Cộng Đoàn Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời St. James Churchtải về 38.36 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu21.08.2016
Kích38.36 Kb.
Cộng Đoàn Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời

St. James Church, 146 Grenville Street, Woodbridge, NJ 07095

Website: http://www.cdcgvnmetuchen.org

QuẢn NhiỆm

Linh Mục Phêrô Trần Việt Hùng
Điện Thoại: 201 428-7886
Email: Hpeterhungtran@gmail.com


Chương Trình Mục Vụ

Thánh Lễ: 3:00 PM

Đọc Kinh: 2:30 PM

Hòa Giải: 2:30 PM

Rửa Tội: 2:30 PM
Chúa Nhật thứ hai mỗi tháng

Hôn Phối: Xin liên lạc trực tiếp với Cha


Quản Nhiệm một năm trước
ngày cưới.

Thăm Bệnh Nhân: Liên lạc anh


Thi Anh Tài 732 662-4218

Lớp Giáo Lý: 12:00 NoonLớp Việt Ngữ: 1:30 PM

HỘI ĐỖNG MỤC VỤ

Chức Vụ

Phụ Trách

Điện Thoại

Điện Thư

Chủ Tịch

A/C Thi Anh Tài

732 662-4218

joethi55@yahoo.com

Phó Chủ Tịch Nội Vụ

A/C Lê Ngọc Diệp

908 251-5389

dieptuyet@yahoo.com

Phó Chủ Tịch Ngoại Vụ

A/C Nguyễn Đức Minh

908 561-4609

mnguyen500@hotmail.com

Thư Ký

A/C Nguyễn Minh Tuấn

908 412-8826

vannanguyen@gmail.com

Thủ Quỹ

A/C Triệu Hữu Vi

609 371-1602

vtrieu@comcast.net

0BCÁC BAN NGÀNH


Ban Ngành

Phụ Trách

Điện Thoại

Điện Thư

Ẩm Thực

Chị Nguyễn Hằng

908 561-4609

mnguyen500@hotmail.com

Ca Đoàn

Chị Ngọc Long

908 769-1049

hoc_long@yahoo.com

Giáo Lý

Anh Nguyễn Chinh Nguyên

732 937-9307

joenguyen166@yahoo.com

Kỹ Thuật

Anh Ngyễn Trung Ngôn

 

ngon.nguyen@comcast.net

Phụng Vụ

Anh Phan Văn An

732 662-7076

hphan1047@hotmail.com

Thăng Tiến Hôn Nhân

Anh Phạm Văn Hoạt

732 549-4010

hoatpham00@yahoo.com

Thông Tin Báo Chí

Anh Hồ Đức Linh

732 360-2178

linhdho@yahoo.com

Tĩnh Tâm

Anh Phạm Văn Hoạt

732 549-4010

hoatpham00@yahoo.com

Văn Nghệ

Chị Phạm Khuyên

732 552-7540

kpham@efntitle.com

Việt Ngữ

Chị Lê Tuyết

908 251-5389

dieptuyet@yahoo.com

1BHỘI ĐOÀN


Hội Đoàn

Phụ Trách

Điện Thoại

Điện Thư

Các Bà Mẹ Công Giáo

Bà Bùi Thị Sâm

732 271-0108

 

Muối Đất

Em Hoàng Thùy Tiên

732 494-6872

thuytienhoang@aol.com

Đồng Hành - Dấn Thân

Ông Phạm Văn Hoạt

732 549-4010

hoatpham00@yahoo.com

Legio Mariae

Ông Hoàng Hóa

732 494-6872

hoahjh@aol.com

Liên Minh Thánh Tâm

Ông Lê Bá Thành

908 754 3685

 

Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương