CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam trung tâm học liệU Độc lập Tự do Hạnh phhúctải về 2.94 Mb.
trang3/21
Chuyển đổi dữ liệu17.08.2016
Kích2.94 Mb.
#21415
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   21
Nguyễn Tiến Tài

51
512.0071

1264

Đ3

 


Đại số tuyến tính và Hình học giải tích: T2

Trần Trọng Huệ

28

25,000

512

1308

Đ3

 


Đại số tuyến tính và Hình học giải tích: T1

Trần Trọng Huệ

29

28,500

512

1309

Đ3

 


Thực hiện kế hoạch đào tạo ngành Toán học

Nguyễn Văn Tuấn

14

 

510.71

1310

Đ3

 


Dạy học sinh trung học cơ sở tự lực tiếp cận
kiến thức toán học

Phạm Gia Đức

49

 

510.71

1311

Đ3

 


Phương pháp dạy học các nội dung môn Toán

Phạm Gia Đức

35

 

510.71

1312

Đ3

 


Căn số và toán vô tỉ

Hoàng Kỳ

51

 

513.2

1314

Đ3

 


Lý thuyết số

Nguyễn Hữu Hoan

48

 

512.7071

1315

Đ3

 


Giáo trình phát triển tư duy toán học trong học sinh

Nguyễn Duy Thuận

48

 

510.71

1316

Đ3

 


Đổi mới phương pháp dạy học môn toán ở
trường THCS nhằm hình thành và phát triển
năng lực sáng tạo cho học sinh

Phạm Gia Đức

46

 

510.71

1317

Đ3

 


Bài tập Đại số tuyến tính

Nguyễn Doãn Tuấn

193

18,500

512

1318

Đ3

 


Đại số tuyến tính

Nguyễn Duy Thuận

38

 

512

1319

Đ3

 


Toán rời rạc

Phạm Thế Long

49

 

511

1320

Đ3

 


Quy hoạch tuyến tính

Phí Mạnh Ban

41

 

512

1321

Đ3

 


Toán rời rạc

Đỗ Đức Giáo

33

48,000

511

1322

Đ3

 


Giáo trình lịch sử toán học

Phạm Gia Đức

45

 

510.9

1323

Đ3

 


Hình học cao cấp

Văn Như Cương

24

 

516.0071

1324

Đ3

 


Hình học giải tích

Văn Như Cương

45

 

516.3071

1325

Đ3

 


Giáo trình lý thuyết trò chơi

Phi Mạnh Ban

50

 

519.3071

1326

Đ3

 


Giáo trình ứng dụng các phép biến hình giải
toán Hình học

Hoàng Trọng Thái

47

 

516.0071

1327

Đ3

 


Giáo trình ứng dụng số phức trong giải toán
Hình học

Hoàng Trọng Thái

49

 

516.0071

1328

Đ3

 


Hình học sơ cấp và thực hành giải toán

Văn Như Cương

43

 

516.0076

1329

Đ3

 


Dạy học môn toán ở trường THCS theo
hướng tổ chức các hoạt động toán học

Trần Anh Tuấn

15

 

510.71

1330

Đ3

 


Đại số sơ cấp và thực hành giải toán

Hoàng Kỳ

44

 

512.0076

1331

Đ3

 


Giáo trình lý thuyết phương trình Đại số

Nguyễn Duy Thuận

49

 

512.0071

1332

Đ3

 


Bài tập phép tính vi phân và tích phân của hàm nhiều biến số

Nguyễn Mạnh Quý

42

 

515

1333

Đ3

 


Nhập môn tôpô

Nguyễn Văn Đoành

45

 

514

1334

Đ3

 


Phép tính vi phân và tích phân của hàm nhiều
biến số

Nguyễn Mạnh Quý

45

 

515

1335

Đ3

 


Giải tích một biến

Nguyễn Văn Khuê

43

24,000

515

1336

Đ3

 


Giải tích nhiều biến

Nguyễn Văn Khuê

47

18,000

515

1337

Đ3

 


Toán cao cấp: T3 (A3)

Nguyễn Văn Khuê

56

16,000

510

1338

Đ3

 


Đại số đại cương

Hoàng Xuân Sính

51

20,000

512.0071

1339

Đ3

 


Đại số và hình học và giải tích: T1

Nguyễn Đình Trí

89

16,400

512.0071

1340

Đ3

 


Đại số và hình học và giải tích: T1

Nguyễn Đình Trí

22

 

512.0071

1341

Đ3

 


Phép tính giải tích nhiều biến số: T3

Nguyễn Đình Trí

60

10,600

515

1342

Đ3

 


Phép tính giải tích nhiều biến số: T3

Nguyễn Đình Trí

34

16,500

515

1343

Đ3

 


Phép tính giải tích một biến số: T2

Nguyễn Đình Trí

70

17,600

515

1344

Đ3

 


Hình học họa hình

Nguyễn Quang Cự

54

 

516

1345

Đ3

 


Hình học họa hình

Hoàng Văn Thân

22

52,000

516

1346

Đ3

 


Giáo trình sử dụng phần mềm toán học

Hoàng Trọng Thái

49

 

510.78

1347

Đ3

 


Đại số và hình học và giải tích: T1

Nguyễn Đình Trí

32

 

512.0071

1348

Đ3

 


Phép tính giải tích một biến số: T2

Nguyễn Đình Trí

1

 

515

1349

Đ3

 


Phép tính giải tích một biến số: T2

Nguyễn Đình Trí

20

 

515

1350

Đ3

 


Phép tính giải tích một biến số: T2

Nguyễn Đình Trí

10

 

515

1351

Đ3

 


Hình học họa hình: T1

Nguyễn Đình Điện

46

19,700

516

1352

Đ3

 


Đại số

Hoàng Xuân Sính

49

12,000

512.0071

1353

Đ3

 


Đại số đại cương

Hoàng Xuân Sính

14

12,400


tải về 2.94 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   21
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương