CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam trung tâm học liệU Độc lập Tự do Hạnh phhúctải về 2.94 Mb.
trang9/21
Chuyển đổi dữ liệu17.08.2016
Kích2.94 Mb.
#21415
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   21

 

631.5

1901

Đ3

 


Giáo trình thủy sản

Trần Văn Vỹ

52

 

639.8

1902

Đ3

 


Giáo trình phương pháp thí nghiệm nông
nghiệp

Ngô Thị Đào

50

 

630.72

1903

Đ3

 


Giáo trình vệ sinh vật nuôi

Đỗ Ngọc Hòe

15

10,500

636.08

1904

Đ3

 


Giáo trình Hóa sinh động vật

Hồ Trung Thông

15

85,000

572.071

1905

Đ3

 


Giáo trình sinh thái học đồng ruộng

Trần Đức Viên

15

30,000

577.5

1906

Đ3

 


Giáo trình bệnh cây nông nghiệp

Lê Lương Tề

9

140,300

632.071

1907

Đ3

 


Giáo trình bệnh cây chuyên khoa

Vũ Triệu Mân

10

135,000

632.071

1908

Đ3

 


Độc chất học thú y

Lê Thị Ngọc Diệp

14

30,000

636.089

1909

Đ3

 


Giáo trình chọn giống cây trồng

Vũ Đình Hòa

15

30,000

631.5

1910

Đ3

 


Giáo trình côn trùng nông nghiệp

Nguyễn Đức Khiêm

14

46,000

632.071

1911

Đ3

 


Giáo trình kỹ thuật chăn nuôi lợn

Nguyễn Quang Linh

15

48,000

636.40071

1912

Đ3

 


Giáo trình dinh dưỡng và thức ăn chăn nuôi

Vũ Duy Giảng

49

 

636.08

1913

Đ3

 


Giáo trình thức ăn gia súc

Lê Đức Ngoan

15

40,000

636.08

1914

Đ3

 


Giáo trình chính sách nông nghiệp

Phạm Vân Đình

15

15,000

630.71

1915

Đ3

 


Hình thái học thực vật

Nguyễn Bá

10

46,000

580

1916

Đ3

 


Giáo trình thỗ nhưỡng học

Lê Thanh Bồn

15

70,000

631.4

1917

Đ3

 


Marketing nông nghiệp

Nguyễn Nguyên Cự

14

 

630

1919

Đ3

 


Chọn tạo giống và nhân giống cho một số loài
cây trồng rừng chủ yếu ở Việt Nam

Lê Đình Khả

7

48,500

634.9

1920

Đ3

 


Giáo trình chọn lọc và nhân giống vật nuôi

Đặng Vũ Bình

14

 

636.08

1921

Đ3

 


Giáo trình kỹ thuật nuôi tôm và nuôi baba

Trần Văn Vỹ

50

 

639.8071

1922

Đ3

 


Giáo trình kỹ thuật chăn nuôi dê và thỏ

Đinh Văn Bình

50

 

636.3

1923

Đ3

 


Giáo trình chăn nuôi trâu, bò

Nguyễn Xuân Trạch

9

155,000

636.20071

1924

Đ3

 


Giáo trình hóa sinh học thực vật

Ngô Xuân Mạnh

10

120,500

572.071

1925

Đ3

 


Giáo trình công nghệ chăn nuôi

Đào Duy Cầu

20

23,500

636.0071

1926

Đ3

 


Giáo trình giống cây trồng

 

5

50,000

631.5

1927

Đ3

 


Giáo trình bệnh cây nông nghiệp

Vũ Triệu Mân

15

54,500

632.071

1928

Đ3

 


Giáo trình công nghệ sinh học nông nghiệp

Nguyễn Quang Thạch

14

35,000

630.71

1929

Đ3

 


Giáo trình vi sinh vật học nông nghiệp

Nguyễn Xuân Thành

11

49,000

579.71

1930

Đ3

 


Giáo trình bệnh cây đại cương

Vũ Triệu Mân

2

105,000

632.071

1931

Đ3

 


Giáo trình thiết kế thí nghiệm

Nguyễn Đình Hiền

2

90,000

630.72

1932

Đ3

 


Vi sinh vật học đại cương

 

4

50,000

579.71

1934

Đ3

 


Giáo trình phân loại thực vật

 

13

50,000

580.71

1935

Đ3

 


Bài giảng thiết kế thí nghiệm trong chăn nuôi
và thú y: Phần I

Đỗ Đức Lực

21

11,000

636.0072

1936

Đ3

 


Sinh thái rừng

Hoàng Kim Ngũ

13

40,000

577.3

1937

Đ3

 


Lâm nghiệp

Phùng Ngọc Lan

65

 

634.9071

1938

Đ3

 


Giáo trình bệnh truyền nhiễm gia súc

Nguyễn Vĩnh Phước

15

90,000

636.089

1939

Đ3

 


Giáo trình chăn nuôi lợn

Võ Trọng Hốt

5

38,000

639.40071

1940

Đ3

 


Giáo trình động vật hại nông nghiệp

Nguyễn Văn Đĩnh

15

35,000

632.071

1941

Đ3

 


Giáo trình cây ăn quả

Trần Thế Tục

15

50,000

634.071

1942

Đ3

 


Bệnh vi khuẩn và viruts hại cây trồng

Lê Lương Tề

15

40,000

632.071

1943

Đ3

 


Cây màu

Đinh Thế Lộc

14

30,000

633.1

1944

Đ3

 


Cây lúa

Nguyễn Đình Giao

15

22,000

633.1

1945

Đ3

 


Động vật rừng

Phạm Luật

11

50,000

639.9

1946

Đ3

 


Giáo trình dinh dưỡng và thức ăn gia súc

Vũ Huy Giảng

15

48,000

636.08

1947

Đ3

 


Chăn nuôi gia cầm

Trần Công Xuân

1

63,000

636.5

1948

Đ3

 


Giáo trình giải phẫu gia súc

Phạm Thị Xuân Vân

15

46,500

636.089

1949

Đ3

 
tải về 2.94 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   21
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương