CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam trung tâm học liệU Độc lập Tự do Hạnh phhúctải về 2.94 Mb.
trang8/21
Chuyển đổi dữ liệu17.08.2016
Kích2.94 Mb.
#21415
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   21

Vũ Thị Thanh Bình

49

 

572.071

1855

Đ3

 


Phương pháp dạy học Sinh học ở THCS: T1

Nguyễn Quang Vinh

50

 

570.71

1856

Đ3

 


Sinh lý học vật nuôi

Nguyễn Quang Mai

56

 

571.1071

1857

Đ3

 


Động vật học có xương sống

Trần Kiên

49

 

596.071

1858

Đ3

 


Giáo trình thực tập nghiên cứu thiên nhiên

Nguyễn Văn Khang

50

 

570.71

1859

Đ3

 


Giáo trình di truyền học

Hoàng Trọng Phán

14

49,000

576.5071

1860

Đ3

 


Giáo trình di truyền học vi sinh vật và ứng
dụng

Hoàng Trọng Thái

14

45,000

579.71

1861

Đ3

 


Sinh lý học sinh trưởng và phát triển của thực
vật

Nguyễn Như Khanh

17

 

571.2

1862

Đ3

 


Sự hình thành và phát triển các khái niệm sinh thái học trong chương trình sinh học THCS

Cao Gia Nức

15

 

577.071

1863

Đ3

 


Thiết kế bài giảng học phần hình thái-giải phẫu học thực vật

Nguyễn Thị Làn

14

 

580.71

1864

Đ3

 


Giáo trình Sinh học phân tử tế bào và ứng
dụng

Võ Thị Thương Lan

13

20,500

572.8071

1865

Đ3

 


Giáo trình chăn nuôi lợn

Võ Trọng Hốt

50

 

636.40071

1866

Đ3

 


Giáo trình kỹ thuật trồng hoa-cây cảnh

Nguyễn Mạnh Khải

50

 

635.9071

1867

Đ3

 


Giáo trình kỹ thuật trồng cây công nghiệp

Vũ Đình Chính

49
633.071

1868

Đ3

 


Thiết kế bài giảng môn giải phẫu sinh lí người
theo hướng tích cực hoạt động người học

Nguyễn Thị Dung

15

 

612.0071

1869

Đ3

 


Cơ sở sinh thái học

Vũ Trung Tạng

46

24,400

577.071

1870

Đ3

 


Giáo trình phương pháp thí nghiệm

Nguyễn Thị Lan

9

150,000

630.72

1871

Đ3

 


Giáo trình công nghệ sinh học trong chọn tạo
giống cây trồng

Phan Hữu Tôn

12

32,000

631.5

1872

Đ3

 


Hình thái-giải phẫu học thực vật

Hoàng Thị Sản

49

 

580.71

1873

Đ3

 


Giáo trình kỹ thuật canh tác lúa

Nguyễn Văn Hoan

50

 

633.1

1874

Đ3

 


Giáo trình chăn nuôi thú y cơ bản

Trần Thị Thuận

14

15,000

636.0071

1875

Đ3

 


Giáo trình kỹ thuật trồng cây ăn quả

Trần Thế Tục

50

 

634.071

1876

Đ3

 


Giáo trình kỹ thuật trồng cây ăn quả

Phạm Văn Duệ

15

27,000

634.071

1877

Đ3

 


Giáo trình bệnh ký sinh trùng thú y

Phan Lục

15

22,500

636.089

1878

Đ3

 


Giáo trình chăn nuôi trâu, bò

Vũ Chí Cường

15

19,500

636.20071

1879

Đ3

 


Giáo trình công nghệ trồng trọt

Đào Duy Cầu

19

19,000

631.5071

1880

Đ3

 


Giáo trình giải phẫu học

Quách Văn Tỉnh

46

 

611.0071

1881

Đ3

 


Thực hành giãi phẫu sinh lý người

Tạ Thúy Lan

48

 

611.0071

1882

Đ3

 


Giống vật nuôi

Đặng Vũ Bình

49

 

636.08

1883

Đ3

 


Giáo trình kỹ thuật chăn nuôi trâu, bò

Trần Ngọc Thêm

50

 

636.20071

1884

Đ3

 


Giáo trình sinh học đất

Nguyễn Xuân Đường

14

19,300

579.071

1885

Đ3

 


Giáo trình kỹ thuật trồng một số loại cây rừng

Phùng Ngọc Lan

49

 

634.9

1886

Đ3

 


Bệnh nội khoa gia súc

Phạm Ngọc Thạch

15

29,000

636.089

1887

Đ3

 


Giáo trình sinh lý thực vật ứng dụng

Vũ Quang Sáng

9

106,000

571.2071

1888

Đ3

 


Giáo trình Nucleic acid

Hoàng Trọng Phán

15

30,000

570.71

1889

Đ3

 


Giải phẫu sinh lý người

Tạ Thúy Lan

49

 

611.0071

1890

Đ3

 


Giáo trình côn trùng học đại cương

Nguyễn Viết Tùng

26

42,000

595.7071

1891

Đ3

 


Thực hiện kế hoạch đào tạo ngành Sinh học

Nghiêm Xuân

15

 

570.71

1892

Đ3

 


Giáo trình vi sinh ký sinh trùng

Nguyễn Thanh Hà

14

15,500

579.71

1893

Đ3

 


Tế bào học

Thái Duy Ninh

24

 

571.6

1894

Đ3

 


Giáo trình bón phân cho cây trồng

Nguyễn Như Hà

10

95,000

631.8071

1895

Đ3

 


Giáo trình thổ nhưỡng học

Trần Văn Chính

16

52,000

631.4

1896

Đ3

 


Giáo trình kỹ thuật trồng rau

Tạ Thu Cúc

12

 

635.071

1897

Đ3

 


Giáo trình kỹ thuật chăn nuôi gia cầm

Văn Lệ Hằng

48

 

636.50071

1898

Đ3

 


Vi sinh vật thú y

Nguyễn Như Khanh

15

37,000

579.71

1899

Đ3

 


Đất và phân bón

Ngô Thị Đào

47

 

631.4071

1900

Đ3

 


Giáo trình chọn giống cây trồng

Phùng Quốc Tuấn

49


tải về 2.94 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   21
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương