CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam trung tâm học liệU Độc lập Tự do Hạnh phhúctải về 2.94 Mb.
trang7/21
Chuyển đổi dữ liệu17.08.2016
Kích2.94 Mb.
#21415
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   21
Bùi Gia Thịnh

47

 

530.071

1807

Đ3

 


Hóa học đại cương 3

Hà Thị Ngọc Lan

69

 

540.71

1808

Đ3

 


Cơ học ứng dụng: T2

Nguyễn Xuân Lạc

57

 

620.1

1809

Đ3

 


Cơ học ứng dụng: T1

Nguyễn Xuân Lạc

52

 

620.1

1810

Đ3

 


Hóa học vô cơ: T2

Trần Thị Đà

46

 

546.071

1811

Đ3

 


Giáo trình bài tập hóa học vô cơ

Nguyễn Thế Ngôn

44

 

546.076

1812

Đ3

 


Hóa học phân tích

Nguyễn Tinh Dung

45

 

543.076

1813

Đ3

 


Thực hành hóa học hữu cơ

Lê Thị Anh Đào

46

 

547.0071

1814

Đ3

 


Cơ sở hóa học môi trường

Phùng Tiến Đạt

47

 

546

1815

Đ3

 


Giáo trình cơ sở hóa học hữu cơ: T1

Trần Quốc Sơn

46

 

547.0071

1816

Đ3

 


Thực tập hóa học đại cương

Ngô Sỹ Lương

47

22,600

540.071

1817

Đ3

 


Giáo trình hóa học phân tích

Đào Thị Phương Diệp

36

 

543.071

1818

Đ3

 


Giáo trình hóa tin học

Trần Vĩnh Quý

15

 

540.078

1819

Đ3

 


Hóa học phân tích 1

Nguyễn Tinh Dung

40

 

543.071

1820

Đ3

 


Giáo trình hóa học phân tích

Nguyễn Trường Sơn

13

 

543.071

1821

Đ3

 


Những kinh nghiệm trong dạy học Hóa học ở
trường CĐSP

Lê Duy An

15

 

540.71

1822

Đ3

 


Giáo trình hóa nông học

Đào Văn Bảy

49

 

630.71

1823

Đ3

 


Giáo trình cơ sở hóa học hữu cơ: T2

Trần Quốc Sơn

41

 

547.0071

1824

Đ3

 


Giáo trình cơ sở hóa học hữu cơ: T3

Trần Quốc Sơn

49

 

547.0071

1825

Đ3

 


Giáo trình vật lý đại cương

Nguyễn Văn Ánh

44

 

530.071

1826

Đ3

 


Lý thuyết ngôn ngữ hình thức và otomát

Đặng Huy Ruận

33

24,000

511.3

1828

Đ3

 


Giáo trình phương pháp dạy học Hóa học: T3

Nguyễn Cương

52

 

540.71

1829

Đ3

 


Giáo trình phương pháp dạy học Hóa học: T2

Nguyễn Cương

52

 

540.71

1830

Đ3

 


Thực hành hóa học vô cơ

Nguyễn Thế Ngôn

56

 

547.071

1831

Đ3

 


Thực hiện kế hoạch đào tạo ngành Hóa học

Nguyễn Hữu Nhạc

13

 

540.71

1832

Đ3

 


Bài tập Hóa học hữu cơ

Nguyễn Văn Tòng

65

 

547.0071

1833

Đ3

 


Cơ sở lý thuyết Hóa học

Nguyễn Hạnh

27

12,000

541

1834

Đ3

 


Phân loại học thực vật

Hoàng Thị Sản

45

 

580.71

1835

Đ3

 


Giáo trình vi sinh vật học

Nguyễn Thành Đạt

47

 

579.71

1836

Đ3

 


Giáo trình đại cương phương pháp dạy học
Sinh học

Trần Bá Hoành

49

 

570.71

1837

Đ3

 


Giáo trình sinh thái học và môi trường

Trần Kiên

45

 

577.071

1838

Đ3

 


Giáo trình di truyền học

Vũ Đức Lưu

41

 

576.5071

1839

Đ3

 


Hóa sinh học

Nguyễn Thị Hiền

55

 

572.071

1840

Đ3

 


Hóa sinh nông nghiệp

Nguyễn Thị Hiền

6

 

572.071

1841

Đ3

 


Hóa kĩ thuật đại cương

Phùng Tiến Đạt

49

 

660.071

1842

Đ3

 


Hóa học công nghệ và môi trường

Trần Thị Bính

27

18,600

660.071

1843

Đ3

 


Giáo trình phương pháp dạy học Sinh học ở
THCS

Nguyễn Quang Vinh

50

 

570.71

1844

Đ3

 


Sinh thái học nông nghiệp

Trần Đức Viên

43

 

577.5

1845

Đ3

 


Sinh học thực vật

Hoàng Đức Cự

36

39,500

580

1846

Đ3

 


Giáo trình sinh lý học thực vật

Nguyễn Như Khanh

46

 

571.2071

1847

Đ3

 


Giáo trình sinh lý thực vật

Hoàng Minh Tuấn

51

 

571.2071

1848

Đ3

 


Giáo trình sinh lý thực vật

Nguyễn Kim Thanh

16

39,000

571.2071

1849

Đ3

 


Sinh học: T1

W.D Phillips

27

45,000

570

1850

Đ3

 


Sinh học: T2

W.D Phillips

3

30,000

570

1851

Đ3

 


Vi sinh vật học nông nghiệp

Nguyễn Xuân Thành

47

 

579.71

1852

Đ3

 


Sinh học đại cương: T1

Hoàng Đức Cự

116

 

571.6071

1853

Đ3

 


Sinh học người

Nguyễn Văn Yên

59

22,000

599.9071

1854

Đ3

 


Giáo trình hóa sinh học thể dục thể thao


tải về 2.94 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   21
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương