CÔng ty cổ phần bê TÔng ly tâm thủ ĐỨc năM 2013 thông tin chung thông tin khái quáttải về 282.55 Kb.
trang3/4
Chuyển đổi dữ liệu22.07.2016
Kích282.55 Kb.
1   2   3   4

1.1 - Đặc điểm tình hình


Năm 2012, đúng như dự báo về tình hình thị trường chưa có gì chuyển biến thuận lợi, Cty CP Bê Tông Ly Tâm Thủ Đức đã xây dựng kế hoạch SXKD rất khiêm tốn so với năm 2011. Suốt 06 tháng đầu năm 2012, nhà máy chỉ chạy với khoảng 60% công suất so với cùng kỳ năm 2011, Lực lượng sản xuất cũng chỉ còn 03 tổ Bê tông, cty đã phải dung đến quỹ lương dự phòng của năm 2011 để bù thu nhập cho CBCNV.

Rất may mắn là những tháng cuối năm, thị trường cột điện cũng như cọc nhỏ đã có những chuyển biến tích cực, lãnh đạo công ty đã có những phản ứng phú hợp, nhanh chóng để nắm bất thời cơ nư gấp rút tuyển dụng-đào tạo-phục hối lực lượng sản xuất, tăng cường kiểm tra, bảo trì trang thiết bị máy móc cũng như điều kiện làm việc cho an hem công nhân…song song với việc tìm kiếm và ký kết hang loạt hợp đồng lớn nên đã gặt hái được những kết quả hết sức khả quan cho năm tài chính 2012.1.2 - Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2012

Năm 2012 đã qua, với những nỗ lực hết mình của toàn thể CB.CNV cũng như sự lãnh đạo, chỉ đạo thường xuyên– phù hợp của Hội đồng quản trị, ban điều hành công ty. Chúng ta ( như đã nói ) đã đạt được những thành quả hết sức khả quan, khích lệ, tuy nhiên do hệ quả của các khoản cơng nợ khó đòi từ năm 2010 trở về trước để lại .Bên cạnh đó SXKD thua lỗ của công ty TDC1, SXKD không có lãi của Thủ Đức- Long An nên kết quả thực hiện chỉ còn rất khiêm tốn, cụ thể nhu sau :
STT

CÁC CHỈ TIÊU

ĐVT

KẾ HOẠCH

(NQĐHĐCĐ 2012

Đ/C Q4/12)

THỰC HIỆN
TỶ LỆ TH/KH (%)

01

Tổng Giá trị sản lượng

Tỷ đồng

85

106,16

125%

02

Tổng doanh thu

Tỷ đồng

90

133,04

148%

03


Lợi nhuận sau thuế (bao gồm 0,8 tỷ lợi nhuận từ công ty liên kết Vinaincon Hải Dương, các công ty TDC1 và TD-LA không có lợi nhuận, thậm chí lỗ )


Tỷ đồng

6,4

2,847

(đã trích dự phòng nợ khó đòi đầu tư tài chính dài hạn vào TDC1 8,412 tỷ đồng)0,44%

(Nếu không phải trích lập dự phòng 8,412 tỷ thì lợi nhuận sau thuế 9,788 tỷ đạt 152%)04

Nộp ngân sách Nhà nước

Tỷ đồng

7,214

5,983

82,93%

05

Đầu tư XDCB +TSCĐ+ Sửa chữa lớn

Tỷ đồng

1,5

1,143

75%

06

Lao động bình quân

Người

220

225

102%

07

Thu nhập bình quân (đ/ng/thg)

Đồng

5.000.000

7.100.000

142%

08

Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/VĐL

%

9,9%

4,4%

44%

** Trong số lợi nhuận nêu trên, hiện còn tồn đọng khoản cổ tức năm 2010 từ TDC1 được chuyển về rất chậm vì công ty TDC1 đang gặp rất nhiều khó khăn ( và vừa thông qua ĐHĐ CĐ 2013 giảm 4%), cổ tức của năm 2011 của Cty CP Bê Tông Ly Tâm Vinaincon Hải Dương 0,4 tỷ / 0,8 tỷ đồng cũng chưa chuyển về, do đó đã ảnh hưởng lớn đến đến việc chi trả cổ tức năm 2011 cho nên mãi đến tuần này mới thanh toán được hết.

* /Phân tích tình hình thực hiện nghị quyết ĐHĐCĐ 2012:

Như đã nói ở trên, giá trị sản lượng và doanh thu năm 2012 có tăng vượt mức so với nghị quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông nhờ vào sự chuyển biến tích cực 4 tháng cuối năm. Tuy nhiên, do ảnh hưởng nặng nề của các khoản nợ khó đòi tồn đọng từ 2010 trở về trước, công ty buộc phải trích lập dự phòng theo yêu cầu của Kiểm tốn hơn 8 tỷ đồng, cũng như không có lợi nhuận từ TDC1 và TD-LA nên kết quả cuối cùng về mục tiêu lợi nhuận không đạt được như mong muốn. Hiện nay, chúng ta buộc phải khởi kiện Cty CP Bê tông Công nghệ cao (Sopewaco), là đơn vị có số nợ tồn đọng cao nhất (19,8 tỷ đđồng) ra Tòa án nhân dân Huyện Nhơn Trạch và đang trong quá trình thụ lý.

Ngoài ra, thu nhập bình quân của người lao động đạt 7,1 triệu đồng/ người/tháng vượt >40% so với chỉ tiêu nghị quyết. Các mặt khác cũng được thực hiện phù hợp với tình hình sản xuất kinh doanh thực tế của công ty.

*/ Tình hình đầu tư góp vốn:

a/ Tại Công ty Cổ phần Bê Tông Ly Tâm Thủ Đức 1 (TDC1):

Cty đã góp 51% vốn điều lệ = 40,8/80 tỷ đồng.

Năm 2012, do thị trường địa ốc vẫn đóng băng, các dự án lớn tiếp tục ngưng trệ đã tác động tiêu cực rất lớn đến kết quả Sản xuất kinh doanh của TDC1 cũng như hậu quả của việc hạch toán sai về kết quả SXKD các năm trước dồn vào nên kết quả sản xuất kinh doanh rất km, cụ thể như sau:

- Tổng doanh thu đạt : 147,48 tỷ đồng (đạt K/h)

- Lợi nhuận sau thuế : Lỗ 13,5 tỷ

Hậu quả của việc lỗ 13,5 tỷ đồng sau khi khấu trừ hết vốn dự phòng tài chính và đầu tư phát triển, còn phải giảm giá trị vốn điều lệ chỉ còn 72,633 tỷ/80 tỷ. Do đó, theo chuẩn mực kế toán, Kiểm toán yêu cầu TDC phải trích lập một khoản dự phòng tổn thất đầu tư tài chính 3,756 tỷ, thực tế Cty đ trích 2,163 tỷ, cịn lại chưa trích lập 1,594 tỷ đồng .b/ Tại Công ty Cổ phần Bê Tông Ly Tâm Thủ Đức- Long An:

Công ty góp 20% vốn điều lệ = 18,45 tỷ đồng. Kết quả SX-KD của Cty Bê Tông ly tâm Thủ Đức - Long An năm 2012 cũng không thoát khỏi ảnh hưởng trực tiếp của thị trường như TDC1. Tuy nhiên, nhờ vào việc điều chỉnh thời gian khấu hao TSCĐ để giảm giá trị khấu hao nên kết quả sản xuất kinh doanh có tốt hơn TDC1, thể hiện như sau:

- Tổng doanh thu đạt : 164,62 tỷ đồng (đạt 120% K/h)

- Lợi nhuận sau thuế : 0,048 tỷ đồng (đạt 15% K/h)

- Chia cổ tức : Không chia

c/ Tại Công ty Cổ phần Bê Tông Ly Tâm Vinaicon Hải Dương:

Công ty góp 20% vốn điều lệ = 08 tỷ đồng. Năm 2012, Công ty đã khẳng định được thương hiệu trên thị trường dù cũng phải đối phó với các biến động giá và hạn chế của thị trường cọc. Ngoài ra, công ty cũng đã mạnh dạn đầu tư dây chuyền sửa chữa khuôn, chuyển giao quy trình quản lý sản xuất…giúp sản lượng tăng lên đáng kể và ổ định. Kết quả năm 2012 doanh thu rất đáng khích lệ như sau :

- Doanh thu đạt : 90 tỷ đồng ( đạt 88% K/h )

- Lợi nhuận sau thuế : 3,23 tỷ đồng ( đạt 50% K/h)

- Chia cổ tức : Sẽ do Đại hội đồng cổ đông 2013 quyết định.

Tóm lại, năm 2012 là năm mà TDC chịu nhiều hậu quả nhất từ các hệ quả của các năm trước, từ việc ảnh hưởng phải trích lập dự phòng của các khoản nợ tồn đọng, việc hai năm liền 2011 và 2012 TDC-LA và TDC1 không có lợi nhuận đưa về, đến việc hạch toán không đúng chi phí của công ty TDC1 trong các năm 20092011 đã khiến lợi nhuận của TDC dù đã hết sức phấn đấu cũng không còn được bao nhiêu.

Tuy nhiên, toàn thể CBCN TDC đã thực thi trọn vẹn nhiệm vụ của mình, là đơn vị duy nhất trong toàn hệ thống hoàn thành vượt mức kế hoạch được giao. Với thành quả trên, năm 2012 TDC đã được nhận nhiều bằng khen cho tập thể, cá nhân của Bộ Công thương và của Tổng Công ty CP XDCN VN.
1.3 – Các hoạt động khác:

Năm 2012, với những tháng đầu năm rất vất vả, nhưng với tinh thần đoàn kết, quyết tâm phát huy cao độ mọi lợi điểm về kinh nghiệm, quan hệ và thị trường cũng như triệt để trong tiết kiệm nguyên - nhiên - vật liệu, quản lý chi phí, hạch toán…nên dù có những đơn hàng phải thực hiện với giá thấp hơn bình thường >10%, vận chuyển ra tận Hà Tĩnh, Khánh Hòa để bán nhằm duy trì bộ máy và ổn định lực lượng cho giai đoạn khởi sắc vào cuối năm đã góp phần quyết định vào doanh thu và lợi nhuận cuối cùng. Các mặt công tác tài chính - Lao động tiền lương, quản lý kỹ thuật, vật tư, thiết bị… cũng luôn được chú trọng đúng múc, trong năm không xảy ra tai nạn lao động nặng nào.

Trong năm 2012, Công đoàn cũng như Đoàn TNCS HCM Công ty cũng đã hoạt động hết sức tích cực để động viên, ổn định tinh thần CNVC, giữ vững phong trào sản xuất An toàn - Chất lượng và Hiệu quả giúp cho Giám đốc yên tâm trong công tác thị trường. Năm 2012, toàn thể CNV cũng nhất trí tổ chức nghỉ mát tại chỗ để phục vụ nhu cầu sản xuất và cấp hàng trong những tháng cao điểm quý 3/2012.

1.4 – Kế hoạch chia cổ tức và các quỹ năm 2012:

*/ Nguồn phân chia: Cổ tức và các quỹ năm 2012 được dự kiến phân chia trên các cơ sở nguồn như sau:

- Lợi nhuận năm 2011 chuyển sang : 1.953.923.300 đ.

- Lợi nhuận sau thuế năm 2012 : 2.847.449.133 đ

Tổng cộng : 4.801.372.433 đ

*/ Kế hoạch phân chia: (Theo nghị quyết cuộc họp HĐQT 18/4/2013)

2.1/ Cổ tức 5% Vốn điều lệ (64.141 triệu): 3.206.145.500 đ

2.2/ Khen thưởng : 200.000.000đ

2.3/ Phúc lợi : 400 .000.000đ

2.4/ Dự phòng tài chính : 400.000.000 đ

2.5/ Quỹ Đầu tư - Phát triển : 475.226.933 đ

2.6/ Khen thưởng HĐQT,BKS,BĐH : 120.000.000 đ
2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2013 (Tính riêng TDC)

a – Đặc địểm tình hình:

Năm 2013, trong lúc tình hình thị trường khó khăn đang vẫn còn tiếp diễn, giá nhiên liệu từ đầu năm đã tăng hai lần với biên độ tương đối lớn chắc chắn sẽ ảnh hưởng mạnh lên các loại vật tư chủ yếu để tạo nên sản phẩm của Cty như điện, nước, xi măng, cát, đá, than… cộng với việc dự báo rất xấu về công nợ của các khỏan nợ lớn tồn đọng từ 2010 trở về trước là những áp lực hết sức nặng nề cho việc xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2013.

Tuy nhiên, ngoại trừ những yếu tố trên, sau khi tìm hiểu, nắm bắt thông tin thị trường năm 2013, Cty cổ phần Bê Tông Ly Tâm Thủ Đức xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2013 như sau:

b – Kế hoạch sản xuất kinh doanh:


STT

CÁC CHỈ TIÊU

ĐVT

KẾ HOẠCH

01

Tổng Giá trị sản lượng

Tỷ đồng

100

02

Tổng doanh thu

Tỷ đồng

120

03

Lợi nhuận trước thuế

Tỷ đồng

11,5 tỷ đồng (Không tính dự phòng NKĐ&ĐTTC khoảng 09 tỷ )

04

Tỷ suất lợi nhuận trước thuế/VĐL

%

17,93%

05

Đầu tư XDCB + TSCĐ + Sửa chữa lớn

Tỷ đồng

2,58

06

Lao động bình quân

Người

Khoảng 253

07

Tổng quỹ lương

Tỷ đồng

19,293 / Doanh thu 120 tỷ (Sẽ điều chỉnh theo doanh thu thực tế phát sinh)

08

Chia cổ tức (Phấn đấu)

%/VĐL

Sẽ kiến nghị cụ thể khi có lãi và hoàn nhập dự phòng


* Chi tiết về đầu tư XDCB, TSCĐ, SCL năm 2013 gồm:

1 - Moteur palang Podom 5T : 600 triệu đồng

2 - Cải tạo bếp,nhà ăn tập thể Cty : 500 triệu đồng

( Theo yêu cầu nghiêm ngặt của Sở Y Tế &VSMT)

3 - Gia công, sửa chữa lớn khuôn cột, cọc : 500 triệu đồng

4 - Đại tu, thay thế (giàn quay, hệ thống điện .v.v.) : 300 triệu đồng

5 - Đại tu hai trạm trộn bê tông : 100 triệu đồng

6 - Cải tạo, nâng cấp server, phần mềm quản lý VP : 100 triệu đồng

7 - Đại tu lò hơi, hệ thống cấp nước, hơi : 400 triệu đồng

8 - Cải tạo, sửa chữa hầm hấp : 80 triệu đồngTổng cộng : 2.580 triệu đồng
Trên cơ sở điều kiện thực tế, khi có điều kiện tìm được đối tác thích hợp sẽ tiếp tục xúc tiến việc tìm mặt bằng mới để đầu tư, di chuyển, xây dựng nhà máy tại điạ điểm ổn định và đáp ứng mọi yêu cầu lâu dài. Trên cơ sở báo cáo của Ban điều hành, Hội đồng quản trị sẽ xem xét để có quyết định đầu tư phù hợp.

Do đó, với các chỉ tiêu trên, mục tiêu đảm bảo lợi nhuận gắn liền với ổn định thu nhập, đời sống CBCNV sẽ là sự cố gắng hết sức của tập thể lãnh đạo và CBCNV toàn Cty. Chúng tôi đề nghị Đại hội Đồng cổ đông hết sức thông cảm và chia sẻ với Cty, uỷ quyền cho HĐQT căn cứ vào tình hình kết quả SXKD và diễn biến thực tế của kinh tế xã hội, thị trường 9 tháng đầu năm để quyết định điều chỉnh các chỉ tiêu chính thức vào 30/9/2013 theo tờ trình của Ban Giám đốc Công ty.c – Giải pháp chủ yếu:

Năm 2013, ngoài những khó khăn do ảnh hưởng xấu của nền kinh tế, hiện nay TDC đang phải đối phó với việc đã xuất hiện một (hoặc một nhóm ) đối thủ xấu - dấu mặt, dùng thủ đoạn bẩn thỉu là mượn danh cán bộ KCS của công ty để phát hành những lá thư nặc danh bóp méo kết quả của sáng kiến áp dụng tro bay vào sản phẩm của công ty, gửi đến một số khách hàng lớn - truyền thống của công ty nhằm mục đích vu cáo chất lượng và chiếm đoạt hợp đồng của chúng ta.( Công ty đã có văn bản xác minh sự việc gởi đến hầu hết khách hàng và đang tích cực truy tìm nguồn gốc những kẻ dấu mặt này ). Do đó, để hạn chế tối đa những tác động xấu nói trên, duy trì ổn định sản xuất kinh doanh và thu nhập cho CBCNV toàn Công ty đòi hỏi sự cố gắng, nỗ lực phấn đấu rất lớn. Sau đây xin nêu một số giải pháp chủ yếu cho SX-KD năm 2013.

- Tiếp tục quan tâm và đẩy mạnh phong trào phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật, cải tiến quản lý, tăng cường tiết kiệm tối đa nguyên – nhiên – vật liệu cũng như trong chi tiêu.

- Xây dựng và phát triển chiến lược kinh doanh hiệu quả đối với các khách hàng lớn, khách hàng truyền thống của Công ty, tích cực tìm kiếm khách hàng mới. Có chính sách tiền mãi và hậu mãi tốt, hiệu quả.

- Sản phẩm chiến lược của Công ty vẫn là trụ điện, sau đó là cọc cừ loại nhỏ. Nếu có thể được và có điều kiện thuận lợi sẽ phát triển các hình thức khác.

- Tiếp tục tìm kiếm và phát triển việc xuất khẩu sản phẩm ra nước ngoài.

- Xem xét, cân nhắc để duy trì hay tăng, giảm tỷ lệ góp vốn như hiện nay tại các công ty con hoặc liên danh, liên kết.

- Luôn luôn tỉnh táo, sâu sát thị trường để có đối sách giá cả phù hợp, vừa có lợi nhuận, vừa đáp ứng được yêu cầu khó tính của khách hàng.

- Nếu thuận lợi, có đủ điều kiện thì đưa cổ phiếu lên sàn giao dịch chứng khoán.

- Tạo điều kiện thuận lợi cho Chi bộ Đảng và các đoàn thể quần chúng hoạt động. Tổ chức nhiều hình thức thi đua khen thưởng, chăm lo đời sống vật chất và tinh thần của CBCNV Công ty.d - Kết luận:

Năm 2012 dù rất chật vật nhưng vẫn là năm thắng lợi của Công ty. Năm 2013 CB.CNV TDC sẽ phải cố gắng, chịu đựng hơn rất nhiều vì tình hình kinh tế - xã hội cả nước chưa thấy diễn biến thuận lợi, họat động thị trường ngoài các khó khăn đã nêu sẽ còn khốc liệt hơn vì đã xuất hiện nhiều nhà máy chuyển hướng sản xuất cột điện thay vì cọc cừ, giảm giá thành tối đa nhờ vào lợi thế vốn và chủ trương chịu lỗ giai đọan đầu thâm nhập thị trường của cổ đông lớn mang yếu tố nước ngoài. Mặt khác, họat động của các công ty con và liên kết vẫn đang hết sức khó khăn, không có lợi nhuận thu về…

Tuy nhiên, với sự hỗ trợ, giúp đỡ tích cực của Tổng Cty Xây Dựng Công Nghiệp Việt nam, chỉ đạo của HĐQT, nỗ lực của Ban giám đốc và các trưởng phó phòng ban, tổ sản xuất cùng với truyền thống đoàn kết, cố gắng, sáng tạo của toàn thể CBCNV Cty, chúng ta tin tưởng mạnh mẽ rằng kết quả SXKD năm 2013 sẽ thành công mỹ mãn.


  1. Các hoạt động khác

a/ Công tác thị trường, Kế hoạch kinh doanh:

Lãnh đạo Công ty cùng với phòng Kế hoạch - Kinh doanh đặc biệt quan tâm công tác thị trường, liên hệ thường xuyên cùng với áp dụng nhiều phương thức bán hàng, hậu mãi thật tốt…cùng với việc duy trì chất lượng sản phẩm luôn ở trong tốp đầu của các nhà sản xuất tạo được niềm tin và uy tín với khách hàng trong và ngoài nước, khách hàng cũ, truyền thống và các các khách hàng mới.b/ Công tác Tài chính-Kế toán:

Phòng kế toán trong năm đã hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, đã tích cực tuân thủ các chỉ đạo của Công ty trong việc thu hồi vốn, các khoản công nợ phải thu, phải trả đều đã giảm so với đầu năm 2012.c/ Công tác Kỹ thuật-Vật tư

Là khâu then chốt quyết định uy tín của công ty trong việc cung cấp sản phẩm kịp với tiến độ đơn hàng, đảm bảo chất lượng cao nhất cho từng loại sản phẩm nên đã được nâng cấp quản lý từ một bộ phận thành phòng chức năng. Trong năm 2012 đã phát huy những sáng kiến lớn như ứng dụng tro bay vào bê tông, hợp lý hóa thời gian sấy, ủ sản phẩm để tiết kiệm than… đã góp phần không nhỏ vào việc tạo lợi nhuận trong kinh doanh. Công tác vật tư cũng đã đáp ứng rất tốt, nhịp nhàng với kế hoạch sản xuất của công ty.d/ Công tác Tổ chức-Lao động-Tiền lương

Công ty tiếp tục duy trì truyền thống tốt về việc giải quyết lao động, tiền lương, chế độ chính sách cho người lao động như BHXH, BHYT, BHTN, ốm đau, thai sản…e/ Công tác Đoàn thể-Xã hội, hoạt động quần chúng

Công ty luôn ủng hộ và tạo điều kiện tốt nhất cho các hoạt động của Công đoàn, Đoàn TNCS HCM, Phụ nữ…Trong năm 2012 vẫn duy trì được hầu hết các hoạt động thường xuyên và truyền thống như: tổ chức hội thao bóng đá, bóng chuyền trong đơn vị và giao lưu với các đơn vị bạn, tổ chức các đợt nghỉ mát cho toàn thể CBCNV và gia đình, thăm hỏi, trợ cấp khó khăn, hiếu hỉ, tổ chức các chuyến xe cho CB CNV về nghỉ tết Nguyên đán…f/ Công tác Đảng

Hầu hết các đồng chí Đảng viên trong Chi bộ đã luôn luôn đi đầu, làm gương trong cuộc sống và lao động sản xuất, xứng đáng là đội ngũ tiên phong của giai cấp công nhân. Năm 2012, Chi bộ Đảng đã được công nhận là Chi bộ trong sạch vững mạnh.g/ Về công tác ISO:

Công ty đã hoàn thành việc đánh giá định kỳ ISO 9001:2008 hàng năm và triển khai đánh giá chất lượng nội bộ theo hệ thống quản lý chất lượng ISO đến từng bộ phận, tổ sản xuất.h/ Về công tác đoàn thể - xã hội:

Các đoàn thể xã hội như Công đoàn, Đoàn TNCS HCM, Phụ nữ… hoạt động rất tốt, có nhiều hình thức phát động phong phú và hiệu quả. Trong năm 2012 các đoàn thể công ty đều được khen thưởng xứng đáng, riêng Đoàn Thanh niên đã hoạt động tốt hơn những năm truớc, có những công trình thanh niên được Thành Đoàn TP. HCM đánh giá cao và trao tặng bằng khen.Các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao giao lưu với các đơn vị bạn, du lịch nghỉ mát cho CBCNV, bố trí xe đưa đón về quê ăn tết hàng năm. Tổ chức thăm hỏi, hiếu hỉ, trợ cấp khó khăn, tết thiếu nhi, tết trung thu, thưởng học sinh con em CBCNV học giỏi…đã thực hiện rất tốt.

IV. QUẢN TRỊ CÔNG TY

        1. Hội đồng quản trị.

- Danh sách HĐQT

Họ và tên

Chức vụ

Ngày bổ nhiệm

Ghi chú

Nguyễn Thế Thành

Chủ tịch HĐQT

Tháng 05 năm 2012

Đại diện phần vốn nhà nước

Trần Vĩnh Tài

Ủy viên HĐQT

Tháng 05 năm 2012

Đại diện phần vốn nhà nước

Nguyễn Ngọc Hùng

Ủy viên HĐQT

Tháng 05 năm 2012

Bí thư chi bộ

Trần Hữu Thạch

Ủy viên HĐQT

Tháng 05 năm 2012

Phó Giám đốc Cty

Hà Thị Kim Dung

Ủy viên HĐQT

Tháng 05 năm 2012

Thành viên độc lập

: data -> OTC -> 2013 -> BCTN
data -> Nghiên cứu một số đặc điểm
data -> NHỮng đÓng góp mới của luậN Án tiến sĩ CẤP ĐẠi học huế Họ và tên ncs : Nguyễn Văn Tuấn
data -> Mẫu 01/hc-sn-dn (Ban hành kèm theo Thông tư số 83/2007/tt-btc ngày 16/7/2007 của Bộ Tài chính) TỜ khai hiện trạng sử DỤng nhà, ĐẤt thuộc sở HỮu nhà NƯỚc và ĐỀ xuất phưƠng án xử LÝ
BCTN -> TẬP ĐOÀn công nghiệp than khoáng sản việt nam công ty cp công nghiệP ÔTÔ -vinacomin 
OTC -> Descon bản cáo bạCH
OTC -> BẢn cáo bạch công ty cổ phần quê HƯƠng liberty
OTC -> BÁo cáo thưỜng niêN
OTC -> CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam công ty cổ phần xdct 545
OTC -> UỶ ban chứng khoán nhà NƯỚc cấp chứng nhậN ĐĂng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng chỉ CÓ nghĩa là việC ĐĂng ký chào bán cổ phiếU ĐÃ thực hiện theo các quy đỊnh của pháp luật liên quan mà không hàM Ý ĐẢm bảo giá trị CỦa cổ phiếU
OTC -> CÔng ty cp vinaconex 20


1   2   3   4


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương