CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam văn phòNGtải về 12.45 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu18.08.2016
Kích12.45 Kb.
#22653

UBND TỈNH QUẢNG BÌNH

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

VĂN PHÒNG

Độc lập - Tự do - Hạnh phúcSố: 508/TB-VPUBND

Quảng Bình, ngày 15 tháng 09 năm 2011.THÔNG BÁO

Kết luận của đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh

Nguyễn Hữu Hoài tại buổi làm việc với Công ty CP 525 và Công ty

cổ phần xây lắp dầu khí PVC Trường Sơn về xây dựng siêu thị


Ngày 14/9/2011, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Hoài, chủ trì làm việc với Công ty CP 525 và Công ty CP xây lắp dầu khí PVC Trường Sơn (Công ty PVC Trường Sơn) về xây dựng siêu thị. Tham dự làm việc có đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Nguyễn Xuân Quang và đại diện Lãnh đạo các Sở, ban, ngành: Tài chính, Công Thương, Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, và Văn phòng UBND tỉnh.

Sau khi nghe Giám đốc Công ty CP 525 báo cáo tình hình thực hiện Dự án Trung tâm thương mại và dân cư phía Tây Nam Đường Hữu nghị, thành phố Đồng Hới và phương án liên kết hợp tác với Công ty PVC Trường Sơn về xây dựng siêu thị tại Trung tâm thương mại; ý kiến phát biểu của các thành viên dự làm việc, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh, kết luận:

1. Trung tâm thương mại (TTTM) thuộc Dự án Trung tâm thương mại và dân cư phía Tây Nam Đường Hữu nghị do Công ty CP 525 làm chủ đầu tư triển khai quá chậm, tạo dư luận không tốt trong cán bộ và nhân dân. UBND tỉnh đã nhiều lần có công văn nhắc nhỡ, đôn đốc nhưng Công ty CP 525 vẫn không thực hiện. Nếu Công ty CP 525 không triển khai và triển khai nhanh thì UBND tỉnh sẽ thu hồi. Về dự án Khu dân cư và Trung tâm thương mại phía Tây Nam Đường Hữu nghị, yêu cầu Công ty CP 525 phải tích cực, tập trung hoàn thiện các hạng mục còn lại của dự án, khẩn trương bàn giao những hạng mục hoàn thành cho các cơ quan chức năng của tỉnh quản lý; đồng thời phải thực hiện quyết toán và thanh lý hợp đồng dự án.

2. Về vấn đề Công ty CP 525 và Công ty PVC Trường Sơn hợp tác xây dựng siêu thị thuộc TTTM.

- Yêu cầu Công ty CP 525 và Công ty PVC Trường Sơn bàn bạc, thỏa thuận với nhau và có tờ trình của hai đơn vị (kèm theo biên bản thỏa thuận hai bên) gửi UBND tỉnh theo hướng giao cho Công ty PVC Trường Sơn làm chủ đầu tư xây dựng siêu thị tại TTTM. Tờ trình gửi UBND tỉnh chậm nhất đến ngày 25/9/2011.

- Công ty PVC Trường Sơn (nếu làm chủ đầu tư mới) phải có cam kết, nêu rõ lộ trình đầu tư (thời gian khởi công, tiến độ đạt được từng giai đoạn, thời gian hoàn thành đưa vào sử dụng) và có tín chấp của Lãnh đạo Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam.

- Chủ đầu tư mới phải làm đầy đủ các thủ tục về xây dựng siêu thị: điều chỉnh quy mô dự án cho phù hợp. Giao Sở Xây dựng làm đầu mối thẩm định và hướng dẫn đơn vị thực hiện dự án.

- Trong thời gian từ nay đến 25/9/2011 nếu Công ty CP 525 không có phương án triển khai xây dựng Khu TTTM mang tính khả thi thì UBND tỉnh sẽ thu hồi đất giao cho chủ đầu tư khác theo quy định.

Văn phòng UBND tỉnh thông báo ý kiến kết luận của đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh để Công ty CP 525, Công ty PVC Trường Sơn, các Sở, ban, ngành và các cơ quan, đơn vị liên quan biết và thực hiện./.

Nơi nhận:

- CT, Các PCT UBND tỉnh;

- Các đơn vị dự làm việc;

- LĐVP;


- Lưu VT, CVCN.


CHÁNH VĂN PHÒNG
(Đã ký)


Nguyễn Thanh Xuân

Каталог: 3cms -> vbpq -> upload -> local
local -> Số: 1144/QĐ-ubnd quảng Bình, ngày 08 tháng 5 năm 2014
local -> BỘ TÀi chính bộ lao đỘng thưƠng binh và XÃ HỘI
local -> Về việc phân bổ vốn tạm ứng kế hoạch đầu tư cho các dự án
local -> Kết luận của đồng chí Phó Chủ tịch thường trực ubnd tỉnh Nguyễn Hữu Hoài tại buổi làm việc với ubnd tỉnh Hà Tĩnh và Công ty tnhh gang thép Hưng Nghiệp formosa hà Tĩnh
local -> QuyếT ĐỊnh về việc ban hành Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng
local -> Ủy ban nhân dân tỉnh quảng bình cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
local -> Ngày 22 tháng 7 năm 2009, đồng chí Phan Lâm Phương Chủ tịch ubnd tỉnh chủ trì Hội nghị thông qua Đề án xây dựng trụ sở liên cơ quan tỉnh Quảng Bình. Tham dự họp có các đồng chí Phó Chủ tịch ubnd tỉnh
local -> Ủy ban nhân dân tỉnh quảng bình số: 1711/kh-ubnd
local -> Số: 1756/tb-vpubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
local -> THỦ TƯỚng chính phủ Số: 1808/QĐ-ttg CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam

tải về 12.45 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương