Cộng Đoàn Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời St. James Churchtải về 38.36 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu21.08.2016
Kích38.36 Kb.
#25066
Cộng Đoàn Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời

St. James Church, 146 Grenville Street, Woodbridge, NJ 07095

Website: http://www.cdcgvnmetuchen.org

QuẢn NhiỆm

Linh Mục Phêrô Trần Việt Hùng
Điện Thoại: 201 428-7886
Email: Hpeterhungtran@gmail.com


Chương Trình Mục Vụ

Thánh Lễ: 3:00 PM

Đọc Kinh: 2:30 PM

Hòa Giải: 2:30 PM

Rửa Tội: 2:30 PM
Chúa Nhật thứ hai mỗi tháng

Hôn Phối: Xin liên lạc trực tiếp với Cha


Quản Nhiệm một năm trước
ngày cưới.

Thăm Bệnh Nhân: Liên lạc anh


Thi Anh Tài 732 662-4218

Lớp Giáo Lý: 12:00 NoonLớp Việt Ngữ: 1:30 PM

HỘI ĐỖNG MỤC VỤ

Chức Vụ

Phụ Trách

Điện Thoại

Điện Thư

Chủ Tịch

A/C Thi Anh Tài

732 662-4218

joethi55@yahoo.com

Phó Chủ Tịch Nội Vụ

A/C Lê Ngọc Diệp

908 251-5389

dieptuyet@yahoo.com

Phó Chủ Tịch Ngoại Vụ

A/C Nguyễn Đức Minh

908 561-4609

mnguyen500@hotmail.com

Thư Ký

A/C Nguyễn Minh Tuấn

908 412-8826

vannanguyen@gmail.com

Thủ Quỹ

A/C Triệu Hữu Vi

609 371-1602

vtrieu@comcast.net

0BCÁC BAN NGÀNH


Ban Ngành

Phụ Trách

Điện Thoại

Điện Thư

Ẩm Thực

Chị Nguyễn Hằng

908 561-4609

mnguyen500@hotmail.com

Ca Đoàn

Chị Ngọc Long

908 769-1049

hoc_long@yahoo.com

Giáo Lý

Anh Nguyễn Chinh Nguyên

732 937-9307

joenguyen166@yahoo.com

Kỹ Thuật

Anh Ngyễn Trung Ngôn

 

ngon.nguyen@comcast.net

Phụng Vụ

Anh Phan Văn An

732 662-7076

hphan1047@hotmail.com

Thăng Tiến Hôn Nhân

Anh Phạm Văn Hoạt

732 549-4010

hoatpham00@yahoo.com

Thông Tin Báo Chí

Anh Hồ Đức Linh

732 360-2178

linhdho@yahoo.com

Tĩnh Tâm

Anh Phạm Văn Hoạt

732 549-4010

hoatpham00@yahoo.com

Văn Nghệ

Chị Phạm Khuyên

732 552-7540

kpham@efntitle.com

Việt Ngữ

Chị Lê Tuyết

908 251-5389

dieptuyet@yahoo.com

1BHỘI ĐOÀN


Hội Đoàn

Phụ Trách

Điện Thoại

Điện Thư

Các Bà Mẹ Công Giáo

Bà Bùi Thị Sâm

732 271-0108

 

Muối Đất

Em Hoàng Thùy Tiên

732 494-6872

thuytienhoang@aol.com

Đồng Hành - Dấn Thân

Ông Phạm Văn Hoạt

732 549-4010

hoatpham00@yahoo.com

Legio Mariae

Ông Hoàng Hóa

732 494-6872

hoahjh@aol.com

Liên Minh Thánh Tâm

Ông Lê Bá Thành

908 754 3685

 


tải về 38.36 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2023
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương