Công tác chỉ đạo điều hành của ubnd tỉnh; tình hình kt-xh tháng 5tải về 60.08 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu30.08.2016
Kích60.08 Kb.


UỶ BAN NHÂN DÂN

TỈNH QUẢNG NAM


Số: 73 /BC-UBND
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Quảng Nam, ngày 02 tháng 6 năm 2015

BÁO CÁO

Công tác chỉ đạo điều hành của UBND tỉnh; tình hình KT-XH tháng 5

và nhiệm vụ công tác trọng tâm tháng 6 năm 2015I. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH CỦA UBND TỈNH THÁNG 5/2015

Trong tháng 5/2015, Ủy ban nhân dân tỉnh đã chỉ đạo các ngành và địa phương tiếp tục tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong hoạt động sản xuất kinh doanh, thực hiện đồng bộ các giải pháp thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội theo tinh thần Nghị quyết 01/NQ-CP của Chính phủ, Nghị quyết của Tỉnh ủy và Hội đồng nhân dân tỉnh về nhiệm vụ năm 2015.

Chỉ đạo các địa phương sơ kết đánh giá tình hình sản xuất vụ Đông Xuân 2014-2015, triển khai kế hoạch sản xuất vụ Hè Thu 2015 đảm bảo cơ cấu giống và lịch thời vụ; tập trung chống hạn, ngăn mặn; quản lý, sử dụng nước tiết kiệm, hiệu quả đảm bảo phục vụ sản xuất và sinh hoạt. Tăng cường kiểm tra công tác phòng cháy, chữa cháy rừng. Giải quyết các khó khăn, vướng mắc trong việc thực hiện Nghị định số 67/2014/NĐ-CP của Chính phủ về một số chính sách phát triển thủy sản trên địa bàn tỉnh và các vướng mắc, tồn tại về thủ tục đất đai trồng cao su đại điền.

Ủy ban nhân dân tỉnh tập trung chỉ đạo giải quyết dứt điểm các tồn đọng về công tác giải phóng mặt bằng, bồi thường, hỗ trợ tái định cư dự án mở rộng Quốc lộ 1A (đoạn qua huyện Thăng Bình), dự án đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi (đoạn qua địa bàn tỉnh) và các dự án đầu tư trong kế hoạch 2015; tập trung lực lượng đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình xây dựng; đẩy nhanh tiến độ thực hiện giải ngân, thanh quyết toán các nguồn vốn đầu tư theo quy định.

Chỉ đạo các ngành, địa phương thực hiện tốt nhiệm vụ tài chính ngân sách nhà nước năm 2015; xử lý nghiêm các trường hợp nợ đọng thuế, trốn thuế; quản lý chi ngân sách chặt chẽ, tiết kiệm và hiệu quả; tăng cường các biện pháp xử lý nợ đọng xây dựng cơ bản.

Chỉ đạo các ngành, địa phương triển khai thực hiện quyết liệt các biện pháp nhằm lập lại trật tự, kỷ cương trong việc quản lý các hoạt động khai thác cát sạn, sỏi lòng sông trên địa bàn tỉnh nói chung và trên hệ thống sông Vu Gia - Thu Bồn nói riêng đảm bảo lầu dài, bền vững theo quy định của pháp luật.

Chỉ đạo rà soát, điều chỉnh Quy hoạch phát triển cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh đến năm 2020; xây dựng Quy hoạch phát triển ngành công nghiệp cơ khí trên địa bàn tỉnh giai đoạn đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030.

Chỉ đạo các ngành, địa phương tổ chức thành công hoạt động chào mừng các ngày lễ lớn trong năm 2015: kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống LLVT tỉnh (04/5/1945-04/5/2015); 50 năm ngày chiến thắng Núi Thành (26/5/1965-26/5/2015); 125 năm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5). Chỉ đạo ngành GD&ĐT hoàn thành tốt nhiệm vụ năm học 2014-2015; tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT quốc gia và tuyển sinh năm 2015 theo đúng quy chế của Bộ Giáo dục và Đào tạo; chỉ đạo tổ chức hoạt động hè, chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm 2015.

Tập trung giải quyết dứt điểm các hồ sơ tồn đọng về chế độ chính sách xã hội, nhất là hồ sơ công nhận Mẹ Việt Nam Anh hùng; kiểm tra, rà soát và giải quyết dứt điểm các chế độ, chính sách, trợ cấp theo đúng quy định của Trung ương. Tăng cường kiểm tra, giám sát chất lượng nước ăn uống, sinh hoạt; công tác phòng, chống bệnh sốt xuất huyết.

Tiếp tục chỉ đạo kiện toàn, sắp xếp hoặc thành lập các Ban Quản lý dự án chuyên ngành hoặc Ban quản lý dự án khu vực theo quy định của Luật Xây dựng 2014; xây dựng Đề án Xác định vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức, cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp trong các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh; duy trì tiếp công dân định kỳ hằng tháng; kịp thời xử lý, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân tại các địa phương, đơn vị; tăng cường các biện pháp đảm bảo an toàn giao thông, kiềm chế tai nạn giao thông trên địa bàn. UBND tỉnh đã họp thông qua các đề án trình HĐND tỉnh (Khóa VIII), tại kỳ họp thứ 14.

Trong tháng 5/2015, Ủy ban nhân dân tỉnh đã tiếp nhận và xử lý trên 2.100 văn bản của Trung ương, các ngành, địa phương và tổ chức, cá nhân; ban hành gần 1.300 văn bản để chỉ đạo, điều hành thực hiện nhiệm vụ trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa xã hội, quốc phòng, an ninh và đối ngoại. Trong đó, một số văn bản đáng chú ý là: (1) Chỉ thị số 07/CT-UBND ngày 18/5/2015 về tăng cường quản lý, kiểm tra chất lượng và xử lý vi phạm trong sản xuất, kinh doanh giống cây trồng lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh; (2) Quyết định số 1578/QĐ-UBND ngày 06/5/2015 về Thực hiện mức chi hỗ trợ và phụ cấp cho người làm công tác phổ cập giáo dục mầm non, tiểu học, trung học cơ sở, xóa mù chữ trên địa bàn tỉnh Quảng Nam năm 2015; (3) Quyết định số 09/2015/QĐ-UBND ngày 08/5/2015 về Ban hành Quy chế tài chính và quản lý xây dựng các công trình kiên cố hóa mặt đường các tuyến đường huyện trên địa bàn tỉnh Quảng Nam, giai đoạn 2015 - 2020; (4) Quyết định số 1537/QĐ-UBND ngày 04/5/2015 về Ban hành Đề án “Triển khai thực hiện Đề án Số hóa truyền dẫn, phát sóng truyền hình mặt đất đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam”; (5) Quyết định số 1610/QĐ-UBND ngày 07/5/2015 về Ban hành Chương trình hành động của tỉnh Quảng Nam về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2015; (6) Chỉ thị số 08/CT-UBND ngày 21/5/2015 về việc tổ chức thi tốt nghiệp trung học phổ thông quốc gia và tuyển sinh năm 2015; (7) Kế hoạch số 2140/KH-UBND ngày 22/5/2015 về triển khai thực hiện Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014 của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế (giai đoạn 2015- 2021)…

II. TÌNH HÌNH KINH TẾ XÃ HỘI THÁNG 5 NĂM 2015

1. Về phát triển kinh tế

a) Tài chính, tiền tệ và thu chi ngân sách

Tháng 5/2015, lãi suất cho vay và huy động trong tháng ổn định, không biến động so với tháng trước. Đến cuối tháng 5 tổng vốn huy động của các ngân hàng trên địa bàn tỉnh gần 22.630 tỷ đồng, tăng gần 9,5% so với đầu năm. Tổng dư nợ cho vay nền kinh tế hơn 27.960 tỷ đồng, tăng 4,5% so với đầu năm; tổng nợ xấu trên địa bàn tỉnh còn hơn 219 tỷ đồng, chiếm gần 0,8% tổng dư nợ, giảm 12,7% so với đầu năm; trong đó nợ xấu của các doanh nghiệp vừa và nhỏ vẫn khá cao, chiếm hơn 68% tổng nợ xấu toàn địa bàn.

Thu ngân sách tăng khá; Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn 5 tháng đầu năm hơn 5.170 tỷ đồng, tăng gần 67% so cùng kỳ, đạt 57% dự toán năm. Trong đó thu nội địa gần 3.330 tỷ đồng, tăng 42,6% so cùng kỳ, thu xuất nhập khẩu gần 1.770 tỷ đồng, bằng 73,7% dự toán, tăng hơn 2,5 lần so cùng kỳ. Tổng chi ngân sách địa phương hơn 4.920 tỷ đồng, tăng hơn 11% so với cùng kỳ, đạt 35% dự toán năm.

b) Về đầu tư phát triển

Tổng vốn đầu tư thuộc ngân sách nhà nước do địa phương quản lý 5 tháng đầu năm thực hiện hơn 1.000 tỷ đồng, tăng 10% so cùng kỳ; tập trung chủ yếu ở các dự án, công trình chuyển tiếp như: Phòng chống lụt bão, đường cứu hộ, cứu nạn Thăng Bình; thu gom xử lý nước thải và thoát nước thành phố Tam Kỳ; nhà máy xử lý nước thải khu công nghiệp; giải phóng mặt bằng Quốc lộ IA, đường Cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi, đoạn qua Quảng Nam.

UBND tỉnh đã phân bổ 350 tỷ đồng bổ sung cho các ngành, địa phương gồm: 203 tỷ đồng nguồn vượt thu và tiết kiệm chi ngân sách cấp tỉnh năm 2014 (đợt 3); 100 tỷ đồng vốn tín dụng ưu đãi thực hiện Chương trình kiên cố hóa kênh mương, giao thông nông thôn, trạm bơm điện, cơ sở hạ tầng nuôi trồng thủy sản và hạ tầng làng nghề năm 2015; 45 tỷ đồng từ nguồn vốn ngân sách Trung ương hỗ trợ cho các huyện, thị xã, thành phố để thực hiện Đề án Kiên cố hóa mặt đường các tuyến đường huyện trên địa bàn tỉnh năm 2015.

Đến ngày 20/5/2015, vốn đầu tư xây dựng cơ bản toàn tỉnh kế hoạch năm 2015 giải ngân được 38%, cao hơn so cùng kỳ1; trong đó nguồn vốn trong cân đối giải ngân được 38%; nguồn vốn trái phiếu Chính phủ giải ngân 39%; nguồn vốn Chương trình mục tiêu quốc gia giải ngân 38%, nguồn bổ sung có mục tiêu của ngân sách Trung ương 35%, nguồn vốn khác giải ngân 43%.

c) Về sản xuất công nghiệp và tiểu thủ công nghiệp

Chỉ số sản xuất toàn ngàng công nghiệp 5 tháng dầu tăng gần 30% so với cùng kỳ. Trong đó hai ngành công nghiệp chế biến chế tạo và cung cấp nước, hoạt động quản lý và xử lý rác thải, nước thải có mức tăng trưởng khá cao2; tăng chủ yếu ở nhóm sản xuất xe có động cơ, tăng 81,5%; sản xuất sản phẩm từ kim loại đúc sẵn tăng 49% và sản xuất chíp điện tử tăng 30%. Riêng ngành khai khoáng giảm gần 63% so cùng kỳ.

Chỉ số tiêu thụ ngành công nghiệp chế biến, chế tạo 4 tháng đầu năm tăng 30% so cùng kỳ. Trong đó, một số ngành có chỉ số tiêu thụ tăng cao như: Sản xuất xe có động cơ, sản xuất giường tủ bàn ghế tăng gấp 2 lần; sản xuất chế biến thực phẩm tăng gần 32%; sản xuất linh kiện điện tử tăng 20,3%.

Chỉ số tồn kho tháng 4 tăng 5,6% so với tháng trước và tăng hơn 7% so với tháng cùng kỳ. Tuy nhiên một số mặt hàng có lượng tồn kho giảm đáng kể như: Nhóm sản suất xe có động cơ giảm 33%, sản xuất giường, tủ, bàn ghế giảm hơn 2%.

Chỉ số sử dụng lao động toàn ngành công nghiệp 5 tháng đầu năm tăng gần 10% so cùng kỳ, trong đó lao động ở ngành cung cấp nước, hoạt động quản lý và xử lý rác thải tăng cao nhất, tăng 58,5%; ngành công nghiệp chế biến chế tạo tăng 9,4%; giảm mạnh ở ngành khai khoáng, giảm 31%.

d) Thương mại, dịch vụ và xuất nhập khẩu

Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng trên địa bàn tỉnh 5 tháng đầu năm thực hiện hơn 13.450 tỷ đồng, tăng hơn 16% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó tăng cao nhất là nhóm gỗ và vật liệu xây dựng, lương thực thực phẩm, xăng dầu, hàng may mặc và đồ dùng, dụng cụ, trang thiết bị gia đình3.

Chỉ số giá tiêu dùng tháng 5 tăng 0,24% so với tháng trước; tăng ở hầu hết các nhóm ngành sản phẩm. Riêng nhóm lương thực và thực phẩm có chỉ số giá giảm nhưng không đáng kể. Bình quân Chỉ số giá tiêu dùng 5 tháng đầu năm tăng 0,89% so với cùng kỳ năm trước.

Tổng lượt khách tham quan, lưu trú trên địa bàn tỉnh tháng 5 gần 285 nghìn lượt, tăng gần 3% so với tháng cùng kỳ4; trong đó riêng dịp Lễ Giỗ tổ Hùng Vương, 30/4 và 01/55 lượng khách đến tham quan trên địa bàn tỉnh hơn 81.600 lượt khách, tăng 55,4% so với cùng kỳ. Tính chung 5 tháng đầu năm tổng lượt khách tham quan, lưu trú lên hơn 1.420 nghìn lượt, tăng 7,4% so cùng kỳ. Trong tháng 2 hãng hàng không Vietjet air và Jetstar Pacific đã tổ chức khai trương đường bay Thành phố Hồ Chí Minh – Chu Lai – Thành phố Hồ Chí Minh.

Giá trị xuất khẩu tháng 5 hơn 43 triệu USD, tăng gần 10% so với tháng trước. Tính chung 5 tháng đầu năm, tổng giá trị xuất khẩu gần 193 triệu USD, giảm 9,6% so cùng kỳ, đạt 25,2% kế hoạch năm; trong đó khu vực doanh nghiệp ngoài nhà nước giảm 23%, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài giảm 1,2% và khu vực doanh nghiệp nhà nước giảm 15,2%. Nguyên nhân chủ yếu lượng hàng xuất khẩu ở khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài và khu vực doanh nghiệp ngoài nhà nước giảm là do một số công ty lớn phụ thuộc vào kế hoạch xuất khẩu của các công ty mẹ ở nước ngoài.

Kim ngạch nhập khẩu tháng 5 giảm 16,6% so với tháng trước, tính chung 5 tháng đầu năm tổng kim ngạch nhập khẩu hơn 420 triệu USD, tăng 25,7% so với cùng kỳ. Tuy nhiên giá trị nhập khẩu chỉ tăng ở khối doanh nghiệp ngoài nhà nước (tăng 65,5%), chủ yếu là ở nhóm hàng linh kiện ô tô (tăng 64,8%); đối với khối doanh nghiệp nhà nước (giảm 74%) và doanh nghiệp FDI giá trị nhập khẩu giảm (26,5%).

d) Về sản xuất nông nghiệp

Trong vụ Đông Xuân năm 2014-2015 cả tỉnh gieo cấy gần 81.000 ha cây hàng năm, bằng 98,3% cùng vụ năm trước. Đến nay, toàn tỉnh đã cơ bản thu hoạch xong diện tích lúa gieo cấy, năng suất lúa bình quân khoảng 55 tạ/ha, thấp hơn 1,8 tạ/ha so với cùng vụ năm trước. Chăn nuôi gia súc, gia cầm phát triển ổn định, chưa có dịch bệnh xảy ra.

Sản lượng khai thác thủy sản tháng 5 hơn 10.000 tấn, nâng giá trị khai thác thủy sản 5 tháng đầu năm lên 29.600 tấn, tăng 5,7% so với cùng kỳ năm trước, bằng 41,7% kế hoạch.

Tổng diện tích rừng trồng tập trung 5 tháng đầu năm trên 2.200 ha, tăng 4,7% so với cùng kỳ, sản lượng gỗ khai thác hơn 200 nghìn m3, tăng 5,2%.

2. Về một số lĩnh vực xã hội

Đến nay, các trường học trên địa bàn tỉnh đã tổ chức xong kỳ thi học kỳ II và bế giảng tổng kết năm học 2014-2015. Chuẩn bị mọi điều kiện tổ chức kỳ thi tuyển sinh vào trường THPT chuyên; kỳ thi thi tốt nghiệp Trung học phổ thông quốc gia và tuyển sinh Đại học, Cao đẳng năm 2015.

Nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao diễn ra nhằm chào mừng các ngày lễ lớn trong năm: 85 năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, 40 năm giải phóng quê hương Quảng Nam và giải phóng hoàn toàn miền Nam thống nhất đất nước, 125 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, kỷ niệm ngày Quốc tế Lao động (01/5), Giỗ tổ Hùng Vương (10/3 âm lịch).

Tổ chức 02 phiên giao dịch việc làm định kỳ với nhu cầu tuyển dụng hơn 3.600 lao động, đưa 14 lao động đi làm việc theo hợp đồng ở nước ngoài, nâng số lao động làm việc tại nước ngoài từ đầu năm đến nay là 104 người.

Thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, đền ơn đáp nghĩa. Tiếp tục triển khai xây dựng, sửa chữa, tôn tạo mộ, nghĩa trang liệt sĩ kế hoạch năm 2015 theo Đề án đã duyệt, vận động thu Quỹ Đền ơn đáp nghĩa, tặng sổ tiết kiệm tình nghĩa, kiểm tra tình hình thực hiện hỗ trợ nhà ở người có công với cách mạng trên địa bàn tỉnh. Xác nhận, thực hiện chế độ trợ cấp 2.900 trường hợp; thẩm định, di chuyển hồ sơ, trả lời đơn thư công dân liên quan đến chính sách người có công hơn 400 trường hợp.

Triển khai Công tác phòng, chống dịch bệnh, vệ sinh an toàn thực phẩm được kiểm soát tốt nên đến nay trên địa bàn tỉnh chưa xuất hiện các dịch bệnh nguy hiểm.

Từ ngày 02/5-07/5/2015 xảy ra hiện tượng mưa đá, dông, sét và gió lốc mạnh tại một số huyện trên địa bàn tỉnh, làm chết 02 người, tốc mái nhiều ngôi nhà, hư hại một số diện tích lúa, hoa màu và các loại cây trồng khác, tổng mức thiệt hại trên 6 tỷ đồng6.

3. Về quốc phòng - an ninh và nội chính

Tại trụ sở tiếp dân tỉnh và thanh tra tỉnh tháng 5 đã tiếp 50 vụ việc, tăng 16% so với cùng kỳ năm 20147. Tiếp nhận 105 đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của nhân dân. UBND tỉnh đã xử lý và giao cho các ngành chức năng thẩm tra, xác minh, tham mưu UBND tỉnh giải quyết theo qui định.

Tính từ đầu năm đến giữa tháng 5/2015, trên địa bàn tỉnh xảy ra 126 vụ tai nạn giao thông đường bộ, làm chết 88 người, bị thương 108 người. So với cùng kỳ năm trước thì số vụ tai nạn giao thông đường bộ giảm 30 vụ, giảm 13 người chết và giảm 53 người bị thương.

Nhìn chung, tình hình kinh tế xã hội 5 tháng đầu năm đạt được những kết quả nhất định. Chỉ số sản xuất công nghiệp, tiêu thụ hàng hóa tăng cao so cùng kỳ, chăn nuôi phát triển ổn định, thu ngân sách tăng khá, nợ xấu giảm đáng kể, tình hình tai nạn giao thông giảm so với cùng kỳ năm trước, các hoạt động văn hóa, du lịch diễn ra sôi nổi, an sinh xã hội tiếp tục được quan tâm.  

III. NHIỆM VỤ CÔNG TÁC TRỌNG TÂM THÁNG 6/2015

Ngoài nhiệm vụ thường xuyên, các Sở, Ban, ngành và địa phương tập trung triển khai thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm trong tháng 6/2015, như sau:

1. Rà soát các chỉ tiêu kinh tế - xã hội đã đạt được trong 5 tháng đầu năm, có giải pháp cụ thể để tổ chức thực hiện đối với những chỉ tiêu đạt còn thấp. Tiếp tục đẩy mạnh các giải pháp cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sản xuất, kinh doanh; đẩy mạnh các biện pháp tăng nguồn thu ngân sách; tăng trưởng kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội.

2. Theo dõi sát tình hình hạn hán, triển khai kịp thời các phương án bảo đảm phát triển sản xuất nông nghiệp và ổn định cuộc sống của người dân. Chỉ đạo triển khai thực hiện chương trình nông thôn mới theo kế hoạch; tập trung tháo gỡ khó khăn cho nông dân, nhất là về tiêu thụ nông sản, thúc đẩy sản xuất nông nghiệp theo hướng hiện đại. Tăng cường công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng, nhất là phòng cháy, chữa cháy rừng; đẩy nhanh tiến độ thực hiện Nghị định số 67/2014/NĐ-CP của Chính phủ về một số chính sách phát triển thủy sản trên địa bàn tỉnh.

3. Tiếp tục chỉ đạo quyết liệt công tác giải phóng mặt để triển khai các dự án trên địa bàn tỉnh, nhất là tập trung xử lý những tồn đọng, vướng mắc nhằm đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng các đoạn còn lại trên tuyến quốc lộ 1A thuộc dự án nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 1A (đoạn qua huyện Thăng Bình); đối với dự án đường cao tốc Đà Nẵng- Quảng Ngãi phải hoàn thành bàn giao mặt bằng cho nhà đầu tư trước ngày 30/6/2015 theo yêu cầu của Bộ Giao thông vận tải.

4. Đẩy nhanh tiến độ hoàn thành, giải ngân, thanh quyết toán các nguồn vốn đầu tư và các vướng mắc phát sinh; xử lý nợ đọng XDCB. Tăng cường chỉ đạo điều hành thực hiện nhiệm vụ tài chính – ngân sách nhà nước năm 2015 theo Chỉ thị 09/CT – UBND ngày 28/5/2015 của UBND tỉnh; thực hiện kết luận của kiểm toán năm 2014; sắp xếp, cổ phần hóa các doanh nghiệp; xử lý các tồn tại đối với các dự án đã cấp chứng nhận đầu tư theo cơ chế ưu đãi vượt trội (trước 31/12/2005) cho các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Tiếp tục rà soát, kiểm tra tiến độ thực hiện các dự án đã đăng ký đầu tư; kịp thời xử lý những vướng mắc, tháo gỡ khó khăn hỗ trợ nhà đầu tư triển khai dự án; đồng thời kiên quyết thu hồi các dự án nhà đầu tư không thực hiện đúng cam kết, nhất là các dự án đã dừng triển khai nhưng vẫn cố tình chiếm giữ đất tại các khu, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh.

5. Tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT quốc gia và tuyển sinh năm 2015 đảm bảo an toàn, nghiêm túc, đúng theo quy chế của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Triển khai tốt kế hoạch hoạt động hè và chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè 2015 tại các địa phương; Tổ chức tốt các hoạt động Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam (từ ngày 1-8/6); hưởng ứng ngày Môi trường thế giới (5/6) và ngày Đại dương Thế giới (8/6); Tháng hành động vì trẻ em (01/6-30/6). Tăng cường công tác y tế dự phòng, phòng chống các dịch bệnh nguy hiểm thường xảy ra trong mùa hè. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 119/2014/NQ-HĐND về thực hiện chính sách khuyến khích thoát nghèo bền vững giai đoạn 2014-2015 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.

6. Tăng cường công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông, kiềm chế tai nạn giao thông trên địa bàn tỉnh; đẩy mạnh công tác tuần tra kiểm soát, kiểm tra tải trọng xe lưu động trên tuyến quốc lộ 1 và các tuyến đường bộ tỉnh, kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm; đẩy mạnh hơn nữa công tác kiểm tra, quản lý tài nguyên khoáng sản và bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh, các biện pháp quản lý hoạt động khai thác cát sạn, sỏi lòng sông Thu Bồn.

7. Đẩy mạnh công tác quản lý chặt chẽ địa bàn, kịp thời đấu tranh, ngăn chặn, phòng ngừa các loại tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn. Tiếp tục đẩy mạnh công tác cải cách thủ tục hành chính, rà soát, sửa đổi, bổ sung, thay thế, trình phê duyệt và công bố các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền. Duy trì nề nếp tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo từ cơ sở, hạn chế đơn thư vượt cấp; rà soát, xử lý dứt điểm các đơn thư tồn đọng.

8. Tiếp tục thực hiện Chỉ thị 22/CT-UBND ngày 12/10/2012 của UBND tỉnh về tăng cường kỷ cương, kỷ luật hành chính, nâng cao hiệu sử dụng thời gian làm việc trong các cơ quan đơn vị. Đẩy nhanh tiến độ triển khai Đề án vị trí việc làm; triển khai thực hiện các Nghị định của Chính phủ: Nghị định 108/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014 về chính sách tinh giản biên chế, Nghị định 26/2015/NĐ-CP quy định chế độ, chính sách đối với cán bộ không đủ điều kiện về tuổi tái cử, tái bổ nhiệm các chức vụ, chức danh theo nhiệm kỳ trong các cơ quan của Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội; Nghị định 30/2015/NĐ-CP ngày 17/3/2015 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà đầu tư.

9. Các ngành, địa phương kiểm điểm, đánh giá công tác chỉ đạo, điều hành, tình hình thực hiện quy chế làm việc, các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra trong 6 tháng đầu năm, đề xuất bổ sung nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2015, báo cáo UBND tỉnh đúng thời gian quy định. Hoàn chỉnh các nội dung báo cáo, đề án trình Hội nghị Tỉnh ủy lần thứ 22 và trình tại kỳ họp thứ 14, HĐND tỉnh (khoá VIII) đảm bảo chất lượng, thời gian quy định.

Trên đây là báo cáo chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh, tình hình KT-XH tháng 5 và nhiệm vụ công tác trọng tâm tháng 6 năm 2015, các Sở, Ban, ngành và UBND các huyện, thành phố xây dựng chương trình, nhiệm vụ cụ thể để triển khai thực hiện đạt hiệu quả./.

Nơi nhận:

- VPCP,Vụ ĐP,TH (Hà Nội);

- Vụ ĐP -VPCP (Tp HCM);

- BTLQKV;

- BCĐ Tây nguyên;

- TVTU, TTHĐND tỉnh;

- Các Thành viên UBND tỉnh;

- Đoàn đại biểu QH tỉnh;

- Các Sở, Ban, ngành, ĐT;

- UBND huyện, TP;

- CPVP, CV;

- Lưu VT. TH.


TL. CHỦ TỊCH

CHÁNH VĂN PHÒNG

(Đã ký)


Nguyễn Ngọc Truyền
1 Tỷ lệ giải ngân 5 tháng riêng kế hoạch vốn năm 2014 là 34%

2 Ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 50%; ngành cung cấp nước, hoạt động quản lý và xử lý rác thải, nước thải tăng hơn 46%

3 Gỗ và vật liệu xây dựng tăng hơn 45%; hàng lương thực thực phẩm tăng 25%; xăng dầu các loại tăng 20,4%; hàng may mặc tăng 16,7%; đồ dùng, dụng cụ, trang thiết bị gia đình tăng 19,7%

4 Theo số liệu báo cáo của Sở VHTT&DL tổng lượt khách tham quan lưu trú tháng 5 gần 350 nghìn lượt, tăng hơn 11% so cùng kỳ.

5 Tính từ ngày 28/4 đến ngày 02/5/2015

6 Tốc mái hơn 100 ngôi nhà; hư hại 27 ha lúa và 07 ha hoa màu; 129 ha keo công nghiệp và các loại cây khác bị ngã đổ.

7 Cùng kỳ năm 2014 tiếp 42 vụ việc


: Uploaded -> file -> thuydung -> Quyetdinh
thuydung -> Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 30 tháng 9 năm 1992
Quyetdinh -> THỦ TƯỚng chính phủ Số: 10
thuydung -> Thông tư liên tịch 03/2001/ttlt-tchq-bng ngày 21 tháng 6 năm 2001 bổ sung, sửa đổi một số điểm quy định tại Thông tư liên tịch số 03/2000/ttlt/tchq-bng ngày
thuydung -> Ban quản lý khu kinh tế MỞ chu lai dự Án cơ HỘi khu công nghiệp cơ khí Đa dụng và Ô TÔ TẬp trung chu lai
thuydung -> QuyếT ĐỊnh phê duyệt Kế hoạch triển khai thực hiện chính sách trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật năm 2013 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
Quyetdinh -> QuyếT ĐỊnh quy định quản lý, sử dụng tiền thu được từ việc xử lý tang vật, phương tiện VI phạm hành chính bị tịch thu trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
Quyetdinh -> Căn cứ Luật Xây dựng ngày 26/11/2003; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản số 38/2009/QH12 ngày 01/8/2009
Quyetdinh -> QuyếT ĐỊnh phê duyệt Kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương