công đoàn thực hiện tốt việc chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của người lao động, triển khai tốt các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

Hoạt động Công đoàn: Công đoàn đã tổ chức thăm hỏi và động viên kịp thời đến CBCNV có hoàn cảnh khó khăn, ốm đau, …Đồng thời, chú trọng bảo về quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động và tổ chức tốt các phong trào văn hoá, văn nghệ, thể thao, xây dựng môi trường xanh sạch đẹp, thực hành tiết kiệm chống lãng phí, …

Chính sách tạo nguồn nhân lực:

- Tuyển dụng: Mục tiêu tuyển dụng của Công ty là thu hút nhân sự có năng lực vào làm việc tại Công ty, đáp ứng nhu cầu mở rộng sản xuất kinh doanh. Tùy theo từng vị trí cụ thể mà Công ty đề ra những tiêu chuẩn bắt buộc riêng. Song tất cả các chức danh đều phải đáp ứng yêu cầu cơ bản như: trình độ chuyên môn, tốt nghiệp đúng chuyên ngành, năng động, nhiệt tình, ham học hỏi, có ý thức sáng tạo. Đối với các vị trí quan trọng, các yêu cầu tuyển dụng khá khắt khe, với các tiêu chuẩn kinh nghiệm công tác, khả năng phân tích, quản lý....- Đào tạo: Công ty luôn coi trọng con người là tài sản quý giá của doanh nghiệp và để phát huy hiệu quả nguồn vốn quý này, Công ty kết hợp chặt chẽ đến vấn đề đào tạo, phát triển nhân viên, luôn tạo điều kiện cho nhân viên tham gia các khóa huấn luyện nội bộ và bên ngoài để nâng cao nghiệp vụ chuyên môn, học tập những kỹ năng mới cần thiết cho nhân viên để phát triển năng lực công tác nhằm đáp ứng yêu cầu công việc hiện tại cũng như trong tương lai của Công ty.

 1. THÔNG TIN CỔ ĐÔNG

   1. Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát:

Tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2015, đại hội đã nhất trí thông qua Thành viên HĐQT và ban Kiểm soát cho nhiệm kỳ 2013-2017, kể từ ngày 28/03/2015 HĐQT Công ty VG PIPE bao gồm 6 thành viên và Ban Kiểm soát là 03 thành viên, cụ thể:

    • Hội đồng quản trị

 1. Ông Lê Minh Hải - Chủ tịch HĐQT

 2. Ông Nguyễn Hữu Thể - Thành viên HĐQT

 3. Ông Nguyễn Vinh Tuyên - Thành viên HĐQT

 4. Ông Nguyễn Ngọc Bảo - Thành viên HĐQT

 5. Bà Nguyễn Thị Nhi - Thành viên HĐQT

 6. Ông Ngô Vi Anh Tú - Thành viên HĐQT

    • Ban Kiểm soát:

     1. Ông Lê Anh Chung - Trưởng Ban kiểm soát

     2. Bà Hoàng Thị Mai Phương - Thành viên BKS

     3. Bà Nguyễn Thị Xuân Hòa - Thành viên BKS

Mức thù lao năm 2014

 • Thù lao cho Chủ tịch HĐQT : 10.000.000đồng/người/tháng

 • Thù lao cho Phó Chủ tịch HĐQT: 3.000.000đồng/người/tháng

 • Thù lao cho Thành viên HĐQT kiêm nhiệm: 6.000.000đồng/người/tháng.

 • Thù lao cho Thanh viên HĐQT không chuyên trách: 2.000.000đồng/người/tháng.

 • Thủ lao cho Trưởng ban kiểm soát: 2.000.000 đồng/người/tháng

 • Thù lao cho ủy viên BKS chuyên trách: 1.000.000đồng/người/tháng.

   1. Các dữ liệu thống kê về cổ đông.

    • Thông tin về vốn Điều lệ

ĐVT: đồng

Vốn điều lệ

đầu kỳ

Vốn điều lệ

tăng trong kỳ

Vốn điều lệ

cuối kỳ

01/01/2014

01/01/2014- 31/12/2014

31/12/2014

375.997.100.000

-

375.997.100.000

Mệnh giá: 10.000đồng/cổ phần    • Thông tin về số lượng cổ đông (Dựa vào danh sách chốt ngày 02/3/2015)

     Đối tượng sở hữu

     Số người

     Số CP sở hữu

     TRONG NƯỚC

     4.172

     36.668.356

     - HĐQT, BGĐ và BKS

     8

     2.693.559

     - Cá nhân

     4.131

     30.870.051

     - Tổ chức

     32

     1.508.346

     - Cổ phiếu quỹ

     1

     1.596.400

     NƯỚC NGOÀI

     18

     931.354

     - Cá nhân

     18

     931.354

     - Tổ chức

     -

     -

     TỔNG CỘNG

     4.190

     37.599.710

    • Thông tin về cơ cấu cổ đông tại ngày 02/3/2015

     STT

     Họ tên cổ đông

     Chức danh

     Số CP sở hữu

     Tỷ lệ nắm giữ (%)

     I

     Cổ đông là HĐQT, BGĐ và Ban kiểm soát

     2.693.559

     7,164

     1

     Ông Lê Minh Hải

     Chủ tịch HĐQT

     2.266.000

     6,021

     2

     Ông Nguyễn Hữu Thể

     Thành viên HĐQT/Tổng Giám đốc Công ty

     93.000

     0,247

     3

     Ông Lê Phan Đức

     Thành viên HĐQT/Phó TGĐ

     92.000

     0,244

     4

     Bà Nguyễn Thị Nhi

     Thành viên HĐQT/Phó TGĐ

     101.000

     0,268

     5

     Ông Nguyễn Ngọc Bảo

     Thành viên HĐQT

     50.000

     0,13

     6

     Ông Ngô Vi Anh Tú

     Thành viên HĐQT

     86.500

     0,230

     7

     Nguyễn Thị Xuân Hòa

     Thành viên BKS

     3.059

     0.008

     8

     Lê Anh Chung

     Thành viên BKS

     2.000

     0,005

     III

     Cổ đông lớn của Công ty     1

     Ông Lê Minh Hải

     Xem mục Cổ đông là HĐQT, BGĐ và BKS

     2

     Bà Nguyễn Thị Th. Thủy

     Vợ Chủ tịch HĐQT

     2.362.499

     6,283

    • Thông tin chi tiết về cổ đông lớn

     1. Ông LÊ MINH HẢI

  • Địa chỉ: 118 - 120 D1 Khương Thượng - Đống Đa - Hà Nội

  • Năm sinh: 1964

  • Nghề nghiệp: Doanh nhân

2. Bà NGUYỄN THỊ THANH THỦY

  • Địa chỉ: Số 3 Khâm Thiên - Đống Đa - Hà Nội

  • Năm sinh: 1959

  • Nghề nghiệp: Doanh nhân

CÔNG TY CỔ PHẦN ỐNG THÉP VIỆT ĐỨC VG PIPE

TỔNG GIÁM ĐỐC

NGUYỄN HỮU THỂ

MÃ CHỨNG KHOÁN: VGS1   2   3   4   5   6


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương