CÔng ty cổ phần nưỚc khoáng vĩnh hảOtải về 10.92 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu18.08.2016
Kích10.92 Kb.CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC KHOÁNG VĨNH HẢO

Số 346 đường Hải Thượng Lãn Ông, Phường Phú Tài, TP Phan Thiết, Bình ThuậnĐT: 062 3739106 Fax: 062 3739108 website: www.vinhhao.com.vn
GIẤY ỦY QUYỀN

THAM DỰ CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

thường niên năm 2013
Kính gởi : Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013.

Tôi tên là : ……………………………………………………………………………………………


Giấy CMND số ………………………..do Công An …………………cấp ngày / /
Địa chỉ liên lạc : ……………………………………………………………………………………………
Hiện đang là Cổ đông của Công ty Cổ phần Nước Khoáng Vĩnh Hảo với số cổ phần sở hữu là …………………….cổ phần ,có sổ cổ đông mang mã số : ……………………; Tôi đồng ý uỷ quyền cho người có tên dưới đây được toàn quyền đại diện cho số cổ phần ghi ở trên của tôi để tham dự cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2013 của Công ty Cổ phần Nước Khoáng Vĩnh Hảo .
Ông (Bà) : ……………………………………………………………………………………………
Giấy CMND số ………………………..do Công An …………………cấp ngày / /
Địa chỉ liên lạc : ……………………………………………………………………………………………
…………………………..ngày …….tháng ….. năm 2013.
Người nhận ủy quyền Người ủy quyền

(Ký tên , xin ghi rỏ Họ và Tên) (Ký tên , xin ghi rỏ Họ và Tên)

……………………………………. …………………………………….Địa chỉ liên lạc của Ban tổ chức cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2013
Bình Thuận TP. HỒ CHÍ MINH

Ông : LÊ TUẤN DŨNG (trưởng ban tổ chức) Ông : BÙI ĐỨC ANH (Thư ký HĐQT)

Số 346 đường Hải Thượng Lãn Ông , Phú Tài , Lầu 5F , Toà nhà Master , F6, Q3 , TP.HCM

Tel : (062 3 ) 739 106 / 739 107 ; fax : 62 3 739 108 Tel : (08) 3823 3462 ; fax : 08 3823 3451HP : 091 3 883 256 HP : 090 3 834 904
: tailieu -> dhcd2013
tailieu -> Trung tâM ĐÀo tạo mạng máy tính nhất nghệ 105 Bà Huyện Thanh Quan – 205 Võ Thị Sáu, Q3, tp. Hcm
tailieu -> Céng hßa x· héi chñ nghÜa viÖt nam Độc lập tự do hạnh phúc
tailieu -> Lê Xuân Biểu giao thông vận tảI ĐẮk lắK 110 NĂm xây dựng và phát triểN (1904 2014) nhà xuất bảN giao thông vận tảI
tailieu -> ĐỀ thi học sinh giỏi tỉnh hải dưƠng môn Toán lớp 9 (2003 2004) (Thời gian : 150 phút) Bài 1
tailieu -> A. ĐẠi số TỔ HỢp I. Kiến thức cơ bản quy tắc cộng
tailieu -> Wikipedia luôn có mặt mỗi khi bạn cần giờ đây Wikipedia cần bạn giúp
tailieu -> CHÍnh phủ CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
tailieu -> VĂn phòng cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
dhcd2013 -> CÔng ty cổ phần nưỚc khoáng vĩnh hảO
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương