CÔng ty cổ phần mĩ thuật và truyền thông thông báo chốt danh sách đỂ thực hiện quyềNtải về 19.23 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu30.08.2016
Kích19.23 Kb.

CÔNG TY CỔ PHẦN MĨ THUẬT VÀ TRUYỀN THÔNG

THÔNG BÁO CHỐT DANH SÁCH ĐỂ THỰC HIỆN QUYỀN

(Giấy chứng nhận chào bán cổ phần số 25/GCN-UBCKNN do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 18/7/2013)
 1. Tên tổ chức phát hành Công ty Cổ phần Mĩ thuật và Truyền thông

 2. Địa chỉ trụ sở chính 187B Giảng Võ, Phường Cát Linh, Quận Đống Đa, Tp. Hà Nội

 3. Số điện thoại (04) 3512 2163 – Fax : (04) 3512 1385

 4. Tên, địa chỉ tổ chức tư vấn

Công ty cổ phần chứng khoán Rồng Việt – Chi nhánh Hà Nội (RỒNG VIỆT)

Địa chỉ: Tầng 2-3-4 số 2C, Thái Phiên, Hai Bà Trưng, Hà Nội

Điện thoại: (04) 6288 2006 – Fax : (04) 6288 2008


 1. Cổ phiếu phát hành

 • Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Mĩ thuật và Truyền thông

 • Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông

 • Mã chứng khoán: ADC

 • Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu

 • Số lượng cổ phiếu phát hành: 500.000 cổ phiếu

 • Ngày đăng ký cuối cùng: 08/8/2013

 • Đối tượng thực hiện quyền: Các cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách chốt ngày 08/8/2013

 1. Phương thức phân phối

 1. Trả cổ tức bằng cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu

- Số lượng cổ phiếu phát hành: 100.000 cổ phiếu

- Tỷ lệ thực hiện quyền: 10:1 (cổ đông sở hữu 10 cổ phiếu sẽ được nhận 01 cổ phiếu mới)

- Số cổ phiếu phát hành thêm trả cổ tức bằng cổ phiếu sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, phần lẻ thập phân (nếu có) sẽ được Công ty mua lại làm cổ phiếu quỹ từ nguồn lợi nhuận chưa phân phối năm 2012 dự kiến chi trả cho cổ đông. Giá mua lại là 10.000 đồng/ 01 cổ phiếu. Số tiền mua cổ phiếu lẻ này sẽ bổ sung vào Vốn khác của Vốn chủ sở hữu.


 1. Chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu

- Số lượng cổ phiếu chào bán: 400.000 cổ phiếu

- Giá chào bán: 10.000 đồng/cổ phiếu

- Tỷ lệ thực hiện quyền: 10:4 (cổ đông sở hữu 01 cổ phần được hưởng 01 quyền mua cổ phần phát hành thêm,10 quyền mua được mua 04 cổ phần phát hành thêm).

- Số cổ phiếu được quyền mua của cổ đông hiện hữu sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Ví dụ: Tại ngày chốt danh sách cổ đông, Cổ đông A sở hữu 811 cổ phiếu ADC, sẽ được quyền mua 324,4 cổ phiếu. Theo nguyên tắc làm tròn đến hàng đơn vị, số cổ phần cổ đông A sẽ được mua là 324 cổ phiếu phát hành thêm.

- Thời gian chuyển nhượng quyền mua: từ ngày 22/8/2013 đến ngày 12/9/2013

- Thời gian đăng ký mua và nộp tiền mua cổ phiếu: từ ngày 22/8/2013 đến ngày 20/9/2013 1. Mục đích huy động vốn: Bổ sung vốn lưu động phục vụ sản xuất kinh doanh

 2. Địa điểm nhận đăng ký và thực hiện quyền

 • Đối với cổ đông đã lưu ký: làm thủ tục nhận cổ tức bằng cổ phiếu và thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành thêm tại công ty chứng khoán nơi mở tài khoản lưu ký.

 • Đối với cổ đông hiện chưa lưu ký: làm thủ tục nhận cổ tức bằng cổ phiếu và thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành thêm tại Trụ sở chính Công ty cổ phần Mĩ thuật và Truyền thông, 187B Giảng Võ, Phường Cát Linh, Quận Đống Đa, Tp. Hà Nội (vào các ngày làm việc trong tuần) và xuất trình chứng minh nhân dân.

 1. Ngân hàng mở tài khoản phong tỏa nhận tiền mua cổ phiếu

- Tên người thụ hưởng: Công ty Cổ phần Mĩ thuật và Truyền thông

- Số tài khoản: 2111 0000 651 034- Mở tại Ngân hàng thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Hà Nội

 1. Địa điểm công bố Bản cáo bạch

 • Website Công ty cổ phần chứng khoán Rồng Việt: http://www.vdsc.com.vn

 • Website Công ty cổ phần Mĩ thuật và Truyền thông: http://www.adc.net.vn

Công ty Cổ phần Mĩ thuật và Truyền thông trân trọng thông báo.

Hà Nội, ngày 25 tháng 7 năm 2013

CHỦ TỊCH HĐQT


(Đã ký)
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương