CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam trung tâm học liệU Độc lập Tự do Hạnh phhúctải về 2.94 Mb.
trang6/21
Chuyển đổi dữ liệu17.08.2016
Kích2.94 Mb.
#21415
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   21


Cơ học lý thuyết: T2

Nguyễn Trọng

5

40,000

531

1640

Đ3

 


Giáo trình cơ kỹ thuật

Đỗ Sanh

9

27,000

620.1

1641

Đ3

 


Tổ chức thi công đường ô tô

Nguyễn Quang Chiêu

8

50,000

625.7

1642

Đ3

 


Nghiệp vụ kinh doanh xuất nhập khẩu

Trần Hòe

18

25,000

650

1643

Đ3

 


Hướng dẫn đồ án nền và móng

Nguyễn Văn Quảng

8

29,000

624.1

1645

Đ3

 


Giáo trình kế toán tài chính doanh nghiệp

Đặng Thị Loan

14

113,000

657.071

1646

Đ3

 


Công nghệ chế tạo xi măng, bê tông, bê tông
cốt thép

Hoàng Văn Phong

13

28,500

691

1648

Đ3

 


Nền và móng công trình cầu đường

Bùi Anh Định

8

48,000

624.1

1649

Đ3

 


Thi công cọc nhồi, tường trong đấ, giếng chìm

Đặng Đình Minh

8

18,000

624.1

1650

Đ3

 


Mố trụ cầu

Nguyễn Minh Nghĩa

9

42,000

624.2

1651

Đ3

 


Ví dụ tính toán mố trụ cầu

Nguyễn Viết Trung

8

28,000

624.2

1652

Đ3

 


Cầu bêt ông cốt thép trên đường ô tô: T2

Lê Đình Tâm

9

60,000

624.2

1653

Đ3

 


Bài tập vẽ kỹ thuật xây: T1

Đặng Văn Cứ

18

16,000

692

1654

Đ3

 


Thiết kế đường ô tô: T2

Dương Ngọc Hải

21

34,000

625.7

1655

Đ3

 


Thiết kế đường ô tô: T3

Nguyễn Xuân Trục

8

39,600

624.2

1656

Đ3

 


Thiết kế đường ô tô: T4

Dương Ngọc Hải

21

42,000

625.7

1657

Đ3

 


Thiết kế đường ô tô: T2

Doãn Hoa

8

33,000

625.7

1658

Đ3

 


Kết cấu thép công trình dân dụng và công
nghiệp

Phạm Văn Hội

8

61,000

693

1659

Đ3

 


Hướng dẫn thực hành trắc địa đại cương

Phạm Văn Chuyên

8

24,000

526.3071

1660

Đ3

 


Trắc địa cơ sở: T2

Nguyễn Trọng San

8

41,000

526.3071

1661

Đ3

 


Trắc địa cơ sở: T1

Nguyễn Trọng San

8

38,000

526.3071

1662

Đ3

 


Trắc địa ứng dụng

Nguyễn Thế Thân

6

68,000

692

1663

Đ3

 


Trắc địa xây dựng thực hành

Vũ Thắng

8

42,000

692

1664

Đ3

 


Bài tập toán học cao cấp: T2

Nguyễn Dình Trí

10

22,000

510.76

1676

Đ3

 


Giáo trình nguyên lý kế toán

Phạm Thành Long

9

22,500

657.071

1684

Đ3

 


Giáo trình quaản trị chức năng thương mại của doanh nghiệp công nghiệp

Nguyễn Kế Tuấn

18

27,000

658

1689

Đ3

 


Giáo trình quản trị doanh nghiệp thương mại
: T1

Hoàng Minh Đường

18

61,700

658

1690

Đ3

 


Giáo trình quản trị doanh nghiệp thương mại
: T2

Hoàng Minh Đường

20

49,000

658

1691

Đ3

 


Bảo hộ lao động trong công nghiệp xây dựng

Nguyễn Văn Phiêu

8

42,000

690

1692

Đ3

 


Cơ học lý thuyết: T1

Nguyễn Trọng

6

49,000

531

1693

Đ3

 


Cơ sở lý thuyết: T2

Nguyễn Trọng

1

40,000

531

1694

Đ3

 


Bài tập cơ học kết cấu: T2

Lều Thọ Trình

8

32,000

620.1

1695

Đ3

 


Lý luận dạy học công nghệ

Nguyễn Văn Khôi

50

35,000

620.0071

1743

Đ3

 


Giáo trình giáo dục kỹ năng sống

Nguyễn Thanh Bình

48

 

646.70071

1752

Đ3

 


Giáo trình quản trị doanh nghiệp

Phan Thị Phương

4

 

658

1759

Đ3

 


Máy xây dựng

Vũ Minh Khương

8

42,000

624

1776

Đ3

 


Bài tập vẽ kỹ thuật xây

Nguyễn Quang Cự

18

14,000

692

1777

Đ3

 


Thực hành vật lý đại cương

Nguyễn Duy Thắng

49

 

530.071

1798

Đ3

 


Giáo trình Vật lí lượng tử 2

Lê Trọng Tường

50

 

539.071

1799

Đ3

 


Giáo trình Vật lí lượng tử 1

Nguyễn Minh Thủy

42

 

539.071

1800

Đ3

 


Giáo trình lí luận dạy học Vật lí 2

Nguyễn Đức Thâm

47

 

530.071

1801

Đ3

 


Nhiệt học

Bùi Trọng Tuân

44

 

536.071

1802

Đ3

 


Dao động và sóng

Phạm Quý Tư

44

 

531

1803

Đ3

 


Giáo trình sử dụng máy tính trong dạy học vật lý

Phạm Xuân Quế

49

 

530.078

1804

Đ3

 


Giáo trình lịch sử Vật lý học

Đào Văn Phúc

50

 

530.09

1805

Đ3

 


Thực hiện kế hoạch đào tạo ngành Vật lý

Vũ Thế Bạch

14

 

530.071

1806

Đ3

 


Giáo trình đánh giá kết quả học tập vật lý của
học sinh THCStải về 2.94 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   21
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương